Microsoft Word emr r-34 12. 05. 2011. docYüklə 216,87 Kb.

səhifə1/6
tarix15.07.2018
ölçüsü216,87 Kb.
  1   2   3   4   5   6


                  

 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

BAKI DÖVLƏT 

UNİVERSİTETİ 

ƏMR № 

R-39 

12 may, 2011 

                

Bakı şəhəri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

Məzmunu: BDU əməkdaşlarının indekslənən jurnallarda çap     

     olunmuş məqalələrinə görə mükafatlandırılması haqqında 

 

 

      “Universitet  əməkdaşlarına  indekslənən  jurnallarda  çap  olunmuş  məqalələrinə  görə  mükafat 

verilməsi haqqında” Universitet Rektorunun 5 may 2009-cu il tarixli R-35 saylı əmrinə və mükafata 

təqdim  olunmuş  məqalələrin  kateqoriyasını  müəyyən  edən  komissiyanın  02  may  2011-ci  il  tarixli 

iclasının  3  saylı  protokolundan  çıxarışa  əsasən  Tomson  Reyter  Agentliyinin  Elmi  İnformasiya 

İnstitutu  tərəfindən  indekslənən  jurnallarda  Bakı  Dövlət  Universitetinin  əməkdaşlarının  2010-cu 

ildə  nəşr  etdirdikləri  və  2009-cu  ildə  nəşr  olunub,  amma  Rektorun  R-71  saylı  18.11.2009  tarixli 

əmrinə daxil edilməmiş aşağıdakı məqalələrə mükafat verilməsi üçün 

 

ƏMR EDİRƏM:  

     Bakı Dövlət Universitetinin aşağıda adları göstərilən əməkdaşları 2009 və 2010-cu illərdə Tomson 

Reyter  Agentliyinin  Elmi  İnformasiya  İnstitutu  tərəfindən  indekslənən  jurnallarda  çap  etdirdikləri 

məqalələrə görə mükafatlandırılsın:  

A kateqoriyalı jurnallarda çap edilmiş hər məqaləyə görə 200 (iki yüz) manat: 

1.  Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Əliyeva Rəfiqə Əlirza qızı-Kimya fakültəsi “Analitik kimya” 

kafedrasının  professoru,  prof.  Əliyev  İsmayıl  Əhmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”  

kafedrasının  professoru,  Əskərov  Rizvan  Kəmil  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Zərif  üzvi  sintez” 

ETL-nın elmi işçisi, Qurbanov Ataş Vahid oğlu-Kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nın 

elmi  işçisi, Mahmudov  Kamran Talıb oğlu-Kimya  fakültəsi  “Ekoloji kimya  və ətraf  mühitin 

mühafizəsi”  ETL-in  elmi  işçi,  f.r.e.n.Paşayev  Faiq  Heydər  oğlu-Fizika  fakültəsi 

“Nanomaterialların  kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  dosenti,  f.r.e.n.Həsənov  Arzuman 

Qardaşxan  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların  kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  tədris 

laboratoriyasının  müdiri  “A.M.Maharramov,  R.A.Aliyeva,  I.A.Aliyev,  F.H.Pashaev, 

A.G.Gasanov,  S.I.Azimova,  R.K.Askerov,  A.V.Kurbanov,  K.T.Mahmudov.  Quantum-

chemical  calculations,  tautomeric,  termodynamic,  spectroscopic  and  X-ray  studies  of  3-(4-

fluorophenylhydrazone)pentane-2,4-dione,  Dyes  and  Pigments,  v.85,  p.1-6,  2010” 

məqaləsinə görə;  

2.  Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri,  f.r.e.d.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların 

kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri  “Mohammad  Reza  Saboktakin,  Roya  M.Tabatabaie, 

Abel  Maharramov,  Mohammad  Ali  Ramazanov.  A  Synthetic  Macromolecule  as  MRI 

Detectable  Drug  Carriers:  Aminodextran-Coated  Iron  Oxide  Nanoparticles,  Carbohydrate Polymers, v.80, Iss.3, p.695-698, 2010” məqaləsinə görə;  

3.  Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri,  f.r.e.d.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların 

kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri  “Mohammad  Reza  Saboktakin,  Roya  M.  Tabatabaie, 
 

Abel  Maharramov,  Mohammad  Ali  Ramazanov.  Synthesis  and  characterization  of superparamagnetic chitosan-Dextran sulfate hydrogels as nano carriers for colon-specific drug 

delivery, Carbohydrate Polymers, v.81, Iss.2, p.372-376, 2010” məqaləsinə görə; 

4.  Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri,  f.r.e.d.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların 

kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri  “Mohammad  Reza  Saboktakin,  Abel  Maharramov, 

Mohammad  Ali  Ramazanov.  Synthesis  and  Characterization  of  Biodegradable  Chitosan 

Beads as Nano Carriers for Local Delivery of Satranidazole, Carbohydrate Polymers, v.81, 

Iss.3, p.726-731, 2010” məqaləsinə görə;  

5.  Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri,  f.r.e.d.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların 

kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri  “Mohammad  Reza  Saboktakin,  Roya  M.  Tabatabaie, 

Abel  Maharramov,  Mohammad  Ali  Ramazanov.  Synthesis  and  characterization  of  new 

electrorheological fluids by carboxymethyl starch nanocomposites, Carbohydrate Polymers, v.81, Iss.1, p.1113-1116, 2010” məqaləsinə görə; 

6.  Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri,  f.r.e.d.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların 

kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri  “Mohammad  Reza  Saboktakin,  Abel  Maharramov, 

Mohammad  Ali  Ramazanov.  Design  and  Characterization  of  Chitosan  Nanoparticles  as 

Delivery  Systems  for  Paclitaxel  Carbohydrate  Polymers,  v.82,  Iss.2,  p.466-471,  2010” 

məqaləsinə görə; 

7.  Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri,  f.r.e.d.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların 

kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri  “Mohammad  Reza  Saboktakin,  Roya  M.Tabatabaie, 

Abel  Maharramov,  Mohammad  Ali  Ramazanov.  Synthesis  and  characterization  of  chitosan 

hydrogels  containing  5-aminosalicylic  acid  Nanopendents  for  colon:  specific  drug  delivery, Journal of Pharmaceutical Sciences, v.99, No.2, p.4955-4961, 2010” məqaləsinə görə; 

8.  Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri,  f.r.e.d.  Ramazanov  Məhəmmədəli  Əhməd  oğlu-Fizika  fakültəsi  “Nanomaterialların 

kimyəvi  fizikası”  kafedrasının  müdiri  “Mohammad  Reza  Saboktakin,  Abel  Maharramov, 

Mohammad  Ali  Ramazanov  Synthesis  and  Characterization  of  MRI-Detectable  Magnetic 

Dendritic Nanocarriers Polymer-Plastics Technology and Engineering,  v.49, Iss.1, p.104–109, 2010” məqaləsinə görə;  

9.   Akad.  Məhərrəmov  Abel  Məmmədəli  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Üzvi  kimya”    kafedrasının 

müdiri, Əskərov Rizvan  Kəmil oğlu-Kimya  fakültəsi  “Zərif üzvi sintez” ETL-nın elmi  işçisi 

“Nataliya  E.  Borisova,  Rizvan  K.O.  Askerov,  Abel  M.Maharramov,  Victor  N.Khrustalev, 

Marina  D.  Reshetova  and  Yuri  A.  Ustunyuk.  Self-assembly  of  a  palladium  complex  formed 

from  two  U-shaped  calixsalen  molecules,  Dalton  Trans.,  v.39,  p.5768-5771,  2009” 

məqaləsinə görə; 

10. K.e.d.  Babanlı  Məhəmməd  Baba  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Ümumi  və  qeyri-üzvi  kimya” 

kafedrasının  professoru,  İmaməliyeva  Samirə  Zakir  qızı-Fizika  problemləri  ETİ-nin  baş 

laborantı  “M.B.Babanly,  J.-C.Tedenac,  S.Z.Imamalieva,  F.N.Guseynov,  G.B.Dashdieva. 

Phase  equilibria  study  in  systems  TI-PB(Nd)-Bi-Te  new  phases  of  variable  composition  on 

the  base  of  TI

9

BiTe


6

,  Journal  of  Alloys  and  Compounds,  v.491,  p.230-236,  2010” 

məqaləsinə görə; 

11. K.e.d.  Babanlı  Məhəmməd  Baba  oğlu-Kimya  fakültəsi  “Ümumi  və  qeyri-üzvi  kimya” 

kafedrasının  professoru,  k.e.n.  Əliyev  Ziya  Səxavəddin  oğlu-“Ümumi  və  qeyri-üzvi  kimya” 

kafedrasının  müəllimi,  Musayeva  Səbinə  Sahib  qızı-“Qeyri-uzvi  materialşunaslıq”  ETL-in 

kiçik  elmi  işçisi  “Z.S.Aliev,  S.S.Musaeva,  D.M.Babanly,  A.V.Shevelkov,  M.B.Babanly. 

Phase  diagram  of  the  Sb-Se-I  system  and  thermodinamic  properties  of  SbSeI,  Journal  of Alloys and Compounds, v.505, p.450-455, 2010” məqaləsinə görə; 

12. F.-r.e.d.  İsgəndərov  Nizaməddin  Şirin  oğlu-Mexanika-riyaziyyat  fakültəsinin  dekanı, 

“Diferensial  və  inteqral  tənliklər”  kafedrasının  professoru  “M.T.Karaev,  N.Sh.Iskenderov. 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə