Microsoft Word son dialektik corafiya docxYüklə 93,55 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/90
tarix29.10.2017
ölçüsü93,55 Kb.
#7408
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90 
 
 
 
 
 
D
İALEKTİK  
COĞRAFİYA 
 
Nəzəri coğrafi-dialektik təhlil 
 
 
 
 
 
 
 
AĞAZEYNAL A. QURBANZADƏ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Kooperasiya” nəşriyyatı 
Bakı – 2017 


  Ağazeynal A. Qurbanzadə 
 

 
 
87.5 (4) 569 
 
Q  -16 
UDK 362 : 54 (69+ 94) 
(09) 
 
     
Ağazeynal Alı  oğlu Qurbanzadə. Dialektik coğrafiya (Nəzəri coğrafi-
dialektik təhlil). Bakı-2017, “Kooperasiya” nəşriyyatı,  səh. 244. 
 
Monoqrafiyada dialektik coğrafiya elminin nəzəri-konseptual əsasları, onun 
“çoxölçülü” tədqiqat məntiqi, virtual sistemləri təhlil edilir. Dialektik coğrafi-
ya elminin rasional idrak funksiyalarının yeni məzmunlu, konstruktiv mənbə-
lərinin elmi-tədqiqat baxışları önəmə gətirilmişdır. 
Təqdim edilən coğrafiya elminin dialektik təfəkkür mənbələri ali məktəb 
müəllimləri, tədqiqatçılar, tələbələr və digər mütəxəssislər üçün faydalı ola bilər.  
*** 
В  монографии  анализируются  концептуально - теоретические  основы 
диалектической географии, ее “многомерная” исследовательская логика, и 
виртуальные  системы.  Были  выдвинуты  на  первый  план  научно-иссле-
довательские ресурсы конструктивных источников с новым содержанием, 
рациональных, когнитивных функций диалектической географии. 
Представленные  источники  диалектического  мышления  географии 
могут быть полезными для преподавателей высших учебных заведений, 
исследователей, студентов и других специалистов.
 
*** 
In the monograph theoretical-conceptual bases of dialectic geography, its 
“multidimensional” researching logic, virtual systems are analyzed.  
Scientific-research reviews of new content, constructive sourses of dialec-
tical geography`s rasional cognative functions have been brought forward. 
The dialectic mentality sources of presented geography science may be 
useful for researches, students and other specialists. 
                           
                                                              
 
 
 
 
        0503229412-141 
              124-2017 

© “Kooperasiya” nəşriyyatı - 2017 
©  Ağazeynal A. Qurbanzadə 


Dialektik coğrafiya
 
 
 
3
 
 
MÜNDƏRİCAT 
 
Müəllifdən................................................................................................. 8 
 
BİRİNCİ BÖLMƏ 
DİALEKTİK COĞRAFİYA ELMİ:  
TƏDQİQATIN RASİONAL İDRAK MƏNBƏLƏRİ   
 
 
► Önəm 1. Dialektik coğrafiya elmi idrakın metodoloji mənbələri.. 
11 
 
Dialektik coğrafiya elmi idrakın rasionallığı..................................  
11 
 
Dialektik coğrafiya elmin ideya mənbələri.....................................  
16 
 
Coğrafiya elmi idrakın empirik-nəzəri kodları...............................  
32 
 
Coğrafi-riyazi modellərinin rasionallığı..........................................    35 
► Önəm 2. Dialektik coğrafiya elmi tədqiqatın effektliyi.................. 
39 
 
Dialektik coğrafiya elmi tədqiqatın effektli önəmi........................ 39 
 
Dialektik coğrafiya elmi tədqiqatın idrak paradiqması.................. 44 
 
Hərəkətverici və korreksiya coğrafi-sisteminin effektliyi..............    46 
 
Sinergetika və coğrafiya elmi-tədqiqatın çağırışları....................... 48 
► Önəm 3. Coğrafi-iqtisadi elmi təfəkkürün rasionallığı.................. 
52 
 
“Coğrafi-iqtisadi təfəkkür” elmi-tədqiqat anlayışın mədəniyyəti... 
52 
 
Coğrafi -iqtisadi idrak məntiqinin qeyri-müəyyənlik halı.............. 
55 
 
İnnovativ coğrafi-iqtisadi tədqiqatın məzmunu............................. 
57 
 
Coğrafi-iqtisadi “ideal” model funksiyasının rasionallığı..............    59 
► Önəm 4. Dialektik coğrafiya elminin klassik nəzəri “yaddaş”         
                    kodları.................................................................................. 
62 
 
Dialektik coğrafiya elmi “yaddaş”ın klassik modenizm kodları.... 62 
 
Coğrafi zaman tsiklinin nəzəri “yaddaş”nın kodları......................... 65 
 
Dialektik coğrafiya elminin informasiya kodunun təbiəti................ 68 
 
İKİNCİ BÖLMƏ 
RADİKAL DİALEKTİK COĞRAFİYA  
KONSEPTUAL ELMİ  YANAŞMALARI 
 
 
►Önəm 5. Dialektik coğrafiya elminin radikal məntiqi..................... 
72 
 
Dialektik radikal coğrafiya elminin konstruktiv mahiyyəti............ 72 
 
Radikal coğrafi tədqiqatın “məkan-zaman” xronologiyası............. 75 
 
“Tədqiqat & dayanıqlı inkişaf”ın coğrafiya elmi məntiqi.............. 78 
► Önəm 6. Radikal coğrafiyanın dialektik baxışları.......................... 
82 
 
Radikal coğrafiya: sivilizasiya nəzəri baxışları..............................  
82 Yüklə 93,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   90
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə