Microsoft Word hft sual az imt docYüklə 14,12 Kb.

tarix24.10.2017
ölçüsü14,12 Kb.


“Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” fənni  üzrə imtahan sualları 

 

1. nsanlar üçün təhlükə ziddiyəti necə başa düşülür? 

2.HFT elminin ən vacib məsələlərinə nələr daxilldir? 

3.Sənaye,  inşaat  kənd  təsərrüfatı  və  başqa  sahələrdə  əmək  fəaliyyətinin 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində qanun verici aktlar hansılardır? 

4. stehsalatda  bədbəxt  hadisələrin  səbəblərinin  tədqiq  edilməsi  və  qeydə  alınması 

necə baş verməlidir? 

5.Bədbəxt  hadisələrin  qeydə  alınmasında  dövlət  və  ictimai  təşkilatların 

fəaliyyətləri nədən ibarətdir? 

6.Mikroklimat nədir? Onu xarakterizə edin. 

7.Əhatə edən mühitdə nisbi rütubətin təsiri necə ola bilər? 

8.Mikroklimaks təsir edən digər amillər hansılardır?     

9.Səs küyün insan orqanizminə və həyat fəaliyyətinə təsiri necə ola bilər?  

10. stehsalat  sahələrində  və  iş  yerlərində  işıqlanmanın  insan  fəaliyyətinə  təsiri 

necədir? 

11. stehsalatda istifadə edilən və ya istehsal edilən zərərli maddələrə qeyri üzvi və 

üzvü maddələr olduğunu bilərək, mühitə necə təsir göstərirlər? 

12.Titrəyiş  törədən,  yüksək  təzyiq  yaradan,  yüksək  tezlikli  maqnit  sahəsi  olan 

vasitələrdən istehsalatda istifadə edilməsi. 

13.Neqativ amillərin insan orqanizminə hansı təsirləri olur? 

14.Neqativ təsirlər zamanı əhalinin xəbardar edilməsi necə olur? 

15. stehsalatda komfort iş şəraitinin yaradılmasına nə aid edilir? 

16.1 stehsalatda baş verən qəzaları xarakterizə edin. 

17.Məişət qəzalarını xarakterizə edin. 

18.Bədbəxt  hadisələrin  qeydə  alınması  və  tədqiqatı  necə  baş  verməlidir?      

Xarakterizə edin. 

 19.Qəza hallarının səbəblərinin öyrənilmə üsulları.  stehsalat tozu və onun zərərli 

təsiri. 


20.Neqativ  amillərin  parametrlərinin  ölçülməsi  üçün  istifadə  edilən  cihazlar 

hansılardır? 

21.Texnoloji  proseslərin  quraşdırılması  və  təmiri  zamanı  hansı  təhlükəsizlik 

tədbirləri görülməlidir? 

22.Qurğu  və  aparatların  layihələndirməsi  zamanı  hansı  tıhlükəsizlik  tədbirləri 

görülməlidir? 

23.Maşın  və  mexanizmlərin  quraşdırılması  zamanı  təhlükəsizlik  necə  təmin 

edilməlidir? 

24.Sənaye  və  məişət  obyektlərində  avtomatik  tənzimlənmə,  bloklanma  və 

siqnalizasiya sistemlərinin hansı rolu mövcuddur? 

25.Torpaq və qaynaq işlərində yarana bilən təhlükələrin qarşısı necə alınır? 26.Radiasiya qəzalarının əsas təsiredici amilləri. 

27.Orqanizmdə radioaktiv maddələrin paylanmasının xüsusiyyətləri. 

28. nsan orqanizminə təsir edən, yol verilən radioaktiv dozanın miqdarı. 

29.Radiasiya qəzaları baş verdikdə, insanların şualanmada mühafizə tədbirləri. 

30.Zəhərlənmiş ərazilər təhlükə dərəcəsinə görə  neçə zonaya bölünürlər? 

31.Kimyəvi təhlükəli obyektlər hansılardır, onları xarakterizə edin. 

32.Kimyəvi təhlükəli zona və əraziləri xarakterizə edin. 

33.Kimyəvi təhlükəli ərazilər, onları xarakterizə edin. 

34.Kimyəvi  zəhərləyici  maddələrin  yaratdığı  zəhərlənmə  zonalarının  aşkar-

lanmasında kimyəvi kəşfiyyatın rolu? 

35.Qəza xilasetmə işlərinin təşkilinə ümumi tələblər? 

36.Yanğın təhlükəsizliyi sistemi. 

37.Yanğının söndürülmə üsulları. 

38. lkin yanğın söndürmə cihazları.   

39.Partlayış prosesləri vəonların baş vermə səbəbləri. 

40.Yanğın təhlükəli obyektlər və elektrik cihazları. 

41.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyini təmin edən ümumi xərclər haqqında anlayış. 

42.Əməyin mühafizəsinə ayrılan xərclər. 

43.Fövqəladə halların nəticələrinə çəkilən xərclər. 

44.Ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsinə çəkilən xərclər. 

45.Toksikoloji və qeyri toksikoloji tullantıların yerləşdirilməsinə çəkilən xərclər. 

46. ldırım ötürən nədir və onun mühafizədə rolu? 

47.Torpaqlama və ildırım ötürənlərin konturlarının quraşdırılması. 

48. ldırım və şimşək ötürənlərin əsas vəzifələri hansılardır? 

49.Yanğın xəbardaretmə sistemləri. 

50.Yanğın zamanı xəbərdarlığın təşkili. 

  

  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə