Microsoft Word Kutsal quruculuqYüklə 3,17 Mb.

səhifə5/133
tarix26.09.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133

 

16 


Kutsal  Quruculuq  baxımından,  Onun  şah  əsəri  –  Onun  Ocağıdır  – 

canlı, diri, konkret Evladlar Birliyidir. 

Bu  Ocağın  nəliyi,  kimliyi  aydın  olmalıdır  –  özünə  də,  xalqa  da.  Onun 

bütöv  adı  belədir:  “Türkün  (ilk)  Ruhaniyyat  Ocağı  –  İnam  Atanın  (Asif 

Atanın)  Mütləqə  İnam  Ocağı”.  Adın  canı,  yönü,  fəlsəfi-ruhani  kimliyi  son 

üç sözdədir: Mütləqə İnam Ocağı. 

Ocaq  arasıkəsilməz  gündəlik  iş  aparan,  öz  içində  qaçılmaz  ruhani 

iyerarxiyası  olan  (qarşılıqlı  səcdəli  ilişkilərə  əsaslanan)  qurumdur.  O  öz 

ilsırası  (tarixi),  günsırası  (təqvimi)  ilə  yaşayır.  Onun  öz  Bayrağı,  Gerbi, 

Himni,  öz  əlifbası,  rəqəmləri  var.  Onun  iç  quruluşu  (strukturu),  öz  iş  ku-

ralları  var.  Öz  Kutsal  ünvanı  –  İnam  Evi  var;  bu  Ev  bütün  İnamçıların, 

eləcə də İnam Ata xalqının ruhani Mərkəzidir. Ocaq Evladlarının özlərinə 

məxsus  ruhani  geyimləri  var  və  s...  Bu  müəyyənliklərdən  qıraqda  Ocaq, 

Ocaqçı yoxdur. 

Hər  bir  Ocaqçı  həm  də  İnamçıdır  (Mütləqə İnam Ocağının  Evladıdır); 

hər  İnamçı  isə  Ocaqçı  deyil,  yalnız  İnam  Ata  Dünyabaxışını  daşıyan 

şəxsdir. 

Azərbaycanda  –  Güney  olsun,  Qüzey  olsun,  bütöv  olsun  –  yalnız  bir 

Ocaq  var  və  yalnız  bir  Ocaq  ola  bilər,  Ulu  Sözünün  qüvvəti  –  “əgər  o 

ikidirsə,  demək  o  yoxdur”.  Çünki  o,  Türkün  mənəvi-ruhani  birliyinə 

yetilməsi  üçün  qalanıb.  (Bir  də  yada  salaq  ki,  Onun  ümuminsanlığa  xid-

məti  bu  yol  ilədir,  ulusal  simalaşma  –  Onun  üçün  vasitədir.  Həm  də  bu, 

Onun  hər  bir  xalqa  təklifi  –  önəri`sidir).  Əgər  o  da  bölünmüşlük  yara-

dacaqsa,  sönsə  yaxşıdır  və  “1+”lik  onun  elə  sönmüşlüyü  –  yoxluğu 

demək olardı.  

Düşüncə,  axtarış  ayrılığı  başqa  məsələdir  –  bir  Ocaq  içində  – 

mümkündür.  Böyük,  tək-tək,  ələdüşməz  (nadir)  kişilərin  Həqiqət  axtarışı 

Həqiqətdən  sapma  ilə  də  sonuclana  bilir,  Həqiqəti  tapma  ilə  də.  Sapan-

ların  Həqiqətə  dönüşü  yaxarışla  baş  verir.  (İslamda  buna  “tövbə”  və  ya 

“istiğfar”  deyilir).  Böyük,  tək-tək,  ələdüşməz  kişilər  Həqiqətdən  sapmanı 

özləri  üçün  ölüm  sayırlar.  Yaxarış  (tövbə)  –  süçdan  ölmüşün  dirilmə yal-

varışıdır. Mən bugün Mütləqə İnam Ocağının Ruhani Başçısı olaraq, suçu 

bağışlamıram,  keçmirəm  suçdan.  Suç  var  ki,  ölümə  təndir  –  keçilməz; 

keçdin – oldun suçluya tay, suça güzəştli, öyrəncəli. 

Əmək suçu yumur, arıtmır, ağartmır.  

Suç  ayrı,  xəyanət  ayrı.  Xəyanətçiyə  yönəlik  Atanın  qənaəti  belədir: 

“Xəyanətçiyə  yaşamaq  haqqı  verilmir,  özünü  öldürmək  haqqı  verilir”. 

(Yəni Ocaqdan çıxmaq, çıxarılmaq). Bağışlana, yuyula biləsi suç isə suç 

yiyəsinin ölüb-dirilməsindən – yaxarışından keçir. 

İnsanın  mənəvi-ruhani    çöküşünü  önləmə  qurumunun,  Ruhani  Dövlət 

carçısı olan, Mütləqə İnam Sivilizasiyasına haylayan qurumun özəyində –  

17 


Ocaqda  suç,  suçlu  ola  bilməz!  İnsanın mənəvi-ruhani çöküşünün  səbəbi 

elə bənzər qurumların suça qarşı barışmazlıqdakı mütləqsizliyi olmuşdur. 

İnamın Yaradıcısı belə deyir. 

 

Bu Ocaqdan çoxlu ayrılanlar olub – suçlu, suçsuz. Qayıdanlar da olub –  yaxarışla.  Atanın  sağlığında  –  Qəlbi  (İlham  Heydərov)  qayıdıb,  Ata 

onun yaxarışını qəbul eləyib: ”Qəlbini  Evladlıqda  saxladım. Tövbəsi  – qəlbiydi”   (Bax: bu nəşr, səh.  150).

 

Göylü-Əminə  və  Layiq-Vələddin  də  Ocaqdan  ayrıldıqdan  sonra qayıtmaq istəmişdilər, Ata “yox” demişdi. Bu gənclər (ailə...) məndən xa-

hiş  etmişdilər  ki,  onların  qayıtmaları  üçün  mən  də  Atadan  diləkdə  bulu-

num.  Mən  bunu  Ataya  deyəndə  Ata:  “Zamin  olursanmı?”  deyə  soruşdu. 

Mən zamin olmadım. Onlar da bərpa olunmadılar.  

Atadan  sonra  da  Ocağa  bəzi  qayıdışlar  olub.  (Sadiq,  İşıqlı,  Yolruh). 

Qayıdışın sorumluluğunu üstlənənlər özlərini Ata qarşısında hiss etmiş və 

Atanın  ola  biləsi  qərarına  əsaslanmışlar.  Onların  da  “tövbələrində”  –  ya-

xarışlarında  qəlbləri  olubmu?  Bunu  onların  yazılı  yalvarışları  göstərir. 

(Bax:  Yolruh  Atalı.  “Ocağa  qayıdış...”  –  “İnam  Ata  və  Ocağı”  özəl  bu-

raxılışı, 25 Ata ayı 27-ci il – 25.IX.2005, s.14; İşıqlı Atalının yaxarışı olar-

aq,  30-cu  ilin  “Ruhani  Səfər  Günü”  Mərasimindəki  çıxışına  bax;  Sadiq 

Atalı.  “Ölmüşdüm  –  Dirildim”  “İnama  Doğru”  dərgisi,  Günəş  Ayı  34-il  – 

Mart  2012,  N1(19),  s.12,13).  İndi  onlar  Ocağın  işində  –  İnam  Atanın 

Kutsal  Quruculuq  cəbhəsində  fərəhli  yük  çəkməkdədilər.  İşıqlı  Atalı  isə 

31-ci  (2009)  –  ildən  Ocağın  Yükümlüsü,  qardaşı  –  Amaldaşı  Yolruhla 

birlikdə  Ocağın  qoşa  qanadı  kimi  iş  aparmaqdadırlar.  Sabah  necə 

olacaqlar – deyə bilmərəm. Yəni mən bu adlar altında mütləq dəyər sun-

muram.  Hər  kəsin  sonunu  –  sonu  göstərər.  Bugün  Azərbaycanda  Ocaq 

halının  bütöv  mənzərəsi  Safruhun  “İnam  Atanın  Ocaq  İrsi”  içsəsində 

göstərilən kimidir. (Bax: “İnama Doğru” dərgisi, N11(29), Qar-34-il – Yan-

var 2013). Daha dəqiqi, Safruh. “Ruhani İnsan uğrunda” kitabı). 

İnamın (Atanın) Əməyi sayəsində “Ocaqçı” sözü bu xalqın özümlü id-

raklılarının,  özümlü  qeyrətlilərinin  adıdır,  onu  ifadə  eləyən  termindir. 

Həmin termin daşıyıcısının dahiyanə yazılmış yaşam – eyləm, iş – döyüş 

tərzi var – “Ocaqçının Həyat Tərzi” adında. Ata daim “kamikadze, samu-

ray”  deyib  dururdu.  Ataya  qədər  bizdə  bu  sahədə  gözəl  nağıllar  vardı, 

konkretləşmə  yox  idi.  Ata  konkretləşdirdi.  Həm  də  ruhsal  sahədə  – 

cəbhələrin  ən  çətinində,  ən  ucasında.  Çirkini  (gözəl  olmayanı)  gözəllik 

yaratmağa  göndərdi,  üstündə  dayandı  –  ondan  Ocaq  Evladı  –  Ocaqçı 

yetirənə qədər! 

Kutsal Quruculuq budur. 

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   133


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə