Microsoft Word Fuad-magistr-yenii docYüklə 0,77 Mb.

səhifə1/31
tarix17.09.2018
ölçüsü0,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


 

 

AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

“MAG STRATURA MƏRKƏZ ” 

Ə

lyazması hüququnda 

 

 Həsənzadə Fuad  Maqsud oğlu 

 

 (Magistrantın A.S.A)  

“Qiymətli kağızların reytinq qiymətləndirmə modeli ” mövzusunda 

 

MAG STR D SSERTAS YASI

 

 

stiqamətin şifri və adı:  M 060403 – Maliyyə xtisaslaşma:                      Maliyyə bazarı 

 

 

 

Elmi rəhbər:    

 

 

 

 

 

 

      Magistr proqramının rəhbəri: 

 

  

 

  

 

  

i.ü.f\d.ş b\m. G.Ş.Ağabəyova   

 

 

  

    i.e.n., prof. R.Rzayev

    

 

      (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)   

 

  

 

                    ( A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Kafedra müdiri:   i.e.d., professor Z.F.Məmmədov 

                                                             (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)

 

 

  

 

  

 

BAKI – 2015 

 


 MÜNDƏR CAT                                                                                                                       Sə

Giriş......................................................................................................................3-5 

 

Fəsil  1.  Qiymətli  kağızlar    və  onun  formalaşmasının  nəzəri-metodoloji 

ə

sasları.................................................................................................................... 6-35 

1.1   Qiymətli kağızların yaranması, onun iqtisadi inkişafda yeri və əhəmiyyəti...6-18 

1.2   Qiymətli 

kağızlar 

bazarında 

səhmlərin 

qiymətlərinin 

formalaşma 

xüsusiyyətləri........................................................................................................  18-28  

1.3   Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarı,  iqtisadiyyatın davamlı inkişafında onun 

rolu..................................................................................................................        28-35  

Fəsil  2.  Azərbaycanda  qiymətli    kağızlar  bazarının  qiymətləndirilməsi  və  onun 

müasir vəziyyətinin təhlili--------------------------------------------------------------- 36-64 

2.1  Qiymətli  kağızlar  bazarında  səhmlərin  dəyişilmə  təmayülü  və  ona  təsir  edən                      

amillər....................................................................................................................  36-53 

2.2 Qiymətli kağızlar bazarının tənzimlənməsinin müasir vəziyyətinin təhlili.......53-60 

2.3. Qiymətli kağızların qiymətləndirilməsi---------------------------------------------60-64 

 

Fəsil 3. Qiymətli kağızların   reytinq qiymətləndirmə modelinin tətbiqi ------65-83 

3.1 Qiymətli kağızlar bazarı xətti və B -əmsalı konsepsiyası..................................65-68 

3.2 Qiymətli kağızların reytinqinin təyini və qiymətləndirilməsi.......                     68-73 

3.3. Qiymətli kağızlar bazarında səhmlərin qiymətlərinin prognozlaşdırılması----73-83 Nəticə və təkliflər...................................................................................................84-86 

Ə

dəbiyyat siyahısı..................................................................................................87-88  

 

 

 

G   R   Ş 


  Mövzunun aktuallığı

 Hər bir ölkə iqtisadiyyatının müasir inkişaf problemlərindən 

biri də borc öhdəlikləri bazarının formalaşması və inkişafıdır. Buna yüksək səviyyədə 

inkişaf  etmiş  qiymətli  kağızlar  bazarının  formalaşdırılması  ilə  nail  olmaq  olar. 

Qiymətli kağızlar bazarının inkişafı, onun əsas tərkib alətləri olan qiymətli kağızların 

qiymətlərinin  formalaşmasının  təkmilləşdirilməsi  ölkə  iqtisadiyyatının  mühüm  tərkib 

hissəsi olmaqla bu sisteminin inkişafı və davamlı iqtisadi artımın təmin olunmasında 

mühüm 


rol 

oynamaqdadır. 

Qiymətli 

kağızlar 

bazarı 

iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsinin  dövlət  büdcəsi  və  bank  sistemi  ilə  yanaşı  ən  mühüm 

vasitələrindəndir.  Bu  bazar  kapitalın  səfərbər  edilməsini  həvəsləndirməklə  maliyyə 

resurslarının  iqtisadiyyatın  müxtəlif  sahələri  və  sferaları  arasında,  perspektivli  və 

rentabelli şəkildə, dinamik inkişaf edən istehsalların xeyrinə yenidən bölgüsünü təmin 

edir.  Məhz  bu  səbəblərə  görə  müasir  dövrün  tələblərinə  uyğun  olaraq  mövzunun 

araşdırılması mövzunun aktuallığı sübut edən əsas faktorlardandır. Tədqiqatın əsas məqsədi və vəzifələri:  Müasir  dövrdə  qiymətli  kağızlar  bazarının 

iqtisadiyyat üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsinə və dövlətin bu sahədə irimiqyaslı 

islahatlar  aparmasına  baxmayaraq,  ölkəmizdə  bu  barədə  hələ  də  informasiya  qıtlığı 

mövcuddur. Bunları nəzərə alaraq magistr işinin yazılmasında əsas məqsəd bu sahənin 

mahiyyəti  və  əsas  cəhətlərinin  öyrənilməsi  və  təhlil  olunması,  onun  inkişaf 

istiqamətlərinin  müəyyən  edilməsi  və  respublikamızda  qiymətli  kağızlar  bazarının 

formalaşması  xüsusiyyətlərinin  tədqiqi,  iqtisadiyyatda  rolunun  açıqlamasından 

ibarətdir.  

Həmçinin,  Qiymətli  kağızların  reytinq  qiymətləndirmə  modelinin  tədbiqi,  bazar 

iqtisadiyyatının  əsas  prinsiplərinin  nəzərə  alınması, xarici  ölkələrin  qiymətli  kağızlar 

bazarında qiymətlərin formalaşması mexanizmlərinin mövcud obyektiv şəraitə uyğun 

olaraq ölkə iqtisadiyyatına tətbiqi imkanları və qiymətli kağızların gələcək qiymətlərin 

dinamikasının  müəyyənləşdirilməsi  üçün  beynəlxalq  təcrübədən  istifadə  olunması 

dissertasiya  işinin əsas  məqsədi hesab olunur. Bu  məqsədlə dissertasiya işi  aşağıdakı 

vəzifələri yerinə yetirir. 

-  Qiymətli kağızlar bazarının iqtisadi sistemində rolunu öyrənir; 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə