Microsoft Word cbar ifrs fs 311210 aze signed


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı



Yüklə 1,01 Mb.

səhifə21/33
tarix14.09.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   33

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 



36

12 

Torpaq, Tikili, Avadanlıqlar və Qeyri-Maddi Aktivlər (davamı) 

Əldə edilmiş proqram təminatı  və lisenziyalarından ibarət olan qeyri-maddi aktivlərin hərəkəti aşağıda 

göstərilir: 

 Qeyd 

2010 

2009 

 

 

 

 

İlkin dəyər:  

 

 

1 yanvar 

 

11,541 

10,729 

Əlavələr  

3,436 

812 


31 dekabr 

14,977 11,541

 

 

 

 

Yığılmış amortizasiya: 

 

 

 

1 yanvar 

 

(5,125) 

(4,038)

Amortizasiya xərci 26 

(1,224) 

(1,087)


31 dekabr 

(6,349) (5,125)

 

 

 

 

Balans dəyəri:  

 

 

1 yanvar 

 

6,416 

6,691 

31 dekabr  

 

8,628 

6,416 

 

 



 

 

13 Sair 



Maliyyə Aktivləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Qeyd

31/12/2010 31/12/2009

 

 



 

Satılmış investisiyalar üzrə alınacaq məbləğlər  

2,785  -

İşçilərə verilmiş kreditlər  

1,748 

1,727


Xarici valyuta ilə dilinq əməlilyyatları üzrə alınmış avanslar   

 

228 



-

Valyuta forvard müqavilələri 30 

117 

2,514


Sair debitorlar 

 

1,001 



1,266

 

 



 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat  

 

(35) 


(35)

 

 

 



 

 

Cəmi sair maliyyə aktivləri  



5,844 

5,472

 

 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə digər maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə  təhlili aşağıdakı  cədvəldə 



göstərilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Satılmış 

investisiyalar 

üzrə alınacaq 

məbləğlər 

İşçilərə 

verilmiş 

kreditlər 

Xarici 

valyuta ilə 

dilinq 

əməlilyyatl

arı üzrə 

alınmış 

avanslar  

Valyuta 

forvard 

müqavilə-

ləri 

Sair 

debitorlar 

Cəmi 

 

 



 

 

 



 

 

Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 



 

 

 

 

 

 

- Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra 

yığılmış və ya razılaşdırılmışdır 2,785

-

228



117 

1,001


4,131

- Əmək haqqı ilə təmin edilmiş kreditlər -

1,748

-

 



-

1,748


 

 

 



 

Cəmi vaxtı keçməmiş və 

dəyərsizləşməmiş 2,785

1,748

228

117 

1,001

5,879

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat  

-

(35)

-



-

(35)

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Cəmi sair maliyyə aktivləri 2,785

1,713

228

117 

1,001

5,844

 

 



 

 

 



 

 



Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 



37

13 Sair 

Maliyyə Aktivləri (davamı) 

31 dekabr 2009-cu il tarixinə digər maliyyə aktivlərinin kredit keyfiyyətinə görə  təhlili aşağıdakı  cədvəldə 

göstərilir: 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Valyuta 

forvard 

müqavilələri

İşçilərə 

verilmiş 

kreditlər

Sair 

debitorlar 

Cəmi

 

 



 

 

 



Vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 

 

 

 

 

- Hesabat dövrü başa çatdıqdan sonra yığılmış və ya 

razılaşdırılmışdır 2,514

-

1,266 



3,780

- Əmək haqqı ilə təmin edilmiş kreditlər -

1,727



1,727



 

 

 



 

Cəmi vaxtı keçməmiş və dəyərsizləşməmiş 2,514

1,727

1,266 

5,507

 

 



 

 

Dəyərsizləşmə üzrə ehtiyat  



-

(35)



(35)

 

 



 

 

Cəmi sair maliyyə aktivləri 2,514



1,692

1,266 

5,472

 

 



 

 

 



Digər maliyyə aktivlərinin hər bir kateqoriyasının ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı Qeyddə göstərilir. 

Digər maliyyə aktivlərinin valyuta, coğrafi və ödəmə müddəti üzrə  təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir.  Əlaqəli 

tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır. 

14 Sair 

Aktivlər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31/12/2010 31/12/2009

 

 



 

Təchizatçılara qabaqcadan ödənişlər  

45,370 

42,839


 

 

 

 



 

 

Cəmi sair aktivlər  



45,370 

42,839

 

 

 

 



 

 

Cari 



 

39,917


 

6,687


Uzunmüddətli 

 

5,453 36,152  



 

 

 

 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə  təchizatçılara qabaqcadan ödənişlərə Bankın yeni inzibati binasının,  ərazi 

idarələrinin və digər məqsədlər üçün istifadə olunması  nəzərdə tutulan binaların tikintisi üçün ödənilmiş 

30,005 min AZN (31 dekabr 2009-cu il: 30,762 min AZN), həmçinin  əskinas və sikkələrin istehsalı üçün 

ödənilmiş 11,470 min AZN (31 dekabr 2009-cu il: 9,691 min AZN) məbləğində vəsaitlər daxildir. 

 

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar haqqında məlumat 33 saylı Qeyddə açıqlanır. 






Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə