Microsoft Word hasanova camila docxYüklə 0,63 Mb.

səhifə1/26
tarix11.07.2018
ölçüsü0,63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


 

AZƏRBAYCAN RESPUBL KASININ TƏHS L NAZ RL Y  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

 

MAG STRATURA MƏRKƏZ  

 

Əlyazması hüququnda 

 

 

HƏSƏNOVA CƏM LƏ FA Q QIZI 

 

 

 

" NTELLEKTUAL MÜLK YYƏT OBYEKTLƏR N N 

Q YMƏTLƏND R LMƏS " mövzusunda 

 

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

 

 

stiqamətin şifri və adı:  

M - 010000 

" qtisadiyyat" 

xtisasın şifri və adı:    

M - 010026 

"Qiymətləndirmə

 

 

 

Elmi rəhbər: 

 

 

 

 

Magistr proqramının rəhbəri: 

Dos. B.C.SADIQOV 

 

 

 

Dos. .Ş.Mehdiyeva 

 

 

 

Kafedra müdiri:   

 

 

 

prof. X.H.KAZIMLI 

 

 

 

 

 

BAKI - 2015 

 


 

MÜNDƏR CAT  

G R Ş...........................................................................................................................3 

I FƏS L.  NTELLEKTUAL MÜLK YYƏT OBYEKTLƏR N N 

Q YMƏTLƏND R LMƏS N N NƏZƏR  METODOLOJ  ƏSASLARI.............7 

1.1.  ntellektual mülkiyyətin mahiyyəti və təsnifatı.....................................................7 

1.3.  ntellektual mülkiyyət obyektərinin qiymətləndirilməsinin metodları................16 

1.3.  ntellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsinin hüquqi əsasları..........................26  

II FƏS L. AZƏRBAYCAN RESPUBL KASINDA  NTELLEKTUAL 

MÜLK YYƏT OBYEKTLƏR N N Q YMƏTLƏND R LMƏS N N MÖVCUD 

VƏZ YYƏT N N TƏHL L .....................................................................................32 

2.1. Azərbaycanda intellektual mülkiyyət bazarının formalaşma vəziyyəti və 

intellektual mülkiyyət obyektlərinin təsnifatı..............................................................32 

2.2. Azərbaycan Respublikasında intellektual mülkiyyət obyektlərinin 

qiymətləndirilməsi zəruriliyi və onun aparılması istiqamətləri...................................44 

2.3. Respubikamızda intellektual mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsinin 

hüquqi normativ bazası................................................................................................50 

 

III FƏS L. AZƏRBAYCAN RESPUBL KASINDA  NTELLEKTUAL MÜLK YYƏT OBYEKTLƏR N N Q YMƏTLƏND R LMƏS N N 

TƏKM LLƏŞD R LMƏS  YOLLARI...................................................................61 

3.1. Azərbaycan Respublikasında intellektual mülkiyyət obyektlərinin 

qiymətləndirilməsinin təkmilləşdirilməsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən 

istifadə.........................................................................................................................61 

3.2. Azərbaycan Respublikasında intellektual mülkiyyət obyektlərinin 

qiymətləndirilməsinin iqtisadi inkişafda rolu və yeri .................................................72 NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏR.....................................................................................78 

ST FADƏ OLUNMUŞ ƏDƏB YYAT...................................................................81 

ƏLAVƏLƏR

..............................................................................................................85 

  

G R Ş 

 

Mövzunun  aktuallığı.  Sənayedə    yerli  rəqabətə  davamlı  məhsul  istehsalını 

təmin  edən  yeni  texnologiyaların  geniş  tətbiq  edilməsində  bazar  münasibətlərinin 

sürətlə formalaşmasının vacibliyi ilə əlaqədardır. Bu aspektdə maliyyə və intellektual 

mülkiyyət  münasibəti  problemləri  daha  mürəkkəb  və  aktual  hesab  edilir,  çünki 

müəssisələrin innovasiya  fəaliyyətindən müsbət son nəticənin  əldə olunması imkanı 

məhz onların həlli dərəcəsindən asılı olur. 

 

Müasir şəraitdə dünya və daxili bazarlarda kəskin rəqabətin inkişafı yeni aktiv intellektual  mülkiyyətin  təsərrüfat  dövriyyəsinə  daxil  edilməsi  həm  ayrı-ayrı 

təsərrüfat  subyektlərinin,  həm  də  bütövlükdə  ölkənin  bütün  xalq  təsərrüfatı 

kompleksinin inkişafı taktikasını və strategiyasını müəyyənləşdirir.  

 

Patent  -  lisenziya  fəaliyyətinin  islahatlarına  baxmayaraq,  qiymətləndirmə fəaliyyəti  sahəsində  bir  sıra  normativ  aktların  qəbul  edilməsi,  innovasiyaların 

tətbiqinin  təsərrüfat  dövriyyəsinə  daxil  edilməsi  indiyədək  Azərbaycanda  kütləvi 

xarakter  daşımır.  lk  növbədə  bu  onunla  izah  olunur  ki,  intellektual  mülkiyyətin 

qiymətləndirilməsi  və  yeniliklərin  tətbiqi  üçün  investisiya  mühitinin  yaradılması  ilə 

bağlı mürəkkəb problemlər indiyədək həll edilməmiş qalır. 

 

ntellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasında qiymətləndirmə fəaliyyətinin ilkin  mərhələsində yalnız xərc yanaşmasından istifadə 

olunurdu.  Müstəsna  hüquqların  qiymətləndirilməsi  modeli  ictimai  zəruri  əmək 

xərclərinin  ölçüsünə,  intellektual  məhsulların  yaradılması  və  tətbiqi,  həmçinin 

istifadəsi 

sahəsində 

ə

mək məhsuldarlığına 

onların 


təsir 

dərəcəsinin 

qiymətləndirilməsinə əsaslanırdı.  

 

Hal-hazırda  Azərbaycan  qiymətləndiricilərinin  səyləri  qiymətləndirmə fəaliyyətinin 

dünya 


təcrübəsinə 

ə

saslanan intellektual 

mülkiyyətin 

qiymətləndirilməsinin  yerli  metodologiyasının  hazırlanmasına  yönəldilmişdir. 

Tamamilə  aydındır  ki,  Azərbaycanda  bazar  iqtisadiyyatının  inkişafı  prosesində  və 

onun  gələcəkdə  dünya  iqtisadi  birliyinə  inteqrasiyası  ilə  bir  çox  problemlər  həll 

olunacaq  və  Azərbaycanın  qiymətləndirmə  təcrübəsində  xarici  yanaşma  və 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə