Microsoft Word zahid -ders vesaiti docxYüklə 4,77 Mb.

səhifə170/230
tarix14.09.2018
ölçüsü4,77 Mb.
1   ...   166   167   168   169   170   171   172   173   ...   230

 

 

356düşməsinə  gətirib  çıxarır.  Sayta  daxil  olan  istifadəçinin  sayını  artıra  biləcək 

keyfiyyətli tərtibat əsaslı xərclər tələb edir. Digəşirkətlərin saytlarındakı linklərdəəldə olunan gəlir. Bu link-

lərdən  gəliri  sayta  daxil  olanları  digər  resurslar  barədə  məlumatlandırmaqla 

ə

ldə  etmək  olar.  Nəticədə  onlar  alış-veriş  edirlər,  işə  düzəlirlər,  kurslara yazılırlar və s. bəzən bunu “fəaliyyət dəyəri” adlandırırlar. Partnyor proqramalrı 

çərçivəsində digər təşkilatlara aid olan linklər arasında sərhəd olduqca açıqdır. 

Hər iki halda sayt digər şirkətin bazarına kömək edir. Lakin buna görə ödəmə 

hər hadisədə müxtəlif cür formalaşır. Ən geniş  yayılmış link proqramlarından 

biri  partnyor  proqramlarıdır.  Adətən  sayt  sahibi  partnyorluq  üzrə  xidmətləri 

təmin  edən  topdan  satıcı  və  ya  üçüncü  tərəf  ilə  razılaşma  imzalayır.  Bu  razı-

laşmada  kimsə  partnyor  saytın  linkindən  istifadə  edərək  alış  etsə,  bu  zaman 

həmin sayt alış qiymətinin 3-15% və daha artığı həcmində komissiya faizi əldə 

edəcək. 

Gəlirin çox olması üçün sayta çox istifadəçi daxil olmalı və alış-veriş et-

məli, sayt xüsusi insan qruplarına istiqamətləndirilməlidir. Topdan ticarət satı-

cıları  üçün  partnyor  proqramları  vasitəsilə  müştəri  cəlb  edilməsinə  çəkilən 

xərclər  banerin  fiksasiya  olunmuş  miqdarından  aşağıdır.  Partnyor  proqramını 

istifadə etməklə topdan ticarət satıcısı yalnız baş tutmuş alış üçün ödəmə edir. 

Müştərinin cəlb olunmasına şəkilən xərc baner reklamının qiymətinin 10%-dən 

azdır. Buna görə də partnyor proqramları çox güman ki, ticarət edən şirkətlər 

üçün əsas reklam yerləşdirmək vasitəsi olacaq və saytın sahiblərinin daha çox 

uyğun gələn proqramı seçmək imkanı yaranacaqdır. Elektron biznes modelinin 

daha  uğurlu  həyata  keçirilməsi  üçün  gəlir  əldə  etmənin  bir  neçə  mənbəsini 

birləşdirmək lazımdır.  Xərclərin azaldılması. Geniş yayılmış elektron ticarət əsasən sahibkarlıq 

xərclərinin azaldılmasına əsaslanır və bir çox ənənəvi şirkətlər əsaslı şəkildə öz 

xərclərini  azalda  bilir  (əsas  işgüzar  əməliyyatlarını  internetə  yerləşdirməklə). 

nternetdən istifadə zamanı xərcləri azaltmaq üsulları aşağıdakılardır: 1.  Heyətə  çəkilən  xərclər.  nternetdən  istifadə  zamanı  vaxta  qənaət 

olunur.  nternet-mağazalarda müştərilər satıcı olmadan ticarət edirlər.Buna görə 

də bu sahədə də böyük xərcə ehtiyac yoxdur. Bununla eyni vaxtda şirkətə digər 

ixtisas üzrə bacarıqlı şəxslər lazımdır.  2.  Reklam  xərcləri.  nternet  bir  sıra  şirkətlərə  reklam  xərclərini  azalt-

mağa  imkan  verir.  nternetdə  reklam  yaratmağın  və  reklam  xidmətinin  maya 

dəyəri  on-layn  mühitindəkinə  nisbətən  ucuzdu,  auditoriyanı  idarə  etmək  isə 

daha  dəqiqdir.  Hal-hazırda  alış-veriş  agentlərinin  çoxu  internetin  köməyinə 

müraciət edir. Özünü bazarda təsdiq etmiş məhsulun istehsalçısı olan şirkətlər 

üçün  reklam  xərcləri  elə  də  bahalı  deyil.  Çünki,  müştəri  informasiyanı 

internetdə on-layn rejimdə asanlıqla tapır. Lakin,  nternetə yeni çıxmış bir sıra 

ş

irkətlər reklamın və tələb olunan xərclərin rolunu düzgün qiymətləndirmirlər. Ə

gər  axtarış  sistemləri  lazımi  müştəri  axınını  təmin  etmirsə,  onda  müştəriləri 
 

 

357toplamaq  lazımdır  (internetdə  reklam  yerləşdirməklə,  çapda,  reklam  lövhə-

lərində).  Reklam  materiallarının  və  kataloqların  çapına  və  çatdırılmasına  çox 

vəsait və vaxt tələb olunur.  nternet böyük həcmli informasiyaları pulsuz olaraq 

yaymağa imkan verir. Bir çox şirkətlər internetdə öz kataloqlarını yerləşdirirlər 

və  dövri  olaraq  ona  əlavələr  edirlər.  Digərləri  internetdə  reklam  materialları 

yerləşdirirlər.  nternetdə  mətn  və  ya  qrafik  təsvir  yerləşdirmək  üçün  onalrın 

hazırlanmasına vəsait və vaxt sərf etmək lazım gəlir. Lakin, sonradan bu məlu-

matlardan  istifadə  üçün  elə  də  xərc  tələ  olunmur.  nternetdə  informasiyanı 

təzələmək də asandır,xüsusilə saytlarda.  

3. Satış şəbəkəsinin yaradılmasına çəkilən xərc. Elektron ticarətin əsas 

üstünlüyü müştəri və partnyorlarla işi sifarişin avtomatlaşdırılmasını təmin edən 

və məhsulu ehtiyatda saxlayan avtomatlaşdırılmış sistemin yaradılmasıdır. Belə 

sistem distribusiya xərclərini azaltmağa imkan verir. 4. Marketinq informasiyasının alınmasına çəkilən xərclər. Anketləş-

dirmə,  sorğu  və  s.  Proseslərin  aparılması  avtomatlaşdırıldığından  lazım  olan 

informasiyanın yığılması və işlənməsinə çəkilən xərclər xeyli azalıb. 

5.  Daxili  rabitə  xərcləri.  Müşavirələrin,  ezamiyyətlərin,  lazım  olan  in-

formasiyanın axtarışına sərf olunan vaxtın, telefon danışıqlarının müddətinin və 

sayının azaldılması iş vaxtına qənaət etməyə və işi daha effektiv etməyə imkan 

verir. 


6.  Xarici  partnyor  və  istehlakçılarla  qarşılıqlı  əlaqələrə  çəkilə

xərclər.  Tələb  olunan  informasiya  internet  vasitəsilə  avtomatlaşdırılmış 

rejimdə, ofis-menecerlərin iştirakı olmadan həyata keçirilir. Bu da beynəlxalq 

danışıqlar və səfərlərə çəkilən xərcləri azaldır. 

7. Ofis yerlərinin icarəsinə çəkilən xərclərAnbar yerlərinin icarəsi, ti-

carət meydançalarının icarəsindən daha ucuzdur. Tele iş prinsipi ofis yerlərinin 

icarəsinə çəkilən xərcləri azaldır. 

8. Məhsul və xidmətlərin alınmasına çəkilən xərclər. Real rejimdə ye-

rində  ödəniş  və  hətta  məhsulun  çatdırılmasını  təmin  edən  alqı  prosesi  bu 

prosesin həyata keçirilməsinə çəkilən xərcləri azaldır. 

9.  nternet-şirkət yaratmağa çəkilən xərclər.  nternet-şirkətin  yaradıl-

masını  off-layn  maqazin  yaradılması  ilə  müqayisə  etsək,  sözsüz  ki,  üstünlük 

internet-şirkətdə olacaq. Bundan başqa internetin şirkətlərə pula qənaət etməyə 

imkan verən digər üsulları da var. Sayt yaratmaqda əsas məqsəd biznesin həyat 

keçirilməsinə çəkilən xərcləri azaltmaq olmalıdır. Şirkət üçün məhz bu məqsəd 

digər məqsədlərdən üstün olmalıdır.  10. Məhsul və xidmətlər. Məhsul satışının və xidmət göstərilməsinin  n-

ternet  vasitəsilə  on-layn  maqazinlərdə,  nternet-auksionlarda,  B2B  elektron 

ticarət  meydançalarında  həyata  keçirilməsi  məhsul  və  xidmətlərin  geniş 

spektrda adlandırılmasını özündə birləşdirir.  nternet şirkətdən “Biznes-biznes” 

(B2B)  sxemi  əsasında  və  istehlakçı  bazarına  “biznes-istehlakçı”(B2C)  sxemi 

ə

sasında çıxması üçün istifadə olunan fəaliyyəti daha effektivdir. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   166   167   168   169   170   171   172   173   ...   230


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə