Microsoft Word Dissertasiya docYüklə 5,01 Kb.

səhifə22/35
tarix17.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

65 
 
 
 
azərbaycan 
təhsil 
müəssisələri 
ilə 
ə
məkdaşlıq; 
və 
ictimaiyyətin 
məlumatlandırılması kampaniyası.     2004-cü ildə FIRST multi donor proqramına 
srart  verildi.Həmin  proqramın  əsas  vəzifəsi  inkişaf  edən  ölkələrdə  maliyyə 
sektorunu  tənzimləyən  dövlət  qurumlarına  texniki  yardım  göstərilməsidir.  FIRST 
layihələri Dünya Bankı, Kanada Beynəlxalq  nkişaf Agentliyi, Böyük Britaniyanın 
Beynəlxalq  nkişaf  Departamentinin,  Beynəlxalq  Valyuta  Fondu  və  başqa  donor 
təşkilatları  tərəfindən  maliyyələşdirilmişdir.  F RST  proqramı  tərəfindən  “Qeyri-
bank korporativ istiqrazlar bazarının yaradılmasına dəstək” texniki yardım  layihə 
həyata  keçirilməsi haqqında qərar qəbul olunmuş və 14 iyul 2005-ci ildə QKDK-
nın və Böyük Britaniyanın Emercinq Market Ekonomiks Limited Şirkəti arasında 
Texniki  Yardım  Qrant  Sazişi    bağlanmışdır.2005-ci  ildə  Bakı  şəhərində  QKDK, 
BFB  və  Beynəlxalq  Maliyyə  Korporasiyası  tərəfindən  regionlarda  yerləşən  35 
səhmdar cəmiyyətlərinin rəhbərliyinin iştirakı ilə müxtəlif bölgələrdə “Korporativ 
idarəetmənin  inkişafı”  mövzusunda  seminarların  keçirilməsi  üzrə  irimiqyaslı 
layhəyə start verildi.
 
       2007-2008-ci  ildə  bu  normativ-hüquqi  aktlar  qəbul  edilmişdir:  QKDK-nın 
“Şəffaflığın  artırılması  və  korrupsiyaya  qarşı  mübarizə  üzrə  Milli  Strategiya”nın 
həyata  keçirilməsi  ilə  bağlı  2008-ci  il  üzrə  Tədbirlər  Planı;  Azərbaycan 
Respublikasında  buraxılan  qiymətli  kağızlara  beynəlxalq  identifikasiya 
nömrələrinin  verilməsi  haqqında  Qaydalar;  Qiymətli  kağızlar  bazarının  peşəkar 
iştirakçıları  tərəfindən  hesabatların  təqdim  edilməsi  Qaydaları;  Kredit 
təşkilatlarında  veksellərin  uçotunun  aparılması  Qaydaları;  Azərbaycan 
Respublikasında  dövlət  qeydiyyatına  alınmış  emitentlərin  investisiya  qiymətli 
kağızlarının Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda yerləşdirilməsinə və 
ya  tədavülə buraxılmasına icazənin verilməsi haqqında Qaydalar.2007-ci ilin may 
ayının  15-də  Bakı  Fond  Birjası  (BFB)  ilə  Varşava  Fond  Birjası  (VFB)  arasında 
uzunmüddətli 
ə
məkdaşlığa 
dair 
memorandum 
imzalandı. 
mzalanmış 
memoranduma  görə,  tərəflər  hər  iki  ölkənin  fond  bazarlarının  inkişafı  və 


66 
 
 
 
inteqrasiyası  məqsədilə  informasiya  və  təcrübə  mübadiləsi  sahəsində  əməkdaşlıq 
etmək niyyətindədirlər.  
       Qeyd edək ki, Varşava Fond Birjası Mərkəzi və Şərqi Avropa regionunun ən 
nəhəng  fond  bircalarından  biridir.  2007-ci  il  5  iyun  tarixinə  olan  məlumata  görə, 
VFB-da 298 şirkət (bunlardan 14-ü xarici şirkət olmaqla) listinqdən keçmişdir.  lin 
ə
vvəlindən isə bircanın ümumi dövriyyəsi 300 mlrd. ABŞ dollarını ötmüşdür.  
     
2007-ci ildə fond bazarının inkişafı ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlərdən 
ə
n yadda qalanı bazarın özünütənzimləmə təşkilatı olan "Azərbaycan Fond Bazarı 
ş
tirakçılarının Assosiasiyası" (AFB A)   ctimai Birliyinin  təsis edilməsi oldu ki, 
bu  barədə    II  fəsildə  daha  geniş  məlumat  verilmişdir.Qiymətli  kağızlar  bazarının 
müasir  durumunun  rəqəmlərdə  ifadəsində  də  müəyyən  irəliləyişlər  olmuşdur. 
QKDK  tərəfindən  2007-ci  il  ərzində  795 mln.  manat  məbləğində  137  səhm 
buraxılışı  dövlət  qeydiyyatına  alınmışdır  ki,  bu  da  2006-cı  ilin  müvafiq 
göstəricisindən  2,3  dəfə  çox  olmuşdur.  Səhm  buraxılışı  üzrə  2006-cı  ildə  100 
emitent  qeydiyyata  alındığı  halda    2007-ci  il  ərzində  113  emitent  qeydiyyata 
alınmışdır.  2007-ci  il  ərzində  səhm  buraxılışının  strukturu  aşağıdakı  kimi 
olmuşdur: 
 
30%
1%
2%
1%
66%
0%
32 bankın 49 səhm emissiyası 
dövlət müəssisələrinin 
çevrilməsi nəticəsində
yaradılmış 45 səhmdar 
cəmiyyətinin 45 səhm 
buraxılışı 
13 sığorta təşkilatının  15 səhm 
buraxılışı
 


67 
 
 
 
     
Səhmlər  üzrə  təkrar  bazarda  147  mln.  manat  məbləğində  əqd  bağlanmışdır 
ki,  bunun  da  83  mln.  manatlıq  hissəsi  Bakı  Fond  Birjasının,  64  mln.  manatlıq 
hissəsi birjadan kənar bazarın payına düşmüşdür. 
     
QKDK  tərəfindən  2007-ci  il  ərzində  72  mln.  manat  məbləğində  20 
korporativ istiqraz buraxılışı qeydiyyata alınmışdır ki, bu da 2006-cı ilin müvafiq 
göstəriciləri  ilə  müqayisədə  56%  çox  olmuşdur.  Bundan başqa  2006-cı il  ərzində 
korporativ istiqrazların buraxılışı üzrə 12 emitent qeydiyyata alındığı halda, 2007-
ci ildə 14 emitent qeydiyyata alınmışdır.Korporativ istiqrazlar üzrə təkrar bazarda 
yüksək  artım  müşahidə  olunmuşdur.  Belə  ki,  təkrar  bazarda  14  mln.  manat 
məbləğində korparativ istiqraz üzrə 171 əqd qeydə alınmışdır ki, bu da 2006-cı ilin 
göstəriciləri  ilə  müqayisədə  əqdlər  üzrə  2,8  dəfə,  məbləği  üzrə  isə  8  dəfə  çox 
olmuşdur.Dövlət  qiymətli  kağızların  emissiyası  və  yerləşdirilməsi  üzrə 
göstəricilərin  artması  müşahidə  olunmuşdur.Belə  ki,  dövlət  qısamüddətli 
istiqrazların  emissiyalarının  ümumi  həcmi  276  mln.  manat  olmuşdur  ki,  bu  da 
2006-cı  ilin  müvafiq  göstəricisindən  25%  çoxdur.  Hesabat  ili  üzrə  faktiki 
yerləşdirilmiş dövlət qısamüddətli istiqrazların həcmi isə 226 mln. manat olmuşdur 
ki,  bu  da  2006-cı  ilin  müvafiq  göstəricisindən  95%  çox  olmuşdur.Eyni  zamanda 
dövlət  qısamüddətli  istiqrazları  ilə  təkrar  bazarda  aparılan  həm  alqı-satqı 
ə
məliyyatlarında, həm də REPO və əks REPO əməliyyatları üzrə artım müşahidə 
olunmuşdur. Belə ki, hesabat ili ərzində dövlət qısamüddətli istiqrazları  üzrə  Bakı 
Fond Birjasında  31mln. manat məbləğində 37 əqd bağlanmışdır ki, bu da 2006-cı 
ilin  göstəriciləri  ilə  müqayisədə  əqd  üzrə  95%,  məbləğ  üzrə  isə  4,5  dəfə  çox 
olmuşdur.      
     
 Təkrar  bazarda  dövlət  qüsamüddətli  istiqrazları  ilə  REPO-əks  REPO 
ə
məliyyatları üzrə 14 mln. manat məbləğində 14 əqd bağlanmışdır ki, bu da 2006-
cı  ilin  göstəricilərindən  əqd  üzrə  40%,  məbləği  üzrə  isə  3,7  dəfə  çox  olmuşdur. 
Qrafik№2  və  3-də  DQ -nın  uyğun  olaraq  2006-cı  və  2007-ci  illər  üzrə  orta 
ölçülmüş  gəlirlik  üzrə  dinamikası  verilmişdir.  Milli  Bankın  Qısamüddətli 
Notlarının  emissiyalarının  ümumi  həcmi  2  650  mln.  manat  olmuşdur  ki,  bu  da 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə