Microsoft Word Ekologiya Titul docYüklə 2,86 Kb.

səhifə6/46
tarix26.01.2018
ölçüsü2,86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46

 
 
 
 
 
21
Prezidenti  İ.Əliyevin sədrliyi ilə ölkəmizdə ekoloji vəziyyətin 
yaxşılaşdırılması  məsələlərinə  həsr olunmuş müşavirə:  
[Çıxışlar] /H.Bağırov, O.Şirəliyev, H.Abutalıbov, V.Əliyev, 
X.Yusifzadə //Azərbaycan.- 2006.- 5 iyul.- S. 2-4. 
 
 
 
                                        II FƏSİL 
 
Azərbaycan ekologiyası haqqında kitablar, 
avtoreferatlar, dissertasiyalar və dövri 
mətbuat materialları 
 
Kitablar 
 
1997 
 
76.
 
  Xəlilov, M.  İzahlı ekologiya lüğəti /M.Xəlilov, 
F.Əliyev . -B.: Elm, 1997.- 259 s. 
77.
 
  Quliyev,  V.Gəncənin yaşıl libası /V.Quliyev, 
C.Bağırov .- Gəncə: Ekologiya, 1997.- 70 s. 
78.
 
  Qurbanzadə, A. Azərbaycan kənd təsərrüfatı 
strukturunun ekoloji coğrafi sistemi /A.Qurbanzadə.- B.: Səda, 
1997.- 234 s., şək. 
79.
 
  Nadirov,  İ. Abşeron iqtisadi rayonunda ekosistemin 
sağlamlaşdırılması  və  məhsuldar qüvvələrin səmərəli  ərazi 
təşkili  / İ.Nadirov .-B.:Elm.-1997.-200 s. 
 
 
1998 
 
80.
 
  Əliyev,C. Yandıraq həyəcan tonqallarını:(Torpaq və 
ekologiya)  / C.Əliyev. -B.:Ağrıdağ, 1998.-112 s. 


 
 
 
 
 
22
81.
 
  Ətraf mühitin mühafizəsi üzrə milli fəaliyyət planı.-
B.: Pres-Alyans,1998.-67 s. 
82.
 
  Həmzəyev,  Ə.  İnsan ekologiyası problemi və onun 
sosial-coğrafi aspekti /Ə.Həmzəyev. -B.:Elm, 1998.-127 s.  
83.
 
  Məmmədov,Q.  Azərbaycan torpaqlarının ekoloji 
qiymətləndirilməsi / Q.Məmmədov. - B.: Elm, 1998.- 281 s. 
84.
 
  Mustafayev, Q. Ekologiya sxemlərdə / Q.Mustafayev,         
F.  Sultanzadə - B., 1998.- 137 s.- Azərb.,rus və ingilis 
dillərində. 
85.
 
Səlimov, M. Müasir mədəniyyət sistemində ekoloji 
təfəkkür / M.Səlimov. -B.:Elm, 1998.-113 s. 
86.
 
  Şirinov, N. Xəzərin, onun sahillərinin təbiəti və ekolo-
giyası /N.Şirinov,X.Vəliyev,Y.Əliyev .-B.: ADPU,1998.-189 s. 
 
 
1999 
 
87.
 
  Allahyarova, T. Ekoloji mədəniyyət və ictimai tərəqqi  
/T.Allahyarova.- B.: Elm,1999.-136 s. 
88.
 
 Azərbaycanda “ozon problemi” üzrə ictimai fikrin 
formalaşmasına dair seminarın məruzələrinin tezisləri /Red. 
A.Şahverdiyev.- B.: Elnur-p, 1999.- 40 s. 
89.
 
  Azərbaycan Respublikasında ekologiya: (Əsas 
hadisələrin xronikası) .-B.: Mütərcim, 1999.- 26 s.  
90.
 
  Bakı-Supsa neft kəməri boyu yerləşən yüksək 
biomüxtəliflik və  həssaslığa malik ekosistemlərin ictimaiyyət 
gücü ilə keçirilən ekoloji monitorinqi.- Bakı-Tbilisi, 1999.-  
124 s. 
91.
 
 Böyük  Bakı  və Sumqayıtın sahillərinin ekoloji 
monitorinqi: seminarın materialları /Red. heyəti: S.Vəliyev,T. 
Kərimov, E.Sultanov, A.Eyvazov.- B.: [AysarAzərbaycan], 
1999.-168 səh.,cədvəl, xəritə. 


 
 
 
 
 
23
92.
 
  Ekoloji dərnək, klub və digər birləşmələrin nümunəvi 
tədris proqramları.- B.: Ekoloji Tərbiyə  və  Təcrübəçilik 
Mərkəzi, 1999.- 152 s.  
93.
 
  Mahmudov,  H.  Təbii ehtiyatların istifadəsi və 
mühafizəsi: Dərs vəsaiti / H.Mahmudov; Elmi red. B.Budaqov; 
Rəyçi  Ş.Göyçaylı,  Ş.Xəlilov.- B.: Nafta-press, 1999.- 110 
s.,cəd vəl, xəritə. 
94.
 
  Məmmədova, S. Ekologiya və siyasət / S.Məmmə-
dova .- B.: Azərbaycan, 1999.- 24 s.  
95.
 
  Tağızadə, T.Ümumi ekologiya /T.Tağızadə .- B.: Elm, 
1999.-175 s.                                                                                            
 
 
2000 
 
96.
 
  Ağakişiyeva, T. Müasir ekoloji reallıq  şəraitində 
sosial-iqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri / T.Ağakişiyeva.- B.: 
Elm, 2000.-122 s. 
97.
 
  Ağayeva, Z. Ekoloji siyasət və onun sosial-fəlsəfi 
aspektləri / Z.Ağayeva .-B.:Elm, 2000.-119 s.
 
98.
 
  “Ekologiya  və  həyat  fəaliyyətinin mühafizəsi” III 
Beynəlxalq elmi konfransın materialları (14-16 noyabr 2000-ci 
il).-Sumqayıt, 2000.-191 s. 
99.
 
  Qurbanov,  E. Azərbaycanda səhralaşma:səbəblər və 
nəticələr.Ona qarşı ictimai hərəkatın təşkili /E.Qurbanov, 
Z.Ramazanova; Red.İ.Mustafayev; BMT-nin Səhralaşmaya 
Qarşı Mübarizə Konfederasiyası; ”Rüzigar” Ekologiya 
Cəmiyyəti.- B., 2000.- 104 s. 
100.
 
Mikayılov, H. Ekologiya hüququ: Dərs vəsaiti 
/H.Mikayılov.- B.: Qanun, 2000.- 348 s. 
 
2001 
 


 
 
 
 
 
24
101.
 
 Ekologiya.  Fəlsəfə. Mədəniyyət: Elmi məqalələr 
məcmuəsi.- B.: Elm, 2001.- 305 s. 
102.
 
 Əliyev, F. Ekoenergetika terminlər lüğəti: (Rusca-
Azərbaycanca-İngiliscə) /F.Əliyev, F.Əliyev.- B.: Beynəlxalq 
Ekoenergetika Akademiyası, 2001.- 392 s. 
 
 
2002 
 
103.
 
İsayev, S. Tətbiqi ekologiya / S.İsayev.- B.: BUN, 
2002.- 183 s. 
104.
 
Kənd təsərrüfatı  və ekologiya terminləri lüğəti: 
(Rusca-Azərbaycanca-İngiliscə).- B.: Elm, 2002.- 447 s. 
105.
 
Məmmədov Q. Azərbaycan meşələri /Q.Məm-
mədov, M .Xəlilov - B.: Elm, 2002.- 472 s. 
106.
 
Məmmədov, Q. Azərbaycanda torpaq islahatı: 
hüquqi və elmi ekoloji məsələlər / Q.Məmmədov .-B.: Elm, 
2002.- 411 s. 
 
 
2003 
 
107.
 
Abduyev, M. Azərbaycanın düzənlik hissəsinin 
delivüal formada şorlaşmış torpaqları /M.Abduyev .- B.: Ozan, 
2003.- 99 s. 
108.
 
Abduyev, M.Azərbaycanda  şorəkət torpaqlar və 
onların yaxşılaşdırılması /M.Abduyev.-B.:Azərnəşr,2003.-66 s.  
109.
 
Ekoloji dərnək, klub  və digər birləşmələrin 
nümunəvi tədris proqramları  və metodik tövsiyələr.- B.: 
Nurlan, 2003.- 47 s.  
110.
 
Ekoloji epidemiologiya: Səhiyyədə  tətbiqi və 
tədqiqat metodları.- B.: Xəzər Universiteti, 2003.- 346 s. 
111.
 
Əliyev F. Bakı şəhəri əhalisinin mövcud və gələcək 
su təchizatı mənbələri, onların ekoloji problemləri / F. Əliyev,  
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə