Microsoft Word Dardanel 2010-2009 D\374zeltilmi\376 Rapor docYüklə 0,68 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/25
tarix29.01.2018
ölçüsü0,68 Mb.
#22902
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAY  A.Ş

LE BAĞLI ORTAKLIĞI  

 

31 Aralık 2010-31 Aralık 2009 tarihinde sona eren 

yıla ait Konsolide Finansal Tablolar ve 

Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Raporu 


 

 

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAY  A.Ş. LE BAĞLI ORTAKLIĞI  

 

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihinde sona eren yıllarla ait Konsolide Finansal Tablolar ve 

Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Raporu 

 

 

Ç NDEK LER  

 

 Sayfa 

Bağımsız Denetim Kuruluşu  nceleme Raporu 

1 - 4 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerindeki Konsolide Bilançolar 

5-6 


31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren  

yıllık dönemlere ait Konsolide Gelir Tabloları 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren  yıllık dönemlere ait Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları 

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihlerinde sona eren  yıllık dönemlere ait Konsolide Nakit Akım Tabloları 

Konsolide Finansal Tablolara  lişkin Dipnotlar 10 - 66 

 

  

  

 

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAY  A.Ş.  LE BAĞLI ORTAKLIĞI 

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait 

Konsolide Finansal Tablolara  lişkin Bağımsız Denetim Raporu 

  

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.  

Yönetim Kuruluna ve Hissedarlarına 

Giriş 

1)  Dardanel  Önentaş  Gıda  Sanayi  A.Ş  (Ana  Ortaklık  veya  Şirket)  ile  Dardanel  Enez 

Konserve  A.Ş.  (Bağlı  Ortaklık)  ve  Dardanel  Su  Ürünleri  Üretim  A.Ş.  ( ştirak)’nin 

(Dardanel  Grubu)’nun31  Aralık  2010  tarihli  konsolide  bilançosu,  aynı  tarihte  sona  eren 

yıllık konsolide gelir tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu, konsolide nakit akım 

tablosu  ve  önemli  muhasebe  politikalarının  özeti  ile  dipnotlarını  denetlemiş  ve 

görüşümüzü 08 Nisan 2011 tarihli Raporumuzda bildirmiştik. 

Sermaye  Piyasası  Kurulu’nun  24.01.2012  tarih  ve  B.02.6.SPK.0.13.00.115.01/30-904 

sayılı yazısı ile Dardanel Grubu finansal tablolarının ilgili yazıda belirtilen hususları 

içerecek şekilde tekrar düzenlenmesi gerektiği Dardanel Grubuna bildirilmiştir. 

ş

bu yazı doğrultusunda Dardanel Grubu’nun 31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren yıllık konsolide gelir tablosu, konsolide öz sermaye değişim tablosu, 

konsolide nakit akım tablosu yeniden düzenlenmiştir. 

Dardanel  Grubu’nun  yeniden  düzenlenen  finansal  tablolarını  Sermaye  Piyasası 

Kurulu’nun  24.01.2012  tarih  ve  B.02.6.SPK.0.13.00.115.01/30-904  sayılı  yazısında 

belirtilen düzeltmeleri içerip içermediği yönünden denetlemiş bulunmaktayız. 

Belirtilen  değişiklikler,  08  Nisan  2011  tarihli  Raporumuzdaki  görüşümüzü 

etkilememektedir. 

Finansal Tablolarla  lgili Olarak  şletme Yönetiminin Sorumluluğ

2)  Grup  yönetimi,  konsolide  finansal  tablolarının  Türkiye  Muhasebe  Standartları  Kurulu 

(TMSK)’nca  yayımlanan  ve  Uluslararası  Muhasebe/Finansal  Raporlama  Standartları 

(UMS/UFRS)  ile  uyumlu  olan  Türkiye  Muhasebe/Finansal  Raporlama  Standartları 

(TMS/TFRS)’na  ve  Sermaye  Piyasası  Kurulu'nca  yayımlanan  finansal  raporlama 

standartlarına  uygun  olarak  hazırlanması  ve  dürüst  bir  şekilde  sunumundan  sorumludur. 

Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 

yanlışlıklar  içermeyecek  biçimde  hazırlanarak,  gerçeği  dürüst  bir  şekilde  yansıtmasını 

sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam 

ettirilmesini,  koşulların  gerektirdiği  muhasebe  tahminlerinin  yapılmasını  ve  uygun 

muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. 

 

  

 

 
 

 

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAY  A.Ş.  LE BAĞLI ORTAKLIĞI 

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait 

Konsolide Finansal Tablolara  lişkin Bağımsız Denetim Raporu 

 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğ

3)  Bağımsız  Denetim  Kuruluşu  olarak  sorumluluğumuz,  yaptığımız  bağımsız  denetime 

dayanarak  bu  konsolide  finansal  tablolar  hakkında  görüş  bildirmektir.  Bağımsız 

denetimimiz,  Sermaye  Piyasası  Kurulu'nca  yayımlanan  bağımsız  denetim  standartlarına 

uygun  olarak  gerçekleştirilmiştir.  Bu  standartlar,  etik  ilkelere  uyulmasını  ve  bağımsız 

denetimin,  finansal  tabloların  gerçeği  doğru  ve  dürüst  bir  biçimde  yansıtıp  yansıtmadığı 

konusunda  makul  bir  güvenceyi  sağlamak  üzere  planlanarak  yürütülmesini 

gerektirmektedir. 

Bağımsız  denetimimiz,  finansal  tablolardaki  tutarlar  ve  dipnotlar  ile  ilgili  bağımsız 

denetim  kanıtı  toplamak  amacıyla,  bağımsız  denetim  tekniklerinin  kullanılmasını 

içermektedir.  Bağımsız  denetim  tekniklerinin  seçimi,  finansal  tabloların  hata  ve/veya 

hileden  ve  usulsüzlükten  kaynaklanıp  kaynaklanmadığı  hususu  da  dahil  olmak  üzere 

önemli  yanlışlık  içerip  içermediğine  dair  risk  değerlendirmesini  de  kapsayacak  şekilde, 

mesleki  kanaatimize  göre  yapılmıştır.  Bu  risk  değerlendirmesinde,  Şirket'in  iç  kontrol 

sistemi  göz  önünde  bulundurulmuştur.  Ancak,  amacımız  iç  kontrol  sisteminin  etkinliği 

hakkında  görüş  vermek  değil,  bağımsız  denetim  tekniklerini  koşullara  uygun  olarak 

tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol 

sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi 

tarafından  benimsenen  muhasebe  politikaları  ile  yapılan  önemli  muhasebe  tahminlerinin 

ve  finansal  tabloların  bir  bütün  olarak  sunumunun  uygunluğunun  değerlendirilmesini 

içermektedir. 

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün 

oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 

Dardanel Grubu’nun 31 Aralık 2009 tarihli konsolide finansal tablolarına ilişkin 07 Nisan 

2010  tarihli  raporumuzda  şirketin  öz  sermaye  ve  işletme  sermayesi  açığı  ve  faiz 

hesaplamaları  ile  ilgili  belirsizlikler  sebebiyle  söz  konusu  konsolide  finansal  tablolar 

üzerinde görüş bildirilmemiştir. 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle söz konusu belirsizlikler devam etmektedir. 

4)  lişikteki  konsolide  finansal  tablolar,  Dardanel  Grubu’nun  faaliyetlerinin  sürekliliği 

esasına göre hazırlanmıştır. Ancak, 29 no.lu dipnotta açıklandığı gibi, 31 Aralık 2010 ve 

31  Aralık  2009  tarihleri  itibariyle  ilişikteki  konsolide  finansal  tablolarda  Dardanel 

Grubu’nun  öz  sermaye  açığı,  sırasıyla  287.897.859  TL  ve  268.480.570  TLolarak 

gerçekleşmiştir. Ayrıca, aynı tarihler itibariyle, Dardanel Grubu’nun kısa vadeli borçları, 

likit  varlıklarını  (dönen  varlıklar  -  stoklar)  sırasıyla  312.656.770  TLve  297.138.133 TLaşmaktadır.  Bu  veriler,  Dardanel  Grubu’nun  faaliyetlerini  sürdürüp  sürekliliğini 

sağlamasının  yeni  sermaye  teminine  ve  faaliyetlerini  karlılıkla  yürütebilmesine  bağlı 

olduğunu  göstermektedir.  lişikteki  konsolide  finansal  tablolar  şirketin  faaliyetlerinin 

devamlılığı  ile  ilgili  belirsizliğin  neden  olabileceği  herhangi  bir  sınıflandırma  ve 

düzeltmeyi içermemektedir. 

 Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə