Microsoft Word gelecek dunya duzeni I kitab docYüklə 4,51 Mb.

səhifə2/189
tarix26.09.2017
ölçüsü4,51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   189

 

4

MÜNDƏRİCAT:  

Giriş: - siyasi düzənləməyə (nizamlamağa) dair  

ümumi nəzəri aspektlər ..................................................... 7 

 

 

I FƏSİL: 

İ

darəetmə və siyasi düzən 

 

1. Siyasət və nizam (düzən) ................................................ 90 

2. İdarəçilik və düzən ......................................................... 111 

3. Siyasət qurumları arasındakı əlaqələr  

və nizam (düzən) ............................................................. 122 

4. Münasibətlərin tənzimləməsinin əsasları  

(nizamlı münasibətlər) ................................................... 130 

5. Siyasət qurumlarının təsnifatının əsasları və  

nizamlama zərurəti ........................................................ 136 

6. Siyasət mərkəzlərinin formalaşması və siyasətin  

güc mərkəzləri ................................................................ 143 

 

 

II FƏSİL: 

Dünya düzəni və geosiyasət-dünyanın idarəolunması 

qaydaları 

 

1. Xarici siyasət, beynəlxalq münasibətlər, geosiyasət  

və dünya düzəni anlayışları və anlayışların 

məzmunlarının qarşılıqlı vəhdəti ................................. 151 

2. Dünya düzəninin formalaşmasında böyük dövlətlərin  

və böyük xalqların rolu ................................................. 250 

3. Dünya və onun strukturu. Dünyalar anlayışı .............. 295 

4. “Dünyanın siyasi bel qurşağı” anlayışı ........................ 333 

          

 


 

5

III FƏSİL: Mövcud dünya düzəni 

(ümumi əsaslar) 

  

1. Mövcud dünya düzəni və onun əsasları ....................... 337 

2. Dünya düzəninin formalaşmasında digər qüvvələrin 

(qeyri-dövlət qüvvələrinin) iştirakı-dünyanın açıq  

və gizli şəkildə idarəolunması ....................................... 347 

3. Dünya düzəninin formalaşmasında informasiya  

yayım vasitələrinin fəaliyyətlərinin əsasları .................... 356  

4. Böyük dövlətlər (dünyaları olan xalqlar) mövcud  

dünya düzənində. İngilis dünyası mövcud dünya  

düzənində ............................................................................ 363 

5. Slavyan dünyası-mövcud dünya düzənində ................. 373 

6. Çin -mövcud dünya düzənində ..................................... 384 

7. Türk dünyası (mövcud dünya düzənində .................... 389 

8. Avropa-mövcud dünya düzənində ................................ 405 

9. Latın Amerikası dünyası-mövcud dünya düzənində .. 421 

10. Ərəb dünyası-mövcud dünya düzənində ................... 430 

11. Hindistan-mövcud dünya düzənində .......................... 436 

12. Farskökənli xalqlar -mövcud dünya düzənində ........ 439 

  

IV FƏSİL: 

Gələcək dünya düzəni və siyasi proqnozlar  

(ümumi əsaslar) 

 

1. Gələcək dünya düzəninin əsasları ................................. 450 

2. Gələcək dünya düzənində ingilislər .............................. 455 

3. Gələcək dünya düzənində Rusiya və slavyanlar .......... 463 

4. Gələcək dünya düzənində Çinin rolu ........................... 471 

5. Türk dünyası-gələcək dünya düzənində ...................... 473 

6. Ərəb dünyası-gələcək dünya düzənində ....................... 478 

7. Gələcək dünya düzənində Avropa ................................ 479 

8. Dünyalararası birliklər və ittifaqlar ............................. 481 


 

6

9. Gələcək dünya düzənində - digər xalqlar (dünyalara malik olmayan kiçik xalqlar) ............................................ 482  

10. Slavyan dünyası-Türk dünyası-Çin siyasi birliyi 

gələcəkdə ............................................................................. 485 

11. İngilis dünyası-Avropa-Latın Amerikası dünyası  

siyasi birliyi- gələcək dünya düzənində ............................ 494  

12. Dünyalara malik olan böyük güclərin təsir  

dairələri-gələcəkdə ............................................................. 496 

13. III Dünya müharibəsinin başlanma ehtimalı  

dairələri - böyük geosiyasi güc mərkəzləri arasında 

regional və qlobal müharibə risqləri dairələri  

və dövlətləri ......................................................................... 503 

14. Dünyanın siyasi sistemi-gələcəkdə .............................. 506 

15. Bəzi əlavə ehtimallar .................................................... 510 

 

NƏTİCƏ .............................................................................. 519 

İ

STİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ VƏ ƏDƏBİYYAT ..... 532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə