Microsoft Word Design Hukuk Sempozyum last docYüklə 8,97 Mb.

səhifə1/291
tarix01.09.2018
ölçüsü8,97 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   291 

 

                                             

 

    

    


Çağ Öğretim İşletmeleri                Türk İşbirliği ve Kalkınma  

          Qafqaz Universiteti                     İdaresi Başkanlığı (TİKA) 

 

 

  

“MÜLKİ HÜQUQ”          “ÖZEL HUKUK”   

        BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM                           ULUSLARARASI SEMPOZYUM 

 

           

   


    M A T E R İ A L L A R                           T E B L İ Ğ L E R  

 

  

 

  

Bakı – Azərbaycan 
 

 

                                                                         

 

Qafqaz Universiteti                                                                             TİKA  

 

                 “MÜLKİ HÜQUQ”                       “ÖZEL HUKUK”                       BEYNƏLXALQ SİMPOZİUM                       ULUSLARARASI SEMPOZYUM 

          M A T E R İ A L L A R               T E B L İ Ğ L E R  

 

 

ELMİ ŞURA   /  

BİLİM KURULU

 

 

Prof.Dr. Fahre ddin İsaye v  Prof.Dr. Sami Karahan                Dr. Se rve r Süle ymanov 

 

Prof.Dr. Ömer Ulukapı   Prof.Dr.Yavuz Atar                      Dr. Murat Erguvan 

 

Prof.Dr. Me hme t Ayan   Dr. Hakan Acar 

 

                           

 

 T ƏŞKİLAT KOMİT ƏSİ  /  T EŞKİLAT  KOMİSYONU 

 

Prof. Dr. Erol Oral   

Prof. Dr. Niftali Qocaye v  

Prof. Dr. Hamzağa Orucov  

 

Dr. Hakan Acar   

Dr. Se rve r Süle ymanov   

Dr. Fe rhat Me hdiye v  

 

Dr. Osman Nuri Aras    Dr. Cihan Bulut  

 

Tariye l Aliye v   

Mübariz Yolçuye v  

 

Vügar Hacıye v  

 

 DİZAYN 

Sahib Kazımov 

 

 

  

 

  

Copyright  Qafqaz Unive rsity 

Bakı – Azərbaycan
 

  

 

  

 

  

 

  

 

 M

M

ÜÜ

N

ND

D

ƏƏ

R

Rİ

İ

CC

A

AT

T

     

         

İ

İ

ÇÇ

İ

İN

N

DD

E

EK

K

İİ

L

LE

E

RR

 

  

 

İtirilmiş Şans, Yoxsa Səbəbin Olmaması? Səbəbli Əlaqənin T am Mənada Qurula 

Bilmədiyi Hallarda Qüsur lu Müalicəyə      

Görə Məsuliyyət

 

  

 

 Kaybedilmiş Şans mı Yoksa Sebebin 

Olmaması mı? İlliyet Bağının T am Olarak 

Kurulamadığı Durumlarda Yanlış  

Tedaviden Sorumluluk

 

Prof. Dr. Ge rald MÄSCH Prof. Dr. Ge rald MÄSCH 

Mülki Prosessual Hüquqa 

Ümumi Giriş 

 

 

  

Medeni Usul Hukukuna 

Genel Bir Giriş 

Prof. Dr. Se lçuk ÖZTEK 

17 

Prof. Dr. Se lçuk ÖZTEK T ürkiyə Hüququnda Müqavilənin Standart 

Şərtləri və T ürkiyə Öhdəliklər Qanunu 

Layihəsinin Bu Baxımdan T əhlili 

 

  

 

T ürk Hukukunda “Genel İşlem Koşulları” ve T ürk Borçlar Kanunu T asarısının Bu Yönden 

Değerlendirilmesi 

Prof. Dr. Ce vde t YAVUZ 

31 


Prof. Dr. Ce vde t YAVUZ 

Fərdi Mülkiyyətin T arixi və 

Əhəmiyyəti 

 

  

 

Ferdî (Özel) Mülkiyetin T arihçesi ve Önemi 

Prof. Dr. Me hme t ÜNAL 

45 

Prof. Dr. Me hme t ÜNAL Yeni T ürk T icarət Qanunu Layihəsini 

Hazırlayan Faktorlar, Layihənin Hazırlanması 

və Layihənin Ümumi Təhlili 

 

  

 

Yeni T ürk T icaret Kanunu Tasarısını Hazırlayan Faktörler, Tasarının Hazırlanışı 

ve T asarıya Genel Bir Bakış 

Prof. Dr. Sami KARAHAN 

53 


Prof. Dr. Sami KARAHAN 

İşsizlik Sığortası 

 

 

  

İşsizlik Sigortası 

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER 

89 


Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER 

İnkişaf Edən Ölkələr Sənaye Mülkiyyəti 

Hüququna Dair Qanunvericilik Aktlarini 

Qəbul Edərkən Nələri Nəzərə Almalıdır lar? 

 

 

  

Gelişmekte Olan Ülkeler Sınai Haklarla 

İlgili Mevzuatını Düzenlerken Neleri Göz 

Önünde Bulundurmalı ? 

Doç. Dr. Arslan KAYA 

99 


Doç. Dr. Arslan KAYA 

Beynəlxalq T icarətdə “Düzgün” Hüquq 

Seçilməsi Mövzusunun T əhlili 

 

  

 

Uluslararası T icarette “Doğru” Hukuk Seçiminin Müzakere Edilmesi 

Doç. Dr. Christiana FOUNTOULAKİS 

109 

Doç. Dr. Christiana FOUNTOULAKİS Azərbaycan Hüququnda Əmək Müqaviləsinin 

Əsas Xüsusiyyətlərinin Türkiyə Hüququ ilə 

Müqayisəli Olaraq Təhlili 

 

  

 

Azerbaycan Hukukunda İş Sözleşmesinin (Emek Mukavelesinin) T emel Özellikleri 

(T ürk Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak) 

Doç. Dr. M. Fatih UŞAN 

123 


Doç. Dr. M. Fatih UŞAN 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   291


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə