Microsoft Word Islahatlar II docYüklə 5,18 Kb.

səhifə1/93
tarix23.01.2018
ölçüsü5,18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93


 


 
 
2
E.M.HACIZADƏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENERGETİK KOMPLEKS 
YENİ ISLAHATLAR ƏRƏFƏSINDƏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakı Elm 2000 
 
 
 


 
 
3
 
Elmi redaktorları: 
 
iqtisad elmləri doktoru, professor 
A.A.Ağayeva 
 
 
 
 
 
 
T.Ə.Paşayev 
 
Resezentlər: 
 
texnika elmləri doktoru, professor  T.M.Həsənov 
 iqtisad 
elmləri namizədi   Ə.R.Ələkbərov 
 iqtisad 
elmləri namizədi   Ə.B.Sarıyev. 
 
 
 
Hacızadə E.M. Energetik kompleks yeni islahatlar 
ərəfəsində. Bakı, Elm, 2000. 257 cəh. 
 
İSBN 5-8066-1155-8 
 
Monoqrafiya bazar münasibətləri  şəraitində, Azərbaycanın 
yanacaq sənayesinin iqtisadi problemlərinə, sahədə islahatlar 
prosesinin təkmilləşdirilməsi və  dərinləşdirilməsinə  həsr edilmişdir. 
Yanacaq energetika kompleksində çalışan mütəxəssislər, iqtisadçılar, 
müvafiq elmi-tədqiqat institutları, ali məktəb tələblərinin istifadəsinə 
təqdim olunan əsər həm də müəyyən dərəcədə geniş oxucu gütləsi, 
milli sahibkarlar və xarici iş adamları üçün də nəzərdə tutulur. 
 
 
 
2000
)
07
(
655
0605010407

H
 qrifli nəşr 
 
 
 
©
 
«ELM» NƏŞRİYYATI, 2000
 


 
 
4
MÜNDƏRİCAT 
 
Giriş   
 
 
 
 
 
 
    06 
 
I.Fəsil Dünya yanacaq enerji kompleksi, müasir vəziyyət və 
inkişaf meylləri 
 
1.1. Müasir dünya təsərrüfatı, qarşılıqlı maraqlar dairəsi və 
inteqrasion proseslər   
 
 
 
 
    15 
1.2.Dünya yanacaq enerji balansı  və karbohidrogen ehtiyatların 
bölgüsü 
        
 
 
 
30 
1.3.Makroregionlarda və ayrı-ayrı ölkələrdə energetik potensial     48 
1.4.Türkdilli ərazilərdə və Xəzərhövzəsi regionda enerji resursları 75 
1.5.Neft inhisarları və aparıcı neft kompaniyaları 
 
    85 
1.6.Beynəlxalq neft biznesi, əsas meyllər və başlıca amillər 
    90 
 
II. Fəsil Azərbaycanın enerji resursları 
 
2.1.Tarixi-coğrafi, iqtisadi-siyasi vəziyyət və Azərbaycan neft 
sənayesinin inkişaf mərhələri 
     
 
100 
2.2.Energetik kompleks transformasiya mərhələsində   
  118 
2.3.Neft kontraktları.Kerçəkliklər və proqnozlar  
 
  130 
2.4.Neftin nəqli marşrutları 
     
 
140 
2.5.Qaz təsərrüfatının iqtisadi problemləri 
   
 
146 
 
III. Fəsil Energetik kompleksin səmərəli fəaliyyət aspektləri 
 
3.1.Yanacaq energetika kompleksi müasir Azərbaycan  ıqtisadiyyatı 
konteksində 
       
 
159 
3.2.Yeni geopolitik vəziyyət və Azərbaycanı neft-qaz resurslarından 
səmərəli istifadə problemləri 
     
 
167 
3.3.Neftin qiyməti və satışı problemləri                                          175 
3.4.Məhsulun maya dəyəri və istehsal xərclərinin təhlili  
  187 
3.5.İnvestision prosesin yaxşllaşdırılması istiqamətləri                 193 
3.6.Elektrik enerjisi istehsalında, nəqlində  və satışında səmərəliyin 
artırılması problemləri 
      
 
198 
 


 
 
5
IV. Fəsil Yanacaq Energetika kompleksində iqtisadi islahatların 
dərinləşməsi problemləri və mümkün perspektivlər 
 
4.1.Yanacaq energetik kompleksində iqtisadi islahatların 
aparılmasının zəruriliyi 
      
 
204 
4.2.Qaz təsərrüfatında iqtisadi islahatların dərinləşməsi 
perspektivləri 
       
 
212 
4.3.Kompleksdə struktur islahatları 
    
 
216 
4.4.İqtisadi artımın təmin edilməsində idarəetmə şəbəkəsinin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi 
     
 
223 
 
V. Fəsil Kompleksdə iqtisadi işin təkmilləşdirilməsi 
 
5.1.Uçot və vergi prosesinin təkmilləşdirilməsi perspektivləri    230 
5.2.Əməyin təşkili və məşğulluq problemləri 
   
 
242 
5.3.Yanacaq sənayesinin inkişaf mərhələsində əməyin 
ödənişinin təhlili       
 
247 
5.4.Elektrik enerjisi və qaz təchizatında abonent sisteminin 
yaxşlaşdırılması       
 
256 
5.5.Yanacaq enerji kompleksində ekoloji problemlər 
 
  261 
 
Nəticə və təkliflər 
 
 
 
 
 
  268 
 
Əlavə 1  
 
 
 
 
 
 
  272 
Əlavə 2  
 
 
 
 
 
 
  273 
Əlavə 3  
 
 
 
 
 
 
  276 
Əlavə 4  
 
 
 
 
 
 
  277 
Əlavə 5  
 
 
 
 
 
 
  278 
Əlavə 6  
 
 
 
 
 
 
  279 
Əlavə 7  
 
 
 
 
 
 
  280 
 
Pезюме 
       
 
281 
 
Summary 
       
 
285 
 
Ədəbiyyat 
       
 
289 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə