Microsoft Word toplamtez doc


DÖRDÜNCÜ KESİM: GENEL DEĞERLENDİRMEYüklə 5,01 Kb.

səhifə48/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   55

 
144 
DÖRDÜNCÜ KESİM: GENEL DEĞERLENDİRME 
 
 
Bu  kesim,  araştırma  sırasında  elde  edilen  bulgular,  bu  bulgulara  getirilen 
öneriler ve sonuç bölümünden oluşmuştur. 
 
 
6. BULGULAR, ÖNERİLER VE GENEL SONUÇ 
 
Çalışmanın  bu  bölümünde,  araştırma  sırasında  elde  edilen  bulgular,  bu 
bulgulara getirilen öneriler açıklanmış ve genel olarak bir değerlendirme yapılmıştır. 
 
6.1. Bulgular 
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şunlardır: 
 
6.1.1. Orta Asya Türk Devletleri İle İyi İlişkiler Kurma Becerisine İlişkin 
Bulgular 
Dünya  üzerinde  yaşayan  Türk  nüfusu  göz  önüne  alındığında  bağımsız  Türk 
devletleri,  diğer  ülkelerde  azınlık  konumunda  yaşayan  Türk  nüfusu  ve  ülkemiz 
sınırları dışında yaşayan Türk diasporası ile Türkiye müthiş bir gizil güç kapasitesine 
sahiptir  ve  Türk  halkların  liderliğini  yapabilecek  tek  ülke  konumundadır.  Ancak  şu 
anda  bu  güç  atıl  durumdadır  ve  yeterince  etkinleştirilememiştir.  Aşağıda 
belirtilmekte olan bulgular da bu konudaki “Orta Asya Türk Devletleri ile iyi ilişkiler 
kurarak  bu  ilişkileri  geliştirmek  uluslararası  alanda  Türkiye’nin  konumunu 
güçlendirecektir”  denencesini  doğrulamaktadır.  Orta  Asya  Türk  Devletleri  ile 
ilişkilerin geliştirilmesinde kısıtlayıcı faktörler olarak tespit edilen bulgular şunlardır; 
 
B.1. Türkiye, Orta Asya cumhuriyetlerinin ekonomik taleplerini karşılamakta 
tam olarak  yeterli değildir. Sanayileşmiş ülkelere  kıyasla Türkiye, kendisi de bizzat 
dış  ekonomik  yardıma  ihtiyaç  duyan,  tarıma  dayalı  bir  ülke  görüntüsü 
sergilemektedir.  Türkiye’nin  ekonomik  açıdan  yetersizliklerini  göz  önüne 


 
145 
alındığında  Türk  cumhuriyetlerin  sanayileşmiş  ülkelerle  kuracakları ekonomik 
ilişkilerin kendileri için daha avantajlı olacağını düşünebilmektedirler. 
 
B.2.  Türkiye’nin  iç  politikasındaki  değişkenlik  ve  ekonomik  sorunlar,  Orta 
Asya  cumhuriyetlerinin  Türkiye’yle  tam  bir  işbirliği  içinde  bulunmasını 
engellemektedir.  
 
B.3.  Orta  Asya  devletleri,  uzun  yıllar  esaret  altında  kalmanın  etkisiyle  haklı 
olarak,   kendisini  siyasal,  ekonomik  ve  kültürel  etki  altına  alabilecek  herhangi  bir 
devletle tam bir işbirliği kurulmasına temkinli yaklaşmaktadır.   
 
B.4.  Devletlerle  kurulacak  karşılıklı  ilişkilerde  bu  devletlerin  tarihinin  ve 
kültürel yapısının oldukça iyi şekilde bilinmesi ve ilişkilerde belirli hususlara dikkat 
edilmesi  gerekmektedir.  Orta  Asya  Türk  Cumhuriyetleri’nin  halkının  Türk  kökenli 
olmasına  rağmen  Türkiye’de  bu  ülkelere  ilişkin  tarihsel  ve  kültürel  bilgi  oldukça 
kısıtlıdır.  
 
6.1.2.  Azınlık  Konumundaki  Türklerin  Gücünden  Faydalanma  Aracı 
Olarak Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Bulgular 
Yabancı ülkelerin sınırları içinde azınlık olarak yaşayan Türk nüfusu, Türkiye 
için  bir  güç  öğesi  konumundadır.  Oysa  Türkiye’de  azınlık  kavramı  olumsuz  bir 
çağrışım  ifade  etmektedir.  Bunun  en  önemli  sebebi  ise  Türklerin  azınlık  hakları 
konusunda  sürekli  ithamlara  uğramış  olması  gelmektedir.  Fakat  Türkiye  bu  süreci 
tersine  çevirebilecek  büyük  bir  gizil  güce  sahiptir.  Türk  azınlıklar  bu  konuda 
Türkiye’nin  en  büyük  kozu  durumundadır.  Türkiye’ye  yapılan  ithamların  mislisine 
yaşadıkları  ülke  yönetimleri  tarafından  maruz  kalmış  olan  Türk  azınlıklar  maalesef 
Türkiye  tarafından  ihmal  edilmiş  konudur.  Bir  güç  öğesi  olarak  ele  alınarak 
değerlendirilmek  bir  tarafa  bir  insan  hakları  konusu  olarak  dahi  görülerek  gerekli 
mücadele  verilmemiştir.  Bu  doğrultuda  azınlık  konumundaki  Türklerin  gücünden 
faydalanma  aracı  olarak  sivil  toplum  örgütlerine  yönelik  olarak  aşağıda  belirtilen 
bulgular  konuyla  ilgili  olarak  “yabancı  ülkelerin  sınırları  içinde  azınlık  olarak 


 
146 
yaşayan  Türk  nüfusu  bir  güç  öğesi  konumundadır”  denencesini  doğrulamaktadır. 
Tespit edilen bulgular şunlardır:   
 
B.1. Özellikle azınlık konumunda ki Türklerin kendilerine Türkiye tarafından 
bizzat  devlet  desteği  sağlanmasının  yanında  çok  daha  önemli  olarak  örgütlenme 
kültürü ve bilincinin oluşabilmesi ve örgütlü hareket ederek bulundukları ülke içinde 
daha  etkili  olabilmeleri  için  Türk  sivil  toplumunun  desteğine  ihtiyaçları  vardır. 
Ancak Türkiye çok eskilere dayanmayan sivil toplum tecrübesi ile henüz bu açılımı 
tam olarak gerçekleştirememiştir. 
 
B.2.  Azınlıklar  sorunu  her  şeyden  önce  bir  insan  hakları  sorunu  olarak 
görülmelidir.  Bu  yönde  yaşanan  eksiklikler  sorunları  tam  olarak  bir  çözüme 
kavuşturamamış ve Türk azınlıklarını zamanla Türkiye’den uzaklaştırmıştır. 
 
6.1.3.  Ülke  Sınırları  Dışında  Yaşayan  Türklerin  Sayısal  Çokluğuna, 
Eğitim Düzeyine ve Örgütlenme Becerilerine İlişkin Öneriler 
Türkiye  jeopolitik  açıdan  stratejik  önemi  olan  bir  bölgede  bulunmakta  ve 
sürekli  gelişen  ülkeler  kümesinde  kabul  edilmektedir.  Böyle  bir  konumda  bulunun 
Türkiye’nin  ulusal  menfaatleri  doğrultusunda,  uluslararası  ilişkilerinde  daha  etkin 
olabilmesi  için  tüm  imkanları  en  iyi  şekilde  kullanmalıdır.  Bu  doğrultuda 
Türkiye’nin,  spordan  ekonomiye,  politikadan  toplumsal  olaylara  kadar  çok  çeşitli 
sahalarda  sıkça  söz  edilir  olan,  lobicilik  faaliyetlerini  diğer  ülkelere  oranla  daha 
sürekli,  düzenli,  koordineli  bir  şekilde  ve  sabırla  yürütmesi  gereklidir.  Bunun  için 
gerekli  en  önemli  kaynağa  yani  insan  gücüne  sahiptir.  Türkler  dünya  üzerindeki 
önemli  diaspora  topluluklarını  oluşturmaktadır.  Ancak  bu  nüfusun  sayıca  fazlalığı, 
eğitim ve örgütlenme olmaksızın tek başına bir şey ifade etmemektedir. Bu konuyla 
ilgili  olarak  aşağıda  belirtilen  bulgular  Türkiye  sınırları  dışında  yaşayan  diaspora 
Türklerinin sayıca fazlalığı, bunların ulusal değerler içeren yüksek düzeyde eğitim ve 
örgütlenme  olmaksızın  tek  başına  bir  güç  oldukları  anlamına  gelmemektedir” 
denencesini doğrulamaktadır. Tespit edilen bulgular şunlardır:   
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə