Microsoft Word Kamran Imanov Kitab Designed docYüklə 4,58 Kb.

səhifə1/80
tarix11.03.2018
ölçüsü4,58 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


KAMRAN İMANOV
ERMWNİ (YAD)EL(Lİ
NAÐILLARI
Kamran  Sultan  oõlu  Ýmanov  -  Az
aycan  Respub
likası Prezidenti yanında DövlŠt İdarŠçilik Akademi-
yası vŠ AzŠrbaycan Memarlıq vŠ Ýnşaat Universite-
tinin professoru. éqli mülkiyyŠt hüququ, mŠdŠni irs 
vŠ qŠrar qŠbul etmŠ nŠzŠriyyŠsinŠ dair yüzlŠrlŠ elmi 
mŠqalŠnin,  nŠşrlŠrin  vŠ  kitabların  müŠllifidir.  éqli 
mülkiyyŠt üzrŠ beynŠlxalq ekspertdir. Uzun müddŠt 
AzŠrbaycan  Respublikası  MüŠllif  Hüquqları  Agent-
liyinŠ  rŠhbŠrlik  etmişdir.  2006-2008-ci  illŠrdŠ 
ÝçŠrişŠhŠr  DövlŠt  Tarix-Memarlıq  Qoruğunun  rŠh-
bŠri  olmuşdur.  Hazırda  AzŠrbaycan  Respublikası 
MüŠllif  Hüquqları  Agentliyinin  sŠdridir.
Šrb
-
Kamran Sultan oğlu Ýmanov
K
. İ
MANOV


 
Kamran İmanov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERMƏNİ (YAD)EL(Lİ) 
NAĞILLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qafqaz Universiteti Nəşri  
Bakı – 2013 
 
  
  
Baş məsləhətçi 
Eldar Mahmudov 
Hərbi əsirlər, girovlar və itkin düşmüş vətəndaşlar üzrə 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Komissiyasının sədri
 
Elmi redaktor 
İsrafil Abbaslı 
Filologiya elmləri doktoru, professor 
 
Kitab Qafqaz Universitetinin Tərcümə Mərkəzində  
Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir.
 
Tərcüməçilər 
Natiq İsayev, Araz Qurbanov, Bayram Rəsulzadə 
Redaktor 
Natıq İsayev 
Qapaq və iç dizayn 
Sahib Kazımov 
 
 
 
 
 
Çap və cildləmə:  
“Şərq-Qərb” Mətbəəsi   
Aşıq Ələsgər küç., No: 17, Xətai rayonu,  
Bakı, Azərbaycan; Tel: (+994 12) 374 83 43
 
ISBN: xxxxx-xxxxx-xxx-xx 
© Qafqaz Universiteti, Bakı, 2013. 
© Kamran İmanov, Bakı, 2008.
 
  
 
Qafqaz Universiteti Yayınları, Bakı, 2013. 
 
 
AZ0101, Xırdalan şəhəri, Həsən Əliyev küç., 120, Abşeron, Bakı, Azərbaycan  
Tel: (+994 12) 448 28 62/66, Faks: (+994 12) 448 28 61/67 
e-mail: info@qu.edu.az; www.qu.edu.az


 
 
 
 
ERMƏNİ (YAD)EL(Lİ) NAĞILLARI 
K a m r a n   İ m a n o v 
 
 
Müəllifdən... 
 
Oxuculara təqdim olunan “Erməni (Yad)el(li)  
nağılları”  (Azərbaycan mədəni  ənənələrinin mə-
nimsənilməsi erməni  ənənəsi haqqında)  iki mövzu 
toplusundan ibarətdir. “Gəldim, gördüm... mənim-
sədim” adlı birinci fəsildə Azərbaycan xalqına 
məxsus  əqli mülkiyyətin ermənilər tərəfindən qav-
ranılması, mənimsənilməsi və erməniləşdirilmə-
sindən bəhs olunur. Bunlar dastanlarımızın,  əfsa-
nələrimizin və digər epik əsərlərimizin  əqli oğur-
luğu, bayatılarımızın, atalar sözləri və  məsəlləri-
mizin özününküləşdirilməsi cəhdləri, nağıl və  lə-
tifələrimizin, folklor janrının və digər musiqili 
nümunələrimizin “erməniləşdirilməsi” faktlarıdır.  
“Gəldim, gördüm,... mənimsədim” bölməsində 
göstərilən erməni plagiatçılığının müxtəlif təzahür 
formalarında ümumi olan nədir? Yalnız bir şeydir. 
Hər  şeydən öncə, bu “nağıllar” qətiyyən erməni 
mənşəli deyildir. Sadəcə  və sadəcə ermənisayağı 
təqlidçiliyin növbəti təqdimatıdır. Bunlar yadelli 
nağıllardır və  əsərin ümumi başlığı da belə adla-
nır. Bununla yanaşı, bunlar “Cəfəngiyat teatrı” 
adlı ikinci başlıqda göstərilən cəfəngiyatlar şəklin-
də yalançı iddiaların bu terminin dolayı  məna-
sında “lətifələridir”. 
 
  
 
 


 
 
 
 
“Təcavüzkar erməni millətçiləri xalqımıza qarşı iki 
yüz ilə yaxın bir müddətdə soyqırım siyasəti həyata 
keçirmişdir. Azərbaycanlıları tarixi torpaqlarından 
sıxışdırıb çıxarmaq, bu ərazilərdə mifik “böyük 
Ermənistan” yaratmaq məqsədi ilə Azərbaycan və 
türk xalqları on illər boyu müntəzəm surətdə ermə-
nilərin ideoloji, hərbi və mədəni təcavüzünə məruz 
qalmışdır. Xalqımızın tarixi kobud surətdə saxtalaş-
dırılmış, mədəniyyətimiz, toponimlərimiz ermənilər 
tərəfindən özününküləşdirilmişdir. 
Siyasi-ideoloji təxribat və dezinformasiya sahəsində 
zəngin təcrübəsi olan erməni millətçiləri bu gün də 
bütün dünyada ölkəmiz və xalqımız  əleyhinə  təbli-
ğat müharibəsi aparır, dünya ictimaiyyətini çaşdır-
mağa, Azərbaycan ərazilərinin işğalını unutdurmağa 
çalışırlar. Dünyada sivil birgəyaşayış  və  əməkdaş-
lıq prinsiplərinin getdikcə daha çox uğur qazandığı, 
hərtərəfli inteqrasiya prosesslərinin geniş yayıldığı 
bir zamanda erməni millətçilərinin saxta soyqırım 
təbliğatı və qonşu dövlətlərə ərazi iddiaları region-
da sabitliyi və dünya düzənini pozmağa yönəlmiş 
dağıdıcı faktor rolunu oynayır, xalqları bir-birinə  
qarşı  qoyur, milli və dini qarşıdurmanı təşviq edir. 
 
 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  
                                                          
İlham Əliyev  
(31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü münasibətilə 
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan xalqına müraciətindən, 
Bakı, 28 mart 2008-ci il) 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   80


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə