Microsoft Word toplamtez docYüklə 5,01 Kb.

səhifə5/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55

 
15 
karşımıza  çıkmaktadır.  Küreselleşmenin  etki  alanı  içerisinde  rekabet  olgusu  da 
bulunmaktadır. Rekabet alanı ulusal düzeyden küresel ölçeğe taşınmıştır denilebilir. 
Özellikle  Amerika  Birleşik  Devletleri  (ABD)  ve  Avrupa  Birliği  (AB)  ülkelerinde 
işlemekte  olan  temsili  demokrasilerin  oluşmasında  ve  işleyişinde  egemen  olan 
unsurlardan  birisi  rekabet  olgusudur  (Hanlı,  2003).  Rekabet,  kendi  mal  ve  hizmet 
pazarlaması  için  en  iyi  ortamın  geçerli  kılınmasını  gerektirir.  Bu  durum,  insan 
topluluklarının  giderek  daha  örgütlü  toplumlar  haline  dönüşmesi  ile  gücünü 
arttırmaktadır. Demokratik yönetimlerin yaygınlaşması kişisel özgürlüklere ve kişiye 
verilen  değeri  de  arttırmaktadır.  Demokrasinin  gelişmesi  ile  birlikte  “örgütlenme 
kültürü”  tüm  dünyada  hızlı  bir  şekilde  yayılmaktadır  (Yazar,  2005).  Özellikle  bir 
hedefi  olan  ve  o  hedef  doğrultusunda  örgütlü  bir  şekilde  hareket  edebilen  insanın 
öneminin  giderek  arttığı  günümüzde,  uluslararası  alanda  mevcut  insan  gücünün  atıl 
bir  şekilde  bırakılması  ve  kullanılmaması  büyük  bir  kayıptır.  Türkiye  bu  konumda 
büyük  bir gizil güce  sahiptir. Öncelikle  bu gizil gücün  farkına  varılmalı, takiben bu 
gizil güç açığa  çıkarılmalı  ve  harekete geçirilmelidir. Bu çalışma Türkiye’nin sahip 
olduğu gizil gücün farkına varılması açısından önem taşımaktadır.  
 
1.2. Araştırmanın Denenceleri ve Amacı 
Çalışma  bütünüyle  denenceler  çerçevesinde  yürütülmüştür.  Üçüncü  kesimde 
işlenen  her  bölüm  bir  denencenin  doğruluğuna  veya  yanlışlığına  yöneliktir.  Bu 
denenceler aşağıda belirtildiği gibidir. 
D.1. Orta Asya Türk Devletleri ile iyi ilişkiler kurarak bu ilişkileri geliştirmek 
uluslararası alanda Türkiye’nin konumunu güçlendirecektir. 
D.2. Yabancı ülkelerin sınırları içinde azınlık olarak yaşayan Türk nüfusu bir 
güç öğesi konumundadır.   
D.3.  Türkiye  sınırları  dışında  yaşayan  diaspora  Türklerinin  sayıca  fazlalığı, 
bunların ulusal değerler içeren yüksek düzeyde eğitim ve örgütlenme olmaksızın tek 
başına bir güç oldukları anlamına gelmemektedir. 
Dünyamız gittikçe küresel bir köy haline gelmekte ve bu süreç içerisinde tüm 
dünyada  birçok sistem  ve  yapı tek bir çatı altında toplanma  eğilimi göstermektedir. 
Tüm  bu süreç  içerisinde  insanın önemi  ise giderek artmaktadır. Özellikle  içerisinde 
yaşadığımız rekabet dünyasında ve demokratik süreç içerisinde insan topluluklarının 


 
16 
örgütlü  toplumlar  haline  gelmesi  insan  faktörünün  önemini  ve  etkisini  son  derece 
artırmaktadır.  Bu  araştırmanın  amacı  dünya  üzerindeki  Türk  devletlerinin,  diğer 
ülkelerde  azınlık  konumunda  yaşayan  Türk  nüfusun  ve  ülkemiz  sınırları  dışında 
yaşayan  vatandaşlarımızın Türkiye’nin gizil  gücü olduğu  ve  bu gücün etkin şekilde 
kullanılmasının  uluslararası  alanda  Türkiye’nin  konumunu  güçlendireceğinin 
vurgulanmasıdır.  Araştırmanın  hedefi  ise  Türkiye’nin  sahip  olduğu  gizil  gücün 
farkına  varılmasını  sağlamaktır.  Bu  bağlamda  Türkiye’nin  gizil  gücünün 
tanımlanması  ve  bu doğrultuda önerilerde  bulunmak çalışmanın  bir  başka  boyutunu 
oluşturmaktadır. 
 
1.3. Araştırmanın Yöntemi 
Çalışmada  tarihsel  ve  betimsel  araştırma  yöntemi  kullanılmış,  yazılı  kaynak 
taraması yanında kişisel gözlem ve birikimlerden de yararlanılmıştır. 
 
1.4. Bilgi Derleme ve İşleme Araçları 
Araştırma  için  öncelikle  araştırma  konusu  doğrultusunda  internet  üzerinden 
kaynak  araştırması  yapılmıştır.  Tespit  edilen  kaynaklar  elde  edinilmeye  çalışılmış, 
elde  edilen  kaynakların  kaynakçaları  incelenerek  daha  fazla  kaynağa  ulaşılmış  ve 
konu  ile  ilgili  Türk  ve  yabancı  kişilerin  yazdığı  kitap  ve  makaleler  incelenmiştir. 
Olanaklar  ölçüsünde  büyükelçiliklerimizle  ve  internet  üzerinden  yurtdışındaki 
vatandaşlarımızla temas kurularak bilgi edinilmeye çalışılmıştır.  
Toparlanan bilgiler İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı yüksek 
lisans  programında  öğretilen  dört  kesim  yaklaşımı  kullanılarak  değerlendirilmiştir. 
Okuma  ve  elde  edilen  bilgileri  işleme  sonrası  yazma  işlemi  için  taslak 
oluşturulmuştur.  Oluşturulan  taslak  çerçevesinde  yazma  işlemine  başlanmış  ve 
danışman  rehberliğinde  tez  yazımına  devam  edilmiştir.  Yazma  döneminde  kaynak 
incelemesi ve görüşmelere devam edilmiş, hem yazma hem inceleme şeklinde karma 
yöntem  uygulanmıştır.  Çalışmanın  her  anında  zihinsel  yorumlar  yapılarak  yeni 
çıkarımlar elde edilmeye ve bilim dünyasına katkı sağlamaya çalışılmıştır.  
 


 
17 
1.5. İşlevsel Kavram Tanımları 
Bu  bölümde  araştırmanın  anahtar  kelimeleri  ve  bunların  tanımları 
açıklanacaktır. 
Azınlık:  Dil  ya  da  din  yönünden  bir  takım  özellikleriyle  içinde  bulunduğu 
toplumdan ayrılan, ülke nüfusunun yarısından azını oluşturan, en büyük grup içinde 
yer  almayan,  içinde  yaşadığı  ülkenin  vatandaşı  olan,  kendi  içinde  dayanışması, 
özelliklerini sürdürme iradesi bulunan ve çoğunlukla gerçekte ya da hukuken eşitlik 
arayan bir grup (www.mecmuam.com). 
Bağımlılık  Kuramı:    Bu  kuramın  çıkış  yeri  ve  temel  inceleme  alanı  Latin 
Amerika’dır.  Kuram,  Latin  Amerika’nın  azgelişmişliğine  sebep  olarak  gelişmiş 
ülkelerin  bu  ekonomiye  uyguladığı  adaletsiz  mübadele  politikalarını  gösterir. 
Bağımlılık kuramına göre, azgelişmiş bir ülkenin kalkınması ancak gelişmiş ülkelerle 
girdiği  ilişkilerin  asgariye  indiği  dönemlerde  mümkündür.  Çünkü  gelişmiş  ülkeler, 
azgelişmiş  ülkeleri  dış  ticarette  kendilerinin  ürettiği  sanayi  mallarına  muhtaç 
tutmakta  ve  bu  ülkeleri  hammadde  üreticisi  ve  ihracatçısı  konumuna  getirerek 
sanayileşmelerine engel olmaktadırlar (Akkuş, 3). 
Danışmanlık:  Danışmalık,  uzman  olan  tavsiye  ve  fikir  veren  kişiler 
tarafından  verilir.  Profesyonel  konularda  fikir  verebilecek  yeterlilikte  olan  kişilerin 
yaptığı bir iştir (www.lobicilik.com).  
Diaspora:  Kopuntu  ya  da  diaspora,  fiziksel  olarak  var  olmasa  bile, 
anavatanına bağlılık gösteren, yaşadığı toplumun dini, dili, ırkı ne olursa olsun kendi 
içinde kapanık olan azınlıklara verilen isimdir (www.zamane-sozluk.com).  
Diplomasi: Uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar bütünü; yabancı bir 
ülkede  ve  uluslararası  toplantılarda  ülkesini  temsil  etme  işi  ve  sanatı  ile  bu  işte 
çalışan  kimsenin  görevi,  mesleği  anlamına  gelen  uluslararası  ilişkiler  terimidir. 
Diplomasi, 
politikayı 
uygulama 
vasıtasıdır. 
Dış 
politikaya 
bağımlıdır 
(www.wikipedia.org). 
 Emperyalizm: Bir devletin ya da ulusun başka devlet ya da uluslar üzerinde 
kendi  çıkarları  doğrultusunda  etkide  bulunmaya  çalışmasıdır.  Emperyalizm  terimi 
Latince  “imperium”  sözcüğüne  dayanmaktadır  ve  diktatörlük  gücü,  merkezi 
hükümet, keyfi yönetim metotları anlamına gelmektedir (www.wikipedia.org). 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə