Microsoft Word Ekologiya Titul docYüklə 2,86 Kb.

səhifə7/46
tarix26.01.2018
ölçüsü2,86 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46

 
 
 
 
 
25
M. Məmmədova; Red. A.Əlizadə, S.Kazımov;AMEA 
Ekologiya İnstitutu; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi; 
BDU. - B.: Çaşıoğlu, 2003.- 198 s.  
112.
 
Əliyev, R. Yanacaq və energetika sənayesinin  ətraf 
mühitə  təsirinin qiymətləndirilməsi və ekoloji ekspertiza 
layihələrinin hazırlanması /R.Əliyev .-B.:Sabah, 2003.-119 s. 
113.
 
Hacıyeva, H. Ətraf aləmlə tanışlığın tədrisi 
metodikası / H.Hacıyeva,  Ə. Məhərrəmov.-B.:ADPU, 2003.-
124 s. 
114.
 
Hacıyeva, H. Ətraf aləmlə tanışlıq: Ali məktəblər 
üçün dərslik /Hacıyeva H., Məhərrəmov Ə. - B.:ADPU, 2003.-   
223 s. 
115.
 
Xəzər bölgəsinin radiasiya  təhlükəsizliyi prob-
lemləri: Beynəlxalq seminar, Bakı 11-14 sentyabr 2003: 
Məruzələrin tezisləri /Tərc. M.Qurbanov; Elmi red. 
İ.Mustafayev; Radiasiya Problemləri  İnstitutu, ”Rüzgar” 
Ekologiya Cəmiyyəti.-B.: Nafta-Pres, 2003.-82 s. 
116.
 
Məmmədov, Q. Ekoloqların məlumat kitabı 
/Q.Məmmədov, M.Xəlilov.- B.: Elm, 2003.- 516 s. 
117.
 
Məmmədov, T. Ekologiya: Dərs vəsaiti 
/T.Məmmədov; Baş red.: akad. V.C.Hacıyev.- B.: Elm, 2003.- 
300 s. 
118.
 
Məmmədova, Q. Neftlə çirklənmiş torpaqların 
ekoloji münbitliyi /Q.Məmmədova, N.Həkimova.- B.: Elm, 
2003.- 51 s. 
119.
 
Məmmədova, S. Lənkəran vilayətinin torpaq 
ehtiyatları və bonitirovkası /S.Məmmədova; Red. М. Cəfərov. 
–B.: Elm, 2003.-116 s. - ill. cədvəl.  
 
2004 
 
120.
 
 “Azərbaycanın meşə ekosistemləri mövzusunda 
elmi-praktik” konfransın tezisləri /Red. hey. H.Bağırov və b.; 


 
 
 
 
 
26
Elmi -Tədqiqat Meşəçilik İnstitutu. - B.:Təknur , 2004.-204 s. -
şək., cədvəl .- Mətn Azərb. və rus dillərində verilmişdir.  
121.
 
Əsgərov, F.ABƏŞ-in Xəzər dənizində ekoloji 
monitorinqi /F.Əsgərov; İcmal.-B.,2004.-56 s.  
122.
 
Qasımov, Ə. Xəzər dənizi planktonunun ekologiyası 
/Ə.Qasımov .- B.: Adiloğlu, 2004.- 550 s. 
123.
 
Məmmədov, Ə. Sənaye ekologiyası / Ə.Məmmədov, 
A.Xəlilova  .-B.:Adiloğlu, 2004.-264 s. 
124.
 
Məmmədov, Q. Azərbaycanın ekoetik problemləri: 
elmi, hüquqi, mənəvi aspektlər /Q.Məmmədov .- B.: Elm, 
2004.- 377 s. 
125.
 
Məmmədov, Q. Ekologiya və  ətraf mühit /Q.Məm-
mədov , M.Xəlilov.- B.: Elm, 2004.- 503 s. 
126.
 
Təhməzov, B.  Azərbaycanın bioloji təbiət abidələri 
/B.Təhməzov .-B.:Adiloğlu,2004.-567 s. 
127.
 
Yusifov, E. Hirkan biosfer rezervuarı /E.Yusifov, 
V.Hacıyev  .- B.: “El-Alliance”, 2004.- 167 s. 
128.
 
Yusifov, E.  Ətraf mühit, iqtisadiyyat, həyat 
/E.Yusifov, B.Təhməzov.- B.: “El-Alliance”, 2004.- 335 s. 
 
 
2005 
 
129.
 
Abbasova, E. İnsan ekologiyası: Bioloji və sosioloji 
aspektlər /E.Abbasova .- B.: Elm-Təhsil, 2005.-121 s. 
130.
 
Həsənov, E. Böyük Qafqazın cənub hissəsinin təbii 
ehtiyatları  və onların qorunması /E.Həsənov .- B.: Azərnəşr, 
2005.- 275 s. 
131.
 
İsmayılov, Ç. Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərin 
ekologiyası /Ç.İsmayılov. -B.:Ayna Mətbu evi, 2005.-127 s.  
132.
 
Məmmədov ,Q.  Şorlaşmış  və  şorakətləşmiş 
torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi /Q.Məmmədov .- 
B., 2005.- 179 s. 


 
 
 
 
 
27
133.
 
Məmmədov, Q.Ekologiya və  ətraf mühitin 
mühafizəsi / Q.Məmmədov, M.Xəlilov .- B.: Elm, 2005.- 879 
s. 
134.
 
Məmmədova, S.  Lənkərançay hövzəsi torpaqlarının 
ekoloji monitorinqi / S.Məmmədova .- B.: Elm, 2005.- 166 s. 
135.
 
Mirbabayev, M. Hava məkanının ekologiyası:(Dərs 
vəsaiti) / M.Mirbabayeva .-B.: AzTU,2005.-139 s. 
136.
 
Mustafayev,  İ. Meşə yanğınları  və  ətraf mühit 
/İ.Mustafayev ,Y.Mustafayev  .-B.:Adiloğlu, 2005.-50 s. 
137.
 
Nuriyev, C. Ekologiya hüququ: Ali məktəblər üçün 
dərslik / C.Nuriyev .-B.: Qanun, 2005.- 348 s. 
 
 
2006 
 
138.
 
Abbasov, M.Əsrimizin qlobal ekoloji problemləri / 
M. Abbasov;  Elmi red. Q.Məmmədov.-  B.:Elm ,2006. - 420 
s.- cədvəl, portr., ill. -Bibl.: 407-416 s.   
139.
 
Allahverdiyev, F. Qarabağın dağətəyi zonasında 
işğaldan azad olunan torpaqların çirklənməsi, pozulması  və 
deqradasiyası (Hərbi eroziya və onun fəsadları) / 
F.Allahverdiyev .- B.: MBM, 2006.- 111 s. 
140.
 
Araz çayı:  hidrologiya, ekologiya, irriqasiya 
/Red.  İ.Mustafayev; ”Rüzigar” Ekologiya  Cəmiyyəti.- B., 
2006.-   71 s. 
141.
 
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya Qanunve-
riciliyi: (Normativ-hüquqi aktlar toplusu), 25 noyabr 2006-cı 
ilə  qədər olan əlavə  və  dəyişikliklərlə: 2 cilddə /Tərt.: 
Ş.Xuduoğlu.-B.:Qanun, 2006.- C.I.- 759 s.; C.II .-883 s. 
142.
 
Bayramov, A. Ətraf mühitin, təbii ehtiyatların öyrə-
nilməsində aerokosmik üsullar /A.Bayramov .- B.: Elm, 2006.- 
159 s. 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   46


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə