Microsoft Word zahid -ders vesaiti docxYüklə 4,77 Mb.

səhifə99/230
tarix14.09.2018
ölçüsü4,77 Mb.
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   230

 

 

2061) bu Təlimatın 2.1.2-ci yarımbəndinin üçüncü abzasında nəzərdə tutulan 

məlumat; 

2) onun yerləşdiyi ölkədə dövlət qeydiyyatından keçdiyini təsdiq edən sə-

nəd, nizamnamə (əsasnamə), ən azı son üç maliyyə ili üçün auditor yoxlama-

sından  keçmiş  maliyyə  hesabatı  (balans,  mənfəət  və  zərər  haqqında  hesabat, 

nağd pulun hərəkəti barədə hesabat) və auditor rəyi; 

Həmin sahib fiziki şəxs olduqda: 

 1) onun soyadını, adını, atasının adını və vətəndaşlığını, şəxsiyyət vəsi-

qəsinin  və  ya  şəxsiyyətini  təsdiq  edən  digər  sənədin  məlumatlarını,  daimi 

yaşayış  yerini,  məşğuliyyət  növünü,  habelə  digər  təşkilatlarda  onun  mühüm 

iştirak paylarını göstərən məlumat; 

2)  şəxsiyyət  vəsiqəsinin  və  ya  şəxsiyyətini  təsdiq  edən  digər  sənədin 

surəti; 

3)  məşğuliyyət  növünü  təsdiq  edən  sənədin  notariat  qaydasında  təsdiq 

edilmiş surəti. 

Həmin sahib əcnəbi olduqda – bu Təlimatın 2.1.2-ci yarımbəndinin doq-

quzuncu  -  on  ikinci  abzaslarında  nəzərdə  tutulan  sənədlərdən  başqa  rezidenti 

olduğu ölkənin bir və ya bir neçə maliyyə təşkilatlarının müsbət tövsiyələri (bu 

şə

xslə hansı vaxtdan işgüzar münasibət yaratdığını, ödəmə qabiliyyətli müştəri olmasını  və  ya  maliyyə  vəziyyətini  xarakterizə  edə  bilən  digər  müsbət  gös-

təriciləri əks etdirə bilər) və ya bank hesablarından çıxarışlar. 

Bankda mühüm iştirak payının təklif edilən sahibi hüquqi şəxs olduqda: 

- onun icra orqanlarının rəhbərlərinin siyahısı; 

-  hər  rəhbər  üçün  onun  tərəfindən  imzalanmış  və  imzası  notariat  qay-

dasında təsdiqlənmiş vətəndaş qüsursuzluğuna dair ərizə. 

Rəhbər  əcnəbi  olduqda,  rezidenti  olduğu  ölkənin  müvafiq  hakimiyyət 

orqanları tərəfindən onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub-olunmadığı barədə 

verilmiş arayış;  

Ə

gər mühüm iştirak payının sahibi olan hüquqi şəxs şirkətlər qrupuna da-xildirsə bu qrup haqqında məlumatlar, o cümlədən qrupa daxil olan digər təşki-

latlarda mühüm iştirak payına malik şəxslər, bu şəxslərin inzibatçıları haqqında 

məlumatlar (sərbəst formada ətraflı və dürüst şəkildə tərtib olunmalı, fiziki və 

hüquqi şəxslərin adları ixtisarsız yazılmalıdır). 

Bankda  mühüm  iştirak  payının  təklif  edilən  sahibi  fiziki  şəxs  olduqda 

onun  tərəfindən  imzalanmış  və  imzası  notariat  qaydasında  təsdiqlənmiş,  və-

təndaş qüsursuzluğuna dair ərizə;  

Mühüm  iştirak  payının  sahibi  əcnəbi  olduqda,  rezidenti  olduğu  ölkənin 

müvafiq  hakimiyyət  orqanları  tərəfindən  onun  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb 

olunub-olunmadığı barədə verilmiş arayış; 

Bankın  yaradılması,  onun  nizamnaməsinin  qəbul  edilməsi  və  idarəetmə 

orqanlarının formalaşdırılması haqqında bütün təsisçilər tərəfindən imzalanmış 
 

 

207qərarın  notariat  qaydasında  təsdiq  edilmiş  surəti  və  bankın  təsisçiləri  və  ya 

onların səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən təsdiq edilmiş nizamnaməsi;  

Nizamnamədə bankın adı, olduğu yer, buraxdığı səhmlərin kateqoriyası, 

onların  nominal  dəyəri  və  miqdarı,  səhmdarların  hüquqları,  idarəetmə  orqan-

larının  tərkibi,  fəaliyyət  müddəti  və  salahiyyətləri,  habelə  könüllü  ləğv  etmə 

qaydaları öz əksini tapmalıdır; 

Bankın  kommersiya  strategiyasını,  nəzərdə  tutduğu  fəaliyyət  növlərini, 

təşkilati strukturunu, o cümlədən daxili nəzarət sistemini və ilk üç il üçün ma-

liyyə  proqnozlarını  (balans,  mənfəət  və  zərər  haqqında  hesabatı)  müəyyən-

ləşdirən biznes-plan;  

Bankın təklif edilən inzibatçılarının siyahısı, habelə onların hər biri üçün 

peşə ixtisası və təcrübəsi haqqında məlumatın göstərildiyi sənədlərin (təhsil və 

ə

mək  fəaliyyəti  haqqında)  notariat  qaydasında  təsdiqlənmiş  surətləri,  həmin şə

xslər  tərəfindən  doldurulmuş  anket  (Əlavə  N  6),  bankda  və  digər  hüquqi 

şə

xslərdə  onların  mühüm  iştirak  paylarının  miqdarı  və  siyahısı,  tərəflərindən imzalanmış  və  imzası  notariat  qaydasında  təsdiqlənmiş  vətəndaş  qüsursuz-

luğuna dair ərizə;  

nzibatçı  əcnəbi  olduqda,  rezidenti  olduğu  ölkənin  müvafiq  hakimiyyət 

orqanları tərəfindən onun cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub-olunmadığı barədə 

verilmiş arayış;  

Xarici  bank  və  ya  xarici  bank  holdinq  şirkəti  yerli  törəmə  bank  təsis 

etdiyi halda bu Təlimatın 2.3-cü bəndində göstərilmiş sənədlər; 

lkin  müraciətə  baxılması  üçün  dövlət  rüsumunun  ödənildiyini  təsdiq 

edən bank sənədi. 

Xarici bankın yerli filialının açılmasına dair ilkin müraciətə (bankın səla-

hiyyətli şəxsi tərəfindən imzalanmalıdır) aşağıdakı sənədlər əlavə olunmalıdır: 

1.  bankın  nizamnaməsi  və  filialın  yaradılması  barədə  səlahiyyətli  ida-

rəetmə orqanının qərarının surəti; 

2. bankın mühüm iştirak paylarına malik olan sahiblərinin payı göstəril-

məklə siyahısı; 

3. əgər bank şirkətlər qrupuna daxildirsə, bu qrup haqqında məlumatlar, o 

cümlədən  qrupa  daxil  olan  digər  təşkilatlarda  mühüm  iştirak  payına  malik 

şə

xslər, bu şəxslərin inzibatçıları haqqında məlumatlar (sərbəst formada ətraflı və  dürüst  şəkildə  tərtib  olunmalı,  fiziki  və  hüquqi  şəxslərin  adları  ixtisarsız 

yazılmalıdır); 

4. bankın ən azı son üç maliyyə ili üçün auditor yoxlamasından keçmiş 

maliyyə  hesabatı  (balans,  mənfəət  və  zərər  haqqında  hesabat,  nağd  pulun 

hərəkəri barədə hesabat) və auditor rəyi; 

5. bankın  səlahiyyətli idarəetmə  orqanı tərəfindən  təsdiq  edilmiş  filialın 

ə

sasnaməsi. Əsasnamədə filialın adı, olduğu yer, fəaliyyəti ilə bağlı digər məlu-matlarla  yanaşı  təsisçi  bank  tərəfindən  filiala  ayrılmış,  kapitala  bərabər  tutul-

muş  vəsaitin  miqdarı,  bank  fəaliyyəti  növləri,  filialın  idarəetmə  strukturu  və 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   95   96   97   98   99   100   101   102   ...   230


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə