Microsoft Word Dok 1 biotipfloral doc



Yüklə 20,32 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.05.2018
ölçüsü20,32 Kb.
#41362


1/4 

 

2. UPORABA:   

 

Sredstvo BIOTIP FLORAL se uporablja kot kontaktni insekticid s takojšnjim delovanjem:  

-

  na vinski trti za zatiranje križastega grozdnega sukača (Lobesia botranain  pasastega grozdnega 



sukača  (Eupoecilia  ambiguella)

  v  odmerku  16  ml  na  10  L  vode  na  100  m

2

  oziroma  v  0,16  % 



koncentraciji. Lahko se uporablja tudi za omejevanje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus)

-

  na citrusih (limonah, pomarančah, mandarinah) za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 



16 ml na 10 L vode na 100 m

oziroma v 0,16 % koncentraciji; 



-

  na paradižniku in papriki v rastlinjakih ali na prostem za zatiranje resarjev (Thripidae)ščitkarjev 



(Aleyrodidae)

 in listnih uši (Aphididae) v odmerku 12,5 do 16 ml na 10 L vode na 100 m

oziroma 


v 0,125 do 0,16 % koncentraciji; 

-

  na melonah za zatiranje listnih uši (Aphididae) v odmerku 12,5 do 16 ml na 10 L vode na 100 m



2

 

oziroma v 0,125 do 0,16 % koncentraciji; 



-

  na  krompirju  za  zatiranje  jajčec,  ličink  in  odrasle  oblike  koloradskega  hrošča  (Leptinotarsa 



decemlineata

)

 v odmerku 16 ml na 10 L vode na 100 m

oziroma v 0,16 % koncentraciji; 



-

  na  okrasnih  rastlinah  v  rastlinjakih  ali  na  prostem  za  zatiranje  resarjev  (Thripidae),  ščitkarjev 



(Aleyrodidae)

 in listnih uši (Aphididae) v odmerku 12,5 do 16 ml na 10 L vode na 100 m

2

 oziroma 



v 0,125 do 0,16 % koncentraciji. 

 

OPOZORILA:  S  sredstvom  se  tretira  ob  pojavu  škodljivcev,  tako  se  da  rastline  dobro  omoči,  tudi  spodnjo 



stran listov. Priporoča se uporaba zvečer in v hladnejšem delu dneva. V primeru močnega napada se tretiranje 

č

ez 7 dni ponovi.  



 

MEŠANJE: Sredstvo se lahko meša z drugimi FFS in listnimi gnojili, razen s sredstvi na osnovi aktivne snovi 



baker

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo ni fitotoksično, če se uporablja na predpisan način. 



KARENCA: Karenca za grozdje, krompir, limone, pomaranče, mandarine, melone, papriko in paradižnik je 3 

dni. 


MEJNA VREDNOST OSTANKOV: Mejna vrednost ostankov za aktivno snov piretrin  za grozdje, krompir, 

limone, pomaranče, mandarine, melone, papriko in paradižnik je v skladu s predpisi o ostankih v oziroma na 

živilih in kmetijskih pridelkih. 

 

 



3. NEVARNOST ZA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE  

 

FFS BIOTIP FLORAL se označi in razvrsti kot:  



 

 



       Okolju nevarno. 

R50/53  


       Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke        na  

vodno okolje. 

S2   

 

Hraniti izven dosega otrok. 



S13  

 

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. 



S20/21 

 

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.  



S61  

 

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. 



 

 

Proizvajalec  oziroma  zastopnik  je  dolžan,  da  nevarnost  in  sestavo  sredstva  vidno  označi  na  etiketi  in  v 



navodilu za uporabo. Oznake za nevarnost sredstva na etiketi mora proizvajalec oziroma zastopnik uskladiti z 

vsakokratnimi  spremembami  v  zakonodaji,  odločitvami  pristojnih  organov  Evropske  unije  za  razvrščanje, 

novimi spoznanji in manjšimi spremembami, ki nastanejo po izdaji te odločbe. Proizvajalec oziroma zastopnik 

mora o spremembi obvestiti Fitosanitarno upravo RS. 

 

OPOZORILA: Pri tretiranju je potrebno preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, 




2/4 

da upoštevamo predpise s področja varovanja voda. S sredstvom se ne sme tretirati  v območju 15 m tlorisne 

širine od meje brega voda 1. reda oziroma 5 m od meje brega voda 2. reda. Sredstvo je nevarno za čebele. 

 

 



 

 

MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI: 



Splošni  ukrepi:  Prizadeto  osebo  se  čim  prej  umakne  iz  kontaminiranega  področja  na  svež  zrak  ali  v  dobro 

prezračen  prostor,  se  jo  zavaruje  pred  mrazom  in  vročino  ter  se  ji  zagotovi  osnovne  življenjske  funkcije. 

Pokliče se zdravnika in se mu pokaže etiketo pripravka.  

V primeru vdihavanja: Ravnamo se v skladu s splošnimi ukrepi. 

V primeru stika s kožo: Odstrani se kontaminirano obleko in obutev, kožo se temeljito umije z vodo in milom. 

Č

e je potrebno se posvetujemo z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je potrebno delovno obleko oprati.  



V  primeru  stika  z  očmi:  S  palcem  in  kazalcem  se  razpre  veki  prizadetega  očesa  in  oko  temeljito  izpere  z 

mlačno vodo. Če draženje ne preneha, se je potrebno posvetovati z zdravnikom ali okulistom.  

V primeru zaužitja: Usta se spere z vodo. Ponesrečeni naj popije 2-3 dl vode. Takoj se pokliče zdravnika. Ne 

izziva  se  bruhanja.  Nezavestnemu  se  ne  daje  piti  ničesar.  Če  je  možno  se  zdravniku  predloži  navodila  za 

uporabo.  

Nujna  zdravniška  pomoč:  Zagotoviti  in  vzdrževati  je  potrebno  osnovne  življenjske  funkcije.  Zdravljenje  je 



simptomatično. Specifičnega antidota ni. 

 

Yüklə 20,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə