Microsoft Word musfiq ramazanov docxYüklə 0,98 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/53
tarix20.09.2018
ölçüsü0,98 Mb.
#69577
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Azərbaycan Respublikası  
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 
Heydər Əliyev adına Akademiyası 
 
 
 
 
 
MÜŞFİQ  RAMAZANOV 
 
 
 
 
 
 
İnformasiya sistemləri menecmenti 
(dərslik) 
 
 
 
 
AR DTX-nin Heydər  Əliyev adına 
Akademiyasının  Elmi Şurasının  
28 oktyabr 2016-cı il tarixli iclasının 
(protokol №2) qərarı ilə dərslik kimi  
nəşrə tövsiyə olunmuşdur
 . 
 
 
 
 
 
Bakı - 2017 


İnformasiya sistemləri menecmenti
 

Elmi redaktor:   f.r.e.n., dosent Akif  Orucəliyev  
 
Rəyçilər:   Odlar Yurdu Universitetinin “İqtisadiyyat,  
  
 
beynəlxalq  münasibətlər və sosial fənlər”  
kafedrasının  müdiri, iqtisad elmləri 
doktoru, professor  Əziz Ələkbərov  
 
AR DTX-nin Heydər Əliyev adına Akade-
miyasının “İnformasiya təhlükəsizliyi” ka-
fedrasının rəisi, texnika elmləri namizədi
dosent Ziyafət Əmirov  
 
AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun  
aparıcı elmi işçisi, iqtisad elmləri namizədi 
Ələsgər  Sarıyev  
 
M.K.Ramazanov “İnformasiya sistemləri menecmenti”. 
Dərslik, Bakı, 2017 --- səh 187.  
 
İqtisad elmləri namizədi, dosent Müşfiq Köçəri oğlu Ramaza-
novun “İnformasiya sistemləri menecmenti” dərsliyi fənnin  əsas 
nəzəri və praktiki istiqamətlərinin öyrənilməsinə  həsr edilmişdir. 
Dərslikdə informasiya sistemləri menecmenti elminin öyrəndiyi və 
hazırda ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin, texnologiyalarının 
inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahələr geniş  əhatə 
olunmuşdur. Dərsliyə daxil edilmiş mövzular müasir dövrün 
tələbləri, praktiki əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla şərh edilmişdir.  
Dərslik Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin Heydər  Əliyev adına 
Akademiyasının kursant və dinləyiciləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Dərslikdən respublikanın digər ali təhsil müəssisələrinin tələbə  və 
müəllimləri, eləcə də bu sahədə çalışan elmi işçilər və mütəxəssislər 
istifadə edə bilərlər.  
 
© DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyasının nəşriyyatı, 2017 


İnformasiya sistemləri menecmenti
 

MÜNDƏRİCAT 
 
GİRİŞ ...................................................................................................6 
 
FƏSİL 1.  Menecmentin  metodoloji  əsasları 
1.1. Menecmentin mahiyyəti  və vəzifələri............................................9 
1.2. Menecmentin elmi əsasları...................... .............. ......................14 
1.3. Menecer: mahiyyəti və vəzifələri..................................................20 
 
FƏSİL 2. İnformasiya sistemləri menecmenti elminin formalaş-
ması və inkişafı  
2.1. İnformasiya sistemləri menecmenti fənninin predmeti.................24 
2.2. İnformasiya sistemləri menecmentinin baza anlayışları...............30 
2.3. İqtisadiyyatda informasiya texnologiyalarının  
əhəmiyyəti və yeri................................................................................32 
2.4. İnformasiya biznesinin inkişafı ....................................................40 
 
FƏSİL 3. İnformasiya sistemlərinin texnoloji mühitinin forma-
laşması 
3.1. İnformasiya sistemlərinin texnoloji mühit anlayışının  
mahiyyəti və strukturu..........................................................................43 
3.2. İnformasiya sistemlərinin texniki vasitələri..................................44 
3.3. İnformasiya sistemlərinin proqram vasitələri................................45 
 
FƏSİL 4. İnformasiya sistemlərinin yaradılması 
4.1. İnformasiya sisteminin mahiyyəti və inkişaf mərhələləri.............46 
4.2. İnformasiya sistemlərinin  təsnifatı...............................................50 
4.3. İnformasiya  sistemində idarəetmə strukturunun rolu...................55 
4.4. İnformasiya sisitemlərinin yaradılması mərhələləri......................57 
 
ФЯСИЛ 5. İnformasiya  sistemi  mühitində planlaşdırma 
5.1. Planlaşdırmanın mahiyyəti.......................................................67 
5.2.
 
İnformasiya sistemlərinin strateji planlaşdırılmasının əsasları….71 
5.3. İnformasiya sistemlərinin strateji  
planlaşdırılmasının mərhələləri............................................................75 
5.3.1. Sistemin xarici mühitinin təhlili.................................................75 
5.3.2. Sistemin daxili mühitinin təhlili.................................................76 


İnformasiya sistemləri menecmenti
 

5.3.3. Strategiyaların işlənməsi. İS və İE sahəsində ayrı-ayrı  
layihələrin müəyyən edilməsi...............................................................80 
 
FƏSİL 6. İnformasiya sistemləri resurslarının istifadəsinin xü-
susiyyətləri 
6.1. İnformasiya resursları və xidmətləri..............................................86 
6.2.İnformasiya sistemləri resurslarının səmərəliliyinin  
qiymətləndirilməsi……………………………………………………87 
6.2.1.“Maşın zamanının” strukturu......................................................89 
6.3. İnformasiya sistemlərinin istifadəsi xüsusiyyətləri.......................93 
6.3.1. İnformasiya sistemlərinin resurslarının istifadə edilməsinin 
intensivləşdirilməsi problemləri...........................................................97 
6.3.2 “Maşın adam” sistemlərinin istismarı.........................................99 
 
FƏSİL 7. İnformasiyalaşdırma mühitində innovasiya 
7.1. İnnovasiyanın mahiyyəti və növləri............................................105 
7.2.İnformasiya texnologiyaları sahəsində  
innovasiyaların xüsusiyyətləri............................................................108 
7.3.İnformasiya sistemləri sahəsində innovasiyalar:  
layihənin formalaşdırılması və informasiya sisteminin tətbiqi..........111 
7.4.İnnovasiya layihələrinin idarə olunması:  
Avtomatlaşdırılmış informasiya sisteminin tətbiqi............................119 
 
FƏSİL 8. İnformasiya sistemlərinin təşkilati strukturunun  
formalaşdırılması 
8.1. İnformasiya sistemlərinin təşkilati strukturunun mahiyyəti və  
onun formalaşdırılması.......................................................................126 
8.2.İnformasiya emalının (İE) təşkilatı strukturuna təsir edən  
amillər….............................................................................................127 
8.3.İnformasiya sistemlərinin təşkilati strukturlarının növləri...........132 
 
FƏSİL 9. İnformasiya sistemlərinin maliyyəsi 
9.1. Maliyyənin mahiyyəti və funksiyaları.........................................137 
9.2. İS-in iqtisadi səmərəliliyinin statistik qiymətləndirilməsi..........141 
9.3. İS-in iqtisadi səmərəliliyinin  
qiymətləndirilməsinin nümunələri.....................................................145 
 Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə