Microsoft Word zahid -ders vesaiti docxYüklə 4,77 Mb.

səhifə132/230
tarix14.09.2018
ölçüsü4,77 Mb.
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   230

 

 

2776) Kredit  alan  firmaların  apardıqları  təməl  siyasətlər  (maliyyələşmə, 

istehsal,  marketinq  və  b.  mövzularda),  xətalar,  başqa  bir  sözlə  menecment 

xətaları;  

7) Hökumətin qərarlarının kredit alan firmaların ödəmə güclərinə neqativ 

təsiri;  

8) Kredit alana aid şəxsi faktorlar;  

9) Beynəlxalq uyuşmazlıqlar nəticəsində firmaların zərər çəkməsi. 

 Kredit tələb edənlər haqqında məlumat mənmələti aşağıdaklardır: 

•  Qarşılıqlı görüşmə; 

•  Şirkətin maliyyə durumu; 

•  Firmanın bankda mövcud dosyesi; 

•  Ticarət ünvan qeydiyyatı; 

•  Risk mərkəzi təşkilatından alınan bilgilər; 

•  Vergi bəyannaməsi; 

•  Bazar araşdırmaları; 

•  Digər bilgi qaynaqları. 

Kredit təhlilində məqsədlər. Kredit tələbinin məqsədi kredit tələb edənin, 

kreditin müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq geri ödəmə gücünə və arzusuna sahib 

olub - olmadığını müəyyən etməkdir. 

Firmalarda maliyyə ehtiyacı doğuran başlıca səbəblər: 

• firmanın sürətlə böyümə trendində olması; 

• firmanın zərər etməsi və ya mənfəətin yetərsiz olması; 

• firmanın yüksək səviyyədə dividend dağıtımı; 

• firmanın  sabit  qiymətlərə  yapmış  olduğu  investisiyaların  qısamüddətli 

fondlarla qarşılanması; 

• mövsümlük hərəkətlər. 

Kredit tələblərinin rəddеtmə səbəbləri və imtinaetmə aşağıdakılardır: 

•  kredit tələb edənlərlə əlaqədar; 

•  bankın kredit siyasətindən qaynaqlanan rədd səbəbləri; 

•  qanunauyğun rədd. 

1. Kredit tələb edənlərlə əlaqədar imtinanın səbəbləri:  

•  kredit  tələbinin  firmanın  məsuliyyətli  orqanları  tərəfindən  yapılma-

ması; 

•  firmanın cari likvid durumunun borc ödəməyə əlverişli olmaması; •  firmanın öz sərmayəsinin yetərsiz sərmayə nisbətinin yüksək olması; 

•  bankın şirkətin idarəetmə sistemindən rahatsızlığı; 

•  firmanın  satış  həcminin  və  fəaliyyət  nəticələrinin  konyunkturaya 

bağlılığı; 

•  firmanm innovasiya fəaliyyətinə keçməsi; 

•  bank  tərəfindən  araşdırmalar  nəticəsində  firma  sahiblərinin  mənəvi 

durumlarının zəifliyi.  

 

278•  2. Bankların kredit siyasətindən qaynaqlanan rədd səbəbləri: 

•  istənilən kreditin müddətinin uzun olması; 

•  tələb edilən kredit məbləğinin çox az və ya çox yüksək olması; 

•  stənilən  kreditin,  bankın  verməyə  planlaşdırdığı  kredit  növlərindən 

olmaması; 

•  Firmanın  fəaliyyətdə  bulunduğu  iş  sahəsinin  bankın  kredit  verdiyi 

sektorlara daxil olmaması; 

•  Kredit tələb edən şirkətin bankın əmanətçisi olmaması; 

•  Firmanın  kreditin  müəyyən  nisbətinin  əmanət  şəklində  bankda  saxla-

maması. 


 

Balans: 

 

Aktivlə1-ci il 

2-ci 

il 

3-

cü il 

Nağd pul 

 

 

 Mərkəzi Banka qarşı tələblər 

 

  

Kredit təşkilatlarına qarşı tələblər 

 

 

 Qiymətli kağızlar və investisiyalar 

 

  

Müştərilərə ümumi kreditlər və lizinqlər 

 

 

 Kredit itkiləri üzrə ehtiyatlar 

 

  

Müştərilərə verilmiş xalis kreditlər və lizinqlər 

 

 

 Ə

sas vəsaitlər (amortizasiya çıxılmaqla) 

 

 

 Hesablanmış alınacaq faizlər 

 

  

Qeyri-maddi aktivlər (amortizasiya çıxılmaqla) 

 

 

 Digər aktivlər 

 

  

Aktivlərin cəmi 

 

  

 

  

 

Öhdəliklə

 

 

 Tələb olunanadək depozitlər 

 

  

Müddətli depozitlər 

 

 

 Kredit təşkilatlarının tələbləri 

 

  

Mərkəzi Bankın tələbləri 

 

 

 Digər borc götürülmüş öhdəliklər 

 

  

Hesablanmış ödəniləcək faizlər 

 

 

 Subordinasiya olunmuş borclar 

 

  

Digər öhdəliklər 

 

 

 Öhdəliklərin cəmi 

 

  

 

  

 

Kapital  

 

 Adi səhmlər 

 

  

mtiyazlı səhmlər 

 

 

 Səhmlərin buraxılışından əldə edilmiş əlavə vəsaitlər 

 

  

Aktivlərin yenidən qiymətləndiriliməsi 

 

 

 Bölüşdürülməmiş mənfəət 

 

  

 

  

  

 

279Kapitalın cəmi 

 

  

Öhdəliklər və kapitalın cəmi 

 

 

 Gözlənilməyən maddələr 

 

  

Dövr üçün xalis gəlir 

 

 

  

Pul axınları haqqında hesabat 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən nağd pul axını 

1-ci il 


2-ci 

il 


3-cü 

il 


Alınmış (ödənilmiş) xalis faizlər və komisyon haqlar 

 

  

Alınmış dividendlər 

 

 

 Dilinq əməliyyatlarından gəlir (zərər) 

 

  

Xarici valyuta əməliyyatlarından gəlir (zərər) 

 

 

 Digər əməliyyatlardan daxilolmalar 

 

  

Ə

məkhaqqı və müavinatlar  

 

 nzibati xərclər 

 

  

Digər əməliyyat xərcləri 

 

 

 Ə

məliyyat aktivlərində artım (azalma) 

 

 

 Azərbaycan Mərkəzi Bankında məcburi ehtiyatlar 

 

  

Kredit təşkilatlarına qarşı tələblər 

 

 

 Müştərilərə verilmiş kreditlər 

 

  

Digər aktivlər 

 

 

 Ə

məliyyat öhdəliklərində artım (azalma) 

 

 

 Azərbaycan Mərkəzi Bankın və kredit təşkilatlarının tələbləri 

 

  

Müştərilərin tələbləri 

 

 

 Digər öhdəliklər 

 

  

Mənfəət  vergisindən  əvvəl  əməliyyat  fəaliyyətindən  gələn  xalis 

nağd pul axını 

 

  

Ödənilmiş mənfəət vergisi 

 

 

 Ə

məliyyat fəaliyyətindən xalis nağd pul axını 

 

 

 nvestisiya fəaliyyətindən nağd pul axını 

 

  

Alınmış (satılmış) xalis qiymətli kağızlar 

 

 

 Alınmış (satılmış) səhmlər 

 

  

Alınmış (satılmış) əsas vəsaitlər 

 

 

 Alınmış (satılmış) qeyri-maddi aktivlər 

 

  

nvestisiya fəaliyyətindən xalis nağd pul axını 

 

 

 Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən nağd pul axını 

 

  

Ödənilmiş dividendlər 

 

 

 Buraxılmış (geri alınmış uzunmüddətli) depozit sertifikatları 

 

  

Buraxılmış (geri alınmış uzunmüddətli) borc öhdılikləri 

 

 

 Buraxılmış (geri alınmış) səhmlər 

 

  

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən xalis nağd pul axını 

 

 

 Nağd pulda və nağd pul ekivalentlərində azalma/artım 

 

  

lin əvvəlində nağd pul və nağd pul ekivalentləri 

 

 

 lin sonunda nağd pul və nağd pul ekivalentləri 

 

  

 

Banklar  qanun  çərçivəsində  müəyyən  edilən  qaydada  qaynaqları  çeşidli aktivlərə yerləşdirir və qarşılığında gəlir əldə edərlər. Banklar fondlarını istifadə 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   230


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə