Microsoft Word natiq mirzeyev dissertasiya docYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/22
tarix05.04.2018
ölçüsü0,53 Mb.
#35915
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

  

Azərbaycan Dövlət  qtisad Universiteti “Magistr Mərkəzi” 

                                                                                                  Əlyazma hüququnda 

 

 

Mirzəyev Natiq Şərbət oğlu  

 

Mövzu:   “Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi şəraitində icarə   ə

məliyyatlarının və icarə öhdəliklərinin uçotunun təkmilləşdirilməsi” 

 

 

 MAG STR D SSERTAS YASI 

 

xtisasın sifri və adı:  

        060402 “Mühasibat uçotu və audit” 

 

xtisaslaşma:                                      “ stehsal sferasında mühasibat uçotu və audit”  

 

Elmi rəhbər:                                                            dos. Ə.A.Sadıqov Magistr proqramının rəhbəri:                                 prof. Ə. .Daşdəmirov 

 

Mühasibat uçotu kafedrasının müdiri:                    prof. S.M.Səbzəliyev  

 

  

 

Bakı-2015 

  M ü n d ə r i c a t 

 

Giriş......................................................................................................................  3  

I Fəsil.    Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi şəraitində icarə olunmuş 

ə

mlakın müəssisənin iqtisadiyyatının inkişafında rolu və cari icarəyə  verilmiş torpaq, tikili və avadanlıqların uçotu.....................................................................  8 

1.1.


  Müəssisələrdə icarə əməliyyatları və  

icarə öhdəliklərinin təşkili məsələləri.................................................................  8 

1.2.

  carə olunmuş əmlak haqqında anlayış və icarənin mahiyyəti................. 14 1.3.

  carəyə verən müəssisədə cari icarə şərtləri ilə icarəyə verilmiş torpaq, 

tikili və avadanlıqların uçotu.................................................................... 19 

1.4.


  carəçi müəssisədə cari icarənin uçotu. ................................................... 23 

II Fəsil.  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində uzunmüddətli icarəyə verilmiş torpaq, tikili 

və avadanlıq obyektlərinin uçotu.......................................................................... 33 

2.1.  carədarda icarəyə götürülmüş torpaq, tikili və avadanlıqların uzunmüddətli  

       maliyyə icarəsi üzrə əməliyyatların uçotu..................................................... 33 

2.2.  carəyə verəndə uzunmüddətli icarəyə verilmiş torpaq, tikili və avadanlıq  

        obyektlərinin uçotu....................................................................................... 38 

2.3. Lizinq əməliyyatlarının təşkili və operativ lizinq şəraitində əmlakın uçotu  

      məsələləri........................................................................................................ 43 III Fəsil.  Müəssisədə icarə edilmiş əmlakın səmərəliliyinin təhlili.................... 48 

3.1. Təhlilin məzmunu, vəzifələri və informasiya mənbələri............................... 48 

3.2.  nvestisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin təhlili.............................................. 58 

3.3. Lizinq əməliyyatlarının səmərəliliyinin təhlili............................................... 64 

Nəticə..................................................................................................................... 68 

stifadə olunan ədəbiyyatların siyahısı.................................................................. 72 

 

 

  

 


 G   R   Ş 

 

        Mövzunun  aktuallığı.  Müəssisənin  icarə  edilmiş  vəsaitlərinin  üzərində 

sahibkarlığın  inkişafı  məhsul  istehsalının  iqtisadi  səmərəliliyinin  yüksəldilməsi 

üçün  geniş  imkanlar  yaradır.  Yeni  iqtisadi  münasibətlər  şəraitində 

makroiqtisadiyyatın  bütün  sahələrində,  xüsusilə  sənayedə  istehsalın  dinamik 

inkişafının  təmin  edilməsi  xalqın  maddi  rifahının  yaxşılaşdırılması,  sosial 

problemlərinin həllinin əsasını təşkil edir. 

       Xarici ölkələrdə iqtisadi əlaqələrin inkişafı və möhkəmləndirilməsi kapital və 

texniki  investisiyalar  əsasında  böyük  miqdarda  birgə  müəssisələrin  yaradılması 

respublikamızda  mövcud  olan  uçotun  bilavasitə  sərbəst  bazar  iqtisadiyyatının 

tələblərinə müvafiq qurulmasını tələb edir. 

       Azərbaycan  Respublikasının  bazar  iqtisadiyaytına  keçməsi  ilə  əlaqədar 

respublikada  müxtəlif  mülkiyyət  formalı  müəssisə  və  təşkilatların  sayı  artmış  və 

onlara iqtisadi müstəqillik verilmişdir. Həmin müəssisə və təşkilatlar, fəaliyyətləri 

dövrü  ərzində  informasiya  və  ona  elmi-metodik  bazanın  yaradılması,  mühasibat 

uçotunun qurulması, maliyyə, vergi qanunvericiliyi, bank və sığorta işi sahəsində 

bir  sıra  problemlərlə  qarşılaşırlar.  Bu  cür  problemlərin  aradan  qaldırılması  və 

təsərrüfat  subyektlərinin  maliyyə-təsərrüfat  fəaliyyətinin  yaxşılaşdırılmasına 

yönəldilmiş elmi-praktiki təkliflər verilməsi mühüm məsələlərdən biridir. 

       Respublikanın  mülki  məcəlləsinə  müvafiq  olaraq  icarə  edilmiş  vəsaitlərin 

istifadəsindən,  məhsulların,  yerinə  yetirilən  işlərin,  yaxud  göstərilmiş  xidmətlərin 

satışından  müntəzəm  olaraq  mənfəət  əldə  etmək  sahibkarlıq  fəaliyyətinin  əsas 

məqsədi  hesab  edilir.  Deyinlənlərdən  asılı  olaraq  icarə  əməliyyatları  və  icarə 

öhdəliklərinin  iqtisadi  mahiyyətinin  müəyyən  dövr  ərzində  avanslaşdırılmış 

kapitalın  istifadəsinin  nəticəsi  kimi  müəyyən  etmək  olar.  Burada  bu  cür  istifadə 

nəticəsində əldə edilən gəliri, yaxud izafi  məhsulu mənfəət, zərəri isə sahibkarlıq 

fəaliyyətinin  yerinə  yetirilməsi  zamanı  madilləşdirilmiş  riskin  qiymətləndirilmiş 

dəyəri adlandırmaq olar. 
Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə