Microsoft Word fm idar?Etm? M?Diniyy?Ti 2013. doc



Yüklə 5,43 Mb.

səhifə14/315
tarix29.09.2017
ölçüsü5,43 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   315

İdarəetmə mədəniyyəti 

 

31



məlidirlər. Fuad Məmmədovun fəaliyyəti, onun əsərləri cəmiyyətimizdə bu 

prosesləri inkişaf etdirərək, məhz bu nəcib məqsədə xidmət edir, çünki mədə-

niyyət dövlətimizin siyasətinin strateji istiqamətidir”.  

  Asim Mollazadə,  

Milli Məclis deputatı, professor  

 

“Mən müəllifin geniş elmi potensialını, onun tədqiqatçı istedadını qeyd 

etmək istərdim. Beynəlxalq siyasət üzrə mütəxəssis olaraq, kitabda hər şey-

dən əvvəl məhz bu istiqamətə fikir verdim. Qeyd edim ki, professor Fuad 

Məmmədov bu məsələləri kifayət qədər yüksək peşəkarlıqla işıqlandırmış-

dır. Bir almanşünas kimi qeyd etməliyəm ki, Almaniyada kulturologiya el-

minin meydana çıxması, tarixi və inkişaf tendensiyalarına dair professor 

Fuad Məmmədovun elm cəhətdən sübut edilmiş  və obyektiv əsaslandırıl-

mış baxışları  və fikirləri, analitik düşüncələri öz əksini tapmışdır.  İkinci 

dünya müharibəsindən sonra Almaniya ciddi surətdə dağılmışdı və dünya-

nın ən qabaqcıl dövlətlərindən birinə çevrilmək üçün səylə düşünülmüş və 

bacarıqla həyata keçirilə biləcək idarəçilik mədəniyyəti tələb olunurdu. 

Mən professoru bu böyük uğur münasibətilə təbrik edirəm, çünki belə bir 

kitabın işıq üzü görməsi – həm elm, həm də  mədəniyyət hadisəsidir. Heç 

bir elektron vasitələr bizim üçün qiymətli kitabı əvəz edə bilməz”.  

  Hüseynağa Sadıqov,  

keçmiş xarici işlər naziri,  

Azərbaycanın Almaniyadakı keçmiş səfiri  

 

“Bu əsərin əhəmiyyətinin, professorun öz fiqurunun şərhə ehtiyacı yox-

dur... Ölkənizdə olduğum iki il ərzində  mənim kitab rəfim, fəxr etməyə 

haqqınız olan istedadlı Azərbaycan müəlliflərinin yeni, maraqlı nəşrləri ilə 

getdikcə daha çox dolur. Neft və qaz nə vaxtsa tükənə bilər, bu yaradıcılıq 

məhsulları ilə  əsrlərlə qalacaqdır. Mən kitabın müəllifini tarix elmi üzrə 

mütəxəssis kimi tanıyırdım, indi isə onun istedadının daha bir sərhəddi di-

gər - kulturologiya və dövlət idarəçiliyi sahəsində aşkar oldu. Bu gün kitab 

yazmaq və nəşr etdirmək son dərəcə çətindir, bunu mən özümdən bilirəm. 

Professor Fuad Məmmədov Azərbaycanın mədəni-intellektual həyatına çox 

böyük töhfə verir. Bizim xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında dostluğun 

möhkəmləndirilməsi işində onun gördüyü böyük işinə görə mən ona min-

nətdaram. Əminəm ki, bu, professorun sonuncu kitabı olmayacaq.”  

  Serik Primbetov,  

Qazaxstanın Azərbaycandakı  

  fövqəladə və səlahiyyətli səfiri  

 



Fuad Məmmədov

 

 

32



“Mən professor Fuad Məmmədovu iyirmi ildən artıqdır ki, tanıyıram, və bu 

kitabın yaradılmasına sərf edilmiş səylərin və çox böyük zəhmətin şahidiyəm. 

Professor sadəcə görkəmli alim deyil, həm də hər birimizin fəxr etməyə haqqı-

mız olan geniş miqyaslı şəxsiyyətdir, azərbaycanlıdır, çox böyük mədəniyyət 

daşıyıcısı, böyük hərflə İnsandır. Onun tərəfindən təşkil edilən elmi seminarlar-

da insanlar böyük elm və mədəniyyət məktəbi keçirlər, onlar öz torpağını sev-

məyi və onunla, onun tarixi və irsi ilə fəxr etməyi öyrənirlər, onlar İnsansevər-

lik məktəbini keçirlər. Onun bütün fəaliyyəti ölkəmizin və onun sərvətlərinin 

şöhrətləndirilməsinə, mədəniyyətin inkişafına yönəldilmişdir, bir çox qeyri-hö-

kumət təşkilatları onun “Simurq” mədəniyyət Assosiasiyasının “şinelindən” 

çıxmışlar. Bütün bu illər ərzində Fuad Məmmədov inam və həqiqətlə öz xalqı-

na və dövlətinə xidmət etmişdir. Mən professoru uğuru münasibətilə təbrik edi-

rəm və ona elmdə gələcək qələbələr arzulayıram”.  

  Svetlana Bayramova

 politoloq  

 

 “...Bu gün biz bu unikal kitabı əlimizdə tutmaq şərəfinə malikik. ...Hə-



yatımızın mühüm tərkib hissəsi – ünsiyyətdir, və mən professor Fuad Məm-

mədovla ünsiyyətdə olarkən, həyatımın ən xoş dəqiqələri və saatlarını yaşa-

yıram. Fuad Məmmədov – elmimizin fəxridir, böyük hərflə  Şəxsiyyətdir

bizim milli sərvətimizdir”. 



  Ağaəli İbrahimov

professor, Azərbaycan Xalq  rəssamı, 

Rəssamlar İttifaqının katibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


İdarəetmə mədəniyyəti 

 

33



I HİSSƏ 

 

Kulturologiya - XXI əsrin aparıcı elmi paradiqması  



və idarəetmə mədəniyyətinin elmi əsası kimi 

 

Ruhi mədəniyyətin dəyəri və intellektual mədəniyyətin xüsusi missi-

yası haqqında. Kulturologiyanın xüsusi strateji əhəmiyyəti haqqında. 

Demokratik dövlətçilik mədəniyyəti haqqında. Milli və beynəlxalq idarə-

etmə mədəniyyəti haqqında. Qərb ölkələrində idarəetmə elmi haqqında. 

Müəllifin kulturoloji idarəetmə modeli haqqında. Milli idarəetmə mədə-

niyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə müəllifin tövsiyələri.  

 

Ruhi mədəniyyətin dəyəri və intellektual 



mədəniyyətin xüsusi missiyası haqqında 

 

İnkişafın mürəkkəb dinamikası ilə xarakterizə olunan müasir dünyada, ic-



timai-siyasi quruluş və idarəetmənin müxtəlif sistemləri, həyat fəaliyyəti tex-

nologiyaları, xalqların və  fərdlərin mədəni dəyərlər sistemi ilə şərtlənən bir 

çox dialektik ziddiyyətlər və  çətinliklər aşkar edilir. İnsanın inkişafına xas 

ümumi qanunauyğunluqlarla birləşən təkrarolunmaz tarixi, etnik və milli 

özünəməxsusluq, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların xarakterik fərdiliyi ay-

rı-ayrı xalqların və ölkələrin idarəetmə mədəniyyətinin konkret formaları ilə 

üzvi surətdə qarşılıqlı əlaqədardır. Bununla belə, maliyyə, sənaye və informa-

siya kapitalının monopolizasiya, inteqrasiya və beynəlmiləlçilik proseslərinin 

xarakterik olduğu qloballaşma  şəraitində dövlət idarəçiliyi siyasətində, for-

maları və texnologiyalarında dəyişikliklər baş verir. Dövlət və qlobal idarəçi-

liyin effektivliyinin yüksəldilməsi mühakimələrindən biri odur ki, texnogen 

sivilizasiya təbiətdəki özünü tənzimləmənin baza mexanizmini dağıdaraq, in-

san həyatının keyfiyyətini aşağı salan ekoloji böhrana səbəb olur. Qlobal iqti-

sadi çağırışlar, maliyyə  və  ərzaq böhranı, qlobal istiləşmə, milli və beynəl-

xalq təhlükəsizlik məsələləri, tərəflərin maraqlarına hörmət, onların birliyinə 

nail olmaq cəhdini nəzərdə tutan təhlükəsizlik problemlərinə yeni, elmi və 

məntiqi əsaslandırılmış yanaşmaların hazırlanması və razılaşdırılmasını tələb 

edir. Müasir sivilizasiyanın “təhlükəsiz inkişaf” paradiqması Qərbin və Şər-

qin həyat fəlsəfəsinin yaradıcı sintezini, insan ləyaqətinə inam, razılıq və hör-

mət olmadan mümkün olmayan davamlı inkişaf, qarşılıqlı anlaşma, əməkdaş-

lıq, qarşılıqlı yardım və bəşəriyyətin tərəqqisini təmin edən yeni kulturoloji 

texnologiyaların işlənib hazırlanmasını nəzərdə tutur.  






Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   315


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə