Microsoft Word doktorantura suallari sosial struktur, sosial institutlar v? Prosesl?R. docYüklə 21,51 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.11.2017
ölçüsü21,51 Kb.
#8033


Doktorantura suallar 

1.

  Sosial strukturların sosiologiyasının predmeti 2.

  Sosial struktur anlayışı 

3.

  Sosial strukturlar anlayışının mahiyyəti 4.

  Sosial struktur cəmiyyətin daxili quruluşu kimi 

5.

  Sosial strukturların əsas elementləri 6.

  Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin sosial strukturu 

7.

  Sosial strukturun öyrənilməsinə sinfi yanaşma 8.

  Sosial strukturun öyrənilməsində funksional məktəbin rolu 

9.

  R. Darendorfun sosial struktur haqqında sosioloji ideyaları 10.

 Pyer Burdyenin sosial struktur haqqında ideyaları 

11.

  Qabitus anlayışı 12.

  E.Qiddensin sosial struktur haqqında düşüncələri 

13.

 Sosial struktur haqqında müasir ideyalar 14.

 Sosial qrupun ümumsosioloji anlayışı 

15.

 Kiçik sosial qruplar 16.

 Kiçik sosial qrupların növləri 

17.

 Formal və qeyriformal sosial qruplar 18.

 Referent qruplar, autqruplar və intqruplar 

19.

 Kvaziqruplar və onların cəmiyyətdə rolu 20.

 Müasir cəmiyyətdə marginallaşma prosesləri 

21.

 Siniflər iri sosial qruplar kimi 22.

 Əsas sinifyaradan əlamətlər 

23.

 Cəmiyyətin sinfi stratifikasiyası 24.

 Orta sinif anlayışı 

25.

 Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin sinfi strukturu 26.

  cma anlayışı 

27.

 F.Tönnisin sosioloji irsi və “Hemaynşaft”, “Hezelşaft” anlayışları 28.

  cmaların sosioloji aspektləri 

29.

  cmalarda seqreqasiya prosesləri 30.

 Region sosial-ərazi fenomen kimi 

31.

 Regionallaşma və qlokallaşma 32.

 Regionun sosioloji interpretasiyası 
 

     33.Sosial bərabərsizlik anlayışının mahiyyəti 

34. Sinfi və sosial bərabərsizlik 

     35. Sosial bərabərsizliyi müəyyənləşdirən baza şərtləri 

     36.  Sosial  bərabərsizlik  ayrı-ayrı  fərdlərin  və  sosial  qrupların  vəziyyətinin  xüsusiyyəti 

kimi 


     37. Sosial mobillik anlayışının mahiyyəti 

38.Sosial mobilliyinin növləri 

      39.Şaquli və üfiqi sosial mobillik 

   40.  Sosial mobilliyin amilləri 

41.

 Şaquli mobilliyin intensivliyi və ümumiliyi 42.Sosial stratifikasiya sosial strukturların sosiologiyasının fundamental anlayışı kimi 

43.Cəmiyyətdə iqtisadi, siyasi, professional differensasiyanın səbəbləri 

     44.Sosial stratlar 

45.Sosial stratifikasiyanın əsas formaları 

46. qtisadi, siyasi, professional stratifikasiya 

47.Gender sosial stratifikasiyanın nümunəsi kimi 

    48. Sosial sistem anlayışı 

49.Sosial sistemi şərtləndirən meyarlar 

50.

 Sosial proseslərin mahiyyəti 51.Sosial proseslərin proqnozlaşdırılması 

52. Müasir cəmiyyətdə sosial institutlar 

53.Ailə sosial institut kimi 

54. Din sosial institut kimi 

55. Təhsil sosial institut kimi 

56. Ailənin funksiyaları və cəmiyyətdə yerinə yetirdiyi rolu 

57. Ailənin əsas növləri və tarixi tipləri 

58. Dini qurumların müasir Azərbaycan cəmiyyətində rolu 

59. Təhsil sistemində islahatlar. Boloniya sisteminə keçid. 

60. Müasir cəmiyyətdə mənəviyyat . Problemlər və perspektivlər. 

61. Sosial strukturların dinamikası 

62. Sosial strukturların dəyişilməsinin əsas meyyləri 

63. Müasir cəmiyyətlərdə marginallaşma prosesinin səbəbləri 

64.Seqreqasiya proseslərinin fəsadları 

65. Ekoloji sferada sosial proseslər. Ətraf mühitin mühafizəsi problemi 66. Mənəvi sahədə baş verən sosial proseslər. Mənəviyyat anlayışı 

67. Sosial qrupların qarşılıqlı əlaqələri 

68. Qeyri-formal sosial qruplarda yaranan münasibətlər. Liderlik 

69. Müasir cəmiyyətlərdə şəhərləşmə prosesi 

70. Urbanizasiya prosesi. Müsbət və mənfi cəhətlər 

71.  şsizlik  sosial problem kimi. Məşqulluq sahəsində dövlət siyasəti. 

72. Kvaziqrupların əsas növləri 

73. Urbanizasiya və ruralizasiya sosial proseslər kimi 

74. Müasir cəmiyyətlərdə ailə-nikah münasibətlərində yaranan problemlər.  

75. Sosial institut kimi çıxış edən təhsil institutunun digər sosial institutlarla əlaqələri 

76. Dini şüur və dini fəaliyyət 

77. Dini təşkilatların cəmiyyətin həyatına təsiri 

78. Cəmiyyətdə sosial mobilliyə təsir edən amillər 

79. Erkən nikahların səbəbləri və fəsadları 

80. Cəmiyyət sosial sistem kimi 

81. Cəmiyyət özünü tənzimləyən və özünü təmin edən sistem kimi 

 82. Cəmiyyətin sosial strukturunu təşkil edən əsas komponentlər 

83.Müasir cəmiyyətdə gender balansı problemi 

84. Müasir ailələrdə boşanmaların əsas səbəbləri 

85. Sinfi yanaşmanın tarixinə dair 

86. Azərbaycan cəmiyyətində təbəqələşmənin səbəbləri 

87. Dini konfessiyaların qarşılıqlı əlaqələri haqqında 

88. Ətraf mühit sosial sistem kimi 

89. Mənəvi sfera sosial sistem kimi 

90. Əxlaq və mənəviyyatın cəmiyyətin inkişafına təsiri 

91. Orta sinfin dayanıqlığı cəmiyyətin sabitliyinin göstəricisi kimi 

92. Cəmiyyətin rifahına zəmanət yaradan sosial amillər. 

93. Müasir cəmiyyətlərdə inteqrasiya prosesləri. Qloballaşma prosesləri 

94. Cəmiyyətin təhlilinə sistem yanaşmanın xüsusiyyətləri 

95. Cəmiyyət sosial sistem kimi 

96. Beynəlxalq münasibətlər sosial sistem limi 

97. Sosial sistem və sosial münasibətlər 

98. Orta sinfin cəmiyyətin yuxarı və aşağı sinifləri ilə əlaqələri və qarşılıqlı təsiri 

99.Ekoloji şüurun formalaşması sosioloji problem kimi 100. Ailə-nikah münasibətlərinin möhkəmlənməsində milli dəyərlərin rolu

 

Yüklə 21,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə