Microsoft Word Qasimov-ias docxYüklə 3,02 Kb.

səhifə1/74
tarix17.10.2017
ölçüsü3,02 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


Azərbaycan Respublikası  
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin  
Heydər Əliyev adına Akademiyası 
Vaqif Qasımov
 
İnformasiya axtarışı üsulları  
və sistemləri 
(Dərslik) 
Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin  
Heydər Əliyev adına Akademiyasının Elmi Şurasının  
03 dekabr 2014-cü il tarixli iclasında nəşrə tövsiyə olunmuş  
və Təhsil Nazirliyinin 28 yanvar 2015-ci il tarixli  
69 nömrəli əmri ilə ali məktəblər üçün  
dərslik kimi təsdiq edilmişdir. 
Bakı-2015 


Elmi redaktor: AMEA-nın həqiqi üzvü, t.e.d., 
prof. Əli Abbasov 
Rəy verənlər: 
AMEA-nın həqiqi üzvü, f.-r.e.d., 
prof. Fikrət Əliyev 
AMEA-nın müxbir üzvü, t.e.d., 
prof. Ağası Məlikov 
t.e.d., prof. Ələkbər Əliyev 
Qasımov V.Ə.  İnformasiya axtarışı üsulları  və sistemləri. 
Dərslik. Bakı: MTN-in Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin 
Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi. 2015, 288 s.  
Texnika elmləri doktoru, professor Vaqif Qasımovun “İnfor-
masiya axtarışı üsulları və sistemləri”
 
dərsliyi internetdə informasiya 
axtarışı üsulları, vasitələri və sistemlərinin öyrənilməsinə  həsr 
edilmişdir. Dərslikdə informasiya ilə bağlı əsas anlayışlar, informa-
siya tələbatı, onun formalaşması mərhələləri və öyrənilməsi üsulları, 
eləcə də internetin informasiya ehtiyatları və xidmətləri barədə geniş 
məlumat verilmişdir. Dərsliyə informasiya axtarışının dəqiqlik, dol-
ğunluq, relevantlıq kimi əsas meyarları, modelləri, axtarışın effek-
tivliyinin yüksəldilməsi üsulları, eləcə də internetin məşhur informa-
siya-axtarış sistemləri ilə bağlı mövzular daxil edilmişdir. 
Dərslik Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər  Əliyev adına 
Akademiyasında tədrisdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Dərs-
likdən respublikanın digər ali təhsil müəssisələrinin tələbə və müəl-
limləri, eləcə  də bu sahədə çalışan elmi işçilər və mütəxəssislər də 
istifadə edə bilərlər. 
© MTN-in Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin  
Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2015MÜNDƏRİCAT 
Giriş ...........................................................................
8
I fəsil. İnformasiya və informasiya sistemləri .......
13
1.1. İnformasiya anlayışı, onun növləri .....................
14
1.2. İnformasiyanın kodlaşdırılması və təsvir  
edilməsi ....................................................................
21
1.3. İnformasiyanın əsas xassələri .............................
30
1.4. İnformasiya sistemləri ........................................
33
1.5. İnformasiya sistemlərinin təsnifatı .....................
38
II fəsil. İnternetin informasiya ehtiyatları və 
xidmətləri ................................................................... 47
2.1. İnternet – qlobal informasiya şəbəkəsi ...............
48
2.2. İnternet ünvanlar .................................................
52
2.3. İnternetin informasiya ehtiyatları .......................
56
2.3.1.  WWW – dünya hörümçək toru .......................
57
2.3.2.  E-mail – elektron poçtu ..................................
67
2.3.3.  FTP – faylların ötürülməsi protokolu .............
70
2.3.4.  Gopher – iyerarxik menyu ..............................
71
2.3.5.  Telnet –uzaq məsafədən idarəetmə və sistemə 
daxilolma ........................................................
72
2.3.6.  BBS – elektron elan lövhələri .........................
73
2.3.7.  Usenet – telekonfrans sistemi .........................
74
2.3.8.  İnternetin interaktiv informasiya xidmətləri ...
75
2.4. İnternet şəbəkəsinin informasiya ehtiyatlarının 
xüsusiyyətləri ......................................................
772.5. İnformasiya ehtiyatlarının məzmunlarının təh-
lilinə əsaslanan empirik paylanma qanunları ......
81
2.5.1.  Zipfin I qanunu – “ranq-tezlik” asılılığı .........
82
2.5.2.  Zipfin II qanunu – “say-tezlik” asılılığı ..........
85
2.5.3.  Bredford qanunu .............................................
87
2.5.4.  Pareto qanunu .................................................
88
2.6. İnternetdə istifadə olunan əsas fayl formatları ...
89
III fəsil. İnformasiya tələbatı .................................. 93 
3.1. İnformasiya tələbatı və onun məzmununa təsir 
edən amillər ........................................................
94
3.2. İnformasiya tələbatının subyektləri .................... 100
3.3. İnformasiya tələbatının öyrənilməsi və təqdim 
edilməsi üsulları ................................................. 103
3.4. İnformasiya tələbatının modeli ........................... 104
3.5. İnformasiya tələbatının formalaşması  
mərhələləri ......................................................... 106
3.6. İnformasiya tələbatının təsnifatı ......................... 110
3.7. İnformasiya tələbatının tematik profilinin 
müəyyən edilməsi ............................................... 112
3.8. İnformasiya ehtiyatının profilinin müəyyən 
edilməsi ............................................................... 115
3.9. Fərdin bir mövzu sahəsi üzrə informasiya 
tələbatının müəyyən edilməsi ............................. 116
3.10. Fərdin fəaliyyətinə aid olan bütün mövzu 
sahələri üzrə informasiya tələbatının müəyyən 
edilməsi ............................................................. 117
3.11. Bir mövzu sahəsi üzrə fəaliyyət göstərən bütün 
fərdlərin informasiya tələbatının məzmununun 
müəyyən edilməsi ............................................. 118
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə