Microsoft Word Ozel Saglik Sigortasi Ozel Sartlari docxYüklə 440,66 Kb.

səhifə6/15
tarix11.09.2018
ölçüsü440,66 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

 

  

 11

 

 oluşan masraflar, PRP (Platelet Rich Plasma)   kaplıca kür merkezlerinden alınan tüm hizmetler, masaj giderleri, diyet uzmanları, 

çamur banyoları, zayıflama merkezleri, jimnastik salonları ve benzeri yerlerde yapılan her türlü masraf, antiaging uygulamaları için 

yapılan her türlü masraf, beslenme ve diyet için yapılan her türlü teşhis ve tedavi masrafları, estetik güzellik merkezlerinde oluşan 

her türlü masraf,  ses ve konuşma terapisi masrafları,     

5.25 - 

Saç dökülmesi için yapılan her türlü muayene, teşhis ve tedavi masrafları, terleme tedavisi, iyontoforez, botox uygulamaları, 

orlistat  ve  türevleri  ile  yapılan  tedaviler    (xenical  caps,  v.b.),  sibutramine  ve  türevleri  ile  yapılan  tedavi  masrafları  (reductil  caps, 

v.b.),  


 

5.26  -   

Reçeteye  yazılsa  dahi;  Tarım  ve  Köyişleri  Bakanlığından  onaylı,  Sağlık  Bakanlığı’ndan  ithalat  izni  ile  ithal  edilen  ve  ilaç 

ruhsatı  olmayan  drog,  vitamin  ve  gıda  destek  ürünleri,  tıbbi  meyve  tuzları  ve  tıbbi  gazozlar,  bitkisel  zayıflatıcılar,  kepek  ve  bitki 

lifleri,  suni  tatlandırıcılar,  sigara  bırakmak  amacı  ile  kullanılan  nikotin  preparatları,  kontakt  lens  bakım  preparatları,  her  türlü  diş 

macunu, ağız ve diş bakım preparatları, her türlü tıbbi çaylar, ilaç formunda hazırlanmış  bitki ve bitki elemanları ile bitkisel ekstre 

distilat  gibi  fraksiyonları  ihtiva  edenler,  T.C.  Sağlık  Bakanlığı  tarafından  ruhsatlandırılmamış  preparatlar,  her  türlü  sabun, 

kepeklenmeyi  ve  saç  dökülmesini  önleyen  müstahzarlar,  saç  veya  kepek  şampuanı,  cilt  kremi,  cilt  sabunu,  kozmetik  ürünler, 

termofor, termometre v.b. masrafları, 

 

5.27 -  

Sigortalının sigorta başlangıç tarihinden sonra geçirebileceği bir trafik kazası sonucu hasara uğramış çene ve dişlerinin eski 

halini  alması  için  yapılan  masraflar  dışında  diş  hekimlerince  diş,  dişeti  ve  çeneye  yapılan  her  türlü  müdahale,  teşhis  ve  tedavi 

masrafları, 

 

5.28 -  

Gözlük-cam-çerçeve, kontak lens ve solüsyonları, diş protezleri, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, , ortopedik bot-taban-

terlik-ayakkabı  masrafları, 

 

5.29 -  

Çocuk bezi, mama, biberon, emzik, bebek bakım kremleri v.b. masrafları, 

 

5.30 -  

Her türlü profesyonel ve/veya tehlikeli, ekstrem (uç, aşırı) sporlar (dağcılık, paraşütcülük, havada yolculuk dışı uçuş, su altı 

sporları, ralli, motokros, atv kullanımı,

 

vb.) ve bunlara ilişkin spor müsabakaları ile sürat ve mükavamet yarışları yapılması sırasında meydana gelen sakatlık ve yaralanmalara ait giderler, sigortalının ehliyetsiz araç kullanımına bağlı her türlü kaza, 

 

5.31 -  

Grevlere, lokavtla ilgili işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirakin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis 

ve tedavi masrafları, 

 

5.32 -  

Hastanede ayakta ya da yatarak tedavi sırasında sağlanan özel hemşirelik hizmetlerine ait masraflar, 

 

5.33

 -  Sigortalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti giderleri, 

 

5.34 -  

Robotik cerrahi ile yapılan operasyonlarda robot kullanım v.b. masrafları,  

 

5.35

  -    Tedavinin  tıbben  yatarak  yapılmasının  gerekli  olduğu  durumlarda  poliçede  belirtilen  teminat  limit  ve  uygulamalarının 

kapsamı haricinde günlük hastane giderleri tazminatı,  

5.36

 -  Sigortalının hastalık sonucu çalışamaması nedeniyle elde edemediği kazançlar için günlük iş görememe parası, 

 

5.37 -  Sigortalı bakıma gereksinim duyar duruma geldiği taktirde, Evde Hemşire Bakım Teminatı kapsamına girmeyen nedenlerden 

doğan bakım giderleri veya gündelik bakım parası,  

 

5.38 -  

Poliçede belirtilen teminat, limit ve uygulamalar haricindeki tüm masraflar ile poliçe ek şartlarında belirtilen kapsam dışı 

özel durumlar. 

 

 

 

 

 

  

  

 12

 

 6- COĞRAFİ KAPSAM : 

 

Bu sigorta, Plan F haricinde, poliçede belirtilen limit ve muafiyetler dahilinde tüm dünyada geçerlidir. Türkiye Cumhuriyeti coğrafi 

sınırları içinde ikamet eden kişilere poliçe yapılabilir. Poliçe vadesi içinde Türkiye sınırları dışındaki toplam kalış süresi azami 180 gün 

ile sınırlıdır. 

Ancak, Türkiye dışında yapılacak tedavi masrafları aşağıda belirtilen kayıt ve şartlarla teminat altına alınır. 

 

Yurtdışında  gerçekleşen  ayakta/yatarak  teşhis  ve  tedavi  masraflarına  ait  belgeler  İngilizce  ve  Fransızca  dışında  bir  dil  ile 

düzenlenmişse bu belgelerin Türkçe’ye çevirisi yeminli tercümana yaptırıldıktan sonra  tazminat talebinde bulunulması gereklidir.  

 

 

6.1- YATARAK TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN : 

 

i- Turkuaz, Eko Turkuaz, Plan A, E, G, K, K1, K2 ve L  için; 

Sigortalının Türkiye'de ortaya çıkmış ancak tedavisi yurt dışında gerçekleşen masrafları ile yurt dışında seyahatte iken ortaya çıkan 

ani hastalık ve / veya sakatlık sonucu yaptığı masraflar için sigortacının sorumluluğu, poliçede yazılı ilgili teminat limiti dahilinde 

İstanbul'da bulunan Acıbadem Hastaneler Grubu ve / veya muadili tam teşekküllü özel bir hastanenin belirlediği ve tedavinin 

gerçekleştiği tarihte uygulanan ilgili hastanenin  Groupama Sigorta için belirlemiş olduğu tedavi / ameliyat ücreti veya varsa paket 

ücreti ile staff hekim / staff operatör ücretleri ile sınırlıdır. 

Türkiye'de  ortaya  çıkmış  ancak  tedavisi  yurt  dışında  planlanan  rahatsızlıkların  yurt  dışındaki  tedavi  kuruluşuna  doğrudan 

ödenebilmesi için, sigortalının bu amaçla yurt dışına çıkmadan en geç 10 gün önce durumu sigortacıya ihbar etmesi gerekmektedir. 

İhbar süresine uyulmaması halinde özel şartlar madde 8.1 hükümleri geçerli olacaktır. Yurt dışındaki hastaneye doğrudan ödeme, 

yukarıda belirtilen esaslara göre  “TL’’  olarak hesaplanan tazminat tutarı fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruna 

göre  hastane  tarafından  talep  edilen  döviz  cinsine  çevrilerek  yapılır.  Özel şartlar  madde  8.1 hükümleri  dahilinde  yapılan tazminat 

ödemeleri ise fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden “TL’’  olarak yapılır. Türkiye'de tedavisinin olmadığı 

sigortacının  görevlendireceği  doktor  ve  doktorlarca  onaylanan  hastalıklar  için  yurt  dışında  gerçekleşen  tedavi  masrafları  poliçede 

belirtilen teminat limiti ve uygulamaları dahilinde karşılanır.  

ii-  Turkuaz, Eko Turkuaz, E, G, K, K1 ve K2  için; 

Türkiye’de tedavisinin olmadığı sigortacının görevlendireceği doktor ve doktorlarca onaylanan hastalıkların yurt dışında gerçekleşen 

tedavi  masrafları  için,  gerçekleşen  masrafın  50.000  $'ı  aşması  halinde,  sigortalı  ABD  /  Kanada'da  gerçekleşen  tedavilerde  aşan 

kısmının  %  40'ına,  ABD  /  Kanada  dışında  herhangi  bir  ülkede  gerçekleşen  tedavilerde  aşan  kısmın  %  25'ine  katılır.  Yurt  dışında 

gerçekleşen tedavilerde Oda-Refakatçi ve Yoğun Bakım Üniteleri teminatları bakımından sigortacının sorumluluğu teminat limit ve 

uygulamaları dahilinde tedavi tarihindeki Acıbadem Hastaneler Grubu tarafından   Groupama Sigorta için uygulanan Oda - Refakatçi 

ve Yoğun Bakım ücretleri ile sınırlıdır.  

 

iii- Plan F için; 

"Acil  Müdahale  Teminatı"  haricindeki  tüm  teminatlar  için  sadece,  Türkiye  sınırları  içerisinde  geçerlidir.  Acil  Durum  tanımına  uyan 

hallerde,  yurt  içi  ve  yurt  dışı  tüm  hastanelerde  ilgili  teminat  limiti  ve  uygulamaları  dahilinde,  özel  şartlar  madde  8.1  hükümlerine 

göre geçerlidir. Madde 2.20'deki "acil durum" tanımına uyan hallerde, yurt dışındaki tüm hastanelerden alınan hizmetlerin bedelinin 

müdahalenin gerçekleştiği tarihteki tarife tablosunda belirtilen oranının altında kalması halinde sigortalıya ödeme, fatura tarihindeki 

T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru göz önünde bulundurularak fatura tutarı üzerinden “TL’’ olarak yapılır. Hizmetlerin bedelinin 

limiti aşması halinde ise tarife tablosunda belirtilen oran kadar karşılanır. 

 

6.2- AYAKTA TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN : 

 

i- Turkuaz, Eko Turkuaz, Plan A, E, G, K, K1, K2  ve L  için; 

Sigortalının yurt dışında gerçekleşecek ayakta tedavi masrafları için gerekli tazminat, ilgili teminat limiti ve uygulamaları dahilinde, 

özel şartlar madde 8.1  hükümlerine göre ve fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden “TL’’ olarak ödenir. 

 

ii- Plan F için, 

"Acil  Müdahale  Teminatı"  haricindeki  tüm  teminatlar  için  sadece,  Türkiye  sınırları  içerisinde  geçerlidir.  Acil  durum  tanımına  uyan 

hallerde,  yurt  içi  ve  yurt  dışı  tüm  hastanelerde  ilgili  teminat  limiti  ve  uygulamaları  dahilinde,  özel  şartlar  madde  8.1  hükümlerine 

göre geçerlidir. Madde 2.19'daki "acil durum" tanımına uyan hallerde yurt dışındaki tüm hastanelerden alınan hizmetlerin bedelinin, 


Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə