Microsoft Word xosrov ve shirinYüklə 4,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/78
tarix18.05.2018
ölçüsü4,8 Kb.
#44627
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78


XOSROV V   R N 
************************************************************* 
N ZAM  G
NC
V  
 
 
************************************************************* 
 
http://www.kitablar.com/ 
http://www.kitablar.org/ 
 
_____________________________________________________________ 
 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 


Köm k qapısını aç, ey yaradan! 
Göst r Nizamiy  düz yolu h r an! 
S ni tanıyan bir könül ver ona! 
T rifini dey n bir dil ver ona! 
Yol verm  ki, pislik q lbin  dolsun, 
lim yamanlıqdan qoy uzaq olsun. 
Könlümün evini nurunla b z t! 
S nin t rifin  dilimi öyr t! 
Davudt k könlümü t z l  h r an, 
Qalxsın Z burumun  öhr ti haman. 
T bimin bakir  g lini ancaq 
Bu dünya üzün  g lsin üzü a . 
Onu oxuyanda ür k  adlansın, 
Mü k s pdiyi yer X llux adlansın. 
Camalı gözl r  daim nur versin, 
Avazı ür y  min sürur versin. 
Desinl r ki,  adlıq kitabı budur, 
Bununla mü küll r tez asan olur. 
Onunla m naya özün qüdr t ver! 
S ad t mülkün  göz l zin t ver! 
ahın gözl rind  onu et  irin, 
irin haqqındadır özü  s rin. 
Lütfün  tir saçan meh olsun ona, 
Feyzinin q tr si  eh olsun ona, 
K sm  k r mini, ey p rv rdigar, 
S n, ey gövh r kanı, g tir n yin var! 
 
 
YARADANIN T KL Y  HAQQINDA 
 
Bu qara torpa a sükun t ver n, 
O sonsuz f l y  h r k t ver n, 
Dilimd  h r  eyd n uca bir ad var. 
Bu ada ba lıdır bütün varlıqlar. 
Yaranmı lar ona s cd  ed r k 
H r an varlı ına  ahiddir, gerç k. 
T kdir, misilsizdir, - kim deyil agah? 
Tanrılar da ona deyirl r allah. 
Göyl ri x lq edib yara ıq ver n, 
Saysız ulduzlara nur, i ıq ver n. 


nsan  üuruna hikm t öyr d n, 
nc  x yallara s n t öyr d n. 
nc  fikirl r  çıraq yandıran, 
Zülm t gec l ri i ıqlandıran. 
Biz  qorxu, ümid,  adlıq, q m ver n, 
Gün li v  aylı bir al m ver n, 
Bu yeri, bu göyü odur saxlayan, 
Onun varlı ına  ahiddir cahan. 
st s  al mi pozar, m hv ed r, 
Varlıq varlı ına  had t ver r. 
Göyd  ulduzlara  amildir  mri, 
S n t incisiyl  b z r t bl ri. 
nc  b b yidir gör n gözl rin, 
Ür k munisidir kims sizl rin. 
Mövcud  saslardan ayrı sayaqdır, 
Bütün ölçül rd n xaric, iraqdır. 
Onu f l kl rd  axtarıb, budur, 
drak ba ma ını yırtmı dır  üur. 
Onu  ql axtardı hu yarlıqla, bax, 
Bu yolda özünü itirdi ancaq. 
Qalxınca ortadan varlıq p rd si, 
Canlanar n z rd  onun cilv si. 
Tezlikd n, geclikd n hökmü uzaqdır, 
Zatı n  yüks kdir, n  d  alçaqdır. 
Kainatın bütün h rfi s nd dir, 
Varlı ınsa onun lövh sind dir. 
Yüz yarpa a ayrıl gül kimi s n d , 
Onun da ı olsun b lk  sin nd . 
Qasid kimi g ldin ordan bura s n, 
Burdan keç ki, yen  ora yet s n. 
Çox asan görün r d rk etm k onu, 
Lakin heyr t olar bu i in sonu. 
Böyük yaradanı duyma a meyar 
D lild n, qiyasdan ba qa n  olar? 
A ıl qiyas il  çalı ıb durar, 
Onu d rk etm kçün d lil axtarar. 
Dü ünc n  daha yol verm  artıq, 
Qar ına da  çıxar, ya da qaranlıq. 
drakın çatırsa vahid allaha, 
"N dir v  nec dir?" - soru ma daha. 


ıq axtardı ın alovlu  amdan 
Onun t kliyin  sübut taparsan. 
Gah qara torpaqdan reyhan yaradır, 
Gah sudan bizimt k bir can yaradır. 
Biz  a ıl verdi tanıyaq onu, 
B sir t verdi ki, tutaq yolunu. 
O, göyl rin doqquz h rfind n yer  
H nd si r q ml r yazdı bir k r . 
Verdi ruh otuna suyu ciy rd n, 
A ıl  amına da ya ı gözl rd n. 
Altı yaxa açdı t r fl r  o, 
Dörd gövh r b x  etdi qara yer  o. 
El  ba lamı dır yaradılı a, 
Heç k s bilib onu çıxmayıb ba a. 
H r i  el  bir son ver r d rhal, 
Onu d rk etm y  acizdir kamal. 
Özünd  axtarma allahlı ı s n, 
Yüks kdir o,  ahlıq v  hakimlikd n. 
"Yox ol" des , h r  ey bird n m hv olar, 
Odur varlıqlara yen  s b bkar. 
S xav t b x  ed n, b x  el tdir n, 
Odur ilk may y  dirilik ver n. 
H r may y  verdi ixlasdan ni an, 
Bir i  yarasın h r bir yaranan. 
Buna s xa verdi - b x i  paylasın, 
Onu x sis etdi - daim pay alsın. 
N  b x  ed nin var bundan x b ri, 
N  d  alan bilir bu qism tl ri. 
N  at  bilir ki, yandırıcıdır, 
N  d  su bilir ki, dirilik saçır. 
Tanrı  riksizdir, t kdir, uludur. 
Bütün bu m xluqat onun quludur. 
Onun qullarından kimd  hün r var 
Onun düzümünü etsin x l ldar? 
Torpa ı ölç n vaxt bir tük götürm z, 
Kül y   mr ets ,  trin g tirm z. 
hs n bu qüdr t , h r k s  bir-bir 
br tli i l ri açır, göst rir. 
 
 


YARADILI I D RK ETM K 
HAQQINDA SÖZ 
 
Göyün s yyahları, bilirs n neçin 
Daim dolanırlar ba ına yerin? 
Bu mehrabda kim  s cd  edirl r? 
N  üçün bu q d r g lib-gedirl r? 
Onların bu i d n n dir ist yi? 
Bu m nzil k sm kd n n dir dil yi? 
Neçin yer sabitdir, ulduzlar s yyar? 
Kim ona "get" dedi, buna "tut q rar"? 
Ulduzlar don geyib r ng  boyanmı . 
Sanki ibad t  hazır dayanmı . 
Heyr t m ni yüz yol edirdi vadar, 
Bel  bütxan d  ba layım zünnar. 
Lakin heyr t co ub da dı ı zaman 
Qeybd n s s g ldi: - Nizami, dayan!  
O bütl r  m ftun olma, dü ün bir, 
Onlar özl rin  p r sti  etmir. 
Hamısı p rgart k olub s rg rdan, 
G zirl r, onları kimdir yaradan? 
Qüdr tli  linl , qalxıb yerind n, 
Ba la bütxan nin qapısını s n. 
Bütü  brahimt k ox a,  zizl , 
Ancaq bütxan ni ondan t mizl , 
Büt  n z r salsan sur tp r sts n, 
Xilas olmaq üçün bütü tapda s n. 
Balıqdan Ayad k n  varsa  yan 
Allah x zn sin  tilsimdir, inan. 
Z hm tl  sındırıb ba lı tilsimi, 
Altında taparsan x zn  gün kimi. 
Görün n varlı ı mil  ç k özün, 
Z nginl sin a lın, açılsın gözün. 
b sdir axtarmaq sirrini ç rxin, 
Bu mü külü açmaq ç tindir, ç tin. 
Yol göst rmir ç rxin sirrin  bir k s, 
Ancaq o n q l r deyildir  b s. 
Açılmalı olsa bu sirl r  g r, 
Saysız varlıqlardan biri s sl n r. 
Fırlanan i ıqlı o günb zl rd n Yüklə 4,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   78
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə