Microsoft Word Ozel Saglik Sigortasi Ozel Sartlari docxYüklə 440,66 Kb.

səhifə12/15
tarix11.09.2018
ölçüsü440,66 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

 

  

 23

 

  

17- VERGİ AVANTAJI: 

GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN 

• 

Bordro ile gelir elde edenler (ücretliler) • 

Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri 

  

ödedikleri  sigorta  primlerini  Gelir  Vergisi  Kanunun  63/3  maddesinde  belirtilen  şartlar  dahilinde  gelir  vergisi  matrahından indirebilirler. 

 

18- FERDİ KAZA SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI  

 

TEMİNATIN KONUSU VE KAPSAMI: 

 

Groupama  Sigorta  A.Ş.  bu  poliçede  sigortalı  olarak  belirtilen  kişiyi,  sigorta  süresi  içerisinde  meydana  gelecek  kazalar  nedeni  ile maruz kalacağı bedensel zararların sonuçlarına karşı poliçede belirtilen sigorta bedelleri ile sınırlı olarak güvence altına almıştır.  

 

Bu poliçe ile sağlanan teminat, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilmiş olan Özel Şartlar kapsamında ve  sigorta 

priminin ödenmiş olması koşulu ile geçerlidir. 

 

Ferdi Kaza Sigortası  Genel Şartları 5. maddesinin (e) bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin (g) bendinde belirtilen terör ve 

sabotaj  eylemlerine  katılma  hali  hariç  olmak  üzere,  3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanununda  belirtilen  terör  eylemleri  ve  sabotaj 

sonucunda  oluşan  veya  bu  eylemleri  önlemek  ve  etkilerini  azaltmak  amacıyla  yetkili  organlar  tarafından  yapılan  müdahaleler 

sonucunda oluşan kazalar da teminat kapsamına dahil edilmiştir.                                        

 

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 6-f maddesinde belirtilen deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan sonucunda ortaya çıkacak 

ölüm ve daimi sakatlık halleri teminata dahil edilmiştir. 

 

 

TEMİNAT TÜRLERİ: 

 

İşbu poliçe, Sigortalının kaza olarak tanımlanan olaylar sonucunda ölümü veya daimi olarak sakat kalması risklerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları kapsamında güvence sağlamaktadır.

 

 

Ölüm Teminatı: Sigortalının bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içerisinde vefat etmesi durumunda, 

sigortalının yasal hak sahiplerine ödenecek olan, poliçe üzerinde belirlenmiş sigorta bedelini kapsamaktadır. 

 

Daimi Sakatlık Teminatı: Sigortalının bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene içerisinde daimi olarak sakat kalması  durumunda,  tıbbi  tedavinin  sona  ermesi  ve  daimi  sakatlığın  kesin  olarak  tespitini  takiben  sigortalının  kendisine  ödenecek 

olan, poliçe üzerinde belirlenmiş sigorta bedelini kapsamaktadır.  

 

Poliçede  daimi  sakatlık  teminatı  için  belirlenmiş  olan  sigorta  bedeli,  bu  teminat  kapsamına  giren  bir  bedensel  zarar  durumunda sigortalıya  ödenecek  azami  tutarı  ifade  etmektedir.  Tazmin  edilecek  zarar  miktarı,  daimi  sakatlığın  kesin  olarak  tespitini  takiben, 

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8.B maddesinde belirlenmiş oranlar dahilinde hesaplanacaktır. 

 

İşbu  poliçeden  yukarıda  belirtilen  ölüm  ve  daimi  sakatlık  teminatları  kapsamında  tazminat  ödenebilmesi  için  sigortalının  aşağıda açıklanan Kaza tabirine uygun bir olay sonucunda zarar görmüş olması gerekir. 

 

Kaza: Ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedensel bir arızaya maruz kalması durumunu ifade etmektedir. 

 

  

  

  

 24

 

 TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER: 

 

Poliçe üzerinde teminat kapsamında olduğu ayrıca belirtilmemiş ise aşağıdaki durumlarda meydana gelecek kazalardan kaynaklanan zararlar teminat kapsamı dışındadır. 

                                                                      

-Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek.    

-Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesair vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,  

-Dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo, 

rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profesyonel spor 

hareketleri. 

-Sigortalının her türlü motorlu araç yarışına ya da gösterilerine yarışmacı olarak iştirak ettiği sırada oluşan hasarlar.                          

-Her tür spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları. 

-Havada yolcu sıfatı dışında bir sıfatla uçuş. 

-Savaş,  istila,  yabancı  düşman  harekatı,  çatışma  (savaş  ilan  edilmiş  olsun  olmasın),  iç  savaş,  isyan,  ayaklanma,  terörist-askeri-

inzibati güçler, halk hareketleri. 

-Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak 

-Cürüm  ve  cinayet  işlemek  veya  bunlara  teşebbüs,  Sigortalının  meşru  müdafa  hariç,  herhangi  bir  kavga  /  dövüşe  karışması 

nedeniyle gerçekleşecek zararlar. 

-Tehlikede  bulunan  kişileri  ve  malları  kurtarmak  hali  istisna,  sigortalının  kendisini  bile  bile  ağır  tehlikeye  maruz  bırakacak 

hareketlerde bulunması 

-3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanununda  belirtilen  terör  eylemleri  ve  bu  eylemlerden  doğan  sabotaj  sonucunda  oluşan  veya  bu 

eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik 

ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar. 

-Herhangi bir nükleer yakıttan ileri gelen ionizasyon radyasyonları ya da radyoaktif  bulaşmanın veya herhangi bir patlayıcı nükleer 

bileşim veya nükleer bileşenin radyoaktif,  zehirleyici ve diğer tehlikeli özelliklerinden doğrudan ya da dolaylı olarak ileri gelen veya 

bunların yol açtığı zararlar. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal 

maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj. 

-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak 

-Kaza sonucunda yapılacak tedavi masrafları 

 

ÖZEL ŞARTLAR: 

-16 yaşından küçük kişilerin kaza sonucunda ölümü halinde ödenecek tazminat defin masrafları ile sınırlıdır. 

 

YAPTIRIM SINIRLAMASI VE İSTİSNASI ÖZEL ŞARTI:

                          

Sigortacı  veya  reasürör,  bu  anlaşma  tahtında  bir  teminatın  verilmesinin  veya  bir  tazminatın  ödenmesinin  veya  herhangi  bir 

menfaatin  sağlanmasının  sigortacıyı  veya  reasürörü  Birleşmiş  Milletler  kararları  tahtında  uygulanan  bir  yaptırıma,  yasağa  veya 

kısıtlamaya  ya  da  Avrupa  Birliği'nin,  veya  Birleşik  Krallık'ın  Amerika  Birleşik  Devletleri'nin  ticari  veya  ekonomik  yaptırımlarına, 

yasalarına  veya  yönetmeliklerine  maruz  bırakabileceği  ölçüde,  o  teminatı  vermemiş  sayılacak  ve  o  tazminatı  ödemekle  veya  o 

menfaati sağlamakla yükümlü olmayacaktır.         

 

HASAR HALİNDE GEREKLİ BELGELER:                                                  

Ölümlü kazalarda;                           1.  Ölü muayene tespit tutanağı               

2.  Veraset ilamı                             

3.  Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği         

Daimi Sakatlık halinde:                           4.  Sakatlık derecesini gösterir heyet raporu 

5.  Kaza zaptı ve kazanın oluş şekline göre talep edilebilecek diğer evraklar    

                                                                      

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə