Microsoft Word cbar ifrs fs 311210 aze signed


Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi BankıYüklə 1,01 Mb.

səhifə23/33
tarix14.09.2018
ölçüsü1,01 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   33

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 40

20 Beynəlxalq Maliyyə İnstitutları Qarşısında Öhdəliklər 

 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

31/12/2010 31/12/2009

 

 Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyasından (BİA) götürülmüş borc vəsaitləri 4,019 

4,424


Digər beynəlxalq maliyyə institutlarına ödəniləcək məbləğlər 98 

268


 

 

  

Cəmi beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 4,117 

4,692

 

 

BİA-dan götürülmüş borc vəsaitləri ilkin ödəniş müddəti 19 il və illik faizi 1.0% (2009: 1.0%) olan kreditlərdən 

ibarətdir. BİA kreditləri Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyindən  əlavə razılaşma vasitəsilə 

götürülmüşdür. Müvafiq olaraq, 85 min ABŞ dolları  və 149 min ABŞ dolları  məbləğində ilk kreditin 2005-ci 

ildə, ikinci kreditin isə 2007-ci ildən yarım ildən bir qaytarılmasına başlanmışdır. Üçüncü kreditin 

qaytarılmasına isə hələ başlanmayıb. Kreditlər ABŞ dolları ilə ifadə olunur. Birinci və ikinci kreditlər 2021-ci 

ilədək tam ödəniləcəkdir. 

 

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin hər bir kateqoriyasının  ədalətli dəyəri haqqında məlumat 31 saylı Qeyddə verilir. Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklərin faiz dərəcəsi, valyuta, 

coğrafi və ödəmə müddətləri üzrə təhlili 27 saylı Qeyddə göstərilir. 21 Sair 

Maliyyə Öhdəlikləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

Qeyd

31/12/2010 31/12/2009

 

  

Alınmış investisiya qiymətli kağızları üzrə ödəniləcək məbləğlər  

3,619 

-

Valyuta forvard müqavilələri 30 1,437 

240


Xarici valyutanın alınması üçün avanslar 

 

222 106

Ödəniməkdə olan məbləğlər  

139 

176


 

 

  

 

 

Cəmi sair maliyyə öhdəlikləri 5,417 

522

 

  

Sair maliyyə öhdəliklərinin hər bir kateqoriyasının  ədalətli dəyəri haqqında məlumat üçün 31 saylı Qeydə 

baxın.

 

22 Kapital 

Bankın nizamnamə kapitalı 10,000 min manatdır. 

31 dekabr 2009-cu il tarixində tamamlanan il ərzində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi müddəti 

2019-cu ildə başa çatan, nominal dəyəri 255,400 min AZN olan faizsiz borc öhdəliyi buraxmaqla, Bankı əlavə 

kapital ilə  təmin etmişdir.  Əlavə kapital manatın xarici valyutalara nisbətən mövqeyinin möhkəmlənməsi ilə 

əlaqədar Bankın xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi nəticəsində 2008-ci ildə yaranmış 

402,115 min AZN məbləğində  zərərə görə 255,399 min AZN məbləğində kapital çatışmazlığını aradan 

qaldırmaq məqsədilə təmin edilmişdir. Bu öhdəlik ilkin olaraq 209,517 min AZN məbləğində ədalətli dəyərlə 

əks etdirilmiş və kapital ehtiyatları müvafiq məbləğdə artmışdır. 28 saylı Qeydə baxın. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 41

23 Faiz 

Gəlirləri və Xərcləri  

Min Azərbaycan Manatı ilə 

2010 2009

 

 Faiz gəlirləri 

 

Rezident banklara verilmiş kreditlər 43,459 34,743

Ticarət qiymətli kağızları  

21,566 

44,906


Qeyri-rezident banklarda yerləşdirilmiş vəsaitlər 8,558 

6,204


Dövlətin borc öhdəliyi üzrə güzəşt gəliri 4,635 

2,320


Ödəniş tarixinədək saxlanılan investisiya qiymətli kağızları 4,499 

17,362


Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 331 

13

Digər 671 290

 

  

 

  

Cəmi faiz gəlirləri 83,719 

105,838

 

  

 

  

Faiz xərcləri 

 

BVF ilə əməliyyatlar üzrə öhdəliklər 763 707

Buraxılmış borc qiymətli kağızları 212 

970

Beynəlxalq maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər 41 45

Hökumət idarələri qarşısında öhdəliklər 12 

5

 

  

 

  

Cəmi faiz xərcləri 1,028 

1,727

 

  

 

  

Xalis faiz gəlirləri 82,691 

104,111

 

 

Faiz gəlirlərinə rezident banklara verilmiş dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə hesablanan 598 min AZN (2009: 398 

min AZN) məbləğində gəlirlər daxildir.
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər 

 

 

 42

24 Haqq 

və Komisiya Gəlirləri və Xərcləri 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

2010 2009

 

 Haqq və komissiya gəlirləri 

 

Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən maliyyə alətləri üzrə haqq və komissiya gəlirləri:  

 

- Hesablaşma əməliyyatları 3,012 2,871

- Valyuta konvertasiya əməliyyatları 2,032 

395

- Kassa əməliyyatları 84 1,025

- İnkassasiya və pul daşınması 3 

-

 

  

 

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri 5,131 

4,291

 

 

 

 

Haqq və komissiya xərcləri  

Mənfəət və ya zərər vasitəsilə ədalətli dəyərdə əks etdirilməyən maliyyə 

alətləri üzrə haqq və komissiya xərcləri 

 

- Valyuta konvertasiya əməliyyatları  1,217 

31

- Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar 747 614

- Hesablaşma əməliyyatları 43 

21

- Kassa əməliyyatları 2 -

 

  

 

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri xərcləri 2,009 

666

 

 

 

 

Xalis haqq və komissiya gəlirləri 3,122 

3,625

 

 

Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar ilk növbədə Bankın üç müstəqil xarici menecerlə imzaladığı Aktivlərin İdarə edilməsi haqqında Razılaşmalar əsasında Bankın müəyyən investisiya portfellərinin idarə edilməsi ilə bağlı 

ödənilmiş haqlardan ibarətdir. 

 

Bank valyuta aktivlərinin müəyyən hissəsinin idarə olunmasına xarici menecerləri cəlb etmiş, onları özünün agentləri təyin etmiş  və Bank tərəfindən vaxtaşırı olaraq əmanət qoyulan müəyyən pul və aktivlərin 

investisiya və  təkrar investisiya qoyulmasını idarə etməyi həvalə etmişdir. Bank bu sahədə ixtisaslaşmış 

aparıcı xarici bank ilə investisiya portfelinin depozitarisi kimi xidmət göstərməsinə dair Depozitari 

Razılaşması imzalamışdır. Vəsait və aktivlər portfellərə nəzarət edən və portfelin qiymətli kağızlarını satmaq, 

qeydiyyata almaq və idarəçinin alış/satış qərarları üzrə tələblər əsasında əməliyyatları həyata keçirmək üçün 

Bank tərəfindən səlahiyyət verilmiş üçüncü tərəf – depozitaridə saxlanılır. Depozitari Banka portfellə bağlı 

alınmış və ya portfeldən ödənilmiş bütün pul vəsaitləri haqqında aylıq hesabatlar verir. İnvestisiyalar yüksək 

dərəcədə bazar rəqabətinə yararlı və likvidli olan yüksək keyfiyyətli alətlərə yönəldilib. Bu investisiyalar üçün 

minimal kredit keyfiyyəti Standard & Poor’s tərəfindən müəyyən edilmiş AA- (və ya Moody’s tərəfindən Aa3) 

təşkil etməlidir. Xarici menecerlər tərəfindən idarə olunan aktivlər Bank tərəfindən 30 gün əvvəl yazılı bildiriş 

əsasında geri qaytarıla bilər.  

 

Xarici menecerlər, agent kimi çıxış edərək Bank hesabına qiymətli kağızları və sair aktivləri almaq, satmaq və digər  əməliyyatlar aparmaq, əmanətlər qoymaq, hər hansı investisiyaların yerləşdirilmək, tənzimlənməyən 

kollektiv investisiya sxemləri üzrə  məsləhətlər vermək və ya əməliyyatlar həyata keçirmək, investisiya 

qaydaları ilə müəyyən edilmiş bazarlarda əməliyyatlar aparmaq, qarşı-tərəflərə və hesabların açılmasına dair 

sənədlər haqqında danışıqlar aparmaq və bunları imzalamaq, bütün gündəlik qərarları  çıxarmaq və 

vəsaitlərin idarə edilməsi ilə bağlı müstəqil menecerlərin münasib eksperti kimi digər xidmət göstərmək üçün 

Bankın müəyyən etdiyi investisiya qaydaları çərçivəsində tam ixtiyara malikdirlər. 25 Digər Gəlirlər 

Min Azərbaycan Manatı ilə 

 

2010 2009

 

  

Xatirə sikkələrinin satışı üzrə gəlir  

827 

1,119


Digər  

630 


187

 

  

 

  

Cəmi digər gəlirlər 1,457 

1,306

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   33


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə