Mikrobiologiya


) Bakteriyalar təqribən hansı ölçüdə olurlar?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə3/15
tarix01.11.2017
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

146) Bakteriyalar təqribən hansı ölçüdə olurlar?
A) 0,5-55 mkm

B) 10-55 mkm

C) 3-55 mkm

D) 3-10 mkm

E) 0,5-3 mkm
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
147) Duru qidalı mühitlər hansılardır ?
A) Qidalı bulyon, 0,5%-li ət-pepton aqar, şəkər bulyonu

B) Vismut sulfit aqar(VSA), 0,5%-li ət-pepton aqar, şəkər bulyonu

C) Qidalı bulyon,pepton su, şəkər bulyonu

D) Qidalı bulyon,0,5%-li ət-pepton aqar

E) Jelatin, qıcqırmış zərdab
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
148) Bərk qidalı mühitlər hansılardır ?
A) Qidalı bulyon, 0,5% ət-pepton aqar

B) Qıcqırmış zərdab, jelatin

C) Saburo, Endo, Levin, Vismut sulfit aqar (VSA) mühitləri

D) Qidalı bulyon, 0,5% ət-pepton aqar, şəkər bulyonu

E) Pepton su, qıcqırmış zərdab,jelatin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
149) Yarım duru qidalı mühitlər hansılardır ?
A) 1,5-2% ət-pepton aqar

B) Levin mühiti

C) Vismut sulfit aqar (VSA)

D) Şəkər bulyonu

E) Endo mühiti
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
150) Adi qidalı mühitlərə hansılar aiddir?
A) Kliqler , Resselk mühitləri

B) Ət-pepton aqar,qidalı jelatin

C) Pepton suyu,Saburo, Endo

D) Vismut sulfit aqar, sarılı-duzlu aqar

E) Pepton suyu, qidalı bulyon,ət-pepton aqar,qidalı jelatin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
151) Mürəkkəb qidalı mühitlərə hansılar aiddir?
A) Vismut sulfit aqar,Endo,Kliqler mühitləri

B) Jelatin, Kliqler mühiti

C) Şəkər bulyonu,pepton suyu,Endo

D) Ət-pepton bulyonu,qanlı aqar

E) Ət-pepton aqar,pepton suyu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
152) “Zənginləşmə mühiti” termini nə deməkdir?
A) Müəyyən mikroorqanizmin artımını stimulyasiya edən mühit

B) Bütün mikroorqanizmlərin artımını stimulyasiya edən mühit

C) Müəyyən mikroorqanizmin digərlərə nisbətən artımını tezləşdirən mühit

D) Bakteriyaların ayrı-ayrı növlərinin və qruplarının ayrılması və identifikasiyası üçün olan mühitlər

E) Patogen mikroorqanizmin artımını dayandıran mühit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
153) “Selektiv mühitlər” termini nə deməkdir?
A) Mühit hansındaki müəyyən mikroorqanizm daha yaxşı bitir

B) Müəyyən mikroorqanizmin artımını stimulyasiya edən,digərlərin artımını isə dayandıran mühit

C) Mühit hansındaki patogen olmayan mikroorqanizm daha yaxşı bitir

D) Mühit hansındaki patogen mikroorqanizm daha yaxşı bitir

E) Bakteriyaların ayrı-ayrı biovarlarının ,növlərinin və qruplarının ayrılması və identifikasiyası üçün olan mühitlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
154) Differensial-diaqnostika məqsədi ilə hansı mühitlər istifadə olunur?
A) Müəyyən mikroorqanizmin digərlərə nisbətən artımını tezləşdirən mühit

B) Mühit hansında yalnız qeyri- patogen mikroorqanizmlər daha yaxşı bitir

C) Müəyyən mikroorqanizmin artımını stimulyasiya edən,digərlərin artımını isə dayandıran mühit

D) Bakteriyaların ayrı biovarları,növlərin,qrupların ayrilması və identifikasiyası üçün olan mühitlər

E) Mühit hansında yalnız patogen mikroorqanizmlər daha yaxşı bitir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
155) Anaerobların kultivasiyası üçün hansı şərait lazımdır?
A) Mühitdən qlükozanı, formiat turşulu natriyi kənar edirlər, oksigeni əlavə edirlər

B) Mühitdən oksigeni, qlükozanı formiat turşulu natriyi kənar edirlər

C) Mühitdən oksigeni kənar edirlər,qlükozanı,formiat turşulu natriyi əlavə edirlər

D) Mühitə qlükozanı formiat turşulu natriyi əlavə edirlər

E) Mühitə oksigen əlavə edirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
156) Bakteriofaq nə deməkdir?
A) ”Bakteriyaları yeyən”

B) “Bakteriyaları artıran”

C) “Bakteriyaları dayandıran”

D) Heç biri

E) “Bakteriyaları öldürən”
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
157) Bakteriofaqlar hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Antibiotiklara

B) Parazitlərə

C) Bakteriyalara

D) Bakteriyaların viruslarına

E) Göbələklərə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
158) Faqın titrasiyası hansı kulturalarda həyata keçirilir?
A) Duru və qatı mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında

B) Yalnız qatı mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında

C) Yalnız duru mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında

D) Duru və yarım duru mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında

E) Yarım duru mühitllərdə bitən bakteriyaların kulturasında
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
159) Qram üzrə rəngləmə nəyi tələb edir?
A) Lüqol məhlulu, 96% spirt,distilə olunmuş su

B) Karbol qehsianviolet, Lüqol məhlulu, 96 % spirt, Pfeyfer fuksini

C) Lüqol məhlulu, 96% spirt, Sil fuksini

D) Yalnız karbol qehsianviolet,Lüqol məhlulu

E) Yalnız Pfeyfer fuksini Lüqol məhlulu, Sil fuksini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
160) Qram-müsbət bakteriyalar hansı rəngə boyanırlar?
A) Göy-bənövşəyi

B) Qırmızı

C) Qəhvəyi

D) Sarı


E) Qara
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
161) Toksoplazmoz törədicinin əsas sahibi hansıdır?
A) Gənə

B) Pişik


C) Siçovul

D) Quş


E) İnsan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология»,М, 2001г.
162) Patogenlik nə deməkdir?
A) Orqanizmin infeksiyanı qavrama qabiliyyəti

B) Toksiklik

C) Virulentlik

D) Adqezivlik

E) Mikroorqanizmlərin infeksion prosesinin törədilməsi üçün potensial qabiliyyətliyi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
163) Qram-mənfi kokkobakteriyalara hansı törədicilər aiddir?
A) Neissericeus meningitidis

B) Streptococcus pyogenes

C) Staphylococcus aureus

D) Streptococcus salivarius

E) Streptococcus pneumoniae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
164) Qram-mənfi kokklara hansı törədicilər aiddir?
A) Salmonella

B) Laktokokk

C) Koksaki

D) Qonokokk

E) Stafilokokk
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
165) Hansı xəstəliyin səbəbi enterobakteriyalar deyil ?
A) Botulizm

B) Salmonellyoz

C) Eşerixioz

D) Qarın yatalağı

E) Dizenteriya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
166) Hansı xəstəliyin səbəbi enterobakteriyalar deyil?
A) Qarın yatalağı

B) Səpgili yatalaq

C) Salmonelyoz

D) Dizenteriya

E) Eşerixioz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
167) Hansı xəstəliyin səbəbi enterobakteriyalardır?
A) Herpes

B) Parotit

C) İyersinioz

D) Gənə ensefaliti

E) Səpgili yatalağın
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
168) Hansı törədici qram-müsbət kokklara aiddir ?
A) Koksaki

B) Salmonella

C) Listeriya

D) Qonokokk

E) Stafilokokk
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
169) Hansı xəstəliyin səbəbi enterobakteriyalardır?
A) Taun

B) Vəba


C) Difteriya

D) Qızılça

E) Şigelyoz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
170) Anaerobların kultivasiyası üçün hansı şərtlər lazımdır?
A) Oksigensiz mühit

B) Azotsuz mühit

C) Azotlu mühit

D) Oksigenli mühit

E) Hidrogensiz mühit
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
171) Hansı törədici qram-müsbət kokklara aiddir?
A) Qonokokk

B) Meninqokokk

C) Koksaki

D) Salmonella

E) Stafilokokk
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
172) Hansı törədici qram-mənfi kokklara aiddir?
A) Meninqokokk

B) Salmonella

C) Koksaki

D) Stafilokokk

E) Laktokokk
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
173) Hansı törədici qram-mənfi çöplərə aiddir?
A) Corynebacterium

B) Lactobacillus

C) Listeriya

D) Aktinomisetlər

E) Pseudomonas
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
174) Hansı törədici qram-müsbət çöplərə aiddir?
A) Lactobacillus

B) Salmonella

C) Citrobacter

D) Pseudomonas

E) Moraxella
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
175) Hansı bakteriyalar dezinfektantlara qarşı daha həssasdır?
A) Göbələklərin sporları

B) Qram-mənfi bakteriyalar

C) Maya göbələkləri

D) Qram-müsbət bakteriyalar

E) Mikobakteriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
176) “Mikrobiologiya” termini kim tərəfindən təklif edilmişdir?
A) Levenhuk

B) Meçnikov

C) Robert Kox

D) Lui Paster

E) Aleksander Oqston
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
177) Virusların alınmasında insan və heyvan hüceyrələri kulturalarının istifadə olunması üsulu kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?
A) Lazer

B) Fleminq

C) Con Enders

D) Ru


E) Robert Kox
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
178) “Vaksina” sözünü ilk dəfə kim təklif edib?
A) Meçnikov

B) Levenhuk

C) Robert Kox

D) Lui Paster

E) Aleksander Oqston
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
179) Canlı attenuir olunmuş vaksinlər ilk dəfə kim tərəfindən işlənib hazırlanmışdır?
A) İvanovskiy

B) Salmon və Smit

C) Froş

D) MeçnikovE) Lui Paster
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
180) Xəstəliklərin antizərdabla müalicəsi kim tərəfindən təklif olunmuşdur?
A) Kox

B) Paul Erlix

C) Fleminq

D) Neysser

E) Beyerink və Kitazato
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
181) Aleksandr Fleminq hansı antibiotiki kəşf etmişdir?
A) Tetrasiklini

B) Xloramfenikol

C) Streptomisini

D) Sulfanilamidi

E) Penisillini
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
182) İlk dəfə hansı infeksiyalarda daşıyıcılığın olması kəşf edilmişdir?
A) Hepatit A

B) Hepatit B

C) Səpkili yatalaq

D) Meninqokokk meningiti

E) Amöbioz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
183) Xəstəliklərdən hansı zoonoz xəstəliyi deyil?
A) Tulyaremiya

B) Taun


C) Bruselyoz

D) Qızılça

E) Leptospiroz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
184) Alimlərdən hansı cərrahiyyədə aseptika və antiseptikanı kəşf edib?
A) Jozef Lister

B) Lui Paster

C) Robert Kox

D) Fleminq

E) Erlix
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
185) Buğumayaqlılarla ötürülən xəstəliklərdən hansı ilk dəfə təsvir olunmuşdur?
A) Malyariya qızdırması

B) İnəklırin “Texas” qızdırması

C) “Kaliforniya” ensefaliti

D) Taun


E) Yatalaq qızdırması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
186) Törədicilərin hansı prokariot hesab olunmur?
A) Bakteriyalar

B) Spiroxetlər

C) Xlamidiyalar

D) Göbələklər

E) Rikketsiozlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
187) Bakterial strukturlardan hansı bakteriyaları yapışdırır?
A) Mikrokapsula

B) Hüceyrə divarı

C) Sitoplazmatik membran

D) Qamçılar

E) Fimbriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
188) Törədicilərin hansında peptidoqlikan daha çoxdur?
A) Mikoplazmalarda

B) Xlamidiyalarda

C) Rikketsiyalarda

D) Qram-müsbət bakteriyalarda

E) Qram-mənfi bakteriyalarda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
189) Qram-mənfi bakteriaların membranında hansı maddə yoxdur?
A) Lipopolisaxaridlər

B) Teyxoy turşular

C) Zülallar

D) Lipoproteidlər

E) Fosfolipidlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
190) Törədicilərin hansında peptidoqlikanla əlaqədə olan teyxoy turşuları böyük miqdardadır?
A) Qram-müsbət bakteriyalarda

B) Qram-mənfi bakteriyalarda

C) Xlamidiyalar

D) Mikoplazmalar

E) Rikketsiyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
191) Endotoksin nədən ibarətdir?
A) Zülallardan

B) Polisaxaridlərdən

C) Mukopeptidlərdən

D) Proteinlərdən

E) Lipopolisaxaridlərdən
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
192) Bakteriyaların əksəriyyətində kapsulanın tərkibində hansı maddələr vardır?
A) Lipopolisaxaridlər

B) Proteinlər

C) Zülallar

D) Polisaxaridlərin kompleksi

E) Mukopeptidlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
193) Protoplastlar hansı xüsusiyyətlərə malik deyillər?
A) Hüceyrə divarının tərkibini sintez etmirlər

B) Bölünmə qabiliyyətinə

C) Zülalların sintezinə

D) Nuklein turşuların sintezinə

E) Tənəffüs qabiliyyətinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
194) Bakteriyaların seroloji reaksiyası zamanı hansı heyvanların eritrositləri ilə aqqlütinasiya reaksiyası baş vermir?
A) Hind quşu

B) Hind donuzu

C) Öküz

D) At


E) Toyuq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
195) Hər spordan neçə vegetativ hüceyrə bitir?
A) On vegetativ hüceyrə

B) Üç vegetativ hüceyrə

C) Beş vegetativ hüceyrə

D) Bir vegetativ hüceyrə

E) Səkkiz vegetativ hüceyrə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
196) Bakteriyaların genetikasının öyrənilməsi üçün hansı üsul istifadə olunmur?
A) Komplementasion testləşdirmə

B) Transformasiya

C) Genetik kartlaşma

D) Transduksiya

E) Meyotik seqreqasiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
197) Bakterial hüceyrədə irsi məlumatlar harda yerləşir?
A) Kapsulada

B) Qamçılarda

C) Mitoxondriyalarda

D) Qenoforda, plazmidlərdə

E) Mezosomlarda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
198) Bakteriyaların mutasiyaları zamanı dəyişikliyin növləri hansıdır?
A) Rekombinasiya

B) Yalnız fenotipik

C) Modifikasiya

D) Yalnız genotipik

E) Genotipik, fenotipik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
199) Aşağıdakı mikroorqanizmlərdən hansı insanın normal mikroflorasına aiddir?
A) Candida albicans

B) Bordetella pertusis

C) Brucella suis

D) Staphylococcus epidermidis

E) Clostridium perfringens
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
200) Nativ rənglənməmiş preparatlar mikroskopik üsulların hansı növü üçün hazırlanır?
A) Standart işıqlı mikroskopiya

B) Elektron mikroskopiya

C) Heç biri üçün

D) Lüminesent mikroskopiya

E) Tünd fonlu mikroskopiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
201) Yeni doğulmuş uşaqların orqanizminin bakteriyalarla kolonizasiyasına hansı əsas faktorlar təsir göstərir?
A) Təbii (döşlə) əmizdirmə

B) Anticisimlərin transplasentar ötürülməsi

C) Fizioloji doğum

D) Heç biri

E) Ananın mikroflorası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.

Bölmə 3. İnfeksion immunologiya

202) Orqanizmin qeyri-spesifik müdafiyə faktorlarına hansı aid deyil?
A) İnterferon və limfokin

B) Faqositoz və komplement sistemləri

C) Antiteloqenez

D) Toxumaların bakterisid substansiyaları, hidrolitik fermentlər

E) Lizosim, NK- və K- hüceyrələr
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
203) İmmunokompetent hüceyrələrə hansılar aid deyil?
A) B-limfositlər

B) Heç biri

C) Makrofaqlar

D) NK- hüceyrələr

E) T-limfositlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
204) İmmun cavabda hansı hüceyrələr iştirak etmirlər?
A) Makrofaqlar

B) B-limfositlər

C) Differensiyasiya olmayan hüceyrələr və neytrofillər

D) T-limfositlər

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
205) Bakteriyalarda mutasiyalar zamanı dəyişgənliyin hansı növü müşahidə olunur?
A) Rekombinasiya

B) Genotipik, fenotipik

C) Modifikasiya

D) Modifikasiya, rekombinasiya

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
206) Aşağıdakilardan hansı O-aqqlütinasiyasının əsas xarakteristikasına aiddir?
A) 2 saat və ondan gec aşkar olunur,aqqlütinat lopa şəkillindədir

B) 30 dəqiqədən sonra aşkar olunur, aqqlütinat lopa şəkillindədir

C) 30 dəqiqədən sonra aşkar olunur, aqqlütinat dənəvərdir

D) 10 saatdan sonra aşkar olunur,aqqlütinat lopa şəkillindədir

E) 2 saat və ondan gec aşkar olunur,aqqlütinat dənəvərdir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
207) Aşağıdakilardan hansı H-aqqlyutinasiyasının əsas xarakteristikasına aiddir?
A) 30 dəqiqədən sonra aşkar olunur, aqqlyutinat lopa şəkillindədir

B) 10 saatdan sonra aşkar olunur,aqqlyutinat lopa şəkillindədir

C) 2 saat və ondan gec aşkar olunur,aqqlyutinat dənəvərdir

D) 30 dəqiqədən sonra aşkar olunur, aqqlyutinat dənəvərdir

E) 2 saat və ondan gec aşkar olunur,aqqlyutinat lopa şəkillində
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
208) Antigenləri nə xarakterizə etmir?
A) Tinktorial xüsusiyyətlər

B) Yadlıq

C) Spesifiklik

D) Antigenlik

E) İmmunogenlik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
209) Antigenin orqanizmə yeridilməsindən sonra ilkin cavab hansı müddətdən sonra əmələ gəlir?
A) 5-6 gündən sonra

B) 7-10 gündən sonra

C) 3-4 gündən sonra

D) 1-2 gündən sonra

E) 10-12 gündən sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
210) İnsanda neçə tip immunoqlobulin vardır?
A) 2 tip

B) 4 tip


C) 5 tip

D) 6 tip


E) 10tip
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
211) Zərdab anticisimlərin antigenlərlə spesifik qarşılıqlı təsirinin nəticiləri hansıdır?
A) Aqqlütinasiya, presipitasiya reaksiyaları

B) İnterferonın əmələ gəlməsi

C) Fermentlərin əmələ gəlməsi

D) Makrofaqların əmələ gəlməsi

E) Heç bir nəticə yoxdur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
212) Bakteriologiyada ən geniş istifadə olunan seroloji reaksiyalar hansıdır?
A) Passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası

B) Aqqlütinasiya reaksiyası, immunoferment üsulu

C) Presipitasiya reaksiyası,passiv hemaqqlütinasiya reaksiyası

D) Komplementin birləşmə reaksiyası

E) Presipitasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
213) Bakterial hüceyrənin antigen spesifikliyini nə təyin edir?
A) Haptenlər, növ və tip antigenlər

B) Tam anticisimlər

C) Heterogen anticisimlər

D) Yalnız haptenlər

E) Tam anticisimlər,heterogen anticisimlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
214) “Komplement sistemi” nədir?
A) Lipidlərin kompleksi

B) Karbohidratların kompleksi

C) Bütün qeyd olunanlar

D) Fermentlərin kompleksi

E) Zülalların kompleksi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
215) Faqositoz prosesi neçə mərhələdən ibarətdir?
A) 3

B) 4


C) 2

D) 6


E) 5
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
216) İnsan orqanizmində immunizasiyadan sonra immunoqlobulinlərin hansı növü əmələ gəlir?
A) IgD

B) IgE


C) IgA

D) IgG


E) IgM
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
217) Haptenlərin xüsusiyyətlərinin ən dəqiq xarakteristikası hansıdır?
A) İmmunogen deyirllər və anticisimlərlə reaksiyaya qirmirlər

B) Anticisimlərlə reaksiyaya qirirlər, immunogen deyillər

C) İmmunogendillər və anticisimlərlə reaksiyaya qirirlər

D) Kimyəvi quruluşuna görə mürəkkəb strukturlardır

E) İmmunogendirlər və anticisimlərlə reaksiyaya qirmirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
218) İmmun çatmamazlıq hansı defisitin nəticəsidir?
A) T-Hüceyrələrin

B) B-hüceyrələrin

C) Neytrofillrın

D) Koplementin

E) Makrofaqların
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
219) Antigen yadlığı xüsusiyyətləri haqqında bakteriyaların hansı morfoloji strukturlar məlumat verir?
A) Sitoplazmatik membran

B) Genofor

C) Sitoplazma

D) Qamçılar,kapsula

E) Mitoxondriyalar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
220) “İnfeksion immunitet” (infeksiyaya qarşı davamlılıq) nə deməkdir?
A) Bəzi infeksion amillərə qarşı antigenlərin yeridilməsindən sonra qazanılmış aktiv qabiliyyətsizlik

B) İnfeksion amilin sirkulyasiyası ilə bağlı təkrar yoluxmaya qabiliyyətsizlik

C) Bəzi infeksion amillərə qarşı anticisimlərin yeridilməsindən sonra passiv qazanılmış qabiliyyətsizlik

D) Orqanizmdə infeksion amilin olması ilə bağlı

E) Ümumiyyətlə infeksion amillərə qabiliyyətsizlik
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г. В.Д. Тимаков «Микробиология»,1983г.
221) “AGDT” nə deməkdir?
A) Adsorbsiya olunan qızılça-DNT-tərkibli-spesifik peyvənd:

B) Adsorbsiya olunan göy öskürək-difteriya-tetanus peyvəndi

C) Anti məxmərək-difteriya-sifilis peyvənd:

D) Anti qızılça-difteriya-septik peyvənd:

E) Anti kokk-diplokokk-septik peyvənd:
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə