Microsoft Word Mahmudova S. docxYüklə 0,75 Mb.

səhifə1/31
tarix02.03.2018
ölçüsü0,75 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


 

 

AZƏRBAYCAN  RESPUBL KASI  TƏHS L NAZ RL Y   AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

 

MAG STRATURA MƏRKƏZ  

 

 

 

 

Ə

lyazması hüququnda 

 

Şə

hrabanıMahmudova Qardaşəli qızı (MAG STRANTIN A.S.A) 

“K Ç K QAFQAZIN Ş MAL-ŞƏRQ YAMACINDA 

        TORPAQLARIN AĞIR METALLARLA Ç RKLƏNMƏS N N    

                            EKOLOJ  Q YMƏTLƏND R LMƏS ” 

mövzusunda MAG STR D SSERTAS YASI 

 

xtisasın şifri və adı:                                060510   “Ekologiya  

 

xtisaslaşma:                                                           Ətraf mühitin mühafizə                                                                                   metodları və bərpası”                                                         

 

Elmi rəhbər:                                                           Magistr proqramının rəhbəri: dos. Məmmədov A.S                                             dos. Novruzova F.M 

__________________                                            _______________________ 

 

Kafedra müdiri:  dos. V.Z. Mehdiyeva                  _______________________ 

 

BAKI  2016 
 

 

MÜNDƏR CAT  

 

G R Ş........................................................................................................................3 

 

 

I  FƏS L.    K Ç K    QAFQAZIN    Ş MAL-ŞƏRQ    YAMACININ  TƏB   

COĞRAF   ŞƏRA T N N  TƏHL L ................................................................7 

1.1

 Coğrafi mövqeyi və relyefi........................................................................7 

1.2

 qlim şəraiti...............................................................................................9 

1.3

 Hidroloji xüsusiyyətləri............................................................................13 

1.4

 Fitosenotik örtüyü....................................................................................14 

1.5

 Torpaq ehtiyatları......................................................................................19 

 

II FƏS L. K Ç K QAFQAZINŞ MAL-ŞƏRQ YAMACINDA TORPAQLARIN  

AĞIR 

METALLARLA 

Ç RKLƏNMƏS N NEKOLOJ  

ASPEKTLƏR .....................................................................................................29 

2.1

 Ərazidə yayılan ağır metalların xarakterik xüsusiyyətləri........................29 

2.2

 Ərazidə  torpaqların  ağır  metallarla  çirklənməsinə  təsir  göstərən    başlıca 

proseslər.....................................................................................................45 2.3

 Ərazinin 

torpaqlarının 

ağır 

metallarla çirklənməsinin 

ekoloji 


qiymətləndirilməsi........................................................................................54 

 

III FƏS L.K Ç K 

 

QAFQAZIN 

 

Ş

MAL-ŞƏRQ YAMACINDA  

TORPAQLARIN  AĞIR METALLARLA Ç RKLƏNMƏS N N NƏT CƏLƏR  

VƏ HƏLL   ST QAMƏTLƏR .........................................................................63 

3.1

 

Ağır metallarla çirklənmənin yaratdığı problemlər..........................63 

3.2

 

Ağır metalların yaratdığı çirklənməyə qarşı mübarizə tədbirləri........73 

NƏT CƏ VƏ TƏKL FLƏR..............................................................89 

Ə

DƏB YYAT............................................................................................................92  


 

 

G R Ş 

 

Mövzunun  aktuallığı.  nkişaf    etmiş    ölkələrdə    torpaq    ehtiyatlarının  

mühafizəsi,  münbitliyinin    qorunub    saxlanması,    torpaqların      rekultivasiyası    və   

təkrar istifadəsi olduqca aktual məsələdir. Dünya əhalisinin fasiləsiz olaraq  artması   

və  məhsuldar  torpaq  ehtiyatlarının  məhdudluğu,  onlardan  səmərəli    istifadə    

olunmasını daha  da aktual  edir.  Torpaq  ehtiyatlarının  mühafizəsi      bugünün  kəskin 

qlobal  problemi  olub,  planetimizin  artan  əhalisinin  ərzaqla  təmin  olunması  ilə 

bilavasitə  əlaqədardır.  Bir  sıra  beynəlxalq  proqram  və  sənədlərdə  torpaqların 

ə

vəzolunmaz və cəmiyyətin ümumi sərvəti kimi mühüm rolu qeyd  olunur, indiki və gələcək nəsillərin rifahı naminə onların qorunub saxlanmasının əhəmiyyəti göstərilir. 

Bu  baxımdan  torpaq  ehtiyatlarından  düzgün  istifadə,  onun  ekoloji  tamlığınının 

qorunması  və  torpağa  daxil  olan  çirkləndiricilər  üzərində  nəzarətin  düzgün  təşkili 

nəinki torpaq ehtiyatlarının mühafizəsi, eyni zamanda canlı orqanizmlər o cümlədən 

insan sağlamlığının qorunması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

 

Məlum  olduğu  kimi,  respublikamız  məhsuldarlıq  baxımından    məhdud    

torpaq ehtiyatlarına malikdir. Torpağa müxtəlif antropogen təsirlər nəticəsində daxil 

olan  tullantılar,  üzvi  və  qeyri-üzvi  çirkləndiricilər  onun  ekoloji  tamlığını    ciddi 

təhlükə altında qoyur. Torpağa daxil olan çirkləndiricilərin növündən və qatılığından 

asılı  olaraq  torpağın  özünütəmizləmə  qabiliyyəti  qısa  və  uzun    müddətli  olaraq 

müşahidə  edilir.  Müxtəlif  antropogen  fəaliyyətlər  nəticəsində  torpağa  daxil  olan 

sənaye,  istehsalat  tullantıları,  kənd  təsərrüfatında  istifadə  olunan  kimyəvi  maddələr 

torpaqda  yığılaraq  bir  sıra  problemlərin  yaranmasına  gətirib  çıxarır  və  nəticədə 

torpağın  özünütəmizləmə  qabiliyyəti  kəskin  azalır.  Torpaqda  kimyəvi  maddələrin 

yüksək  miqdarda  konsentrasiyası  ilk  növbədə  bitki    orqanizminə,  daha  sonra  bu 

bitkilərlə qidalanan heyvan və insan orqanizmində bir sıra problemlərin yaranmasına 

gətirib çıxarır. Bununla əlaqədar, torpaqlara daxil olan tullantıların tərkibinə düzgün 

nəzarət  olunmalı  və  yüksək  miqdarda  çirklənməyə    məruz  qalmış  torpaqlarda 

rekultivasiya işləri  həyata  keçirilməlidir. : application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə