Microsoft Word Mahmudova sebine docYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/31
tarix07.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31 
AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  
 
 
Mahmudova Səbinə Şirzad qızı 
 
DÜNYA  NVEST S YA PROSESLƏR  VƏ MDB REG ONUNDA B RBAŞ
XARICI  NVEST S YA ƏMƏKDAŞLIĞININ MÜAS R MEYLLƏR  
 
MAG STR D SSERTAS YASI 
 
 
             xtisasaın şirfi və adı     060401     “Dünya iqtisadiyyatı” 
 
       xtisaslaşma                                 “Beynəlxalq  qtisadi Münasibətlər” 
 
 
Elmi rəhbər:                                 Magistr proqramının rəhbəri: 
dos. Quliyev Müşfiq Y.oğlu              dos. Cəmilov Məhəmməd R. oğlu 
 
 
 
Kafedra müdiri:     i.e.d prof. Hacıyev Şəmsəddin Hümmət oğlu  
 
BAKI 2015  
MÜNDƏR CAT 
REFERAT.................................................................................................................3 
G R Ş.........................................................................................................................7 
I FƏS L. DÜNYA IQTISADIYYATINDA KAPITALIN BEYNƏLXALQ 
HƏRƏKƏTININ  ROLU  VƏ    INKIŞAFININ  NƏZƏRI 
ASPEKTI 
 
1.1. Kapitalın beynəlxalq hərəkətinə nəzəri yanaşmalar və onların inkişafı..........9 
1.2. Beynəlxalq hərəkət formaları üzrə  kapitalin üstünlükləri və tətbiq 
xüsusiyyətləri...............................................................................................21 
1.3. Dünyada investisiya prosesləri və  qloballaşma fenomeni…………………39 
 
II FƏS L. B RBAŞA XAR C  INVESTISIYALARIN CƏLB NDƏ 
PRAKT K  YANAŞMALAR VƏ MDB ÜZRƏ MÜAS R VƏZ YYƏT  
 
2.1. Dünyada beynəlxalq investisiyaların  təşviqi sistemlərinin mövcud 
praktikası.....................................................................................................45 
2.2. MDB regionunda birbaşa xarici investisiya   əlaqələrinin inkişafinin muasir 
vəziyyəti......................................................................................................56 
2.3. Rusiyanın  MDB  regionunda  əsas  iqtisadi  tərəfdaş  və  investor  ölkə  kimi 
mövqeyi.......................................................................................................61 
 
III FƏS L. AZƏRBAYCANIN  IQTISADI STRATEGIYASI VƏ MDB 
REGIONUNDA  INVESTISIYA ƏMƏKDAŞLIGININ 
PERSPEKT VLƏR   
 
3.1.  Azərbaycanın  iqtisadi strategiyasi və  beynəlxalq investisiya siyasəti........67 
3.2.  Rusiya və Azərbaycan arasında investisiya əməkdaşlığının prioritet sahələri 
və  inkişaf    prosesləri...................................................................................77 
3.3.  Azərbaycanın MDB regionunda investisiya əməkdaşlığının iqtisadi 
perspektivlərı.................................................................................................84 
Nəticə və təkliflə............................................................................................91 
Ə
dəbiyyat siyahısı ...........................................................................................98 
Annotasiya......................................................................................................103  
Referat  
Mövzunun  aktuallıgı.   
Dünya  iqtisadiyyatında 
beynəlxalq  investisiya 
ə
məkdaşlığı  sferası  yeni  inkişaf  meylləri  kəsb  edir,  rəqabət  və  innovasiya 
amillərinin  rolunun  atması  ilə  xarakterizə  olunur.  MDB  regionunun    təbii 
resurslarla 
ə
həmiyyətli dərəcədə zəngin ölkələri eyni zamanda geoiqtisadi cəhətdən 
mühüm  mövgeyə  malikdir.  Belə  bir  üstünlüklər  və  yeni  geosiyasi  konfliktlər  və 
sanksiyalar  kontekstində  qarşılıqlı  əməkdaşlıq  münasibətlərinin  genişləndirilməsi 
və  yeni  investisiya  lahiyələrinin  həyata  keçirilməsi    cətin,  lakin  əhəmiyyətli 
dərəcədə  aktualdır.  Region  ölkələri  üçün  beynəlxalq  investisiya  əlaqələri  müasir 
dövrdə  infrastruktur  inkişafın  əsasını  təşkil  edır.  Beynəlxalq  investisiya 
ə
laqələrinin  genişləndirilməsi  region  üzrə  əməkdaşlığın  mühüm  prioritetidir.   
Bu 
baxımdan  MDB  regionu  dövlətlərinin  müasir  inkişafı  və  iqtisadi  münasibətləri  
beynəlxalq investisiya əlaqələrinin rolundan daha yüksək  dərəcədə asılıdır.
 
Dissertasiya  işində  məqsəd  və  vəzifələr. 
Birbaşa  xarici  investisiyalar 
sahəsində  nəzəri  bazanın  sistemləşdirilməsi, 
iqtisadi  əməkdaşlıgının  inkişaf 
istiqamətlərinin  müəyyənləşdirilməsi,  aşagı  düşən  neft  qiymətləri  və  sanksiyalar 
şə
raitində  investisiya  əlaqələrinin  problemlərinin  və  potensiallarının  araşdırılması 
və  istifadə  imkanlarının  qiymətləndirilməsi,  investisiya  əlaqələri  hesabına  energi 
və  iqtisadi  təhlükəsizliyinin  təmin  olunmasında  qarşılıqlı  maraqların  təminatı, 
infrastruktur  sistemlərin  müasir  tələblər  səviyyəsində  inkişaf  etdirilməsi  və  s. 
magistr dissertasiyası işində əsas məqsədlər kimi müəyyənləşdirilmişdir.  
Dünya  və  regional  meyyllərin  kontekstində  Azərbaycanın  bu  sahədə 
ə
məkdaşlıq  potensiallarının  qiymətləndirilməsi  qarşısıyaa  qoyulan  başlıca 
məqsədlərdən  biridir.  Tədqiqatın  bu  kimi  məqsədlərınə  müvafiq  olaraq    bir  sıra 
konkret vəzifələr müəyyənləşdirilmisdir: 
- Dünyada investisiyaların dəstəklənməsi təcrübəsinin araşdırılması; 
- Neft qiymətlərinin investisiya mühitinə təsiri; 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə