Microsoft Word toplamtez docYüklə 5,01 Kb.

səhifə45/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   55

 
135 
Lobicilik çalışmasında çok net bir hedef olmalıdır. İnsanlara istenilen çok net 
bir  şekilde  ifade  edebilmeli,  eldeki  kaynaklar  çok  iyi  kullanılmalı,  adım  adım 
ilerlenilmelidir. Bunun için gerekli olan strateji; 

“Evetleri kaybetme, 

Hayırları unut, 

Kararsızlarla uğraş, 

Kritik başarı faktörleri, 

Hedef kitle, 

Güzel bir mesaj, 

Güç.” 
İletişim kurmak  istenilen kişi  hakkında araştırma  yapılmalı  ve kişinin profili 
ile hedefler örtüşüyorsa iletişim kurulmalıdır. Problem, amaç, hareket, sonuç çizgisi 
doğrultusunda hareket edilmelidir. 
Lobicilikte etkin olabilmek için en az birine sahip olunması gereken üç temel 
unsur vardır. Bunlar; “para, güven ya da temsil gücüdür.” 
İlk  beş  saniyede  en  etkileyici  cümleyi  söyleye  bilmek,  ilişki  kurmak  ve 
sonrasında da kurulan ilişkiyi korumak önemlidir. 
Hedef kitle seçildiğinde bir süreç başlamaktadır; 

“Eğitim, 

Uygun ortam, 

Katılımcılık, 

Süreklilik.” 
Diyaloga girildiğinde öncelikle dinlemek çok önemlidir. 

“İnsani ortak noktalar bulunmalı, 

Hiç vakit kaybetmeden karşıdakinin merakı giderilmeli, 

Karşıdakinin dikkati çekilince talep anlatılmalı, 

Güven kazanılmalı, 

Ne istenildiği açıkça ifade edilmeli, 

Karşıdakine düşünmek için zaman verilmeli, 

Cevap geldiğinde “evet” ise teşekkür edilmeli, “hayır” ise niçin hayır 
olduğu sorulmalıdır.” 


 
136 
Lobi  etkinliğinin  amacı,  gündemdeki  konuları  temsil  edilen  çıkar  grubu 
açısından  değerlendirmektir.  Araştırma  yapmak,  bilgi  üretmek  ve  bunları  tutum 
belgelerine  ve  eyleme  dönüştürmektir.  Çoğu  zaman  bir  yasa  tasarısı  ya  da 
uygulamanın  belirli  maddeleri  ya  da  tamamı  hedeflenir.  Savunulan  görüşlerin 
siyasetçi ya da bürokratlarla görüşme, yazılı bilgi sunma, toplantılarda söz alma gibi 
doğrudan  yöntemlerle  etkili  olmasına  çalışılır.  Ayrıca  dolaylı  etki  kanalları  da 
devreye  sokulabilir.  Bunlar  medya,  kamuoyu  yaratma,  konferanslar,  mektup 
kampanyaları, diğer baskı grupları ile işbirliği çalışmalarıdır. Genelde bu etkinlikler 
demokratik  sürecin  bir  gerçeği  olarak  olumlu  görülmektedir.  Karar  alıcı  ve 
uygulayıcıların  toplumun  değişik  kesimlerinin  bilgi  ve  görüşlerinden  yararlanması, 
topluma karşı daha duyarlı olmalarını beraberinde getirmektedir (Kaleağası, 2006). 
Yaşanan  başlıca  sorun  ise  siyasal  gücü  olan  gruplar  lehine  bir  etki 
dengesizliğinin ortaya çıkmasıdır. Bu ise lobi faaliyetlerinin ve etkili bir örgütlenme 
oluşturulmasının önemini ortaya çıkarmaktadır.  
 
5.3. ABD, AB ve Türkiye’de Lobicilik  
Lobicilik  çağdaş  demokrasilere  özgü  bir  faaliyet  olarak,  dünyanın  birçok 
ülkesinde  çeşitli  boyutlarda  uygulanmaktadır.  Çalışmanın  bu  bölümünde  ABD,  AB 
ve Türkiye’de ki lobicilik faaliyetleri hakkında bilgi verilecektir. 
 
5.3.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Lobicilik 
Washington  DC’de  120.000’in  üzerinde  lobici,  8.000’in  üzerinde  şirket 
tarafından  5  milyar  $’ın  üzerinde  yıllık  bütçe  ile  lobicilik  faaliyetleri  3  değişik 
şekilde yürütülmektedir. Bunlar bilgi toplayıcılar (iç lobiciler- insider lobbying ve dış 
lobiciler-outsider lobbying), temsilciler ve bireysel lobicilerdir (Hanlı, 2003). 
ABD’nde  lobi  çalışmaları,  1938  tarihli  Foreign  Agents  Registration  Act  ve 
1946  tarihli  “Federal  Regulation  of  Lobbying  Act”  ve  bunlara  değişiklik  getiren 
“Lobbying  Disclosure  Act  of  1976”  “Lobbying  Ethics”  mevzuatlarıyla 
yürütülmektedir.  1979  yılında  ise,  profesyonel  lobiciler  tarafından  American 
Lobbyist  League  kurulmuştur.  American  Lobbyist  League’nin  kuruluş  amacı  yasal 
zorunlulukların  yerine  getirilerek  kanunsuz  çalışmaların  önlenilmesinin  denetim 
yoluyla sağlanmasıdır (Hanlı, 2003). 


 
137 
ABD’nde  lobi  faaliyetleri  ABD  eski  Başkanı  Bill  Clinton  döneminde, 
yeniden  gözden  geçirilip,  düzenlenilmiştir.  Bu  yeni  düzenleme  ile  lobiciliğin  yasal 
kural ve ahlaki değerleri yeniden tanımlanmıştır. Bu düzenlemeye göre; 

Beyaz  Saray’da  görevli  kişiler,  görev  sürelerinin  sona  ermesinden 
itibaren  5  yıl  süreyle  hukuk  ve  danışmanlık  hizmetleri  veren  lobi  şirketleri  için 
çalışamazlar. 

Devlet memurları derecelerine uygun süreler içerisinde görevlerinden 
ayrıldıktan sonra, lobici olamamaktadır. 

Üst  düzey  yönetici  olan  Bakanlar,  yabancı  ülke  hükümetleri  için 
yaşam boyu lobi faaliyeti yapamazlar. 

Üst  düzey  ticaret  temsilcileri,  görevlerinin  sona  ermesinden  sonra, 
çok-uluslu şirketleri ve yabancı hükümetleri yaşam boyu temsil edemezler. 

Anayasa’nın  çerçevesini  aşmadan,  ülkeye  karşı  duyulan  sadakati 
müşterilerden üstün tutamazlar. 

Temsil edilen müşterinin yanlış yönlendirilmemeli ve aldatılmamalı 

Devlet  görevlilerine  maddi  açıdan  değeri  olan  hiçbir  şey  karşılık 
bekleyerek verilmemeli. 

Güvenilir, inanılır ve uzlaşmacı olunmalı. 

Hukuki  yaptırım  olarak  bu  kurallara  uymayanlar  hakkında  kamu 
davası açılacaktır.  

Kullanılması sakıncalı teknikler: rüşvet ve tehdit (Hanlı, 2003). 
ABD’nde  lobici  1946  tarihli  Federal  Lobi  Yasasında  “Amerikan 
Kongre’sindeki  yasaları  etkilemeye  veya  yasanın  çıkmasını  veya  çıkmamasını 
sağlamaya çalışan, bunun için doğrudan veya dolaylı para ve diğer değerli eşyaları 
alan  veya  toplayan  veya  asıl  amacı  bu  olan  kişiler”  şeklinde  tanımlanmakta  ve 
lobicilik faaliyetleri yasal bir zemine oturtulmaktadır (Arı, 2000, 153). 
ABD  siyasal  yapısının  da  lobicilik  faaliyetlerine  oldukça  müsait  olması 
dolayısıyla bu ülkede birçok lobi kuruluşları aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu 
lobilerin  başvurdukları  yöntemler  yüz  yüze  görüşme,  komite  oturumlarına  katılma, 
mektup gönderme, halkla ilişkiler kampanyaları düzenleme, lobiler arasında işbirliği 
oluşturma,  parasal  destek  sağlama  çalışmaları  olarak  gösterilebilir  (Arı,  2000,  179–
199). 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə