Microsoft Word hc ssri turkiyeYüklə 4,41 Mb.

səhifə256/256
tarix15.03.2018
ölçüsü4,41 Mb.
1   ...   248   249   250   251   252   253   254   255   256

533 

 

59.  FRUS, 1946, vol.VII, p.894-896 60.  RF XSA, f.06, s.29, q.282, i.23, v.277-281 

61. Yenəorada, v.310-311 

62.  İsmet İnönünün TBMM-dəki konuşmaları, ikinci cilt, s.65-66 

63.  RF XSA, f.06, s.29, q.286, i.2, v.46 

64. Yenə orada, v. 83-99 

65.  RF XSA, f.06, s.8, q.49, i.822, v.28-30 

66.  FRUS, 1946, vol.VII, p.898-899 

67.  İbid, p.898 

68.  RF XSA, f.06, s.29, q.280, i.3, v.2 

69.  RF XSA, f.0132, s.29a

, q.286, i.l, v.30-32 

70.  RF XSA, f.06, s.9, q.73, i.1129, v.31-37 

71.  RF XSA, f.06, s.9, q.69, i.1071, v.l 

72.  RDSSTA, f.17, s.3, i.1069, v.16 

73.  RDSSTA, f.l7,s.l62, i.39, v.41  

IX Fəsil 

 

1. AR SPİHMDA, f.l, s.169, i.249,I hissə, v.11 

2. AR 


SPİHMDA, f.l, s.226, i.54, v.28 

3. ARSPİHMDA, f.l, s.169, i.249, I hissə, v.7 

4. Bax: 

Dağlıq Qarabağ üzrə tarixi materiallar. AR SPİHMDA, f.l,s. 169, i.249, II 

hissə, v. 1-60 

5. 


Н.И.Шавров. Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая 

распродажа Мугани инородцам. С-Петербург, 1911, с.59-60 

6. AR 

SPİHMDA, f.l, s.169, i.249, II hissə, v.50, 58 7. Yenə orada, v. 15-17 

8. 


AR MTN-nin Arxivi, i.164, v.284-285 

9. AR 


SPİHMDA, f.l, s.169, i.249,I hissə, v.8-9 

10. Yenəorada, v.9-11 

11.  

К.Н.Брутенц. Тридцать лет на старой площади. М., 1998, с.510 12. AR 

SPİHMDA, f.l, s.169, i.249,I hissə, v.11-12 

13.  Э.Исмаилов. Власть и народ. Послевоенный сталинизм в  

Азербайджане. 1945-1953 гг. Баку, 2003, с.293 

14.  М.Г.Сеидов. Общественно-политическая обстановка в 

 Азербайджане в 1940-е начале 1950-4 годов. Рукопись книги, с. 27 

15. AR 

SPİHMDA, f.l, s.169, i.248/1, v.3 16. Yenə orada, v.8-9 

17. Yenə orada, v.1-2 

18. AR 

SPİHMDA, f.l, s.226, i.54, v.27-37 19. AR 

SPİHMDA, f.l, s.169, i.245, Arayış N°8 

20. Yenəorada, v.17-18 

 534 

 

21. AR SPİHMDA, f.1, s.169, i.248/1, v.9 

22. AR 


SPİHMDA, f.1, s.168, i.2, v.38-43 

23. ARSPİHMDA, f.1,s.220, i.50, v.22-23 

24. Ermənistan Respublikası MDİSTSA, f.1, s.27, i.47, v.304 

25. Ermənistan Respublikası MDİSTSA, f.1, s.34, i.28, v.45-64 

26. AR 

SPİHMDA, f.1, s.169, i.249/1, v.13-14 27. Yenə orada, v. 14-15 

28.  Коммунист (орган ЦК Компартии Армении), 1945, 20 октября 

29. AR 

SPİHMDA, f.l, s.221, i.78, v.131-136 30.  А.Данилов и А.Пыжиков. Рождение сверхдержавы, с.210-211 

31. AR 


SPİHMDA, f.l, s.221, i.78, v.137 

32. AR 


SPİHMDA, f.l, s.221, i.l, v.33-42 

33. Ermənistan Respublikası MDİSTSA, f.l, s.27, i.47, v.53-55 

34. Ermənistan Respublikası MDİSTSA, f.l, s.29, i.100, v.78 

35. Ermənistan Mərkəzi Dövlət ən yeni tarix arxivi, f.326, s.l, i.156,v.73-74 

36. Yenə orada, v.l 

37.  AR MTN Arxivi, i.862, cild 2, v.589 

38.  RF XSA, f.094, s.37, q. 359a, i.65, v. 177 

39.  AR MTN Arxivi, i.862, cild 2, v.585 

40.  İzvestiya, 1947, 28 oktyabr 

41. AR 


SPİHMDA, f.l, s.35,1.161, v.39-40 

42. Yenə orada, v.44-45 

43.  AR MDA, f.28, s.4, i.87, v. 169-171 

44.  AR MTN Arxivi, İ.862, cild 3, hissə III, v.173 

45.  AR MTN Arxivi, i.164, v.4-5 

46. Yenə orada, v. 17-18 

47. Yenə orada, v.20-22 

48. Yenə orada, v.25-26 

49. Rusiya 

Federasiyası Dövlət Arxivi (RFDA), f.9401, s.2, ı.97, v.139-142 

50.  RDSSTA, f.17, s.3, 1072, v.11 

51.  Е.Исмаилов.  Власть и народ, с.295-297; А.Раşауеу. Аşılmış 

səhifələrin izi ilə. Bakı, 2001, c. 167-169 

52. AR 


SPİHMDA, f.l, s.222, i.48, v.1-2; Ermənistan Respublikası MDİSTSA, f.l, 

s.27, i.47, v.79-80 

53.  Политбюро ЦК РК П(б)-ВК П(б). Повестки дня заседаний. 1919- 

1952: Каталог, т.Ш, 1940-1952. М, 2001, с.498 

54. AR 

SPİHMDA, f.l, s.89, i.120, v.77-78 55.  Политбюро ЦК РК П(б)-ВК П(б), т.Ш, с.497 

56. AR 


SPİHMDA, f.l, s.222, i.48, v. 14-15 

57. Yenə orada, v.21 

 

 535 

 

58. AR SPİHMDA, f.l, s.221, i.5, v.20-21 

59. Yenə orada, v.22-23 

60. Yenə orada, v.24-26 

61. Yenə orada, v.27-29 

62. Yenə orada, v.29-30 

63.  


К.Н.Брутенц. Тридцать лет на Старой площади, с.510 

64. AR 


SPİHMDA, f.l, s.245, i.2, v.10; s.241, i.3, v.239-242 

65.  RDSSTA, f.17, s.3, i.1072, v.11 

66. Ermənistan Respublikası MDİSTSA, f.l, s.28, i.49, v.147 

67. AR 


SPİHMDA, f.l, s.35, i.161, v.47-49 

68. Yenə orada, v.50-54 

69. AR 

SPİHMDA, f.l, s.35, i.9, v.563-571 70. AR 

SPİHMDA, f.l, s.35, i.127, v.11-13 

71. AR 

SPİHMDA, f.l, s.221, i.78, v.2 72. Yenə orada, v.3-5 

73. RDSSTA,f.l7, 

s.3, 

İ.1071,V.35 74.  RDSSTA, f.17, s.3,i.lO74, v.69 

75. AR 


SPİHMDA, f.l, s.35, i.127, v.95-98 

76. AR 


SPİHMDA, f.l, s.221, i.78, v.64 

77. AR 


SPİHMDA, f.l, s.35, i.127, v.100-101 

78.  Вертикали истории, 2003, № 5, с. 112 

79.  RDSSTA, f.17, s.12, İ.83, v.1-2, 87-89 

80.  RDSSTA, f.17, s.162, i.40, v. 140-141 

81. Yenə orada, v.140 

82.  Политбюро ЦК РК П(б)-ВК П(б), т.Ш, с.566, 575 

83.  Gürcüstan Prezidentinin Arxivi, f.14, s.39, i.219, v.5 

84.  Вертикали истории, 2003, № 5, с. 113 

85.  AR MTN Arxivi, i. 164, v.84-88 

86.  RDSSTA, f.17, s.162, i.43, v.144 

87.  RDSSTA, f.17, s.162, i.47, v.28-29 

 

X Fəsil 

 

1. AR MDA, f.28, s.4, i.82, v. 131-133 

2. 


L.Wittner. American Intervention to Grecce, 1943-1949.  

New York,1982, p.85-86 

3. 

AR MDA, f.28, s.4, i.82, v. 127-129 4. 

FRUS, 1946, vol.VII, p.898 

5. 

Foreign Relations of the United States, 1947, Volume V, the Near  East and Africa, Washinqton, 1971, p.2-3 

6. 


RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v. 1 

7. 


AR MDA, f.28, s.4, i.89, v.123, 169 

8. 


RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.20 

 536 

 

9. Yenə orada, v.9-10 10.  AR MDA, f.28, s.4, i.89, v.166 

11. Yenə orada, v.4-6 

12.  RFXSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.16 

13. Yenə orada, v.6 

14. Yenə orada, v.73-76 

15. A.Sever. 

Soğuk savaş kutlaşmasında, s.45 

16.  B.Kuniholm. The origins of the Cold war in the Near East, p.407 

17.  FRUS, 1947, vol.V, p.60-61 

18.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.16, 21 

19.  AR MDA, f.28, s.4, i.84, v.4-7 

20. Yenə orada, v.9, 64 

21.  FRUS, 1947, vol.V, p.88-89 

22.  İbid, p.90-91 

23. A.Sever. 

Soğuk savaş kutlaşmasında, s.47 

24.  AR MDA, f.28, s.4, i.84, v. 10-11 

25. Yenə orada, v.12-16 

26. Yenə orada, v.61-63 

27.  RFXSA, f.06, s.9, q.69, i.1071, v.l 

28.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.3-18 

29. Yenə orada, v.2 

30. Yenə orada, v.19 

31.  AR MDA, f.28, s.4, i.84, v.16 

32.  FRUS, 1947, vol.V, p. 111-113 

33.  AR MDA, f.28, s.4, i.84, v.56-57 

34.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.33 

35.  RF XSA, f.06, s.9, q.73, i.1130, v.27, 38 

36.  Советско-Американские отношения. 1945-1948, с.415-41637. RF 

 

XSA, f.06, s.30, q.287, İ.2, v.21-34 38. Yenə orada, v.38-39 

39.  ARMDA, f.28, s.4, i.84, v.139-140 

40.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.34 

41.  AR MDA, f.28, s.4, i.84, v.173-174 

42. Yenə orada, v. 145-146 

43. Yenə orada, v.201-202 

44.  RFXSA, f.06, s.9, q.73, i.1130, v.42 

45.  AR MDA, f.28, s.4, i.85, v.4-6 

46. Yenə orada, v.56-57 

47.  RFXSA, f.06, s.9, q.69, i.1071, v.10 

48. Yenə orada, v.9 

49. Yenə orada, v.21-23; Olaylarla Türk diş politikası, s.216-219 

50.  AR MDA, f.28, s.4, i.85, v. 100-102, 107 

 

  

 

 
537 

 

  

51.  RFXSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.85; Известия, 1947, 9 апреля

 

52.    Правда, 1947, 12 июня 53.  RF XSA, f.06, s.29, q.280, i.3, v.40-42 

54.  RF XSA, f.06, s.9, q.273, i.1130, v.3-51 

55. Yenə orada, v.9 

56.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.44-50 

57. Olaylarla 

Türk 


diş  politikası,  s.219-222; A.Sever.  Soğuk  savaş  

kutlaşmasında, s.53-55 

58.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.61 

59.  Yena orada, v.71-73 

60.  AR MDA, f.28, s.4, i.85, v.83-84 

61. Yenə orada, v.109-116 

62. Yenə orada, v.116-121 

63.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v. 108-120 

64. Yenə orada, v.134 

65.  RF XSA, f.094, s.38, q.363, i.4, v.61 

66.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.136 

67.  ARMDA, f.28, s.4, i.87, v.179-181 

68.  FRUS, 1947, vol.V, p.364-365 

69.  ARMDA, f.28, s.4, i.87, v.181 

70.  Известия, 1947, 24 октября 

71.  RFXSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.119 

72.  Известия, 1947, 24 октября 

73.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.135 

74.  AR MDA, f.28, s.4, i.87, v. 169-171 

75.  Г.Адибеков. Коминформ и послевоенная Европа. М., 1994, с.53 

76.  Цит. по: А.Данилов и А.Пыжиков. Рождение сверхдержавы, с.52 

77.  AR MDA, f.28, s.4, i.87, v. 173-176 

78.  İsmet İnönünün TBMM-dəki konuşmaları, ikinci cilt, s.71-72 

79.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.135 

80.  FRUS, 1947, vol.V, p.417-418 

81.  RFXSA, f.06, s.31, q.293, i.6, v.1-4 

82.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v. 140 

83.  RF XSA, f.06, s.9, q.73, i.1128, v.l 

84.  RF XSA, f.06, s.30, q.287, i.2, v.138 

 

XI Fəsil 

 

1. AR MDA, f.28, s.4, i.114, v.8, 11 

2. Yenə orada, v.9 

3. Yenə orada, v.92-96 

4. 


The NSA; Doc.3085; А.Топтыгин. Неизвестный Берия.  

М., 2002, л. 170 

 538 

 

5. RDSSTA, f.17, s.162, i.41, v.42; i.42, v.130 

6. 


RDSSTA, f.17, s.162, i.39, v.31 

7. 


AR MDA, f.28, s.4, i.114, v.13-19 

8. 


AR MDA, f.28,s.4,i. 115, v. 12-14  , 

9. 


AR MDA, f.28, s.4, i.l14, v.86-88 

10. Yenə orada, v.7 

11.  AR MDA, f.28, s.4, i.l15, v.37-39 

12.  RF XSA, f.06, s.31, q.293, i.4, v.1-2 

13.  AR MDA, f.28, s.4, i.115, v.6 

14. Yenə orada, v.99-100 

15. Yenə orada, v.164 

16. Yenə orada, v.193 

17. Yenə orada, v.194-195 

18.  AR MDA, f.28, s.4, i.116, v.90- 92 

19. Yenə orada, v. 10-12 

20.  RF XSA, f.06, s.31, q.293, i.6, v.22 

21.  RDSSTA, f.17, s.162, i.39, v.41-42 

22.  AR MDA, f.28, s.4, i. 116, v.40 

23.  RF XSA, f.06, s.31, q.293, i.6, v.27-29 

24. Yenə orada, v.25-26 

25. Yenə orada, v. 15-16 

26.  AR MDA, f.28, s.4, i.116, v.102, 164 

27.  RF XSA, f.06, s.31, q.293,16, v.30; 

28.  AR MDA, f.28, s.4, i.118, v.4-11 

29.  AR MDA, f.28, s.4, i.119, v.78-80 

30. Yenə orada, v.98-99 

31.  RF XSA, f.06, s.31, q.293, i.6, v.70 

32. Yenə orada, v.123 

33.  AR MDA, f.28, s.4, i.142, v.40 

34.  RF XSA, f.06, s.31, q.293, i.6, v.120 

35.  AR MDA, f.28, s.4, i.142, v.42 

36.  AR MDA, f.28, s.4, i.146, v.4-8 

37.  A Report to the President by the National Security Council on US  

objectives with respect to Greece and Turkey to counter Soviet  

threats to US Security, march 22, 1949, Washington, p.8 

38.  RF XSA, f.06, s.32, q.300, i.7, v.33 

39.  AR MDA, f.28, s.4, i.142, v.134 

40. AR 


MDA,f.28,s.4,143,v.6-7 

41. Yenə orada, v.4-6 

42.  A Report to the President by the National Security councie on US objectives  

with respect to Greece and Turkey to counter Soviet threats to US Security,  

march 22, 1949, Washington, p.2-4 

 

 
539 

 

43.  FRUS,  1950, the Near East, South Acia,  and Africa. Vol.  V,          Washington, 1978, p.1238 

44.  AR MDA, f.28, s.4, i.143, v. 120-123 

45.  AR MDA, f.28, s.4, i. 170, v.46 

46.  AR MDA, f.28, s.4, i.145, v.111-112 

47.  RDSSTA, f.17, s.162, i.41, v.8 

48.  AR MDA, f.28, s.4, i.144, v.164-169 

49.  Yena orda, v. 133-137 

50.  RF XSA, f.06, s.32, q.300, i.5. v.2 

51.  RDSSTA, f.17, s.162, i.41, v.35 

52.  AR MDA, f.28, s.4, i.144, v.97-101 

53. Yenə orada, v.l 14-130 

54.  RDSSTA, f.17, s.162, i.42, v.157 

55.  RDSSTA, f.17, s.3, i.1078, v.92 

56.  AR MDA, f.28, s.4, i.146, v.139-140 

57.  RF XSA, f.06, s.32, q.300, i.2. v.6 

58.  AR MDA, f.28, s.4, i.170, v.122-124 

59. AR 

SPİHMDA, f.l, s.39, i.181, v.74-76 60.  AR MDA, f.28, s.4, i.170, v.6-7 

61.  RF XSA, f.0132, s.36v

, q.325, ı.l, v.17 

62.  См. Е.Исмаилов. Власть и народ, с.278-279 

63. AR 


SPİHMDA, f.l, s.225, i.15, v.395 

64. AR 


SPİHMDA, f.l, s.39,i.181, v.80-81 

65. ARSPİHMDA, f.l, s.37, i.165, v.15-17 

66.  AR MDA, f.28, s.4,i.l70, v.120, 123-124 

67. Yenə orada, v.4-12 

68. Yenəorada, v.80-81 

69.  AR MDA, f.28, s.4, i.172, v.6 

70. Yenə orada, v.119 

71.  AR MDA, f.28, s.4, i.173, v.8 

72.  Türk parlamenti tarixi. TBMM-IX-dönəm. 1950-1954, I cild, s.176-177 

73.  AR MDA, f.28, s.4, i.173, v.11-12, 24 

74. Yenə orada, v. 124-125 

75.  Mehmet Saray. Sovyet tehdidi karşısında Türkiyenin NATO-ya girişi. 

III.Cumhurbaşkanı Celal Bayann Hatıraları ve Belgeler. Ankara, 2000.s.95-97 

76.  Хронология основных событий    кануна и начального периода 

Корейской войны (январь 1949-октябрь 1950 гг). По материалам 

Архива внешней политики России, л. 1-34 

77. The 

NSA,Doc.9316 

78.  AR MDA, f.28, s.4, i.175, v.9 

 540 

 

79. A.Sever. Soğuk Savaş kuşatmasında, s.65 

80.  AR MDA, f.28, s.4, i.174, v.29 

81. Yenə orada, v.30-31 

82. Yenə orada, v.20-26 

83.  RDSSTA, f.17, s.162, i.44, v.30 

84.  FRUS, 1950, vol.V, p.1312-1313 

85.  AR MDA, f.28, s.9, i.7, v.11 

86.  AR MDA, f.28, s.4, i.174, v.140-141 

87.  AR MDA, f.28, s.9, i.7, v. 14-20 

88. Yenə orada, v. 107-116 

89.  AR MDA, f.28, s.9, i.8, v. 10-12 

90.  Mehmet Saray. Sovyet tehdidi karşısında Türkiyenin NATO-ya girişi,s.100 

91.  AR MDA, f.28, s.9, i.8, v.98 

92.  AR MDA, f.28, s.9, i.9, v.21-22 

93. Yenə orada, v. 103-104 

94. Yenə orada, v.9-14 

95.  Mehmet Saray. Sovyet tehdidi karşısında Türkiyenin NATO-ya girişi,s.105-106 

96.  A Report to the National Security Council by the Executive Secretaryon  

the position of the United States with respect to Turkey. May 11,1951,  

Washington, p.6, 15 

97.  Special Estimate/ Probable Soviet reaction to the inclusion of Greece and  

Turkey in Western Defense agreements. Central Intelligence Agency.  

15 Yune, 1951, Washington, p.1-2 

98.  RDSSTA, f.17, s.3, i.1090, v.38 

99. Yenə orada, v.67 

100.  RDSSTA, f.17, s.3, i.1091, v.266-267 

101.  RDSSTA, f.17, s.162, i.47, v.28 

102.  RF XSA, f.0132, s.36, q.324, i.5, v.l 

103. Yenə orada, v.11-13 

 

Nəticə 

 

1. Gürcüstan Prezidentinin Arxivi, f.14, s.31, i.297, v.7 

2. 


Генри Киссинджер. Дипломатия. М., 1997, с.406 

3. 


Gürcüstan Prezidentinin Arxivi, f. 14, s.39, i.219, v.2 

4. 


National Security Council. US Policy on Turkey, February 28, 1955,Top Secret, 

Washington, p.4 

5. 

Ф.И.Чуев. СТО сорок бесед с Молотовым. М., 1991, с.102 6. 

Ф.И.Чуев. Молотов: полудержавный властелин. М., 2000, с. 147-148 

7. Rusiya 

Federasiyası Müasir Sənədlərin Saxlanması Mərkəzi, f.2, s.l,i.161,  

v.223-224 

 

 
541 

 

 8. 

МОЛОТОВ, Маленков, Каганович  1957. Стенограмма июньского 

пленума   ЦК   КПСС   и   другие   документы.   Под   ред.   акад. 

А.Н.Яковлева. М., 1998, с.473 

9. 

В.Н.Коптевский. Россия-Турция: этапы торгово-экономического сотрудничества, с. 120 

10.  Э.Мелконян. Между двумя мирами Пути политической адаптации 

Армянской диаспоры.- Вертикал История, 2003, № 5, с.82-83 

11.  Е.Ю.Зубкова.  Власть  и  развитие этноконфликтной  ситуации  в 

СССР 1953-1985 годы. - Отечественная история, 2004, №4, с.21-22 

12.  Milliyet, 1967, 14 Ekim 

13.  Заседание Политбюро ЦК КПСС, 21 февраля 1985 года. Сов. 

секретно.экз.единствен. (рабочая запись). Тhе NSА, Dос.К 10045, 

р. 13-20 

 

 

 
542 

 

MÜNDƏRİCAT  

GİRİŞ…………………………………………………………………………………...

 

I FƏSİL.    İkinci Dünya müharibəsi  ərəfəsində Sovet-Türkiyə 

          münasibətlər……………………………………………………….......…..12 

 

II FƏSİL.   Dünya müharibəsinin birinci rnərhələsində 

          Sovet-Türkiyə münasibətlərinin əsas istiqamətləri………………………39 

 

III FƏSİL.  SSRİ-Türkiyə: arzu olunan bitərəflikdən 

          gözlənilməyən tələblərə doğru……………………………………………72 

 

IV FƏSİL.  Dünya müharibəsinin sonunda müttəfiqlərin 

           Türkiyəyə təzyiqi və Sovet təhlükəsinin artması………………..........…107 

 

V FƏSİL.   Türkiyəyə qarşı Sovet iddiaları və əsəb 

          savaşının başlanması………………………….....……………………….147 

 

VI FƏSİL.   Güney Qafqaz respublikaları və Türkiyə: soyuq 

           müharibənin cazibəsində…………………………….....……………….209 

 

VII FƏSİL.  Sovet təzyiqlərinin güclənməsi və Türkiyənin 

             ABŞ-a meyllənməsi……………………….......……………………….274 

 

VIII FƏSİL. Boğazlarla bağlı Sovet planları və onların iflasa uğraması.....….……..332 

 

IX FƏSİL.  Əsəb savaşının Güney Qafqaza keçməsi………………………....……..372 

 

X FƏSİL.   Trümen doktrinası və Sovet təhdidinin güclənməsi………………......…413 

 

XI FƏSİL.  Türkiyənin NATO-ya daxil olması……………………………………...452 

 

NƏTİCƏ ……………………………………………………………………………..501 

 

QAYNAQLAR …………………………………………………………………..….510 

  543 

 

Cəmil Həsənli (Həsənli Cəmil Poladxan oğlu

 

SSRİ-Türkiyə: 

Soyuq müharibə nin sınaq meydanı 

 

Dizayner: Zaur Qafarzadə 

 

Tərtibatçı: 

Ceyhun Zakiroğlu 

 

  

 

 Yığılmağa verilmişdir: 23.03.2005 

Çapa imzalanmışdır: 20.04.2005 

Kağız formatı: 60x90 

1

/16

 

H/n həcmi: 34 ç.v. Sifariş: 64 

Sayı: 500 

 

 

  

Kitab "Adiloğlu" MMC-nin mətbəəsində 

hazır diapozitivlərdən istifadə olunmaqla 

ofset üsulu ilə çap edilmişdir. 

 

 

 Ünvan: Bakı şəh., 

Ü.Hacibəyov küç., 38/3 

Tel: 498-68-25; faks: 498-08-14 

 

  

 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   248   249   250   251   252   253   254   255   256


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə