Microsoft Word pedaqogika tarixi proqram esas son docYüklə 287,19 Kb.

səhifə1/12
tarix23.08.2018
ölçüsü287,19 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

AZƏRBAYCAN  MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU 

 

  

 

“PEDAQOGİKA TARİXİ

 

 

fənni üzrə  

P R O Q R A M 

 

(Bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin    bakalavr   

pilləsi üçün nəzərdə   tutulmuşdur) 

 

 

 

Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuşdur     

(Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29.06.2010-cu il tarixli, 879№-li əmri ) 

 

 

 

 

 

Bakı 2010 


__________Milli Kitabxana__________ 

 2

 

        AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ                       

                   AZƏRBAYCAN  MÜƏLLİMLƏR İNSTİTUTU 

 

 

             

                            

                                     “PEDAQOGİKA TARİXİ”  

                                                         fənni üzrə  

 

                                                 P R O Q R A M  

   

 (Bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi 

üçün nəzərdə  tutulmuşdur) 

 

 

      Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq 

olunmuşdur     (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29.06.2010-cu il 

tarixli, 879№-li əmri ) 

 

 

 

 

                              

                                               BAKI-2010 

 


__________Milli Kitabxana__________ 

 3

 

 

Proqramın müəllifi: RÜFƏT LƏTİF OĞLU HÜSEYNZADƏ 

                         Pedaqoji elmlər doktoru, professor, Əməkdar Müəllim 

                                AMİ-nin Pedaqogika kafedrasının müdiri. 

 

 

 

Elmi redaktor: İ.İ.ƏLİYEV-  pedaqoji elmlər doktoru, professor 

                       M.H.AĞAYEV- pedaqoji elmlər namizədi, dosent 

 

   Rəyçilər:   

  Pedaqoji elmlər doktoru, professor   Sərdar Quliyev 

  Pedaqoji elmlər namizədi, professor  Mircəfər Həsənov                                            

   

                                   “PEDAQOGİKA TARİXİ”  

                                                  fənni üzrə  

                                              P R O Q R A M  

 (Bolonya prosesi, kredit sistemi üzrə ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsi 

üçün nəzərdə  tutulmuşdur) 

 

  Proqram Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq 

olunmuşdur     (Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 29.06.2010-cu il 

tarixli, 879№-li əmri ) 

 

 

                                                    BAKI - 2010 

 

 

 
__________Milli Kitabxana__________ 

 4

    İZАHАT  VƏRƏQİ 

 

“Pedaqogika tarixi” tərbiyə, təhsil və pedaqoji fikrin yaranması və inkişafı haqqında elmdir. Dünya sivilizasiyasında pedaqogika tarixinin özünəməxsus yeri 

və əhəmiyyəti vardır.   

Tarix boyu hər bir xalqın özünəməxsus maarif və  mədəniyyəti, pedaqoji 

fikri və düşüncəsi olmuş və bunlar dünya elm və mədəniyyətinin inkişafına daim 

öz töhfələrini vermişdir. Bu mənada böyüyən nəslin təhsil və  tərbiyəsi ilə bağlı 

yaranmış baxışları, nəzəriyyə  və  təcrübənin inkişafına təsir göstərən pedaqoji 

ideyaları yalnız bir xalqın müstəsna xidmətlərinin nəticəsi hesab etmək olmaz. Ona 

görə  də xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, dünya  pedaqoji fikrinin dəyərli 

nümunələri, qiymətli fikirlər təkcə ayrı-ayrı seçilmiş xalqa və ya millətə deyil, 

ümumilikdə  bəşər mədəniyyətinə  məxsusdur. Ona görə  də bu tarixi-pedaqoji irs 

dünya xalqları tərəfindən eyni dərəcədə öyrənilməli, tədqiq və təbliğ olunmalıdır. 

Bu indiki dövrdə -təhsilin, pedaqoji elmin  qloballaşdığı bir zamanda daha böyük 

aktuallıq kəsb edir. 

Sоn illərdə  rеspublikаmızın həyаtındа  gеdən köklü dəyişikliklər, təhsil 

sistemində aparılan geniş  islahatlar, xüsusilə аli təhsil sisteminin həm məzmun və 

həm də formaca yeniləşməsi  təbii olaraq fənn prоqrаmlarının, dərslik və  dərs 

vəsaitlərinin də yeniləşməsini, təkmilləşməsini, fənlərin tədrisində yeni 

texnologiyalardan, fəal təlim  metodlarından  istifadə edilməsini tələb edir. Bu  

sahədə pedaqogika elmi aparıcı mövqedə olmaqla  bərabər pеdаqоgika fənninin 

özünün və onun müxtəlif sahələrinin, o cümlədən “Pedaqogika tarixi”  fənninin də 

yeni tələblər əsasında, xüsusilə tədrisin Bolonya prosesi, kredit sisteminin tələbləri 

əsasında yenidən işlənməsi zərurətini meydana gətirmişdir. Fənnin proqramının 

yeni tələblər əsasında işlənməsi həmçinin tələbələrin bu fənn üzrə “Sərbəst işlər”in 

mövzularının müəyyənləşdirilməsinə, işin  yazılma  qaydaları  haqqında metodik  

göstərişlərə, habelə  məşğələlərin yeni, interaktiv metodlarla  təşkilinə və keçirilmə 

metodikasına  ehtiyac yaratmışdır. Beləliklə proqramın işlənməsi məhz bu 

ehtiyacların ödənilməsi tələbindən irəli gəlmişdir.  

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə