Microsoft Word Ekologiya Titul docYüklə 2,86 Kb.

səhifə9/46
tarix26.01.2018
ölçüsü2,86 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   46

 
 
 
 
 
31
üçün təqdim olunmuş dis.: 03.00.16 /T.Hüseynov; AMEA, 
Botanika İnstitutu.- B. , 1999.-94 s. 
 
2000 
 
168.
 
Abdullayeva, T. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
bəzi tip torpaqlarınin aktinamisetlərinin ekoloji amillərdən asılı 
olaraq yayılması”: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim olunmuş 
dis.: 03.00.07 /T.Abdullayeva;  BDU.-B. , 2000.-131 s. 
169.
 
 Baxşəlizadə, T.Gəncə Alüminium Zavodu tullan-
tılarının  ərazinin torpaq-bitki örtüyünə  təsirinin ekoloji 
cəhətdən qiymətləndirilməsi: Kənd təsərrüfatı e.n.a.dər.a.üçün 
dis.: 03.00.16 /T.Baxşəlizadə; AMEA, Torpaqşünaslıq və 
Aqrokimya İnstitutu.-B. , 2000.- 164 s. , cədvəl, ill. 
170.
 
Mikayılov,  Ş.  Ekoloji problemlərin mənəvi-estetik 
dünyagörüşü aspektləri: Sos. fəlsəfə  е.n.  а.dər.а.üçün təqdim 
edilmiş dis.:05.00.11 /Ş.Mikayılov;AMEA, Fəlsəfə,Sosiologiya  
və Huquq İn-tu.-B. , 2000.-142 s. 
171.
 
Yusifova, M.Arazboyu üzümaltı torpaqların  ekoloji      
münbitlik modeli: Biologiya e.n.a.dər.a.üçün təqdim edilmiş 
dis.: 03.00.27; 03.00.16 /M.Yusifova; AMEA, Torpaqşünaslıq  
və Aqrokimya İnstitutu. B. , 2000.-158 s. 
 
2001 
 
172.
 
Quliyev, B. Müharibə  və ekologiya: Fəlsəfə  е.n. 
а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.11 /B.Quliyev; AMEA, 
Fəlsəfə, Sosiologiya  və Huquq İn-tu-B. , 2001.-123 s. 
 
2002 
 
173.
 
Əliyeva, F. Ekoloji mədəniyyət sistemində ekoloji 
bilik və ekoloji şüurun yeri və rolu: Fəlsəfə  е.n.  а.dər.а.üçün 


 
 
 
 
 
32
təqdim edilmiş dis.: 09.00.11 /F.Əliyeva; AMEA, Fəlsəfə  və  
Huquq İn-tu.- B. , 2002.-127 s. 
174.
 
Əsədova, N. İnsan ekologiyası və insan psixologiya-
sı: Qarşılıqlı  təsirin dinamikası: Fəlsəfə  е.n.  а.dər.а. üçün 
təqdim edilmiş dis.: 09.00.11 /N.Əsədova; BDU.-B. , 2002.-
128 s. 
175.
 
İsmayılov, A.  Azərbaycan torpaqlarının informasiya 
sistemi: Kənd təsərrüfatı е.d-ru а.dər.a.  üçün dis.: 03.00.27; 
03.00.16 /A.İsmayılov; AMEA, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya 
İnstitutu.-B., 2002.-254 s.  
176.
 
Qurbanova-Abdullayeva, A. Ekoloji şüurun sin-
kretik xarakteri: Fəlsəfə  е.n.  а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis.: 
09.00.11 / Qurbanova-Abdullayeva; BDU.-B. , 2002.-122 s. 
 
2003 
 
177.
 
İsmayılova, N. Böyük Qafqazın Cənub-Şərq 
yamacının meşəaltı torpaqlarının ekoloji münbitlik modelləri: 
Biologiya  е.n.а.dər.а. üçün təqdim edilmiş   dis.: 03.00.27; 
03.00.16. /N.İsmayılova; AMEA, Torpaqşunaslıq və Aqro-
kimya  İnstitutu.- B. , 2003.-18 s. 
178.
 
Məmmədov, T. Abşeronda yaşıllaşdırmada perspek-
tivli  ağac, kol bitkilərinin bioekoloj  xüsusiyyətlərinin, 
aqrotexnikasının və  xalq    təsərrüfatında səmərəli istifadəsinin 
elmi  əsasları: Biologiya e.d-ru a.dər.a. üçün təqdim  оlunmuş 
dis.: 03.00.05, 03.00.16 /T.Məmmədov; AMEA, Botanika 
İnstitutu.- B., 2003.-50 s. 
 
2004 
 
179.
 
Babayev, N. Araz çay sisteminin yuxarı hissəsinin           
ekoloji  şəraiti: Coğrafiya e.n.a. dər.a.  üçün təqdim olunmuş 


 
 
 
 
 
33
dis.: 25.00.36. /N.Babayev; AMEA, akademik H.Əliyev adına 
Coğrafiya İnstitutu.- B., 2004.- 52 s. 
180.
 
Həsənova, S. Şəki-Zaqatala zonasının (Zaqatala 
qoruğu timsalında) biosenozlarının ekoloji cəhətdən qiymət-
ləndirilməsi: Biologiya е.n.а.dər.а.üçün təqdim olunmuş dis.: 
03.00.16 /S.Həsənova; AMEA, Zoologiya İnstitutu.- B. , 
2004.-58 s. 
181.
 
Məmmədov, A. Azərbaycanda koloniya əmələ 
gətirən quşların ekologiyası: Biologiya  e.n.a.dər.a.üçün təqdim 
edilmiş dis.: 03.00.08; 03.00.16 /A.Məmmədov; Bakı Dövlət 
Universiteti.-  B., 2004.- 175 s.  
182.
 
Səlimov, M. Müasir mədəniyyət sistemində ekoloji 
təfəkkür: Fəlsəfə е.n. а.dər.а.üçün təqdim edilmiş dis.: 09.00.11 
/M.Səlimov; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Huquqi Tədqiqatlar İn-
tu.- B., 2004.-121 s. 
 
2005 
 
183.
 
Allahverdiyev, Y. Orta ixtisas məktəblərində 
şagirdlərin “ekoloji tərbiyəsi”: Ped.el.n.al.dər. ücün təq.ed.dis.: 
13.00.01 /Y.Allahverdiyev; AMEA, Azərbaycan Təhsil 
Problemləri İn-tu.- B., 2005.- 140 s. 
184.
 
Bayramov, B.  Ətraf mühitin mühafizəsi konsep-
siyasının sosial-kimyəvi aspektləri: Fəlsəfə  е.n.  а.dər.а. üçün 
təqdim edilmiş dis.: 09.00.11 /B.Bayraov; AMEA, Fəlsəfə  və  
Siyasi-Huquqi Tədqiqatlar İn-tu.- B. , 2005.-131 s. 
185.
 
Həkimova, N. Abşeron yarımadasının neft-mədən  
torpaqlarının ekoloji münbitlik modeli: Biologiya  e.n.a.dər.a. 
üçün dis.: 03.00.27; 03.00.16 /N.Həkimova; AMEA, 
Torpaqşünaslıq və Aqrokimya   İnstitutu.-B., 2005.- 163 s. 
186.
 
Məmmədova, S. Azərbaycanın Lənkəran vilayəti 
torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi: 
Biologiya  е.d-ru  а.dər.а. üçün təqdim edilmiş dis.: 03.00.27; 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   46


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə