Microsoft Word Munasib?tl?rin balaslasd?r?lmas? I cild docYüklə 4,18 Mb.

səhifə1/175
tarix07.12.2017
ölçüsü4,18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   175


Elşən Misir oğlu Nəsibov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜNASİBƏTLƏRİN BALANSLAŞDIRILMASI 

(Dövlətdaxili siyasətdə və beynəlxalq aləmdə) 

 

 

Dinamik inkişaf; 

Sabitlik; 

Sülh (dünya sülhü) 

 

 

 

 

 

I CİLD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı -2012 


 

2

 
 

3

Elshan Misir Nasibov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE OF RELATİONS 

(in Domestic Politics and in the İnternational field) 

 

 

 

Dinamical development;  

Stability; 

Peace (world peace) 

 

 

 

 

 

I VOLUME 

 

 

 

 

 

 

 

Baku- 2012 

 

 
 

4

Elmi redaktoru:   

Hatəm Cabbarlı 

 

  

 

siyasi elmlər doktoru  

Rəyçi:  

 

 

Qurban Məmmədov 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

 

 

 

E.M.Nəsibov. 

Münasibətlərin 

balanslaşdırılması 

(dövlətdaxili  siyasətdə  və  beynəlxalq  aləmdə).  Dinamik 

inkişaf;  sabitlik;  sülh  (dünya  sülhü). I CİLD. Bakı, «Elm və 

təhsil», 2012, 550 səh.   

 

Kitab  dövlətlər  daxilində  və  beynəlxalq  aləmdə  iştirak  edən  tərəflər 

arasında münasibətlərin balanslaşdırılmasının elmi-nəzəri, fəlsəfi əsaslarının 

tədqiqinə  həsr  edilir.  Balanslaşdırma  proseslərində  sistem,  mexanizm  və 

struktur  anlayışlarına  diqqət  yetirilir.  Balanslaşdırmanın  tərkibi  olaraq, 

prosesin meydana gəlməsini şərtləndirən harmoniya və simmetriya, eləcə də 

münasibətlər  anlayışlarına  izah  verilir.  Belə  qənatə  gəlinir  ki,  dövlət 

daxilində  və  beynəlxalq  aləmdə  münasibətlərin  balanslaşdırılması  istər 

daxili  siyasətdə,  istərsə  də  beynəlxalq  münasibətlərdə  sabitliyə,  dinamik 

inkişafa  və  sülhə  səbəb  olur.  Kitabda  bu  anlayışların  birinin  digərini 

şərtləndirməsinin əsasları şərh edilir.  

Kitab  tələbələr,  elmi  tədqiqatçılar,  o  cümlədən  siyasətşünaslıq, 

sosiologiya, fəlsəfə ilə məşğul olan elmi mütəxəssislər və müvafiq istiqamət 

üzrə fəaliyyətlə məşğul olan digər mütəxəssislər üçün tövsiyyə olunur.   

 

 

ISBN 978-9952-8154-9-8  

 

2012


098

3802000000N

qrifli nəşr © Nəsibov E.M., 2012  

© “Təhsil və elm”, 2012 

  

5

 MÜNDƏRİCAT: 

 

GİRİŞ 

1. Müəllifdən ........................................................................ 8 

 

2. Mövzunun aktuallığı ........................................................ 97 2.1. Dövlət daxilində münasibətlərin tarazlığı  

istiqamətində tədqiqatın əhəmiyyəti .............................. 97 

2.2. Beynəlxalq münasibətlərin balanslaşdırılması 

istiqamətində tədqiqatın aktuallığı və əhəmiyyəti ......... 100 

2.3. Məqsədlər və vəzifələr – dövlətdaxili münasibətlərin 

balanslaşdırılmasında .................................................... 126 

2.4. Məqsədlər və vəzifələr – beynəlxalq münasibətlərin 

balanslaşdırılmasında .................................................... 128 

2.5. Məqsədlər və vəzifələr üçün fəaliyyət xüsusiyyətləri –

dövlətdaxili münasibətlərdə .......................................... 130 

2.6. Məqsədlər və vəzifələr üçün fəaliyyət xüsusiyyətləri –

beynəlxalq münasibətlərdə ............................................ 131 

2.7. Mövzunun aktuallığını şərtləndirən problemlər  

(disbalans yaradan elementlər, ünsürlər və  

istiqamətlər) ................................................................... 135 

 

3.Tədqiqatın məqsədi və vəzifələr ....................................... 141  3.1.Məqsədlər ....................................................................... 141 

3.2. Vəzifələr ........................................................................ 142 

 

4. Mövzunun obyekti ........................................................... 148 5. Mövzunun subyekti .......................................................... 152 

 

I FƏSİL 

6.Təhlil (analiz) nədir ........................................................... 154 

6.1. Təhlil prosesləri............................................................. 164 

6.2. Münasibətlərin balanslaşdırılmasının təhlil istiqamətləri  

və təhlilin əsasları ......................................................... 176  


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   175


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə