Microsoft Word zeynalov natiq dissertasiya docYüklə 0,71 Mb.

səhifə1/26
tarix14.09.2018
ölçüsü0,71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


 AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

«MAG STRATURA  MƏRKƏZ » 

 

Əlyazması hüququnda 

 

 Zeynalov Natiq Əhməd oğlu 

 

«  qtisadiyyatın real sektorunun inkişafında bank sekrotunun rolu və onun yüksəldilməsi istiqamətləri »    mövzusunda 

 

MAG STR D SSERTAS YASI 

stiqamətin şifri və adı: 

M010000   

Maliyyə 


xtisasın şifri və adı: 

M010003             Bank işi 

 

Magistr proqramının rəhbəri:           i.e.d. prof.R.M.Rzayev  

Elmi rəhbər                                      i.e.d. prof. M.M.Bağırov     

Kafedra müdiri -                              i.e.d. prof. Z.F.Məmmədov 

 

 

 Bakı  2015

 

  

  MÜNDƏR CAT: Giriş..........................................................................................................................3 

 I Fəsil. Bankın yaranması və təşkilinin nəzəri-metodoloji əsasları...................7 1.1.Bank anlayışı, onun təşkilinin nəzəri əsasları.....................................................7 

1.2. qtisadiyyatın real sektoru,onun inkişafında bankların rolu və yeri...................12 

1.3.Bank sistemi və onun fəaliyyətinin həyata keçirilmə istiqamətləri ...................17 

 II Fəsil.  qtisadiyyatın inkişafında bankların rolunun təhlili............................28 2.1.Bank fəaliyyətinin hüquqi əsasları......................................................................28 

2.2.Bankların real sektordakı fəaliyyətinin təhlili.....................................................33 

III Fəsil. Real sektorda bank fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi.............................41 

3.1.Bank fəaliyyətinin inkişaf strategiyası.................................................................41 

3.2.Real sektorda bank fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri.......................47 

3.3.Bank  sektorunun  beynalxalq  maliyyə  qurumları  ilə  əməkdaşlığının  inkişaf 

etdirilməsi...................................................................................................................53 Nəticə və təkliflər......................................................................................................68 

Ə

dəbiyyat siyahısı.....................................................................................................73 

           

 

  

 

  

 

  

 

  
Giriş 

         Mövzunun 

aktuallığı. 

Azərbaycan 

Respublikasıcıda 

sağlam 


milli 

iqtisadiyyatın,  onun  real  sektorunun  formalaşdırılması  və  inkişafı  xeyli  dərəcədə 

kredit  münasibətlərinin  mövcud  potensialının,  eləcə  də  güclü  və  etibarlı  bank 

sisteminin  realaşdırılmasından  asılıdır.Bununla  əlaqədar  olaraq  ölkədə  bazar 

münasibətlərində  bank  sisteminin  və  infrastrukturunun  formalaşması  prosesi 

gedir.Bununla  yanaşı,  transformasiya  olunan  iqtisadiyyatda,  onun  real  sektorunda 

həmin  prosesi  ləngidən  amillər  fəaliyyət  göstərir  ki,  bu  da  milli  iqtisadiyyata 

yönəldilən  kredit  resursları  həcminin  azalmasına,  real  sektorun  uzunmüddətli 

kreditləşdirilməsinin  xüsusi  çəkisinin  aşağı  düşməsinə,  borc  kapitalının  istehsal 

sferasından  tədavül  sferasına  axınına  və  s.  gətirib  çıxarır.Nəticədə,  həm  bazar 

iqtisadiyyatının formalaşdırılması vasitalərindən, həm də onun sabitləşdirilməsini və 

iqtisadi  artımı  təmin  edən  amillərdən  biri  kimi  kredit  özünün  potensial  imkanlarını 

reallaşdıra bilmir. 

Bank  sisteminin  təşkili  makroiqtisadi  sabitliyin  təmin  edilməsində, 

iqtisadiyyatın  və  onun  ayrı-ayrı  sektorlarının,  habelə  bazar  infrastrukturunun 

inkişafında  mühüm  rol  oynayır.  Bank  sisteminın  inkişafı  ənənəvi  və  alternativ 

maliyyə  vasitələrindən  istifadə  etməklə  daxili  yığımın  mexanizmini  fəallaşdırmağa 

imkan verir. Bazar münasibətlərinə keçid bank sektoru tərəfindən ölkədə investisiya 

prosesini  fəallaşdırmağa,

 

əhalinin  əmanətlərinin  iqtisadiyyatın  real  sektorlarına 

transformasiyasına real zəmin yaratmaqdadır. 

Ölkədə  iqtisadiyyatın  real  sektorunun  normal  fəaliyyət  göstərməsi  üçün  onun 

ə

sasını  təşkil  edən  bütün  zəruri  ünsürlərin,  xüsusilə  bank  münasibətlərinin formalaşdırılması və inkişafı zəruridir. 

qtisadi inkişafın müasir səviyyəsinə uyğun bank sisteminin formalaşdırılması 

və  təkmilləşdirilməsi  kredit  mexanizminin  milli  iqtisadiyyatın  real  sektorunun 

dirçəldilməsinə  təsirinin  müəyyən  edilməsi,  real  sektorun  maliyyə  və  bank-kredit 

arasında  normal  qarşılıqlı  fəaliyyətin  təmin  edilməsi  ilə  bağlı  bir  sıra  problemlərin 

mövcudluğu  tədqiqat  mövzusunun  seçilməsinə  əsas  vermişdir.  Bu  problemlərin 

tədqiq  edilib  öyrənilməsi  ölkədə  bankların  kredit  siyasətinin  formalaşmasına  uyğun 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə