Microsoft Word qs&vs mxma docYüklə 4,5 Kb.

səhifə1/73
tarix08.08.2018
ölçüsü4,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti 
 
 
1
 
 
 
SEYFƏDDİN QƏNİYEV 
SƏADƏT VEYSOVA 
 
 
MƏŞHUR XEYRİYYƏÇİ 
MAHMUD AĞA 
VƏ NAMƏLUM MUĞAM 
UNİVERSİTETİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Elm və təhsil” 
Bakı – 2014 
AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI 
FOLKLOR İNSTİTUTU 


 Seyfəddin Qəniyev, Səadət Veysova 
 
 
 
2
AMEA Folklor İnstitutunun Elmi Şurasının  
20 fevral 2013-cü il (protokol 02) qərarı ilə çap olunur. 
 
Elmi redaktor: 
Qəzənfər Paşayev 
filologiya elmləri doktoru, professor 
 
Rəyçilər: 
Məhərrəm Qasımlı 
filologiya elmləri doktoru, professor 
 
Fərahim Sadıqov 
pedaqoji elmlər doktoru, professor 
 
Zabit Nəbizadə 
Xalq artisti, Milli Konservatoriyanın baş müəllimi 
 
 
Seyfəddin Qəniyev.  Səadət Veysova. 
Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam 
universiteti. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 292 səh. 
 
 
Kitabda böyük xeyriyyəçi, muğam bilicisi, poeziya, maarifçiliyin 
hamisi, şair, bəstəkar, XIX əsrdə ölkəmizdə muğam müsabiqələrinin təməli-
ni qoymuş, hətta bir çox Avropa, rus səyyahlarının qonağı olduğu, Təbriz 
sənətkarlarının qatıldığı məclisin sahibi Mahmud Ağanın ömür yolu, yaradı-
cılığı, məclisinin daimi iştirakçıları, qonaqları və doğmaları – nəsil şəcərəsi 
barədə ilk dəfə  əhatəli məlumat verilir. Bu böyük şəxsiyyətin musiqi 
məclislərinin bir konservatoriya kimi fəaliyyət göstərməsi, həmçinin 
muğamatın fəlsəfəsi və onun xalqımızın tarixində oynadığı əvəzsiz rolu da 
araşdırılır.  
 
2014
098
4702000000

N
 
грифли няшр 
 


Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti 
 
 
3
 
 
 
 
 
Dövlətimiz müstəqilliyinin 20 ili ərzində min illik tarixə 
bərabər misilsiz uğurlara imza ataraq intibah dövrünə 
qədəm qoydu. Müstəqillik bizə xalq kimi özümüzü daha 
dərindən dərk etməyə, mədəniyyətimizi, milli şüurumuzu 
mükəmməlliyə doğru inkişaf etdirməyə sonsuz imkanlar 
verdi. Sevindirici hal odur ki, Azərbaycanın Birinci xanı-
mı Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2003-cü ildə 
UNESCO tərəfindən Azərbaycan muğamı  bəşəriyyətin 
qeyri-maddi mədəni irsinin inciləri siyahısına alındı, mu-
ğam festivalları, beynəlxalq muğam simpoziumları keçi-
rildi, muğam ensiklopediyası yaradıldı. Birinci xanımın 
bu nəcib əməlləri dövlətçilik tariximizdə baş verən ən na-
dir hadisələrdəndir. Heç vaxt muğamata belə qayğı gös-
tərilməyib. Heç vaxt muğam bu qədər nəciblik və sevgi ilə 
mədəniyyətimizin  şah  əsəri kimi göylərə qaldırılmayıb. 
Birinci xanımın muğamı belə rəğbətlə himayəyə almasını 
minnətdarlıq hissi ilə  qəbul edərək biz də bu möhtəşəm 
ideyadan ruhlanaraq, şirvanlı Mahmud Ağa, onun yarat-
dığı naməlum muğam universiteti və muğamın fəlsəfəsi 
ilə bağlı araşdırmalarımızı  təvazökarlıqla oxuculara ər-
məğan edirik.  
  
Müəlliflər  


 Seyfəddin Qəniyev, Səadət Veysova 
 
 
 
4
 
 
MƏNƏVİYYATLA SƏRVƏTİN VƏHDƏTİ 
 
 
 
anrı 
insanı bütün canlılardan gözəl və mükəmməl 
yaratmışdır. İnsan idrakı sonsuzluğadək getmək, 
kainatın müəmmalarını açmaq gücünə qadirdir. Bəlkə elə buna 
görə də kainatla, fəzanın sonsuzluqları ilə insan arasında ecaz-
kar bənzərlik mövcuddur, insan özünü fəzalar qədər intəhasız 
hiss edə bilər, eyni zamanda kainatla müqayisədə bəşər övladı 
gözə görünməyən bir zərrəcik qədər kiçik və köməksizdir. 
Bütün səmavi kitablarda insanlardan tutmuş  nəhəng ulduzlara 
kimi hər şeyin əvvəlinin və axırının olduğu bildirilir. Lakin fərq 
ondadır ki, ulduzlar milyard illərlə, insanlar isə  cəmi bir əsrə 
yaxın – qığılcım qisməti qədər kiçik ömür sürürlər.  
Bu ani həyatda hərə bir cürə yaşayır: fatehlər və dahilər, 
aqillər və adilər, misilsiz mərhəmət sahibləri və zalımlar. Hər 
kəs yaşadığı günlərə, sürdüyü ömrə, nəcib əməllərinə görə özü-
nü haqlı saya bilər. Makedoniyalı  İsgəndərin, Çingiz xanın öz 
haqqı, Nizaminin, Nəsiminin də öz haqqı var. Lakin bir qayda 
olaraq bəşər tarixində  ədalətli hökmdarlar, məzlumlara dayaq 
duranlar, böyük mərhəmət, ağıl, söz və istedad sahibləri müsbət 
nümunə kimi qalır, nəsillərdən nəsillərə onların nəcibliyi dastan 
kimi ötürülür.  
Məhz bu baxımdan XIX əsrdə yaşamış Şirvanın sonuncu 
xanı, Mustafa xanın nəvəsi Mahmud Ağanın, varlı bir Azərbay-
can mülkədarının, xeyriyyəçinin  şəxsiyyəti və  nəcib  əməlləri 
haqqında xatirələri, arxiv sənədində olan məlumatları topla-
yaraq, onun surətini yaratmağa cəhd etmişik.  
Kainat qalaktikalar, planetlər sistemi və milyardlarla ul-
duzlarla zəngin və intəhasız olduğu kimi, insan şüuru da öz ağ-

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə