Microsoft Word disser2015. docYüklə 5,01 Kb.

səhifə23/30
tarix14.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30

 
76
ï
 
Þ
 
Þ
 
 
 
Þ
 
 
. ¾
 
 
Þ
 
 145.37% (2013-c  
 

  Þ

 


 
77
c  
 
,   c
c  
 
,   c
c  
 
,   c
c  
 
,   c
Þ
 
 
 
Þ
 
 
 
Þ
 
 
 
Þ
 
 
 

c  
 ¾
 
 ¾
c
 
 
 
 
Þ
 
Þ  
 ¾
 
 
 
 
. ¾
 c
¾ 
 
Þ  
 
 
Þ
 
Þ 
 
-
 
 
 
Þ
 
 
¾
c
 
 ¾
 
 
 

¾
 
c
 
 
-
 
  Þ

 
 
 
¾
 
 
 
¾
 
 
 
¾
 
 
 
¾
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           30 Dekabr 2013 
 


 
78
Þ
 
ÞÞ
 ¾
Þ
 
ÞÞ
 ¾
Þ
 
ÞÞ
 ¾
Þ
 
ÞÞ
 ¾
    ¾
Þ  
¾
Þ  
¾
Þ  
¾
Þ  
    
    
    
    
    
30 Dekabr 2013                                                                             ( min. AZN ) 
 
 
 


 
79


 
80


 
81
 


 
82
R SK DƏRƏCƏS  ÜZRƏ ÖLÇÜLMÜŞ AKT VLƏRDƏN ASILI OLAN 
KAP TALIN ADEKVATLIQ STANDARTLARININ (ƏMSALLARININ) 
HESABLANMASI
 
 
 
 
 


 
83
III FƏS L.Bank risklərinin idarə olunmasının 
təkmilləşdirilməsi problemləri 
 
3.1 Mərkəzi Bank bank risklərinin idarə olunması ilə əlaqədar həyata keçirilən  
tədbirlərin təşkilatçısı kimi 
Bank-maliyyə sektoru ölkə iqtisadiyyatının əsas arteriyası hesab olunur. Elə 
ona görə də bank risklərin idarə olunması sahəsində beynəlxalq təcrübəni 
öyrənərək burada daha çox dəyişikliklər aparılmışdır. Şübhəsiz, ölkədə risklərin 
idarə olunması ilə bağlı Mərkəzi Bankın apardığı siyasətin rolu əvəzolunmazdır. 
2004-cü ildə Mərkəzi Bank tərəfindən “Banklarda korporativ idarəetmə 
standartlarının tətbiqi” qaydaları təsdiqlənmiş və onun əsasında banklarda 
Risklərin  darəedilməsi Departamentləri yaranmağa başlamışdır. Yaradılmış 
hüquqi cərcivə banklarda daha mükəmməl sistemlərin yaradılmasına təkan 
vermişdir. Mərkəzi Bank beynəlxalq maliyyə institutlarının, o cümlədən Bank 
Nəzarəti üzrə Bazel Komitəsinin tövsiyələrinə əsaslanaraq daimi olaraq qabaqcıl 
islahatlar həyata kecirməkdədir. Bu islahatların əsas məqsədi bank sisteminin 
sağlam və sürətli inkişafına nail olmaqdır. 
Azərbaycan dinamik inkişaf edən ölkələr sırasındadır. Hətta son qlobal 
maliyyə böhranı şəraitində Azərbaycan öz stabilliyini qoruyub saxlaya bilmişdir. 
Bütün bunlar dövlət tərəfindən düşünülmüş iqtisadi islahatların aparılması, düzgün 
iqtisadi siyasətin həyata kecirilməsi ilə izah olunur. Lakin bu o demək deyil ki, 
biznes subyektləri bütün risklərdən sığortalanıb və potensial problemlər istisnadır. 
Biznesin bütün formalarında risklər mövcuddur və təbii ki, bu risklər hal-hazırda 
da müəyyən istiqamətlərdə idarə olunur. Lakin ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə, 
maliyyə sektorundakı münasibətlər dərinləşdikcə və maliyyə alətləri 
mürəkkəbləşdikcə, biznes subyektlərindən daha mükəmməl və daha modern 
idarəetmə prosesinin formalaşdırılması tələb olunur.  
Bank sektorunun inkişafı Azərbaycanda nisbətən ilkin mərhələdə 
olduğundan risklərin idarə edilməsinə diqqət daha çox daxildən deyil, kənar 


 
84
faktorların təsirindən qaynaqlanır. Ölkədə bank sektorunda bu kənar təsirlər bir 
tərəfdən mərkəzi tənzimləyicinin tələb və tövsiyələri (müvafiq korporativ 
standartlar vasitəsilə formalaşdırılan) digər tərəfdən isə bankların xarici 
hissədarlarının (“stakeholders”) (reytinq agentlikləri, maliyyə institutları və 
donorlar) gözləntiləri və tələbləri formasında özünü büruzə verir. Elə bu səbəbdən 
də, risklərin idarə edilməsi prosesi və onun aparıcı qüvvəsi (“champion”u) olan 
risklərin idarə edilməsi bölməsi banklarda bir çox hallarda formal xarakter daşıyır 
və risklərin idarə edilməsi prosesinə bəzən çox cüzi təsiri ilə fərqlənir. 
Müasir şəraitdə Azərbaycanın bütün banklarında risk menecment adlı 
struktur bölmə fəaliyyət göstərir və həmin bankların idarəetmə orqanları risklərin 
idarəedilməsini ümumi idarəetmənin ən mühum elementi kimi qəbul edirlər. 
Bunun özü artıq mühum bir irəliləyişdir. Digər sektorlarda bu istiqamətdə 
müəyyən işlər həyata kecirilir. Təbii ki, gorülən işlərin həcmi və xüsusiyyətləri bir-
birindən fərqlənir. Dünyada baş vermiş qlobal maliyyə böhranı Azərbaycanda da 
bu sahədəki boşluqları aktuallaşdırmışdır. 
2008-ci ilin 17 sentyabrında “Lehman Brothers” şirkətinin müflis elan 
edilməsi ilə daha da gərginləşən maliyyə böhranı, 2009-cu ildə real sektora da öz 
təsirini göstərməyə başladı. Qloballaşma ilə əlaqədar dünyanın bütün ölkələrində, o 
cümlədən Azərbaycanda da hiss olundu. Böhran bir sıra ökələrə ciddi, digərlərinə 
isə nisbətən zəif təsir göstərmişdir. Azərbaycan böhranın mənfi təsirləri ilə 
nisbətən az üzləşən ölkələr sırasındadır. Buna beynəlxalq reytinq şirkətlərinin 
hesabatlarında rast gəlmək olar. Bütün bunlar, ölkənin maliyyə bazarlarının 
nisbətən zəif inkişaf etməsi, xarici borclardan asılılığın aşağı səviyyədə olması, 
böhrana səbəb olan maliyyə alətlərinə investisiya edilməməsi və ümumilikdə yerli 
bankların beynəlxalq bazarlara inteqrasiya səviyyəsinin nisbətən aşağı olması ilə 
səciyyələnir. Bununla belə, bir sıra banklar qısamüddətli likvidlik böhranı ilə 
qarşılaşsalar da, bu problem aradan tez bir zamanda qaldırılmış, bank sistemi 
özünün stabilliyini və həcmini qoruyub saxlaya bilmişdir.  
Risk menecment korporativ idarəetmə standartlarının tərkib hissəsidir və 
2004-cü ildən başlayaraq banklar Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiq olunmuş bu 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə