Microsoft Word toplamtez docYüklə 5,01 Kb.

səhifə49/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   55

 
147 
B.1.  Demokrasini  gelişmesi  ile  birlikte  örgütlenme  kültürü  hızlı  bir  şekilde 
yayılmakta ve bu süreç içerisinde siyasal anlamda kanun yapıcıları etkileme ve karar 
süreçlerini  yönlendirme  çalışmaları  önemli  bir  hal  almaktadır.  Günümüz  siyasal 
sisteminde  ülkelerin,  uluslararası  ilişkilerde  üstünlük  elde  etmeleri  ve  söz  sahibi 
olmaları  için  en  önemli  dış  politika  araçlarından  birisi  lobiciliktir.  Türkiye  mevcut 
Dış Türkler kapasitesi  ile  bu konuda çok önemli  bir güce sahiptir ancak Türkiye’de 
lobiciliğin önemi henüz anlaşılamamıştır.  
 
B.2.  Diaspora  Türklerinin  Türk  vatandaşlığından  çıkarak  bulundukları  ülke 
vatandaşlığına  geçmeyi  kabul  etmemeleri  o  ülke  vatandaşı  için  söz  konusu  olan 
birçok hakkı kullanmaktan yoksun kalmalarına sebep olmaktadır.  
 
B.3. Diğer toplumlar gibi asimile olmayan Türk toplumu bu bakımdan o ülke 
vatandaşları  ile  tam  bir  kaynaşma  içinde  olmadığından  onları  etkilemeye  yönelik 
avantajları da kullanamamaktadır.  
 
B.4. Diaspora Türklerinin siyasal katılımının düşüklüğü ve var olan katılımın 
da  bir  bütünlük  arz  etmemesi  politikacılar  için  bir  cazibe  oluşturmamaktadır.  Bu 
konuda burada görülen en büyük eksiklik etkili örgütlenme olmamasıdır. 
 
6.2. Öneriler 
Yukarıda sayılan bulgulara yönelik şu öneriler ileri sürülebilir: 
 
6.2.1.  Türklük  Unsuru  ve  Türk  Devletleriyle  İlişkilerin  Geliştirilmesine 
Yönelik Öneriler 
Türklük  unsuru  ve  Türk  devletleriyle  ilişkilerin  geliştirilmesine  yönelik  elde 
edilen bulgulara geliştirilen öneriler şunlardır: 
 
Ö.1.  Türkiye’nin  Türk  gücünü  kullanabilmesi  için  öncelikle  Türk  halkları 
arasında  bir  birlik  ve  beraberlik  oluşturması  gerekmektedir.  Türkiye  bu  konuda 
liderlik  yapabilecek  tek  ülke  konumundadır.  Coğrafi  olarak  Türk  dünyası 
incelendiğinde  bağımsız  Türk  Devletlerinin  zengin  yeraltı  kaynaklarına  sahip  bir 


 
148 
coğrafyada  olduğu  görülmektedir.  Özellikle  zengin  kıta  Avrupa’nın  enerji  ihtiyacı 
düşünüldüğünde  Türkiye’nin  bu  coğrafya  içerisinde  geçiş  güzergahı  üstünde  bir 
köprü konumunda olduğu görülmektedir. Bir tarafta enerjiye ihtiyacı olan bir kıta, bir 
tarafta yatırıma ve gelişime ihtiyacı olan bir Türk dünyası her iki bölge arasında bağ 
oluşturulacak  bir  Türkiye  bulunmaktadır.  Ancak  özellikle  Türkiye’nin  ve  Türk 
dünyasının çıkarları ve yararı doğrultusunda olayların şekillenebilmesi için güçlü bir 
kıta  karşısına  ona  denk  bir  güçle  çıkmak  gerekmektedir.  Yoksa  sonuç  Afrika  kıtası 
ve  Arap  dünyasına  benzer  şekilde  tek  taraflı  sömürge  faaliyetine  dönüşecektir. 
İhtiyaç  duyulan  güç  ise  ancak  bir  birliktelikle  sağlanabilecektir.  Bu  doğrultuda 
Türkiye  önderliğinde  ekonomik,  kültürel,  siyasi  ve  tarihsel  bir  “Türk  Dünyası” 
topluluğu oluşturulmalıdır.  
 
Ö.2.  Uluslararası  ilişkilerde  istikrar  ilişkilerde  aranan  en  önemli  konulardan 
biridir.  Türkiye  ise  iç  siyasal  sorunları  yüzünden  sık  sık  dalgalanmaların  yaşandığı 
bir  ülke  konumundadır.  Aynı  iç  siyasi  istikrarsızlık  dış  politika  kararlarına  da 
yansımakta ve bir hükümetin izlediği dış işleri politikasına başka bir hükümet önem 
vermeyerek  radikal  değişiklikler  yapabilmektedir.  Bu  doğrultuda  hükümetlerden 
bağımsız  dış  politika  stratejileri  belirlenerek  kısa,  orta  ve  uzun  vadeli  hedefler 
doğrultusunda uygulamaya geçilmelidir. Bu doğrultuda stratejik araştırma merkezleri 
ve özellikle de üniversitelerle ortak çalışmalar yapılmalı, üniversitelerin sahip olduğu 
bilgi birikiminden yararlanılmalıdır. 
 
Ö.3.  Türk  Cumhuriyetleri  geçmişte  yaşadıkları  deneyimler  doğrultusunda, 
kültürel,  siyasal  ve  ekonomik  hakimiyet altına girmekle  sonuçlanabilecek  ilişkilerin 
kendilerine  yeni  esaret  kapıları  açacağı  endişesiyle  bu  tür  ilişkilere  çekingen  bir 
yaklaşım  sergilemektedirler. Türkiye’nin geçmişte  izlediği  bazı  yanlış politikalar  ve 
Türk devlet adamlarının  bazı söylemleri  bu ülkelerde Türkiye’ye karşı da  bir  şüphe 
oluşmasına sebep olmuştur. Özellikle bu konuda bölge ülkelerinin hassasiyetinin iyi 
anlaşılması  ve  bu doğrultuda ilgili ülkelere güven telkin edilmesi  şarttır. Bu amaçla 
bu devletlerin daha iyi anlaşılması ve izlenecek politikaların sağlıklı olması açısından 
bölge devletleri hakkında daha önce de belirtilmiş olan bilgi eksikliğinin giderilmesi 
ve uzmanlaşma yoluna gidilmesi gerekmektedir.
   


 
149 
 
Ö.4.
 
Türkiye’deki Türk Cumhuriyetlerine yönelik tarihsel, siyasal, toplumsal 
ve  kültürel  bilgi  eksikliğinin  giderilmesi  amacıyla  akademik  çevrelerin  bu  konu 
üzerine  eğilmesi  teşvik  edilmelidir.  Hükümetlerin  ilgili  kuruluşları  tarafından 
üniversitelerle  iletişim  kurularak  bu  konulara  yönelik  çalışmalar  istenmelidir.  Yine 
üniversitelerde 
“Türk 
Devletleri 
Enstitüleri” 
kurularak 
ilgili 
ülkelerin 
akademisyenleriyle orta çalışmalar yapılmalıdır.  
 
6.2.2.  Azınlık  Konumundaki  Türklerin  Gücünden  Faydalanma  Aracı 
Olarak Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik Öneriler 
Azınlık  konumundaki  Türklerin  gücünden  faydalanma  aracı  olarak  sivil 
toplum örgütlerine yönelik olarak elde edilen bulgulara geliştirilen öneriler şunlardır: 
 
Ö.1.  Azınlık  konumunda  ki  Türklerin  bulundukları  ülke  içinde  daha  rahat 
yaşayabilmeleri  ve  tüm  haklarını  herhangi  bir  korku  duymadan  ya  da  bir 
aşağılanmaya maruz kalmadan kullanabilmeleri için öncelikle yasal haklarını biliyor 
ve  gerektiğinde  bu  haklarını  kullanabiliyor  olmaları  gerekmektedir.  Ancak  birçok 
ülkede belirli haklara sahip olmak tek başına bir şey ifade etmemektedir. Özellikle bu 
hakların kullanılabilmesi doğrultusunda gerektiğinde bir baskı unsuru oluşturabilmek 
gerekmektedir.  Azınlık  konumunda  ki  Türklerin  genel  olarak  bugüne  kadar  maruz 
kaldıkları  politikalar  doğrultusunda  eğitim  düzeyi  olarak  ve  milli  şuur  bakımından 
zayıflatıldıkları  düşünüldüğünde  birlik  ve  beraberliğin  önemi  bir  kez  daha 
anlaşılmaktadır. Mevcut şartlar altında  bu  insanların kendi  başlarına  bir Bulgaristan 
Türkleri örneği sergileyebilmeleri oldukça zor gözükmektedir. Türkiye devlet olarak 
desteğini  özellikle  uluslararası  alanda  gösterebilir  ve  devletlerarası  ilişkilerde  Türk 
azınlıklara  sahip  çıkarak  bu  insanların  arkasında  olduğunu  gösterebilir.  Ancak 
muhatap devletlerin konuyu iç işlerine müdahale olarak görebileceği gerçeğinden de 
hareketle  birçok  konuda  devlet  olarak  yetersiz  kalınacaktır.  Bu  boşluk  ancak  Türk 
sivil  toplumunu  desteği  ile  doldurulabilinecektir.  Azınlık  konumunda  ki  Türklerde 
örgütlenme kültürü ve bilincinin oluşabilmesi ve örgütlü hareket ederek bulundukları 
ülke içinde daha etkili olabilmeleri için Türk sivil toplumunun desteği çok önemlidir. 
Bizzat  devlet  tarafından  da  desteklenen  ve  teşvik  edilen  bu  alandaki  faaliyetler  ile 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə