Mikrobiologiya


) Parotitin laborator diaqnostikasında virusun identifikasiyası hansı metodla aparılmır?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə14/15
tarix01.11.2017
ölçüsü1,4 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

894) Parotitin laborator diaqnostikasında virusun identifikasiyası hansı metodla aparılmır?
A) Hemadsorbsiyanın tormozlanma reaksiyası ilə

B) Aqqlütinasiya reaksiyası ilə

C) Hemaqqlütininin tormozlanma reaksiyası ilə

D) İmmunoflüoressensiya, immunoferment analizi ilə

E) Neytrallaşma reaksiyası ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
895) Adenoviruslar hansı yolla ötürülə bilmir?
A) Yalnız fekal-oral

B) Zədələnmiş dəri vasitəsilə

C) Hava-damcı,fekal-oral

D) Transmissiv

E) Təmas
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
896) Adenovirus infeksiyası zamanı hansılar giriş qapısı ola bilməz?
A) Bağırsağın selikli qişası

B) Yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişası

C) Mədənin selikli qişası

D) Sidik yollarının distal hissəsinin selikli qişası

E) Gözün konyuktivasının selikli qişası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
897) Adenovirusların laborator diaqnostikasında virusu tapmaq üçün hansı materiallar istifadə olunmur?
A) Nəcis, sidik

B) Burun udlaqdan yaxma

C) Bəlğəm

D) Limfa vəzilərinin, badamcıqların, adenoidlərin bioptatı

E) Konyuktivianın selikli qişasından yaxma
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
898) Adenoviruslar hansı xəstəlikləri törədə bilmir?
A) Pnevmoniya

B) Ensefalomielit

C) Pielonefrit

D) Konyuktivit

E) Ensefalit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
899) Xəstələrdən alınmış adenovirusları tipləşdirmək üçün hansı reaksiyalar istifadə edilir?
A) Hemadsorbsiya reaksiyası

B) Aqqlütinasiya reaksiyası

C) Komplementin birləşmə reaksiyası

D) Hemaqqlütinasiyanın tormozlanması reaksiyası, immunofluoressensiya, neytrallaşma reaksiyası

E) İmmunoblot
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
900) Reovirus infeksiyasının epidemiologiyası nə ilə xarakterizə olunmur?
A) Fekal-oral yolla yoluxma müstəsna edilmir

B) Reoviruslar fiziki və kimyəvi agentlərə qarşı həssasdır

C) Viruslar adətən hava-damcı yolu ilə ötürülür

D) Simptomsuz daşıyıcılıq virusun sirkulyasiyasında vacib rol oynayır

E) Reoviruslar yüksək kontagiozdur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
901) Uşaqlarda koronavirusların törətdiyi xəstəliklər aşağıdakı klinik əlamətlərdən hansı ilə xarakterizə olunmur?
A) Əsas simptom- profuz zökəmdir

B) Udlağın iltihabı

C) Xəstəliyin xarakterik simptomu- konyuktivitdir

D) Qızdırma, ümumi intoksikasiya

E) Öskürək
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
902) Rinovirusların identifikasiyası nə ilə xarakterizə olunmur?
A) Yoluxma hava-damcı yolu ilə baş verir

B) Xəstəlik otit, traxeobronxit, pnevmoniya kimi fəsadlaşmalar verə bilər

C) Keçirilmiş infeksiyadan sonra uzun müddətli immunitet yaranır

D) Xəstəlik zökəm, öskürək, baş ağrısı, ümumi zəifliklə müşahidə olunur

E) İnkubasiya dövrü 2-3 gün, xəstəlik 5-7 gün davam edir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
903) A və B tipli Koksaki, ECHO virusları hansı xəstəlikləri törədə bilmir?
A) Pielonefrit

B) Miokardit

C) Ekzantema

D) Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri və pnevmoniya

E) Aseptik meningit və ifliclər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
904) Kəskin respirator xəstiliyi hansı viruslar törədə bilər?
A) Məxmərək virusu

B) Parotit virusu

C) Rotaviruslar

D) Rinoviruslar, koronaviruslar, qızılca virusu

E) Arboviruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
905) Kəskin qastroenteriti hansı viruslar törədə bilmir?
A) 40 və 41 serotipli adenoviruslar

B) Koronaviruslar

C) Rotaviruslar

D) Kalsiviruslar

E) Herpes virusları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
906) Qripin ən xarakter simptomlarına hansılar aiddir?
A) Miokardit

B) Qastroenterit

C) Konyuktivit

D) Meninqitlər

E) İntoksikasiya, hemorragik simptom, traxeit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
907) Hamilə qadınlarda və yenidoğulmuş uşaqlarda qripin fəsadlaşması necə müşahidə oluna bilməz?
A) Yeni doğulmuşun perinatal ölümü

B) Meningitlər

C) Spontan abortlar

D) Vaxtından əvvəl doğuşlar

E) Ölü doğulma
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
908) Qripin profilaktikası və müalicəsi üçün nə istifadə olunmur?
A) Adapromin

B) Ampisillin

C) Amantadin

D) Remantadin

E) Aminokapron turşusu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
909) Epidemik parotitin klinik simptomlarına hansılar aiddir?
A) Temperaturun yüksəlməsi, intoksikasiya, qulaqların və çənəaltı tüpürcək vəzilərinin böyüməsi

B) Miokardit

C) Konyuktivit

D) Rinit


E) Laringit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
910) Qrip virusunun hemaqqlütininin funksiyası nədən ibarətdir?
A) Virus hissəciyinin yığılmasını təmin edir

B) Virusun hüceyrəyə adsorbsiya etməsini və içəri daxil olmasını təmin edir

C) Virus hüceyrələrinə stabillik verir

D) Hüceyrənin plazmatik membranının zülallarını parçalayan fermentdir

E) Virus genomunun replikasiyası üçün vacibdir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
911) Qrip virusunun reseptorları hansılardır?
A) Karbohidratlar

B) Qlikoproteidlər

C) Polisaxaridlər

D) Boy faktorları

E) Lipidlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
912) Qrip viruslarının pandemik ştamlarının meydana çıxması nə ilə əlaqədardır?
A) Rekombinasiya (şift) nəticəsində nukleoproteid geninin dəyişməsi

B) Virusların heyvan populyasiyalarından ötürülməsi nəticəsində bütün genlərin dəyişilməsi

C) Virusun daxili zülallarının genlərində nöqtəvi mutasiyaların (dreyf) meydana çıxması

D) Hemaqqlütinin və neyraminidaza köklərində nöqtəvi mutasiyaların toplanması

E) Rekombinasiya (şift) nəticəsində hemaqqlüsinin və neyraminidaza geninin dəyişməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
913) Qrip viruslarının epidemik ştammlarının üzə çıxması nə ilə əlaqədardır?
A) Rekombinasiya nəticəsində nukleoproteid geninin dəyişilməsi

B) P zülallarının köklərində nöqtəvi mutasiyaların toplanması

C) Virusun daxili zülallarının köklərində nöqtəvi mutasiyaların meydana çıxması

D) Virusların heyvan populyasiyalarından ötürülməsi nəticəsində bütün genlərin dəyişilməsi

E) Hemaqqlütinin və neyraminidaza köklərində nöqtəvi mutasiyaların toplanması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
914) Qripin pandemiyasının meydana çıxmasının əsas səbəbi nədir?
A) Virusun yeni serovariantlarının əmələ gəlməsi və onlara qarşı kollektiv immunitetin olmaması

B) İnfeksiya nəticəsində immunitetin zəifləməsi

C) Əhalinin davamlı olmayan immuniteti

D) Cənub-Şərqi Asiya ölkələrində qripp virusunun yeni serovariantlarının meydana çıxması

E) Virusun daxili zülallarının aktigen strukturunun dəyişməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
915) Qripin laborator diaqnostikasında virusun aşkar edilməsi üçün optimal sistem hansılardır?
A) 6-8 günlük toyuq embrionları

B) Yeni doğulmuş siçanlar

C) İnsan və meymun embrionunun böyrək hüceyrələri kulrurası, MDSK

D) İnsan embrionunun diploid hüceyrələri

E) 9-11 günlük toyuq embrionları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
916) Qripin profilaktikası və müalicəsi üçün nə istifadə oluna bilər?
A) 5-yod-2-dezoksiuridin

B) Ampisillin

C) Adenin-arabinozid

D) Remantadin

E) Metisazon
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
917) Paramiksovirusların genomu nədən ibarətdir?
A) Xətti 1 zəncirli müsbət saplı RNT

B) Xətti 2 qat saplı DNT

C) Xətti 1 zəncirli mənfi saplı RNT

D) Xətti fraqmentar 2 qat saplı RNT

E) Halqaşəkilli bir qat saplı RNT
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
918) Qızılca virusu hansılara aiddir?
A) Paramiksoviruslara

B) Adenoviruslara

C) Ortomiksoviruslara

D) Poksviruslara

E) Pikornaviruslara
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
919) Aseptik meningitlər hansı viruslarla törədilir?
A) Ortomiksoviruslarla

B) Enteroviruslarla

C) Bütün qeyd olunanlarla

D) Arboviruslarla

E) Retroviruslarla
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
920) Hansı xəstəliyin törədəcisi parazitlərə aiddir?
A) Toksoplazmoz

B) Parotit

C) Qöy öskürək

D) Taun


E) Gənə ensefaliti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
921) Hansı xəstəliyin törədəcisi parazitlərə aiddir?
A) Taun

B) Qöy öskürək

C) Gənə ensefaliti

D) Parotit

E) Trixomonoz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
922) Paramyxovirus cinsinə aid olan viruslar hansı xəstəliyi törədir?
A) Qayıdan və səpgili yatalaq

B) Paraqrip, Nyukasl xəstəliyi, parotit

C) Qrip, məxmərək

D) Heyvanların taunu, qızılça

E) Skarlatina, herpes
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
923) Morbillivirus cinsinə aid olan viruslar hansı xəstəliyi törədir?
A) Heyvanların taunu, qızılça

B) Qrip, məxmərək

C) Skarlatina, herpes

D) Paraqrip, Nyukasl xəstəliyi, parotit

E) Qayıdan və səpgili yatalaq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
924) Hansı xəstəliyin törədicisi viruslara aiddir?
A) Taun

B) Parotit

C) Vəba

D) QonoreyaE) Göy öskürək
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
925) Paramyxoviridae cinsinə hansı viruslar aiddir?
A) Paramyxovirus, Arbovirus

B) Orthopoxvirus, Morbillivirus

C) Pikornavirus,Alphavirus

D) Flavivirus, Morbillivirus

E) Paramyxovirus,Morbillivirus,Metamyxovirus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
926) Məxmərək xəstəliyini hansı cinsin nümayəndəsi törədir?
A) Flavivirus

B) Pikornavirus

C) Rubivirus

D) Orthopoxvirus

E) Paramyxovirus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
927) Hepatit xəstəliyini hansı mikroorqanizmlər törədir?
A) İbtidailər

B) Göbələklər

C) Viruslar

D) Enterobakteriyalar

E) Kokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
928) Hansı xəstəliyin törədicisi viruslara aiddir?
A) Toksoplazmoz

B) Göy öskürək

C) Gənə ensefaliti

D) Trixomonoz

E) Taun
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
929) Hansı xəstəliyin törədəcisi viruslara aid deyil?
A) Qızılca

B) Qrip


C) Parotit

D) Malyariya

E) Gənə ensefaliti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
930) Hansı xəstəliyin törədəcisi viruslara aid deyil?
A) Taun

B) Məxmərək

C) Gənə ensefaliti

D) Herpes

E) Nyukasl xəstəliyi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
931) Ortomyxoviridae ailəsinə hansılar aiddir?
A) İnsan,heyvan,quş qripinin virusları

B) Quduzluq virusları

C) Paraqrip, parotit virusları

D) İnsan və meymun rinovirusları

E) Arboviruslar,rubiviruslar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
932) Paramyxoviridae ailəsinə hansılar aiddir?
A) Quduzluq virusları

B) Paraqrip, parotit virusları

C) İnsan və meymun rinovirusları

D) Arboviruslar,rubiviruslar

E) İnsan,heyvan,quş qripinin virusları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
933) İnsan orqanizminə quduzluq virusu hansı yolla keçir?
A) Alimentar

B) Cinsi


C) Hava-damcı

D) Xəstə heyvanların dişləməsi zamanı

E) Ağcaqanadın dişləməsi zamanı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
934) Hansı xəstəliyin törədəcisi viruslara aid deyil?
A) Taun

B) Məxmərək

C) Herpes

D) Gənə ensefaliti

E) Nyukasl xəstəliyi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
935) Quduzluq xəstəliyinin diaqnostikasının tezləşdirilmiş üsulu hansıdır ?
A) Elementar Paşen zərrəciklərinin tapılması məqsədi ilə virusskopik tədqiqat

B) İmmynofluoressensiya reaksiyasında sidiyin cöküntüsündə virus antigeninin tapılması

C) Romanovski-Gimza ilə rənglənmiş qan yaxmalarinda parazitlərin tapılması

D) Qida məhsullarında,xəstədən götürülmüş materiallarda toksinin tapılması

E) Heyvanların tüpürcək vəzilərinin və beyin kəsiklərinin yaxmalarında-izlərində Babeş-Neqri cisimciklərinin tapılması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
936) Hansı xəstəliyin törədəcisi viruslara aid deyil?
A) Quduzluq

B) Parotit

C) Leyşmanioz

D) Nyukasl xəstəliyi

E) Herpes
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
937) Mikoplazmanın morfoloji və fizioloji xüsusiyyətləri hansılardır?
A) ”Aslan yalı” nı xatırladan əyri kənarları olan koloniyalar

B) Yarımduru aqarda bitən və qayqanağı xatırladan yumru koloniyalar

C) “Krujeva dəsmalı”nı xatırladan koloniyalar

D) Mühütin üstündə yayılan şəffaf təbəqə

E) Hörüyü xatırladan mikrokoloniyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
938) Su çiçəyinin laborator diaqnostikasının effektiv üsulu hansıdır?
A) Elementar Paşen zərrəciklərinin tapılması məqsədi ilə virusskopik tədqiqat

B) Heyvanların tüpürcək vəzilərinin və beyin kəsiklərinin yaxma-izlərində Babeş-Neqri cisimciklərinin tapılması

C) Romanovski-Gimza ilə rənglənmiş qan yaxmalarında parazitlərin tapılması

D) Vezikulların içindən götürülən yaxmaların virusskopiyası

E) İmmynofluoressensiya reaksiyasında sidiyin cöküntüsündə virus antigeninin tapılması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
939) Məxmərək xəstəliyin yoluxma yolları hansıdır?
A) Alimentar

B) Cinsi


C) Parenteral

D) Məişət-təmas

E) Hava-damcı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
940) “Kəmərləyici dəmirov” xəstəliyini hansı mikroorqanizm törədir?
A) Göbələklər

B) Enterobakteriyalar

C) Viruslar

D) Kokklar

E) İbtidailər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
941) Hansı xəstəliyin törədəcisi viruslara aiddir ?
A) Trixomonoz

B) Malyariya

C) Toksoplazmoz

D) Leyşmanioz

E) Quduzluq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
942) Ləng inkişaf edən infeksiyaların törədicilərinə hansılar aiddir?
A) Qram-mənfi kokklar

B) İbtidailər

C) Viruslar

D) Göbələklər

E) Qram-müsbət kokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
943) Ləng inkişaf edən infeksiyaları nə xarakterizə edir?
A) Olduqça uzun klinik əlamətlər dövrü

B) Olduqça uzun qalıq əlamətlər dövrü

C) Olduqça uzun sağalma dövrü

D) Olduqça uzun inkubasion dövr

E) Olduqça uzun prodromal dövr
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
944) Ləng inkişaf edən infeksiyaların törətdiyi xəstəliklər nə ilə nəticələnir?
A) Müalicənin uzanması ilə

B) Xroniki formaya keçməklə

C) Ölüm ilə

D) Sağalmadan sonra xəstəliyin residivi ilə

E) Tam sağalma ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
945) Ləng inkişaf edən infeksiyaların törətdiyi xəstəliklər zamanı nə zədələnir?
A) Heç biri

B) Bütün toxuma sistemləri

C) Bütün toxuma sistemləri, ya da orqanlar

D) Bir toxuma sistemi, ya da orqan

E) Bütün orqanlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
946) Echovirusların neçə seroloji tipi vardır?
A) 4

B) 30 –dan çox

C) 5

D) 25


E) 10
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
947) Virusların hansı qrupu ən böyük hesab olunur?
A) Çiçək vurusları qrupu

B) Polioviruslar qrupu

C) Koksaki viruslar qrupu

D) ECHO-viruslar qrupu

E) Rinoviruslar qrupu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
948) Koksaki viruslarının A qrupu neçə virusdan ibarətdir?
A) 18

B) 12


C) 24

D) 16


E) 6
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
949) Enterovirusların daha tez inaktivasiyası üçün hansı maddələr lazımdır?
A) Maqnezium xlorid

B) Ultrabənövşəyi şualar

C) Detergent

D) Efir


E) Xloroform
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
950) Poliomielitin iflic formasının inkişafına hansı faktor səbəb ola bilər?
A) Yalnız hamiləlik

B) İmmunlaşdırma, hamiləlik, tonzilloektomiya, güclü əzələ gərginliyi

C) Yalnız immunlaşdırma

D) Heç biri

E) Yalnız tonzillaektomiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
951) Aşağıdakı qrip viruslarından hansı yalnız insanı yoluxdurur?
A) A qrip virusları

B) C qrip virusları

C) B və C qrip virusları

D) B qrip virusları

E) A və C qrip virusları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
952) Aşağıdakı viruslardan hansında neyraminidaza yoxdur?
A) Respirator-sinsitial virusu (RS-virus)

B) Nyukasl xəstəliyinin virusu

C) Paraqrip virusu

D) Epidemik parotit virusu

E) Qızılca virusu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
953) A qrip viruslarında antigen dreyf prosesi hansı müddət ərzində baş verir?
A) Gözlənilmədən (birdən)

B) Bir çox illər ərzində

C) Bir neçə ay ərzində

D) Bir neçə həftə ərzində

E) Bir neçə gün ərzində
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
954) Qrip viruslarının hansı qrupu antigen şiftə meyllidir?
A) A qrip virusları

B) B qrip virusları

C) A və C qrip virusları

D) C qrip virusları

E) Quş qripi virusları
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
955) İnsanlardan, heyvanlardan, quşlardan ayrılan A qrip virusunun neçə hemaqqlyutinini (H) vardır?
A) 13

B) 5


C) 9

D) 20


E) 15
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
956) Aşağıdakı viruslardan hansında hemolizinlər vardır?
A) Paraqrip virusu

B) Nyukasl xəstəliyinin virusu

C) Qızılca virusu

D) Respirator-sinsitial virusu (RS-virusu)

E) Epidemik parotit virusu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
957) İnsanlardan, heyvanlardan,quşlardan ayrılan A qrip virusunun neçə neyraminidazası (N) vardır?
A) 19

B) 5


C) 15

D) 9


E) 20
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
958) Məxmərək virusu hansı cinsə aiddir?
A) Bunyaviridae

B) Adenoviridae

C) Paramyxoviridae

D) Rubivirus

E) Rhabdoviridae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
959) İnsanlarda aşkar edilənA qrip virusunun neçə hemaqqlütinini (H) vardır?
A) 1

B) 10


C) 5

D) 3


E) 9
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
960) İnsanlardan alınan A qrip virusunun neçə neyraminidazası (N) vardır?
A) 4

B) 3


C) 1

D) 2


E) 5
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
961) Aşağıdakı viruslardan hansı paramiksoviruslara aid deyil?
A) Respirator-sinsitial virusu (RS-virusu)

B) Qızılca virusu

C) Epidemik parotit virusu

D) Nyukasl xəstəliyinin virusu

E) Paraqrip virusu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
962) Qrip viruslarının aşkar edilməsi üçün hansı toxuma kulturasından istifadə olunur?
A) İnsan embrionunun böyrəklərinin hüceyrə kulturası

B) İtlərin böyrəklərinin hüceyrə kulturası (MDSK)

C) Birincili-tripsinizə olunmuş meymunların böyrəklərinin hüceyrə kulturası

D) Babuinlərin böyrəklərinin hüceyrə kulturası

E) Toyuq embrionunun böyrəklərinin hüceyrə kulturası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
963) Qızılca məxmərəyi zamanı birinci səpgi harada əmələ gəlir?
A) Üzdə

B) Ayağlarda

C) Bədəndə

D) Qollarda

E) Dodağlarda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
964) Toxuma kulturasında alınan qrip virusları hansı eritrositlərlə hemadsorbsiya reaksiyasında identifikasiya olunur?
A) Hind quşu eritrositləri ilə

B) İnsanın O-qrupa aid olan eritrositləri ilə

C) Toyuqların eritrositləri ilə

D) Hind donuzlarının eritrositləri ilə

E) İnsanın O-qrupa aid olan,toyuqların, hind donuzlarının eritrositləri ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
965) Nümunədə tapılan qrip viruslarının izolyasiyası neçə vaxt ərzində həyata keçirilir?
A) 3 gün

B) 5 gün


C) 10 gün

D) 4 gün


E) 7 gün
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
966) Amantadin hidroxlorid hansı qrip viruslarına qarşı effektivdir?
A) Quş qripi viruslarına

B) A qrip viruslarına

C) B qrip viruslarına

D) A və C qrip viruslarına

E) C qrip viruslarına
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
967) Qripə qarşı vaksin hansı hüceyrə kulturasında alınır?
A) VERO toxuma kulturasında

B) Meymunların böyrəklərinin hüceyrələrində

C) Toyuq embrionlarının allantois mayesində

D) İnsanın diploid hüceyrələrində

E) İnsan embrionlarının fibroblastlarının toxuma kulturasında
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə