Microsoft Word zulu disser docxYüklə 0,55 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/24
tarix27.03.2018
ölçüsü0,55 Mb.
#35161
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


AZƏRBAYCAN RESPUBL KASI TƏHS L NAZ RL Y  

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  QT SAD UN VERS TET  

«МАG STRATURA MƏRKƏ» 

 

Ə

lyazması hüququnda  

  

   

 

  

________ smayılzadə  Zülfüqar  Natiq  oğlu 

_______ 

 

(MAG STRANTIN A.S.A.)  

__ 


«Strateji dəyişikliklərin idarə edilməsi» mövzusunda

____ 


 

 

  

 

MAG STR D SSERTAS YASI  

 

 stiqamətin şifri və adı     M020000         Menecment 

 

 xtisasın şifri və adı          M020012           «Strateji  idarəetmə»     

                                                                           (menecment) 

 

 Elmi rəhbər   

                           Magistr proqramının rəhbəri                       (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)          (A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)            

  i.e.d.  Həsənov H.S.___                             i.e.d.  Həsənov H.S._____              __________________________               ________________________      

 

 

 

 

 

    

Kafedra müdiri 

(A.S.A., elmi dərəcə və elmi ad)  prof. K. A. Şahbazov_____ 

___________________________________________________ 

 

 

  

BAKI  - 2 0 1 5 
 

 MÜNDƏR CAT 

 

Giriş .......................................................................................................................... 3 

 

I  FƏSIL.  Qeyri-müəyyənlik  şəraitində  strateji  idarəetmədən  istifadənin  nəzəri  

ə

sasları  ................................................................................................... 6 

1.1. Strateji idarəetməyə zərurətin genezisi və təkamülü ....................... 6 

1.2.Işgüzar  təşkilatın  strateji  görmə  imkanının  formalaşdırılmasının 

özəllikləri ........................................................................................ 23 

II  FƏSIL.  Qeyri-müəyyənlik  şəraitində  strateji  dətişikliklərin  aparılması    

yolları.................................................................................................. 32 

2.1. 


ş

güzar  təşkilatlarda  strateji  dəyişikliklərin  əsas  sahələrinn 

müəyyənləşdirilməsi xüsusiyyətləri................................................ 32 

2.2.  Xarici  mühitdəki  gözlənilməyən  dəyişikliklərə  adekvat  idarəetmə 

reaksiyasının seçilməsinin üstünlükləri .......................................... 45 

2.3.  şgüzar  təşkilatın  inkişaf  planlarının  hazırlanması  və  strateji 

ehtiyatların paylaşdırılmasına müasir yanaşma  ............................. 54 

Nəticə ...................................................................................................................... 74 

stifadə edilmiş ədəbiyyat ..................................................................................... 79 

Резюме


 .................................................................................................................... 81 

Summaru ................................................................................................................ 82 


 

G R Ş Mövzunun aktuallığı. Cağdaş postindustrial dövr qeyri-müəyyənliklə, konkret 

inkişaf  qanunauyğunluqlarının  olmaması  və  qloballaşma  ilə  xarakterikdir. 

Cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərin ildırım sürəti ilə yayılması və beynəlmiləlləşmə 

ayrı-ayrı  ölkələri,  onların  sosial-iqtisadi  və  siyasi-hüquqi  vəziyyətlərini  bir-birinə 

yaxınlaşdırmışdır. 

ETT-nin postdustrial dövrün əsas hərəkətverici qüvvəsi rolunu oynaması, yeni 

məhsul  və  texnologiyaların  bazara  daxil  olması  ənənəvi  rəqabət  mübarizəsini  və 

dinamikasını  dəyişdirmişdir.  Bu  şəraitdə  gözlənilən  və  gözlənilməyən  dəyişiklilərin 

konkret  işgüzar  təşkilati  təsirinin  mənfi  fəsadlarının  qarşısının  alınması  və  ya 

yumuşaldılması,  dəyişkən  mühitdə  fəaliyyət  göstərmə  üsullarını  hazırlamaq  üçün 

strateji  menecment  yaranmışdır.  Strateji  çeviklik  rəqabət  mübarizəsində  mövqenin 

seçilməsi, strateji seqmentləşdirmə, sinergetika, diversifikasiya və strateji menecment 

sisteminin  digər  komponentləri  sahibkarliq  strukturlarına  mürəkkəb  və  dəyişkən 

xarici mühit şəraitində fəaliyyət imkanı verir. Lakin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

yerli  işgüzar  təşkilatların  idarə  edilməsində  strateji  menecment  sistemindən  istifadə 

dərəcəsi  aşağıdır  və  demək  olar  ki,  bu  məsələyə  lazımi  əhəmiyyət  verilmit.  Başqa 

sözlə  desək,  bu  təşkilatlar  bazar  şəraitində  uzunmüddətli  məqsədləri 

müəyyənləşdirmək, bu məqsədlərə çatmağa xidmət edən strategiyaları hazırlamaq və 

həyata keçirmək sahəsində kifayət qədər biliklərə, təcrübəyə malik deyildirlər. 

ş

güzar  təşkilatların  xarici  mühiti  sabitlikdən  dinamikliyə  doğru  dəyişir. Rəhbərliyin  səriştəsizliyi,  tələb  və  təklifin  gözlənilmədən  dəyişməsi,  yaradıcılığa,  

yenilyə  ehtiyacın  yaranması  və  texnoloji  biliklərin  fasiləsiz  şəkildə  inkişafı  xarici 

mühitin  qeyri-müəyyənliyini  şərtləndirən  əsas  amillərdir.  Gözlənilmədən  baş  verən 

dəyişiliklər  işgüzar  təşkilatlara  daha  ciddi  problemlər  yaradır.  Çünki,  bu  cür 

dəyişiliklərə adekvat cavab verməyin həlli yolları əvvəlcədən müəyyən olmur. 

Müəssisələr  məhsul  və  xidmətlərin  istehsalında  mürəkkəb  biliklər  istifadə 

etdircə  onların  xarici  mühiti  də  bir  o  qədər  mürəkkəbləşir.  Amma  istifadə  olunan 

texnoloji biliklər rasional şəkilə salındıqda, yəni onlar tez dərk olunan komponentlərə 

bölündükdə xarici mühiti də tez bir zamanda başa düşmək olur. 
Yüklə 0,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə