Microsoft Word toplamtez docYüklə 5,01 Kb.

səhifə55/55
tarix11.09.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55

 
185 
Dışişleri  Bakanlığı,  (2006),  “Türkiye-Amerika  Birleşik  Devletleri  Siyasi  İlişkileri”, 
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/Bolgeler/KuzeyAmerika/AB
D/ABD_Siyasi.htm, Erişim Tarihi: 01.05.2008. 
Dışişleri  Bakanlığı,  (2008),  “Türkiye-Kanada  Siyasi  İlişkileri”,  http://www.mfa. 
gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/Bolgeler/KuzeyAmerika/Kanada/Kanada_Siy
asi.htm, Erişim Tarihi: 01.05.2008. 
Dışişleri  Bakanlığı,  (2008),  “Türkiye-Orta  Asya  İlişkileri”,  http://www.mfa.gov.tr/ 
turkiye-orta-asya-ulkeleri-iliskileri.tr.mfa, Erişim Tarihi: 04.05.2008. 
Dinçer, Müjde Ker, (1999), Lobicilik, İstanbul: ALFA Basım Yayım Dağıtım. 
Efraysap,  (2008),  “Altay  Cumhuriyeti”,  http://www.efrasyap.com/Icerik/Icerik 
Detay.aspx?IcerikID=372, Erişim Tarihi: 06.03.2008. 
Ekşi, Aysel, 2006, “Giriş”,  Aysel Ekşi (Ed),  Belgeler ve Tanıklarla Türk-Ermeni 
İlişkilerinde Tarihi Gerçekler, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti. 
Elbirliği  Derneği,  “Kırgızistan  Cumhuriyeti”,  http://www.turan.tc/turk/kirgiz/ 
kirgiz.html, Erişim Tarihi: 28.02.2008. 
Elbirliği  Derneği,  “Özbekistan  Cumhuriyeti”,  http://www.turan.tc/turk/ozbek/ 
ozbek .html, Erişim Tarihi: 02.03.2008. 
Emrealp,  Sadun,  (1998),  “Yerel  Yönetimler  İle  Sivil  Toplum  Örgütleri  Arasındaki 
İşbirliği”,  Taciser  Ulaş  (Ed),  Merhaba  Sivil  Toplum,  İstanbul:  Helsinki 
Yurttaşlar Derneği Yayın Dizisi 10. 
Eroğul,  Cem,  (1995),  “Sivil  Toplum  Örgütlerinin  Demokratikleşme  Sürecine 
Katkıları”, A.Ü. SBF İnsan Hakları Merkezi Dergisi, Cilt III Sayı:4. 
Erözden,  Ozan,  (1998),  “STK’lar  Ve  Hukuki  Çerçevede  Yenilik  Talepleri  Üzerine 
Notlar”,  Taciser  Ulaş  (Ed),  Merhaba  Sivil  Toplum,  İstanbul:  Helsinki 
Yurttaşlar Derneği Yayın Dizisi 10. 
Ersoy,  Feyzi,  (2008),  “Çuvaşistan  Hakkında  Genel  Bilgiler”,  http://www.turkiyat. 
gazi.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=140
Erişim 
Tarihi: 07.03.2008. 
FinalX-TeaM  Kültür  Platformları
,  (2007), 
Kırgızistan  ve  Kırgızistan  Tarihi”, 
http://www.finalx-team.com/frm/ulkeler-ve-tarihleri/9792-kirgizistan-ve-
kirgizistan-tarihi.html, Erişim Tarihi: 29.02.2008. 


 
186 
Fincancı, Yurdakul, (1991), “Sivil Toplum - Asgari Devlet – Sivil Devlet”, Yurdakul 
Fincancı (Ed), Sivil Toplum, İstanbul: TÜSES Yayınları.   
Focus,  (2008),  “Tarih  Boyunca  Diasporalar”,  http://www.focusdergisi.com.tr 
/tarih/00373/, Erişim Tarihi: 30.04.2008.  
Google  Maps,  (2007),  “Harita”,  http://maps.google.com/maps,  Erişim  Tarihi: 
24.06.2008. 
Gönül,  Mert,  (2001),  “Yunanistan  Türkleri”,  http://kartalwhite.tripod.com 
/id20.html, Erişim Tarihi: 30.03.2008. 
Gönül,  Mert,  (2001),  “Romanya  Türkleri”,  http://kartalwhite.tripod.com 
/id23.html, Erişim Tarihi: 20.04.2008. 
Habermas, Jürgen, (1984), “Siyasal Katılım Kendi Başına Bir Değer mi”, Çev: Tanıl 
Bora, Toplum Bilim, Sayı:27. 
Hablemitoğlu,  Necip,  (2007),  “Türkiye  Cumhuriyeti  Devleti  Dış  Türkler  Stratejisi 
Milli  Merkezler  Olmadan  Asla”,  http://www.hakimiyetimilliye.org/index 
.php?news=603, Erişim Tarihi: 02.05.2008. 
Hanlı,  Hakan,  (2003),  “Küresel  Lobicilik",  Amerika  Birleşik  Devletleri  -Avrupa 
Birliği  ve  Türkiye"”,  http://www.stradigma.com/turkce/haziran2003 
/print_03.html, Erişim Tarihi: 13.03.2007. 
Hazar  Eğitim  Kültür  ve  Dayanışma  Derneği,  (2005),  “Lobicilik”,  http://www. 
hazargrubu.org/lobicilik.htm, Erişim Tarihi: 11.03.2007. 
HunTürk, 
(2007), 
“Çuvaşistan”, 
http://www.hunturk.net/sayfa-100-
cuvasistan.html, Erişim Tarihi: 07.03.2008. 
HunTürk,  (2007),  “Gagavuz  Yeri”,  http://www.hunturk.net/s-104-gagavuz-yeri-
gokoguz-.html, Erişim Tarihi: 07.03.2008. 
HunTürk,  (2007),  “Hakasya”,  http://www.hunturk.net/s-97-hakasya.html,  Erişim 
Tarihi: 07.03.2008. 
HunTürk,  (2007),  “Saka  (Yakutistan)  Cumhuriyeti”,  http://www.hunturk.net/s-
101-saka-yakutistan-cumhuriyeti.html, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Hür  Gökbayrak,  (2006),  “Altay  Cumhuriyeti”,  http://www.hurgokbayrak. 
com/yeni_sayfa_247.htm, Erişim Tarihi: 07.03.2008. 
Hür 
Gökbayrak, 
(2006), 
“Balkanlarda 
Yaşayan 
Türkler”, 
http://www. 
hurgokbayrak.com/yeni_sayfa_261.htm, Erişim Tarihi: 30.03.2008. 


 
187 
Hür  Gökbayrak,  (2006),  “Irak  Türkmenleri”,  http://www.hurgokbayrak.com 
/yeni_sayfa_245.htm, Erişim Tarihi: 13.04.2008. 
Irak 
Türkmen 
Cephesi, 
(2008), 
“Türkmenler”, 
http://www.kerkuk.net 
/kurumsal/?dil=1055&metin=7, Erişim Tarihi: 14.04.2008. 
Lobicilik.com,  “İngilizce-Türkçe  Lobicilik&Savunuculuk  Sözlüğü”,  http://www. 
lobicilik.com/TurkceSozluk.htm, Erişim Tarihi: 18.09.2007. 
Kafkas  Vakfı,  (2008),  “Karaçay-Çerkes  Cumhuriyeti”,  http://www.kafkas.org.tr 
/bgkafkas/bukaf_karcer.html, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Kaleağası,  Bahadır,  (2006),  “Lobicilik  nedir,  ne  değildir?“,  http://www.radikal 
.com.tr/haber.php?haberno=202790, Erişim Tarihi:10.03.2007. 
Karagül,  Soner,  (2007),  “Küresel  Bir  Aktör  Olarak  Uluslararası  Sivil  Toplum 
Kuruluşları”, 
http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=111
Erişim Tarihi: 04.05.2008. 
Kazakistan  Dostluk  Derneği,  (2004),  “Kazakistan  Coğrafyası”,  http://www. 
kazakistandostluk.com/0602/index.html, Erişim Tarihi: 27.02.2008. 
Kazakistan 
Dostluk 
Derneği, 
(2004), 
“Kazakistan’ın 
İdari 
Yapısı”, 
http://www.kazakistandostluk.com/0521/index.html
Erişim 
Tarihi: 
27.02.2008. 
Kazakistan 
Dostluk 
Derneği, 
(2004), 
“Kazakistan 
Tarihi”, 
http://www. 
kazakistandostluk.com/0504/index.html, Erişim Tarihi: 27.02.2008. 
Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı,  (2008),  “Kıbrıs  Coğrafyası”, 
http://www.kktcb.eu/index.php?men=250&submen=214,  Erişim  Tarihi: 
04.03.2008. 
Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı,  (2008),  “Kısa  Kıbrıs  Tarihi”, 
http://www.kktcb.eu/index.php?men=251&submen=214,  Erişim  Tarihi: 
04.03.2008. 
Mardin, Şerif, (1995), Türkiye’de Toplum Ve Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları. 
Mecmuam.com,  (2007),  “Balkanlar’daki  Türk  Azınlıklar”,  http://www.mecmuam 
.com/balkanlardaki-turk-azinliklar_167.html, Erişim Tarihi: 26.03.2008. 
Medya  Sözlük,  (2008),  “Medeniyetler  Çatışması”,  http://www.medyasozluk.com 
/sozluk.php?process=word&q=the+clash+of+civilizations+&tasindi=med
eniyetler%20catismasi, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 


 
188 
Milliyet,  (2007),  “HÖH  Sürprizi”,  http://www.milliyet.com/2007/05/22/dunya 
/adun.html, Erişim Tarihi: 06.02.2007. 
MsXLabs 
Hi-Tech 
Forum, 
2005, 
Kırgızistan 
ve 
Kırgızistan 
Tarihi”, 
http://www.msxlabs.org/forum/ulkeler-ve-tarihleri/18895-kirgizistan-ve-
kirgizistan-tarihi.html, Erişim Tarihi: 29.02.2008. 
Mykuzenler,  (2008),  “Özerk  Türk  Cumhuriyetleri”,  http://www.mykuzenler.com 
/ozerk-turk-cumhuriyetleri-t18754.html?s=760f3fd05de-1edff83e32f68aff 
5ddf8&, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Nazlıoğlu, Meral Dinçer, (1994), “Gönüllü Kuruluşların Toplumdaki Yeri”, Gönüllü 
Kuruluşlar Toplantısı, Ankara: Türkiye Çevre Vakfı Yayınları. 
NTV,  (2008),  “Kosova’da  Bağımsızlık  Süreci”,  http://www.ntvmsnbc.com 
/news/435954.asp, Erişim Tarihi: 16.04.2008. 
Oran,  Baskın,  (1990),  Baskın  Oran,  “Batı  Trakya’daki  Müslüman  Türk  Azınlığı”, 
Türk-Yunan Uyuşmazlığı, İstanbul: Metis Yayıncılık. 
Öztürk,  Babek,  (2005), 
“İran’daki  Türk  Nüfusuna  İstatistiksel 
Bakış”, 
http://www.tebrizinsesi.com/02042005-38.html, Erişim Tarihi: 19.04.2008. 
Öz  Türkler,  (2001),  “Karakalpak  Türkleri  Ve  Bugünkü  Karakalpakistan”, 
http://www.ozturkler.com/data/0007/0007_10.htm
Erişim 
Tarihi: 
09.03.2008.  
Sabine,  George,  (2000),  Yakınçağ  Siyasal  Düşünceler  Tarihi,  Çev:  Özer 
Ozankaya, İstanbul: Cem Yayınevi. 
Sarıbay,  Ali  Yaşar,  (2000),  “Türkiye’de  Sivil  Toplum  ve  Demokrasi”,  Ali  Yaşar 
Sarıbay,  E.  Fuat  Keyman  (Ed),  Global  Yerel  Eksende  Türkiye,  İstanbul: 
Alfa Basım Yayın. 
See,  Henri,  (2001),  Modern  Kapitalizmin  Doğuşu,  Turgut  Erim  (Çev),  İstanbul: 
Yöneliş Yayınları. 
Selçuk  Üniversitesi  2005–2006  Güz  Dönemi  Uluslararası  İlişkiler  Yüksek  Lisans 
Grubu, “Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika”, http://suai2005.ws.tc, Erişim 
Tarihi: 04.05.2008. 
Sosyal  Dersleri,  (2008),  “Bulgaristan”,  http://www.sosyaldersleri.com/cografya 
/turk_dunyasi/karadenizturkleri/bulgaristan.htm
Erişim 
Tarihi: 
30.03.2008. 


 
189 
Sosyal  Dersleri, (2008), “Dağıstan Özerk Cumhuriyeti”, http://www.sosyaldersleri 
.com/cografya/turk_dunyasi/kafkaslar/dagistan.htm
Erişim 
Tarihi: 
08.03.2008. 
Sosyal Dersleri, (2008), “Sincan-Uygur Özerk Bölgesi”,  http://www.sosyaldersleri 
.com/cografya/turk_dunyasi/diger/doguturkistan.htm
Erişim 
Tarihi: 
09.03.2008. 
Tacikistan  Cumhuriyeti  Türkiye  Büyükelçiliği,  (2008),  “Tacikistan  Hakkında”, 
http://www.tajikembassytr.com/, Erişim Tarihi: 02.03.2008. 
TarihSayfam.com,  “Kazakistan,  Ülkeler  Tarihi”,  http://www.tarihsayfam.com 
/ulkeler-tarihi/kazakistan.html, Erişim Tarihi: 25.02.2008. 
Taşar, Mustafa, “Türkiye’nin Düşünce Gündemi”, http://www.mustafatasar.gen.tr 
/yayinlar/dusunce_g/sscbnin_dagilmasi.htm, Erişim Tarihi: 10.10.2007. 
TBo.Net,  (2008),  “Dağıstan  Özerk  Cumhuriyeti”,  http://www.tb0.net/dagistan-
ozerk-cumhuriyeti-t27168.html?s=829cc738fb39513bcdb95f392f576b3b 
&, Erişim Tarihi: 08.03.2008. 
Tekin, Serdar, (2000), “Sivil Toplumun Devletiyle Bölünmez  Bütünlüğü”, Birikim
Sayı:130. 
TİKA 
Ülkeler 
Raporu, 
(2007), 
“Türkmenistan 
Ülke 
Raporu”, 
http://www.tika.gov.tr/yukle/dosyalar/ULKERAPORLARI/Turkmenista
n_UlkeRaporu.pdf, Erişim Tarihi: 28.12.2007. 
Tokol,  Aysen,  (1997),  Sosyal  Politika,  Bursa:  Uludağ  Üniversitesi  Güçlendirme 
Vakfı Yayınları No:20. 
Tosun,  Gülgün  Erdoğan,  (2001),  Demokratikleşme  Perspektifinden  Devlet-Sivil 
Toplum İlişkisi: Türkiye Örneği, İstanbul: Alfa Yayınları.  
Tosun,  Gülgün  Erdoğan,  (2003),  “Global  Sivil  Toplum,  Siyaset  ve  Yurttaşlık”, 
http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay&id=162,  Erişim  Tarihi: 
04.05.2008. 
Tunçay, Mete, (2003), “Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İlgili Kavramlar”, Sivil Toplum 
Dergisi, 
Sayı: 
1, 
http://www.siviltoplum.com.tr/?ynt=icerikdetay 
&icerik=46&id=98, Erişim Tarihi: 14.04.2007. 
Turan,  İlter,  (1986),  Siyasal  Demokrasi,  Siyasal  Katılma,  Baskı  Grupları  Ve 
Sendikalar, Ankara: Türkiye Denizcilik Sendikası. 


 
190 
Turan.tc, 
(2007), 
“Çuvaşistan 
Özerk 
Cumhuriyeti”, 
http://www.turan.tc 
/turk/cuvas/cuvas.htm, Erişim Tarihi: 22.12.2007. 
Turk.tc, 
(2007), 
“Uluslararası 
İlişkiler 
ve 
Dış 
Politika”, 
http://suai2005.ws.tc/dersler/ULUSLARARASI1.htm
Erişim 
Tarihi: 
29.10.2007. 
Türk  Birliği  Net,  (2007),  “Balkarlar”,  http://www.turkbirligi.net/Yazilar.asp? 
goster=dos&id=51, Erişim Tarihi: 07.03.2008. 
Türk 
Dünyası, 
(2007), 
“Gürcistan’da 
Esir 
Türkler”, 
http://www.tdgb.org/gurcistanda-esir-turkler-t-739.html,  Erişim  Tarihi: 
01.04.2008. 
Türk  Dünyası,  (2007),  “Hakasya  Özerk  Cumhuriyeti”,  http://www.tdgb.org 
/hakasya-ozerk-cumhuriyeti-t-729.html, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Türk  Dünyası,  (2007),  “Karaçay-Çerkes  Cumhuriyeti”,  http://www.tdgb.org 
/karacay-cerkes-cumhuriyeti-t-730.html, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Türk  Dünyası,  (2007),  “Karakalpak  Özerk  Cumhuriyeti”,  http://www.tdgb.org 
/karakalpak-ozerk-cumhuriyeti-t-734.html, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Türk Dünyası, (2007), “Rusya’da Esir Türkler”, http://www.tdgb.org/rusyada-esir-
turkler-t-738.html, Erişim Tarihi: 19.04.2008. 
TürkçeBilgi,  “Kazakistan”,  http://ansiklopedi.turkcebilgi.com/kazakistan,  Erişim 
Tarihi: 25.02.2008. 
TürkçeBilgi,  (2008),  “Nahçivan  Tarihi”,  http://ansiklopedi.turkcebilgi.com 
/Nahçıvan_tarihi, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Türkiye  Cumhuriyeti  Dışişleri  Bakanlığı,  (2008),  “Yurtdışında  Yaşayan  Türkler”, 
http://www.mfa.gov.tr/MFA_tr/DisPolitika/AnaKonular/YurtdisindaYas
ayanTurkler/, Erişim Tarihi: 30.04.2008. 
Uğur,  Aydın,  (1998),  “Yeni  Demokrasinin  Yeni  Aktörleri:  STK’lar”,  Taciser  Ulaş 
(Ed),  Merhaba  Sivil  Toplum,  İstanbul:  Helsinki  Yurttaşlar  Derneği  Yayın 
Dizisi 10. 
Ulutürk,  (2007),  “Sayısal/Siyasal  Açıdan  Avrupa’da  Gurbetçiler  ve  Lobicilik”, 
http://www.muhabberat.com/detay.asp?hid=2303
Erişim 
Tarihi: 
06.03.2007. 


 
191 
Ülkeler  Rehberi,  “Tacikistan”,  http://www.ulkeler.net/tacikistan.htm,  Erişim 
Tarihi: 02.03.2008. 
Ülkeler  Rehberi,  “Türkmenistan”,  http://www.ulkeler.net/turkmenistan.htm
Erişim Tarihi: 02.03.2008. 
Vakıflar  Genel  Müdürlüğü,  (2007),  “Türk  Medeni  Kanunu  Hükümlerine  Göre 
Kurulan  Vakıflar  Hakkında  Tebliğ”,  http://www.vgm.gov.tr/menu/kanun 
/medeni/turkmedeni5.asp, Erişim Tarihi: 28.04.2007. 
Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (2008),  “Altay Cumhuriyeti”, http://tr.wikipedia.org 
/wiki/Altay_Cumhuriyeti, Erişim Tarihi: 06.03.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Azerbaycan”,  http://tr.wikipedia.org 
/wiki/Azerbaycan, Erişim Tarihi: 30.12.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Çuvaşistan”,  http://tr.wikipedia.org 
/wiki/%C3%87uva%C5%9Fistan, Erişim Tarihi: 30.02.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Dağıstan”,  http://tr.wikipedia.org 
/wiki/Da%C4%9F%C4%B1stan, Erişim Tarihi: 18.02.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),  “Diplomasi”,  http://tr.wikipedia.org/ 
wiki/Diplomasi, Erişim Tarihi: 28.12.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),  “Emperyalizm”,  http://tr.wikipedia.org 
/wiki/Emperyalizm, Erişim Tarihi: 05.06.2008. 
Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (2008), “Ermeni Soykırımı’nın Yapıldığını Kabul Eden 
Ülkeler  Listesi”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/Ermeni_Soyk%C4%B1r 
%C4%B1m%C4%B1_yap%C4%B1ld%C4%B1%C4%9F%C4%B1n
%C4%B1_kabul_eden_%C3%BClkeler_listesi, 
Erişim 
Tarihi: 
28.06.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Gagavuzya”,  http://tr.wikipedia.org/wiki 
/Gagavuzya, Erişim Tarihi: 18.02.2008. 
Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (2008),  “Girit Türkleri”, http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Girit_T%C3%BCrkleri, Erişim Tarihi: 31.03.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Hakasya”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Hakasya, Erişim Tarihi: 28.02.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “İran  Türkleri”,  http://tr.wikipedia.org 
/wiki/%C4%B0ran_T%C3%BCrkleri, Erişim Tarihi: 18.04.2008. 


 
192 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Kapitalizm”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Kapitalizm, Erişim Tarihi: 29.05.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Karakalpakistan”,  http://tr.wikipedia.org/ 
wiki/Karakalpakistan, Erişim Tarihi: 13.05.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Kazakistan”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Kazakistan, Erişim Tarihi: 30.12.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Kazakistan”,  http://tr.wikipedia.org 
/wiki/Kara%C3%A7ay-%C3%87erkes_  Cumhuriyeti,  Erişim  Tarihi: 
31.05.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Kırgızistan”,  http://tr.wikipedia.org/wiki 
/K%C4%B1rg%C4%B1zistan, Erişim Tarihi: 30.12.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Kırım”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/K 
%C4%B1r%C4%B1m_%C3%96zerk_Cumhuriyeti
Erişim 
Tarihi: 
09.03.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Kuzey  Kıbrıs  Türk  Cumhuriyeti”,  http://tr. 
wikipedia.org/wiki/Kuzey_K%C4%B1br%C4%B1s
Erişim 
Tarihi: 
30.12.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Nahçıvan  özerk  Cumhuriyeti”,  http://tr. 
wikipedia.org/wiki/Nah%C3%A7%C4%B1van_%C3%96zerk_Cumhur
iyeti, Erişim Tarihi: 09.03.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Oblast”,  http://tr.wikipedia.org/wiki 
/Oblast, Erişim Tarihi: 17.04.2008. 
Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (2008),  “Oniki Ada Türkleri”, http://tr.wikipedia.org 
/wiki/Oniki_Ada_T%C3%BCrkleri, Erişim Tarihi: 31.03.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Özbekistan”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
%C3%96zbekistan, Erişim Tarihi: 30.12.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Perestroyka”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Perestroyka, Erişim Tarihi: 23.05.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Saha  Cumhuriyeti”,  http://tr.wikipedia.org 
/wiki/Yakutistan, Erişim Tarihi: 14.06.2008. 


 
193 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Sincan  Uygur  Özerk  Bölgesi”,  http://tr. 
wikipedia.org/wiki/Sincan_Uygur_%C3%96zerk_B%C3%B6lgesi
Erişim Tarihi: 14.06.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Tacikistan”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Tacikistan, Erişim Tarihi: 30.12.2007. 
Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (2008),  “Tataristan Cumhuriyeti”, http://tr.wikipedia. 
org/wiki/Tataristan_Cumhuriyeti, Erişim Tarihi: 14.06.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2007),    “Taymir”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Taymir, Erişim Tarihi: 30.12.2007. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Totalitarizm”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
Y%C3%B6netim_bi%C3%A7imleri, Erişim Tarihi: 24.05.2008. 
Vikipedi  Özgür  Ansiklopedi,  (2008),    “Tuva”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuva
Erişim Tarihi: 14.06.2008. 
Vikipedi Özgür Ansiklopedi, (2007),  “Türkmenistan”, http://tr.wikipedia.org/wiki/ 
T%C3%BCrkmenistan, Erişim Tarihi: 30.12.2007. 
Yazar,  Faruk,  (2005),  “Karar  süreçlerini  etkileme  aracı  Lobicilik”,  http://www 
.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=427&ano=51,  Erişim  Tarihi: 
11.03.2007. 
Yıldırım,  İbrahim,  (2004),  Demokrasi  Sivil  Toplum  Kuruluşları  Ve  Yönetişim
Ankara: Seçkin Yayınları. 
Yolcu, Ekrem, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”, http://www.enfal.de/kibris.htm
Erişim Tarihi: 04.03.2008. 
Yücekök,  Ahmet  N.,  (1998),  “19.  Yüzyıl  Osmanlı  Toplumundan  Günümüz 
Türkiye’sine  Sivil  Toplum  Kuruluşları  Ve  Siyaset  Sosyolojisi  İlişkileri”, 
Tanzimattan  Günümüze    İstanbul’da  STK’lar,  İstanbul:  Tarih  Vakfı 
Yayınları. 
Zamane Sözlük, (2007), “Diaspora”, http://www.zamane-sozluk.com/tr/sozluk.asp 
?x=diaspora, Erişim Tarihi: 19.05.2008. 
 
 Dostları ilə paylaş:
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   55


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə