Microsoft Word Kutsal quruculuqYüklə 3,17 Mb.

səhifə4/133
tarix26.09.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133

 

13 


3.  Ata  Hökmləri  həyata  keçməli:  Ailə  Böyüməli;  Fikir  Evi  Ucalmalı; 

Ruhani Əməl Xalqlaşmalı. 

4. Mütləq özümləşmə Məqsədinə çatmalı. 

Qaranlıqlar Yarılsın! 

2 Ümid günü, Günəş Ayı, 15-ci il. Bakı.  (bu nəşr, səh. 386). 

(Qeyd:  Odtəkinin  təmsil  etdiyi  Ailə  –  ona  qədər  Özümlünün  təmsil 

etdiyi Ailə idi). 

 

Ata Azərbaycanda özümlü düşünən xalq yaratmaq istəyirdi. Evladlara gündəlik  yazmaq,  özünü  öyrənmək  (özüylədöyüş  dəftəri  tutmaq)  buyur-

muşdu – vaxtaşırı (ildə bir dəfə) Özü onları gözdən keçirməklə. 

 

ÖZÜYLƏDÖYÜŞ  ƏMƏLİ 

1.  Evladlar  özüylədöyüş  üçün  xüsusi  dəftər  ayırırlar,  müntəzəm 

surətdə  kamilliyə  doğru  Yolun  gedişatını,  məqamlarını,  nəticəsini  həmin 

dəftərə yazırlar... 

4.  Hər  il  “Ata  Günü”  Bayramından  əvvəl  özüylədöyüş  Dəftəri  Ataya 

təqdim edilir və Ata ona qiymət verir. Həmin qiymət Mərasimdə oxunur. 

17 Qismət günü, Köçəri Ay, 11-ci il. Bakı. (bu nəşr, səh. 208) 

 

Evladlara  “ailə  qurmağa  tələsməyin”  deyirdi.  “Yurdun  ən  gözəl  oğlan və qızları Ocağımıza gələcəklər, onda evlənərsiniz” deyirdi. “Evlənməklə, 

ailə  qurmaqla  Ocağa  Evlad  gətirin,  Evlad  gətirə  bilməsəniz,  dost  gətirin, 

dost gətirə bilməsəniz, yağı da gətirməyin” deyirdi. Ailə quranlara uğurla-

ma (xeyir-dua) yazırdı. Ocaqçıların cismani ailələrində doğulan körpələrə 

Mütləqə  İnam  yönlü  ruhsal,  ulusal  adlar  verirdi,  onları  ata-analarıyla 

birlikdə  “Atalılar  soyu”  adlandırırdı.  Bu  Bitiqdə  Kutsal  Quruculuğun 

həmin qolunun da bəlgələri var.  

Atanın  bu  yöndə  yeritdiyi  xətt  İnamçı  Türk  Ulus`u  yaratmaq  məqsədi 

daşıyırdı:  birləşdirici-bəlirləyici  Şəxs,  Sima  (Özü)  –  Ulus`al  kök  (7 

İçsəsdəki ardıcıllıq) – Öyrəti (Öz Ruhaniyyatı – Mütləqə İnam) – Tərbiyə, 

Yönəltmə  vasitəsi  (Ocaq)  –  Adlandırma  –  Soylandırma  –  özgün  İlsıra, 

Günsıra  (Tarix, Təqvim)  –  Əlifba  –  Rəqəm  –  Geyim  –  Görüşmə  (Salam-

laşma)  –  Ayrılma  sözləri  (“Ürəyində  Ata  Günəsi  olsun!”  –  “Atamız  var 

olsun!”), – Bayramlar...  

Beləliklə, O bizə ulus`al özümlü yaşam fəlsəfəsi, yaşam tərzi verirdi – 

fərddən başlayıb – Ocaqdan keçib – Ulusda sonuclanan – hədəfinə yetən 

fəlsəfə. 

Bugün  bu  Əməklər  geniş  ictimaiyyət  içində  bəhrəsiz  qalmış  kimi 

görünə  bilər,  ancaq  heç  də  belə  deyil!  Bu  Ulu  Əmək  Azərbaycanda  öz 

kimliyi  üzərində  öz mənliyi  uğrunda  ruhani-idraki mübarizə  aparan  Bilinc 
 

14 


(Şüur) yaratmışdır. Ata bulağından su içmişlərin ən öləziyi, ən dönüyü, ən 

suçlusu belə, öz şüurunun ya önündə, ya altında həmin Bilincin işartılarını 

daşıyır. 

Biz  bu  Əməklərə  söykənib,  “İnamın  Gəlişi”  kitabını  yazdıq  və  orada 

Azərbaycan xalqını hər hansı dinin daşıyıcısı (mənsubu) kimi deyil, məhz 

“Mütləqə  İnam  Xalqı”  kimi  görüb  təsbit  etdik.  Xalq  deyir:  “Qoyun  ayağı 

qısalır, quzu ayağı uzanır”. 

Kimlərsə  də  buna  və  bunun  davamı  olan  əməklərə  söykənib, 

“Azərbaycan  Xalqının  Gəlişi”ni  yaza  bilər.  Beləliklə  də  Kutsal  Quruculuq 

davam edər. 

İctimaiyyət arasına, eləcə də mətbuata çıxışı yasaqlanan illərdə Onun-

la təsadüfən qarşılaşanların “Niyə görünmürsünüz? Nə ilə məşğulsunuz?” 

sualına  Ata  adətən  belə  cavab  verirdi:  “Qabaqlar  çoxlu  balaca  qazanlar 

qaynadırdım,  indi  bir  Böyük  Qazan  qaynadıram”.  Bu  Bitiq  Ata  Sözünün 

təsdiqidir. 

Bütövlükdə  Onun  Bilinci  lap  başlanğıcdan  quruculuq  üstə  olmuşdur. 

Onda  araşdırıcılıq  (öyrənmə,  dolğunlaşma)  zamanca və məcburən  öncə 

gəlsə də, önəmcə ikincidir, quruculuq üçün alt yapıdır. Araşdırıcılığın özü 

də, bir araşdırıcılıq olaraq, tək istək (hədəf) deyil, onun gərəkli Dağıdıcılıq 

kimi də bir içəriyi (tərkib hissəsi, “komponenti”) var.  

OCAQLAŞDIRMA  ƏMƏLİ 

Ocaqçı  Yurdumuzu,  Şərqimizi,  Dünyamızı  Din  –  Ateizm,  Kapita- 

lizm – Sosializm, Demokratiya – Totalitarizm Dairəsindən çıxarmaq üçün 

Ocaqlaşdırma Əməlinə sarılır. 

1. Dini Ayinlər, Mərasimlər əvəzi – Mütləqə İnam Biliyi öyrədilir Xalqa. 

2. Toy Dəllallığı əvəzi – Ocağın Ailə Qaydaları öyrədilir Xalqa. 

3. Yas mövhumatı əvəzi – Ocağın Matəm Sözləri öyrədilir Xalqa. 

4.  Yığıncaqlar,  Seçki  Oyunu,  Parlament  Qanunları  əvəzi  –  Ruhani 

Cəmiyyət İdealı öyrədilir Xalqa. 

5. Qərbçilik əvəzi – Özümlü Şərq İdealı öyrədilir Xalqa. 

6. İctimai Tərbiyə əvəzi – İnsanlaşma öyrədilir Xalqa. 

7. Dini Bayramlar əvəzi – Ocaq Bayramları – camaatla birgə... 

15 Ümid günü, Ata Ayı, 14-cü il. Bakı.  (bu nəşr, səh. 369). 

 

Ata İdrakı, Ata Bilinci quruculuqla qaynayır. “Yol. Ata Sözü”, “Sədaqət” 

kitabları  özəllikcə  “Sədaqət”ə  daxil  olan,  1984-ilin  oktyabrında  yazılmış 

“Əməl” Əsəri. Həmin Əsər belə başlanır: Asif Hərəkatı: 

Asif Ata – Hərəkatın yaradıcısı, hərəkata məsul. 

Asifçilik: 


 

15 


Asif İnamı – Mütləqə İnam... 

Asifçilər: 

Asif İnamına yüksələnlər... 

Evlərdə, müəssisələrdə Asif Ailələri yaranır.  

Onlar Asifçilər çağırılır. 

Hər  həftənin  bir  günü  “Müqəddəs  Gün”  sayılır  və  həmin  gün  Asif 

Amalına həsr olunur.” (bu nəşr, səh. 91). 

 

Bundan  bir  il  sonra  yazılmış  “Müqqəddəs  Əməl”  Əsərinin  (“Kutsal Quruculuq”  da  elə  “Müqəddəs  Əməl”  deməkdir)  başlanğıcı  da  bu 

başlanğıcın (“Əməl”inkinin) üzvi davamıdır:  

 

Evladlara: 1. Müqəddəs Amal yarandı. Ata öz borcunu yerinə yetirdi. 

Müqəddəs  Əməl  yaranmalıdır.  Evlad  öz  Müqəddəs  borcunu  ye- 

rinə yetirməlidir. (bu nəşr, səh.96). 

 

    Budur, 35 ildir (Atadan sonra 16-cı ildir) ki, Evladlar öz Müqəddəs borc-

larını yerinə yetirməkdədirlər, demək olar ki, uğurla. Və bu zaman Atanın 

Buyuruqlarına  meyarlanırlar.  Belə  Buyuruqlar  –  Ruhsal  Bəlgələr 

yüzlərcədir  –  bu  Bitiqdə  500-dən  artıqdır!  Demək  asandır!  Onlarca  naşı 

ilə  illərcə  işləmək,  onların  bilməzliklərinə  qatlanmaq,  yerişlərini  izləmək, 

böyümələrini  gözləmək,  zaylara  çəkilən  əməyin  itməsinə  dözmək,  hər 

bilməz  ilə  bu  yolu  yenidən  başlamaq!..  Bunlar  hələ  o  Quruculuğun  bir 

bölümüdür – beşdə bir, onda bir!..  

Aydındır  ki,  biz  beləsinə  deyə  bilərik,  deməliyik  peyğəmbər, 

Peyğəmbərimiz – Atamız. 

Mütləqə İnam sivilizasiyasının, Ruhani Birliyin ilkin xəmiri nə qədər su 

apararmış!  Bunu  anlayanlar,  Ata  Quruculuğunun  hər  zərrəsini  qızıla  tut-

maq istəyənlər olacaq yəqin ki... 

 

Nəyə gərək o Əmək? Azərbaycan  türk  xalqının  inanmasına  ki,  onun  belə  bir  yaradıcılığı 

olub,  var  və  hansısa  bəhrəni  verib  və  verməkdədir.  Bu  baş  veribsə,  bu 

xalq  artıq  o  xalq  deyil;  o  özünün  var  olduğunu,  var  olmaq  (Peyğəmbər, 

yeni  fəlsəfə,  yeni  dünyabaxış,  Müqəddəs  Kitab,  Mütləq  İdrak,  Mütləq 

İradə...  yetirmək)  imkanı  daşıdığını  sezmiş  xalqdır;  hər  cümləqurana 

(ayə`çiyə)  bel  əyən,  baş  əyən  noxulular,  Batıya  “ləbbeyk”  deyən  idraki 

əzbərçilər  yığını  deyil.  Bu  Sezinti  İnam  Ata  Əməyinin  bəhrəsidir:  “Xalq 

sonsuz  Mətanət,  Əzab-Əziyyət  bahasına  öz  bənzərsizliyini,  Bəşəri 

Ləyaqətini saxlayırsa, – özündəki Mütləqə yaxınlaşır”. 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə