Microsoft Word program az son doc


QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013Yüklə 352,55 Kb.

səhifə8/15
tarix04.11.2017
ölçüsü352,55 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

QAFQAZ UNIVERSITY, BAKU, AZERBAIJAN, 25-27, APREL 2013  

 

15TEXNİKA VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ / FİZİKA - 2 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 126 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 14:00 

Həmsədr: Prof. N. Əhmədov, Prof. L. İsmayılova,  Katib: Ülkər Əliyeva 

1.   A.S.Qəhrəmanova - Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti  

 GD

X

SN

1-X

SE    sistem ərintilərinin elektrofiziki xassələri   

2.  A.Ə.İsayeva,   C.İ.Hüseynov - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

SnSe-ErSe ərintilərinin elektrofiziki xassələri   

3.  Ahmet Asimov

*

 ,  Elçin Hüseynov

** Department of Physics, Uludağ University, 

** 

The Institute of Radiation Problems of ANAS 

Gaas tabanı üzerinde oluşturulan schotthydiodların temel elektriksel parametrelerinin kapasitans-

voltaj(C-V)  ölçümlerinden hesaplanması  

4.  Bəhruz Əhmədov - Azərbaycan Texniki Universiteti 

Butanol-1-in istilik-fiziki xassələri 

5.   C.İ.Hüseynov,  A.Ağayeva - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti  

Pr

x

 Sn 

1-х

Se

х

 sistem ərintilərinin istilikkeçiriciliyi  

6.  Dürsədəf Həsənova - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

SE sistemlərində termomaqnit xassələr  

7.  Elsevər Əhmədov - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Sn

 birləşməsində holl effekti və yükdaşıyıcıların səpilmə mexanizmi  

8.  İ.R.Qüdrətli,  F.İ.Məmmədov - Sumqayıt Dövlət Universiteti 

Alçaq mexaniki tezlikli rəqsi intiqalın intellektual məsələləri  

9.  G.İ.Tahirova - Gəncə Dövlət Universiteti 

PB

1-X

YB

X

SE

 sistem ərintilərinin termoelektrik effektliliyi  

10.  S.Z. Əmirbəyli  ,    İ.Ə. İsgəndərov - Milli Aviasiya Akademiyası 

Meteoroloji görünüş məsafəsinin ölçülməsi üçün qurğu  

11.   J.Ş.Abbasova,  C.İ.Hüseynov - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

DySnSe

2

 birləşmələrinin elektrikkeçiriciliyi 

12.  L.N.Ağayeva - Qafqaz Universiteti 

Miomodulin b molekulunun [metyr3]. analoqunun nəzəri kohformasiya analizi 

13.   Л.Н.Агаева - Университет «Qafqaz»,  Р.М.Аббаслы, Л.И.Исмаилова -Института Физических Проблем 

Бакинского Государственного Университет 

Пространственная структура  молекулы ахитина 

14.  Sevinc NovruzovaMəhəmməd Rzayev

2

  Şükür Nəsirov

2  

1

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

2

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 

Naxçıvan Muxtar Respublikasinin hidroenerji resurslari  

15.  Ş.N. Hacıyeva - Bakı Dövlət Universiteti 

Kardiofəal  peptidlərin aktiv  fraqmentlərinin (ser-ala-pro-gln-asp və phe-val-arg-ser-nh

2

 ) fəza 

quruluşunun tədqiqi 

16.   Ü.S.Abdurəhmanova - Azərbaycan Texniki Universiteti 

InGa

   birləşməsinin zona quruluşu 

17.  Vəliyeva  L.İ, Sadiqova V.M. - Bakı Dövlət Universiteti  

Nəzəri konformasiya analizi üsulu ilə dippu-ast1 molekulunun tədqiqi 

18.  X.R. Əhmədova

1

,   A.N. Mirzəyeva

2

 

1 - Azərbaycan Texniki Universiteti, 2 – Sumqayıt Dövlət Universiteti 

VI

III

III

C

B

A

2

 tip yarımkeçirici əlavəli kompozitlərin alınma texnologiyası və səthlərinin mikrorelyeflərinin AQM üsulu ilə öyrənilməsi  

19.  Z.Q.Mamıyev, O.H.Akbarov, G.M.Eyvazova - Baku State University  

Synthesis, structural characterization and optical study of maleic anhydride-octene_1/pbs nanocomposites 

 

 

 

 


I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON YOUNG RESEARCHERS 

 

16 TEXNİKA VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ / RİYAZİYYAT BÖLMƏSİ 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 101 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 11:30 

Həmsədr: Prof. Dr. Həmzağa Orucov, Prof. Dr. Rafiq Əfəndiyev, Katib: Səbinə Səmədova 

1.  Ağgün Məmmədova  

Populyasiyaların sayını proqnazlaşdırmaq üçün alqoritm və ədədi üsulların işlənməsi 

2.  Е.Р. Ашрафова1,  С.Т. Теймурова - Институт Кибернетики НАНА, АГНА 

Локализация мест утечек в нефтепроводах сложной структуры при нестационарном режиме 

3.  Əfəndiyev R.F.,Əfruz Niftalıyeva - Bakı Dövlət Universiteti,Qafqaz Universiteti 

Energidən asili bir spektral məsələ 

4.  Абдуллаев Ф.А., Гасымова Н.Ф. - БГУ 

О некоторых свойствах пространства  

5.  Р. М. Рзаев, Ф. Н. Алиев - Институт Механики и Математики НАН Азербайджана; Бакинский 

Государственный Университет 

Некоторые оценки для потенциала Рисса 

6.  Günel Həsənova – Qafqaz Universiteti 

İkinci tərtib tənlik  üçün  Koşi məsələsinin təqribi həlli 

7.  Orujov Ashraf D. - Cumhuriyet University 

On the solution of the differential equation with a periodic operator function 

8.  Hacı Y. , OR A. - Canakkale Onsekiz Mart University 

On Solution of Interval Matrix Games 

9.  Назим  Нейматов - ГГУ 

Некоторые варианты интегральных представлений дифференцируемых функций 

10.  Qasım Qasımov - ADNA 

Qeyri-xətti sərhəd şərtli parabolik tip tənliklər sisteminin ədədi üsulla həlli 

11.  Səbinə Səmədova - ADPU   

Banax Fəzasında Sürüşmə Operatorları 

12.  S. AŞİRET ,Y. N. ALIYEV - QAFQAZ Üniversiteti 

Elemantar Parabolik Güzgü Məsələsinin yeni həlli 

13.  Сеймур А. Мешаик Гянджинский Государственный Университет 

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ СВОЙСТВА ФУНКЦИИ АЛГЕБРЫ 

2

P И 

2

2P

P

×

  

 

 

TEXNİKA VƏ TƏBİƏT ELMLƏRİ / BİOLOGİYA BÖLMƏSİ - 1 

Yer: Qafqaz Universiteti, Otaq: 106 

Tarix: 26.04.2013, Saat: 11:30 

Həmsədr: Dos. Müşfik Oruçov, Rəşad Səlimov, Katib: Aysel Talıbova 

1.    Sevil SADIQOVA- AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 

Yumşaq buğda növmüxtəlifliklərinin çörəkbişmə keyfiyyətinin öyrənilməsi 

2.    Cəmalə MÜRSƏLOVA, Zeynal ƏKPƏROV, Cavid OCAQI, Alexey MORGOUNOV- AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu,  

Normal və quraqlıq stresi şəraitində payızlıq yumşaq buğdalarda (Triticum aestivum) genetik 

müxtəlifliyin çoxölçülü statistik metodlarla qiymətləndirilməsi 

3.    E. R. ƏLƏSKƏROV- Milli Aerokosmik Agentliyi (MAKA) Elmi - Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutu 

LiDAR verilənləri əsasinda torpaq örtüyünün obyekt-yönümlü təsnifatlaşdırılması 

4.    Əkbər Kərimov - AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu 

Yumşaq buğda sortlarinin (t. aestivum l.) genetik marker əsasinda keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi 

5.    Elçin Hacıyev, Ziya Əbilov, Mehrac Abbasov, Ram Chandra Sharma- AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu Quraq 

Ərazilərdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları üzrə Beynəlxalq Mərkəz (ICARDA) 

Azərbaycan mənşəli bərk buğda (t.durum desf.) genotiplərinin biomorfoloji əlamətlərinə görə 

qiymətləndirilməsi 

6.    G.N.Hacıyeva- AMEA-nın akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu 

Böyük Qafqazın şimal-şərq hissəsində antropogen transformasiyanın yaratdığı bəzi ekoloji problemlər  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə