Microsoft Word Ozel Saglik Sigortasi Ozel Sartlari docxYüklə 440,66 Kb.

səhifə5/15
tarix11.09.2018
ölçüsü440,66 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

  

 9

 

 4- BEKLEME SÜRELERİ:  

 

4.1- 

    Aşağıda yazılı hastalıklar ve komplikasyonlarının cerrahi ve yatarak yapılan teşhis ve tedavi harcamaları Groupama 

Sigortadaki ya da kazanılmış haklarının verilmesi şartıyla önceki şirketindeki ilk sigortalanma tarihini takip eden 12 ay boyunca 

sigorta kapsamı dışındadır:  

Fıtıklar,  Hemoroit  /Anal  Fistül,  Anal  Fissür/Anal  Apse/Perianal  Apse,  Bartolin  Absesi/Kisti,  Meme  Hastalıkları,  Bademcik,  Geniz  Eti, 

Tiroit Bezi Hastalıkları/Guatr, Orta Kulak İltihabı, Katarakt, Disk Hastalıkları(Diskopati), Safra Kesesi ve Safra Yolu Hastalıkları, Üriner 

Sistem  Taşı,  Over  Kisti,  Myom  ve  Prostat  Hastalıkları,  Sinüs  Pilonidalis,  her  türlü  selim  Tümör-  Kitle-  Polip-Lipom-Nevüs-Siğil 

(Verruca), Kist, Karpal Tünel Sendromu, Varis, Koksartroz gastroözofajial reflü, otoskleroz, endometriozis, endometrioma, ,  sinüzit,  

higroma, stres inkontinans, sistorektosel, omuz ve diz cerrahisi (menisküs, kıkırdak, sinovya ve bağ lezyonları, vb.). 

 

Şu kadar ki: Sigortacı, sigortalı/sigorta ettirenin beyanını/belgeleri değerlendirerek poliçe ekine yazmak kaydı ile yukarıda belirtilen bu 

hastalıklara ait bekleme sürelerini uzatabileceği gibi, bunlar dışındaki hastalıklara da bekleme süresi koyabilir. 4.2- 

    Her türlü fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları, algoloji uygulamaları (madde 2.20’ de belirtilen acil durumların tanımına 

uyan haller hariç), Groupama Sigorta’daki  ya da kazanılmış haklarının verilmesi şartıyla önceki şirketindeki ilk sigortalanma tarihini 

takip eden 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır.  

İlk  sigortalanma  tarihinden  başlamak  üzere  sadece  yatarak  tedavi  poliçesi  satın  alan  sigortalılar  ayakta  tedavi  teminatı  içeren 

planlara geçiş yapmaları  halinde ayakta yapılacak fizik tedavi giderleri ve algoloji uygulamaları için 12 ay bekleme süresine tabii 

olacaklardır. (ÖBYG hakkı bulunmayan sigortalılar için geçerlidir) 

 

4.3-

     Annelik teminatı kapsamına giren harcamalar  Groupama Sigorta’daki ilk sigortalanma tarihini takip eden 12 ay boyunca 

sigorta kapsamı dışındadır. 

 

4.4-    

 Kontrol mamografisi, kontrol PSA, kemik dansitometri  teminatları kapsamına giren harcamalar Groupama Sigortadaki ilk 

sigortalanma tarihini takip eden 6 ay boyunca; check –up teminatları kapsamına giren harcamalar ise 3 ay boyunca sigorta kapsamı 

dışındadır.  

5- TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER : 

 

Sağlık Sigortası Genel Şartı'nın 2. Maddesine ek olarak, aşağıda yazılı haller ve bu hallere bağlı olarak gelişen durumlar nedeniyle; 

sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır. 

 

5.1-       

Sigortalının  sigorta  başlangıç  tarihinden  önceki  mevcut  rahatsızlıkları  ve  mevcut  maluliyetleri,  doğuştan  ileri  gelen 

(Konjenital (doğuştan/doğumsal ) hastalıklar teminatına hak kazananlar dışında)ve/ veya yapısal hastalık ve sakatlıkların ilk teşhis 

sonrası  devam  eden  tetkik  ve  tedavileri,  kalıtımsal  hastalık  ve  sakatlıkların  teşhis  ve  tedavileri  ile  bunlara  bağlı  olarak  gelişen 

rahatsızlıklar için yapılan masraflar, 

 

5.2-         

Sigortalının  herhangi  bir  hastalığı  olmadan  tetkik  ya  da  korunma  amacıyla  yaptırılan  doktor  muayene  ve  laboratuar  / 

röntgen  v.b.  uygulamaları,  tedaviler,  hastalıkların  erken  tanısına  yönelik  uygulamalar,  check-up'lar,  ilaç  ve  aşı  (grip,  pnömokok, 

kuduz, tetanos ve 3-2 maddesinde belirtilen çocuk aşıları hariç) masrafları, 

 

5.3-     

Hekim tarafından öngörülen bir teşhis / tedavi programı olmadan yapılan uygulamalar ile bunların neticesinde oluşan her 

türlü masraf, 

 

5.4-     

Amerikan FDA (Food and Drug Administration ) kurumu tarafından deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili 

tüm  giderler,  bilimselliği  kanıtlanmamış  tedaviler  ve  deneysel  tedaviler,  kayroprakter  uygulamaları,  ,  PRP  ,  kanser  tedavileri 

haricindeki tedavilerde kök hücre nakli ve kök hücre kullanımı  

 

5.5-     

Motor ve mental gelişim bozukluğu, büyüme ve gelişme bozukluğu ile ilgili tüm giderler,  

 

5.6  -       

Sigorta  başlangıç  tarihinden  itibaren  sigortalının  geçirebileceği  bir  kazanın  gerektirdiği  haller  dışında  her  türlü  plastik 

ameliyatlar, estetik amaçlı teşhis ve tedaviler, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ameliyatları, meme küçültme ameliyatı, lazerli  

  

  

 10

 

 epilasyon,  her  türlü  cilt  hastalığı  ile  ilgili  lazer  ve  fototerapi  uygulamaları  (puva  tedavisi  hariç),telenjektazi,  cilt  hemongiomlarına 

yönelik tedaviler, yüzeyel varis tedavileri (sklerozan varis tedavisi, endovenöz lazer tedavisi, her tür lazer tedavileri gibi), 

 

5.7  -       

Pes  planus  ve  sigorta  başlangıç  tarihinden  itibaren  sigortalının  geçirebileceği  bir  kazanın  gerektirdiği  haller  dışındaki 

skolyoz, kifoz, lordoz  ile ilgili masraflar, 

  

5.8 -    

Septum deviasyonu, burun mea darlığı ve komplikasyonlarının masrafları, 

 

5.9 -    

Konka hipertrofisi ve Halluks Valgus (ancak ÖBYG hakkına sahip olup Groupama Sigorta’da ilk sigortalanma tarihi itibariyle 

kesintisiz  en  az  4  yıl  sigortalılık  geçmişi  bulunan  sigortalıların  bu  süre  içinde  teşhis  edilen  Konka  ve  Halluks  Valgus  rahatsızlıkları 

teminat kapsamındadır.), 

 

5.10  -   

Elektron  Tomografi  (EBT),  Volüme  Bilgisayarlı  Tomografi  (VCT)  ve  benzeri  cihazlar    ile  yapılan  koroner  arter  kalsiyum 

tarama testi, çok dedektörlü bilgisayarlı tomografi cihazları ile yapılan koroner arter angiografileri-tarama amaçlı sanal bronkoskopi, 

sanal kolonoskopi masrafları, 

 

5.11 -  

Spermatosel, varikosel, hidrosel, kordon kisti ve epididim kistlerinin teşhis ve tedavi masrafları, 

 

5.12 -  

Uyku bozuklukları, uyku apnesi ve horlamaya yol açan tüm rahatsızlıkların teşhis, tedavi ve yardımcı cihaz masrafları, 

 

5.13 -  

İmmunoterapi ve alerji testleri (cilt testleri, serumda kantitatif antijen tayinleri ve diğer tetkikler),  

 

5.14 -  

Kuvöz masrafları (yeni doğan küvöz masrafları teminatı kapsamına giren durumlar hariç), 

 

5.15 -  

Organ sağlanması ya da donör için yapılan masraflar, 

 

5.16 -  

Şaşılık ve gözde kırılma kusurları için yapılan lazer ve cerrahi uygulama masrafları ,  görme tembelliği için yapılan her türlü 

teşhis, tetkik ve tedavi masrafları, 

 

5.17  -   

AIDS,  ARCS  ve  HIV  virüsüne  bağlı  tüm  hastalıklar,  genital  herpes,  genital  ve  anal  papillomatöz  lezyonlar  (siğiller, 

kondiloma  akküminata  vb.)  genital  ve  anal  kontagiosum,  Human  papilloma  virüs  (HPV  )  teşhis  ve  tedavi  masrafları    ve  zührevi 

hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları, 

 

5.18 -  

Tıbbi  olmayan  sebeplerle  yapılan  kürtaj  masrafları,  kısırlaştırma  (tüp  ligasyonu,  vazektomi  v.b.),  implant  kontraseptifler, 

düşük araştırması, iktidarsızlık (ereksiyon bozuklukları), cinsel işlev bozukluğu,  infertilite (kısırlık) ve/veya kısırlığın giderilmesi için 

yapılan  (tüp  bebek,  mikroenjeksiyon  vb.)  her  türlü  masraf,  hsg  ve  histeresonografi  vb.  tetkikler,  gebelik  gerçekleşmeden  çocuk 

istemi nedenli kontrol amaçlı yapılan tetkik, kontrol ve tedaviler, 

 

5.19 -   

Her türlü sünnet ve komplikasyonları, 

 

5.20  -   

Ayakta  ve/veya  yatarak  tedavilerde  bir  sigorta  yılı  içinde  20  seansın  üzerinde  oluşan  fizik  tedavi  ve  rehabilitasyon 

uygulamalarının gerektirdiği her türlü masraf, 

 

5.21 -  

Psikiyatrik, psikolojik hastalıkların teşhis-tedavisi, psikosomatik hastalıkların tedavi masrafları ile psikolog, pedagog, sosyal 

hizmet uzmanı v.b. masrafları, 

 

5.22 -  

Geriatrik hastalıklar (demans alzheimer v.b.) ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları, 

 

5.23 -  

Sigortalının alkol ve uyuşturucu maddeler tesiri altında bulunmasından ileri gelen her türlü hastalık ve kazanın gerektirdiği 

teşhis ve tedavi masrafları, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımına bağlı olarak gelişen her türlü hastalık ve komplikasyonlarına 

ait teşhis ve tedavi masrafları, sigara, alkol v.b. her türlü madde bağımlılığını bırakma tedavisi masrafları, 

 

5.24 -  

Alternatif tıp yöntemleri (akupunktur, hipnoz, aromaterapi, nöral terapi v.b.) obezite, metabolik sendrom tanısına yönelik 

işlemler, metabolik cerrahi, obezite cerrahisi, diabet cerrahisi , kilo alma amacıyla yapılan uygulamalar ile ayak bakım merkezlerinde  


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə