Microsoft Word toplamtez doc


EK-21: Tataristan Cumhuriyeti HaritasıYüklə 5,01 Kb.

səhifə54/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

 
179 
EK-21: Tataristan Cumhuriyeti Haritası  
 
 
 
Harita 28: Tataristan Cumhuriyeti Haritası 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: (www.tr.wikipedia.org). 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
180 
EK-22: Taymir Haritası 
 
 
Harita 29: Taymir Haritası 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: (www.tr.wikipedia.org). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
181 
EK-23: Tuva Haritası 
 
 
Harita 30: Tuva Cumhuriyeti Haritası 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: (www.tr.wikipedia.org). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
182 
KAYNAKÇA 
Adanalı,  Neslihan,  (2006),  “Rusya  Federasyonu  Başkortostan  Cumhuriyeti”, 
http//www.izto.org.trNRrdonlyres9AAF1F49-1AF6-43F6-8542-DFAB441 
1B8977808-BashkortRapor_3.pdf, Erişim Tarihi: 27.10.2007. 
Akdiş,  Muhammet,  “Orta  Asya  Türk  Cumhuriyetleri  İle  Ekonomik  Sosyal  Kültürel 
İlişkiler-Bölgeye  Yabancı  İlgisi  ve  Beklentiler”,  http://makdis.pamukkale. 
edu.tr/Mak5.htm, Erişim Tarihi: 03.05.2008. 
Akkuş,  Yakup,  “Çağdaş  İktisadi  Düşüncede  Sol  Perspektifler”,  http://www.econ 
turk.org/Turkiyeekonomisi/atut.doc, Erişim Tarihi: 19.04.2008. 
Alkan, Mehmet Ö., (1998), “Sivil Toplum  Kurumlarının Hukuksal Çerçevesi 1839-
1945”,  Tanzimattan  Günümüze  İstanbul’da  STK’lar,  İstanbul:  TETTV 
Yayınları. 
Almanya  Demokratik  Ülkücü  Türk  Dernekleri  Federasyonu,  (2008),  “Avustralya 
Türkleri”,  http://www.turkfederasyon.com/altsayfadetay.php?dokuman_ 
kod=287, Erişim Tarihi: 01.05.2008. 
Anatolia.com,  “Başkortostan”,  http://anatolia.s5.com/baskortostan.htm,  Erişim 
Tarihi: 05.03.2008. 
Arı,  Tayyar,  (2000),  Amerika’da  Siyasal  Yapı  Lobiler  ve  Dış  Politika,  İstanbul: 
Alfa Basım Yayım Dağıtım. 
Arı, Tayyar, (1997), Uluslararası İlişkiler, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım. 
Arıboğan, Deniz Ülke; (1996), Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, İstanbul: Der 
Yayınları. 
Azerbaycan  Kadim  Coğrafyanın  Genç  Ülkesi,  (2007),  “Coğrafi  Konum”, 
http://azerbaycan.ihh.org.tr/genelbilgiler/cografikonum/cografikonum.ht
ml, Erişim Tarihi: 25.12.2007. 
Azerbaycan  Kadim  Coğrafyanın  Genç  Ülkesi,  (2007),  “Demografik  Yapı”, 
http://azerbaycan.ihh.org.tr/genelbilgiler/demografik/demografik.html
Erişim Tarihi: 25.12.2007. 
Azerbaycan  Kadim  Coğrafyanın  Genç  Ülkesi,  (2007),  “Siyasi  Hayat”, 
http://azerbaycan.ihh.org.tr/tarihiarkaplan/siyasi/siyasi.html
Erişim 
Tarihi: 25.12.2007. 


 
183 
Azerbaycan  Kadim  Coğrafyanın  Genç  Ülkesi,  (2007),  “Sosyo  Ekonomik  Durum”, 
http://azerbaycan.ihh.org.tr/genelbilgiler/sosyoekomik/sosyoekonomik.ht
ml, Erişim Tarihi: 25.12.2007. 
Başbakanlık  İnsan  Hakları  Danışma  Kurulu,  (2004),  “Azınlık  Raporunun  Tam 
Metni”,  http://www.memurlar.net/haber/11980/#Scene_1,  Erişim  Tarihi: 
05.03.2008. 
Başlar, Kemal, (2005), Uluslararası Hukukta Hükümet Dışı Kuruluşlar, Ankara: 
Nobel Yayın Dağıtım. 
Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği, (2008), “Batı Trakya Tarihi”, http://www. 
bttdd.com/prob/?s_grpid=19, Erişim Tarihi: 31.03.2008. 
Batı Trakyalılar.com, (2008), “Batı Trakyanın Tarihi”,  http://www.batitrakyalilar. 
com/dev/tarih1.asp#anlasma, Erişim Tarihi: 31.03.2008. 
Beetham, David, Kevin Boyle, (1998), Demokrasinin Temelleri, Çev: Vahit Bıçak, 
Ankara: Liberte Yayınları. 
Belge,  Murat,  (1998),  “Sivil  Toplum  Örgütleri”,  Taciser  Ulaş  (Ed),  Merhaba  Sivil 
Toplum, İstanbul: Helsinki Yurttaşlar Derneği Yayın Dizisi 10. 
Biber, Ayhan, (2003), Halkla İlişkilerde Temel Kavramalar, Ankara: Nobel Yayın 
Dağıtım. 
Biber, Ayhan, (2006), Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler, Ankara: Nobel 
Yayın Dağıtım. 
Bilgicik.com,  (2007),  “Bulgaristan  Türkleri”,  http://www.bilgicik.com/yazi/ 
bulgaristan-turkleri-turan-illeri/, Erişim Tarihi: 30.03.2008. 
Bilgicik.com,  (2007),  “İran  Türkleri”,  http://www.bilgicik.com/yazi/iran-turkleri-
turan-illeri/, Erişim Tarihi: 19.04.2008. 
Bilgicik.com, (2007), “Kosova ve Sancak Türkleri”, http://www.bilgicik. com/yazi/ 
kosova-ve-sancak-turkleri-turan-illeri/, Erişim Tarihi: 17.04.2008. 
Bilgicik.com, 
(2007), 
“Romanya 
Türkleri”, 
http://www.bilgicik.com/yazi/ 
romanya-turkleri-turan-illeri/, Erişim Tarihi: 20.04.2008. 
Bilgicik.com,  (2007),  “Sincan  Uygur  Özerk  Bölgesi  (Doğu  Türkistan)”, 
http://www.bilgicik.com/yazi/sincan-uygur-ozerk-bolgesi-dogu-turkistan-
turan-illeri/, Erişim Tarihi:09.03.2008. 


 
184 
Bilgicik.com,  (2007),  “Suriye  Türkleri”,  http://www.bilgicik.com/yazi/suriye-
turkleri-turan-illeri/, Erişim Tarihi: 19.04.2008. 
Bilgicik.com,  (2007),  “Tataristan  Cumhuriyeti”,  http://www.bilgicik.com/yazi/ 
tataristan-cumhuriyeti-turan-illeri/, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Bilgicik.com,  (2007),  “Tiva  (Tuva)  Cumhuriyeti”,  http://www.bilgicik.com/yazi/ 
tiva-tuva-cumhuriyeti-turan-illeri/, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Budak,  Kadriye  Leyla,  2007,  “Ermeni  lobileri  ve  İletişim  Faaliyetleri”,  Bilgehan 
Gültekin,  Leyla  Budak  (Ed),  Ermeni,  Rum,  Yahudi  Lobileri  Örneğinde 
Lobicilik Kavramlarına Giriş, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 
Çaha, Ömer, (2000), Aşkın Devletten Sivil Topluma, İstanbul: Gendaş A.Ş. 
Çalış,  Asım,  (2005),  “Türkmenistan  Ülke  Profili”,  http://kobi.mynet.com/pdf/ 
Turkmenistan.pdf, Erişim Tarihi: 29.02.2008. 
Çalış,  Şaban,  (2006),  Erdem  Özlük,  “Uluslararası  Sivil  Toplum  Kuruluşları:  İhmal 
Edilmiş  Bir  Gerçeklik”,  http://www.usakgundem.com/makale.php?id= 
234, Erişim Tarihi: 04.05.2008. 
Çepel,  Zuhal  Ünalp,  (2006),  “AB  Sivil  Toplum  Diyalogu  Ve  Türkiye: 
Demokratikleşme  Bağlamında  Sorunlar  Ve  Beklentiler”,  http://www. 
turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=106, Erişim Tarihi: 19.05.2007. 
Çimen, Ali, (2007), Tarihi Değiştiren Olaylar, İstanbul: Timaş Yayınları. 
Çiz  Forum,  (2007),  “Türkmenistan  Tarihi”,  http://www.cizforum.com/forum/ 
viewtopic.php?f=93&t=1864, Erişim Tarihi: 01.03.2008. 
Dağistan Group, (2007), “Kabardin-Balkar Cumhuriyeti”, http://www.dagistanlilar. 
net/makale.php?baslik=kabardey-balkar&id=219, 
Erişim 
Tarihi: 
28.05.2008. 
Devlet  Planlama  Teşkilatı,  (2001),  “Sekizinci  Beş  Yıllık  Kalkınma  Planı  İş  Gücü 
Piyasası  Özel  İhtisas  Komisyonu  Raporu  Yurt  Dışında  Yaşayan  Türkler  Alt 
Komisyonu  Raporu”,  http://ekutup.dpt.gov.tr/isgucu/oik650.pdf,  Erişim 
Tarihi: 01.05.2008. 
Dışişleri Bakanlığı, (2007), “Yurtdışında Yaşayan Türkler”, http://www.mfa.gov.tr/ 
MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/YurtdisindaYasayanTurkler/,    Erişim 
Tarihi: 05.12.2007. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə