Mikrobiologiya


) Klebsiellaların rəngləməsi üçün hansı üsul istifadə olunur?Yüklə 1,4 Mb.
səhifə5/15
tarix01.11.2017
ölçüsü1,4 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

294) Klebsiellaların rəngləməsi üçün hansı üsul istifadə olunur?
A) Gimza

B) Ojeşko

C) Qram

D) RomanovskiE) Buri-Qins
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
295) Klebsiellaların kultural xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Spor əmələ gətirirlər

B) Hərəkətli və kapsulasızdırlar

C) Hərəkətsiz və spor əmələ gətirirlər

D) Xov yoxdur,spor əmələ gətirmirlər

E) Kapsula yoxdur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
296) Klebsiella mikrobu tənəffüs tiplərinə görə hansılara aiddir?
A) Fakultativ anaerob və aerob

B) Sırf aerob

C) Fakultativ anaerob

D) Ciddi anaerob

E) Mikroaerofil
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
297) Klebsiellalar hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Qısa qram-mənfi spor,kapsula əmələ gətirən

B) Qısa qram-müsbət spor və kapsula əmələ gətrən çöplərdir

C) Uzun qram-müsbət kapsula əmələ gətirmirlər

D) Qısa qram-mənfi,spor törətmirlər,kapsula əmələ gətirən çöplər

E) Qısa qram-mənfi spor törətmirlər,kapsula əmələ gətirən kokklar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
298) Klebsiella mikrobun virulentliyi nə ilə əlaqədardır?
A) Qamçılarla

B) Toksinlə

C) Karbohidratlarla

D) Zülalla

E) Kapsul polisaxaridi ilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
299) Klebsiella mikrobun ötürülməsinin əsas mexanizmi hansıdır?
A) Hava-damcı yolu

B) Cinsi yol

C) Kontakt-məişəlt yolu

D) Qida yolu

E) Su yolu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
300) Protey hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Düz qram-mənfi çöplərə

B) Uzun qram-müsbət çöplərə

C) Qısa qram-müsbət çöplərə

D) Qısa qram-mənfi kokklara

E) Düz qram-mənfi kokklara
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
301) Protey mikrobu tənəffüs tiplərinə görə hansılara aiddir?
A) Ciddi anaerob

B) Fakultativ anaerob

C) Sırf aerob

D) Mikroaerofil

E) Fakultativ anaerob və aerob
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
302) Protey mikrobu antigenlərinin hansı növləri vardır?
A) O və H- antigenlər

B) Yalnız H- antigenlər

C) O,H,K- antigenlər

D) K,Vi- antigenlər

E) Yalnız O- antigenlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
303) Enterobacter mikrobu tənəffüs tiplərinə görə hansılara aiddir?
A) Ciddi anaerob

B) Mikroaerofil

C) Fakultativ anaerob

D) Sırf aerob

E) Fakultativ anaerob və aerob
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
304) Enterobacter mikrobunun kultural xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Qlükozanı və laktozanı parçalamır

B) İndol,H2S və lipaza əmələ gətirir

C) Qlükozanı,manniti,laktozanı parçalayır və indol H2S əmələ gətirmir

D) İndol əmələ gətirir,maltozanı və arabinozanı parçalamır

E) Qlükozanı parçalayır, indol və H2S əmələ gətirir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
305) Proteus cinsinə aid olan növlərin xüsusiyyətləri hansıdır?
A) Qram-mənfi,düz, bəziləri kokk şəkilli,spor, kapsula əmələ gətirən və qamçısı olan çöplərdir

B) Qram-mənfi,düz, spor, kapsula əmələ gətirən və qamçısı olan kokklardır

C) Qram-müsbət,düz, spor, kapsula əmələ gətirməyən və qamçısı olan çöplərdir

D) Qram-mənfi,düz, bəziləri kokk şəkilli, kapsula əmələ gətirən və qamçısı olan çöplərdir

E) Qram-mənfi, düz, bəziləri kokk şəkilli, spor,kapsula əmələ gətirməyən və qamçısı olan çöplərdir
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
306) Klebsiella mikrobun kultural xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Ciddi aerobdurlar, mühitlərdə gec bitirlər,parlaq,yastı,selikli koloniyalar əmələ gətirirlər

B) Ciddi anaerobdurlar, mühitlərdə yaxşı bitirlər,parlaq,günbəzşəkilli,selikli koloniyalar əmələ gətirirlər

C) Ciddi aerobdurlar, mühitlərdə yaxşı bitirlər,parlaq,günbəzşəkilli,selikli koloniyalar əmələ gətirirlər

D) Fakultativ anaerobdurlar,mühitlərdə yaxşı bitirlər, parlaq,günbəzşəkilli, selikli koloniyalar əmələ gətirirlər

E) Fakultativ anaerobdurlar, mühitlərdə gec bitirlər,parlaq,yastı,rəngli koloniyalar əmələ gətirirlər
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
307) Hansı mikroorganizmlər “qida toksikoinfeksiyaları” törədir?
A) Salmonella choleraesuis, Salmonella enteritidis

B) Salmonella typhi, Salmonella schottmuelleri

C) Escherichia coli, Salmonella derby

D) Salmonella typhi, Salmonella paratyphi

E) Salmonella enteritidis, Salmonella typhi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
308) Salmonellaların xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Otaq temperaturunda 1saatdan sonra, 60-70º C-də 1saat ərzində,ətin termik emalı zamanı 2,5 saatdan sonra məhv olurlar

B) Otaq temperaturunda 2-3 ay yaşayırlar, 60-70º C-də 5 dəqiqə ərzində, ətin termik emalı zamanı 2,5 saatdan sonra məhv olurlar

C) Otaq temperaturunda 2-3 ay yaşayırlar, 60-70º C-də 1saat ərzində, ətin termik emalı zamanı 30 dəqiqədən sonra məhv olurlar

D) Otaq temperaturunda 2-3 ay yaşayırlar, 60-70º C-də 1saat ərzində,ətin termik emalı zamanı 2,5 saatdan sonra məhv olurlar

E) Otaq temperaturunda 2-3 həftə yaşayırlar, 60-70º C-də 5 saat ərzində, ətin termik emalı zamanı 5 saatdan sonra məhv olurlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
309) Xəstəxanadaxili salmonelyozun törədiciləri hansılardır?
A) Salmonella typhimurium

B) Salmonella derby

C) Salmonella heidelberg

D) Salmonella wien

E) Salmonella haifa
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
310) Escherichieae tribasına hansı növ aid deyil?
A) Citrobacter

B) Shigella

C) Vibrionaceae

D) Edwardsiella

E) Salmonella
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
311) Enterobacter cinsi hansı tribaya aiddir?
A) Escherichieae

B) Proteeae

C) Erwinieae

D) Yersinieae

E) Klebsielleae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
312) Bakterial dizenteriyanın törədiciləri hansılardır?
A) Moraxella

B) Staphylococcus

C) Streptococcus

D) Shigella

E) Neisseria
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
313) "Escherichiae" tribasına hansı bakteriyaların cinsi aid deyil?
A) Listeria

B) Shigella

C) Salmonella

D) Escherichia

E) Citrobacter
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
314) Hansı mikroorqanizmlərlə törədilən dizenteriyalar daha tez qeydə alınırlar?
A) Shigella dysenteriae, Shigella flexneri

B) Shigella sonnei, Shigella dysenteriae

C) Shigella flexneri, Shigella sonei

D) Shigella flexneri

E) Shigella dysenteriae, Shigella boydii
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
315) "Escherichieae" hansı ailəyə aiddir?
A) Enterobacteriaceae

B) Neisseriaceae

C) Micrococcaceae

D) Pseudomonadaceae

E) Streptococcaceae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
316) Klebsielleae hansı ailəyə aiddir?
A) Neisseriaceae

B) Enterobacteriaceae

C) Pseudomonadaceae

D) Streptococcaceae

E) Micrococcaceae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
317) Proteae hansı ailəyə aiddir?
A) Neisseriaceae

B) Enterobacteriaceae

C) Streptococcaceae

D) Pseudomonadaceae

E) Micrococcaceae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
318) "Yersiniae" hansı ailəyə aiddir?
A) Neisseriaceae

B) Micrococcaceae

C) Enterobacteriaceae

D) Streptococcaceae

E) Pseudomonadaceae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
319) "Edwardsiella" hansı ailəyə aiddir?
A) Streptococcaceae

B) Pseudomonadaceae

C) Neisseriaceae

D) Micrococcaceae

E) Enterobacteriaceae
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
320) Salmonella cinsinə hansı xəstəliklərin törədəciləri aiddir?
A) Epidemik qayidan yatalaq

B) Botulizm,tetanus

C) Qarın yatalağı,paratiflər,salmonelyoz

D) Vərəm, zökəm

E) Difteriya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
321) Escherichia coli-ya aid olan nümayəndələr harada daha çox rast gəlir?
A) İnsanların, balıqların bağırsaqlarında

B) Yalnız insanların bağırsaqlarında

C) İnsanların,quşların bağırsaqlarında

D) İnsanların,məməlilərin bağırsaqlarında

E) İnsanların, məməlilərin, balıqların bağırsaqlarında
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
322) Escherichieae coli cinsinə hansı nümayəndələr aiddir?
A) İnfluensa çöpləri

B) Göy irinli çöplər

C) Vərəm çöpləri

D) Difteriya çöpləri

E) Bağırsaq çöpləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.
323) Vəba xəstəliyi hansı hallarda baş verir?
A) Se-se milçəyin dişləməsindən sonra

B) Cinsi əlaqə zamanı

C) Törədici yaralı səthə daxil olduqda

D) Törədici oral yol ilə nazik bağırsaqa daxil olduqda

E) Xəstə it dişləyərkən tüpürcək vasitəsilə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г.

Bölmə 5. Xüsusi təhlükəli infeksiyaların mikrobiologiyası

324) Xüsusi təhlükəli infeksiyaların laborator diaqnostikasında məcburi üsullara hansılar aiddir?
A) Seroloji üsullar

B) Təmiz kulturanın ayrılması və öyrənilməsi,seroloji üsullar

C) Təmiz kulturanın aşkar edilməsi və öyrənilməsi,biosınaqların qoyulması

D) Yalnız biosınaqların qoyulması

E) Xüsusı bakteriofaqın ayrılması və biosınaqların qoyulması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
325) Vibrionlar hansı xəstəliyi törətmir?
A) Pnevmoniyaları

B) Kolitləri

C) Yara infeksiyalarını

D) Vəbanı

E) Qastroenteritləri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
326) "Vibrionaseae" ailəsinə hansı cinslər aid deyil?
A) Plesiomonas

B) Aeromoinas

C) Vibrio

D) Psevdomonadas

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.S
327) İnsan xəstəliklərini hansı vibrionlar törətmir?
A) V.vulnificus

B) V.anguillarum

C) V.cholerae 01

D) V.cholerae 01 olmayan

E) V.parahaemolyticus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
328) Vəbanın laborator diaqnostikasının əsas üsulları hansıdır?
A) Seroloji reaksiya

B) Spesifik bakteriofaqın ayrılması

C) Kulturanın ayrılması və identifikasiyası

D) Heç biri

E) Tədqiq olunan materialın bakterioskopiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
329) Vibrio cinsini xarakterizə etməyən əlamət?
A) Heç biri

B) Spesifik bakteriofaqın ayrılması

C) Arqinindihidrolazanın olması

D) Ornitindekarboksilazanın olması

E) Lizindekarboksilazanın olması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
330) Vəba törədicisini identifikasiya edən əsas əlamətlər hansıdır?
A) Antibiotiklərə həssaslıq

B) Fermentativ aktivlik

C) Spesifik bakteriofaqa həssaslıq

D) Antigen quruluşu

E) Əsas əlamət yoxdur
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
331) Vəba törədicilərinin biovarlarını differensiasiya edən əsas əlamətlər hansıdır?
A) Qidalı mühitlərdə çoxalma xüsusiyyətləri

B) Fermentativ aktivlik

C) Antibiotiklərə həssaslıq

D) Antigen quruluşu

E) Spesifik bakteriofaqa həssaslıq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
332) Hemofil vibrionları digər vibrionlardan hansı əlamətlərlə differensiasiya etmək olar?
A) Fermentativ aktivlk

B) NaCl-suz mühitlərdə çoxalmanın olmaması

C) Qidalı mühitlərdə artmanın xüsusiyyətləri

D) Mühitdə NaCl –un müəyyən qatılığında çoxalmanın olması

E) Antibiotiklərə həssaslıq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
333) Qalofil və qeyriqalofil vibrionların artımı üçün mühitlərdə olan NaCl-un hansı qatılığı lazımdır?
A) 1%

B) 6%


C) 10%

D) 8%


E) 3%
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
334) Vəbanın laborator diaqnostikasının tezləşdirilmiş üsullarına hansılar aid deyil?
A) İmmunoferment üsulu

B) Heyvanlarda biosınaq

C) Lüminisent üsulu

D) Dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyası

E) Seroloji üsulu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
335) Taunun törədicisi olan yersinia növünə ən yaxın növ hansıdır?
A) Yersinia intermedia

B) Yersinia kristensenii

C) Yersinia enterokolitika

D) Yersinia ruckeri

E) Yersinia pseudotuberculosis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
336) Taunun laborator diaqnostikasının əsas üsulları hansıdır?
A) Biosınaq

B) Tədqiq olunan materialın bakterioskopiyası

C) Seroloji reaksiyalar

D) Kulturanın ayrılması və identifikasiyası

E) Spesifik bakteriofaqın ayrılması
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
337) Tauna qarşı biosınaqnın qoyulması zamanı tez-tez rast gələn üsul hansıdır?
A) Venadaxili

B) Peroral

C) Endolumbal

D) Qarındaxili

E) Dərialtı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
338) Taunun törədicisinin əlamətlərinə hansılar aid deyil?
A) Müsbət biosınaq

B) Speifik faqlara həssaslıq

C) Antigen quruluşu

D) Ramnozanın parçalanması

E) Hüçeyrələrin morfologiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
339) Taunun törədicisi hansı antibiotiklərə qarşı həssas deyil?
A) Rifampisinə

B) Polimiksinə

C) Geniş təsir spektrli yarımsintetik penisilinlərə

D) Tetrasiklinə

E) Levomisetinə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
340) Taunun törədicisinin əsas spesifik antigeni hansıdır?
A) Somatik antigen

B) Qamçı antigeni

C) Kapsulu

D) Səthisomatik antigen

E) Heç biri
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
341) Tauna qarşı tezləşdirilmiş immunoseroloji tədqiqat üsullarına hansılar aiddir ?
A) İmmunoferment analiz

B) Dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyası

C) Tumanski üsulu

D) Radioimmun analiz

E) İmmunoflüoressent analiz
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
342) Tauna qarşı tədqiqat zamanı son müsbət cavabı hansı analizin nəticəsinə əsasən almaq olar?
A) Kulturanın ayrılması və identifikasiyasının

B) Dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyasının

C) Radioimmun analizin

D) İmmunoferment analizin

E) İmmunoflüoresent analizin
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
343) Taun mikrobunun patogenlik faktorlarına hansılar aid deyil?
A) Vi-antigen

B) W-antigen

C) Endotoksin

D) Ekzotoksin

E) Kapsul antigeni
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
344) Qarayara törədicilərinin hansı bioloji əlaməti yoxdur?
A) Hərəkətlilik

B) Spesifik bakteriofaqlara həssaslıq

C) Penisilinə həssaslıq

D) Kapsulanın olması

E) Sporların əmələ gəlməsi
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
345) İnsanlarda qarayara kliniki diaqnozunu əksər hallarda təsdiq edən laborator üsul hansıdır?
A) Biosınaq

B) Təmiz kulturanın ayrılması

C) Seroloji üsul

D) Antraksinlə sınaq

E) Bütün qeyd olunanlar
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
346) Qarayaranın dəri formasında tədqiq olunan material hansıdır?
A) Sidik

B) Qan


C) Bütün qeyd olunan materiallar

D) Nəcis


E) Vezikulların və karbunkulların möhtəviyyatı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
347) "B.anthracis-si" " B.cereis"-dan fərqləndirən əlamətlərə hansı aid deyil?
A) Sporların olması

B) Spesifik bakteriofaqla lizis

C) Biosınaqlar

D) Kapsula

E) Penisilinə qarşı həssaslıq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
348) Yaxmaların mikroskopiyası zamanı bakterioloqun təhlükəsizliyini təmin edən qarayara mikrobunun fiksasiya üsulu hansıdır?
A) Pambıq-tənzif filtr

B) Odluğun üstündə fiksasiya

C) Etil spirti ilə firsasiya

D) 3% peroksidli hidrogen və etil spirt ilə fiksasiya

E) Nikifirov qarışığı ilə fiksasiya
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
349) Qarayara mikrobunun artması üçün hansı qidalı mühitlərdən istifadə olunur?
A) JSA (yumurta sarısı ilə),VSA (vismut sulfit aqar)-dan

B) Ət peptonlu aqar və ət peptonlu bulyondan

C) Endo, Levin, Ploskiryov mühitlərindən

D) Saburo mühitindən

E) Qanlı aqar, Xottinqer aqarı və bulyonundan
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
350) Qarayaranın tədqiqatı zamanı tezləşdirilmiş seroloji üsullardan hansı istifadə olunur?
A) Bütün qeyd olunanlardan

B) Lizis reaksiyasından

C) Hemaqqlutinasiyanın tormozlanması reaksiyasından

D) Aqqlütinasiya reaksiyasından

E) İmmunofluoresent, immunoferment analizdən
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
351) Qara yara kulturasının virulentliyinin təyini hansı laborator heyvanlarda aparılır?
A) Toyuqlarda

B) Dağ siçanlarında

C) Ağ siçanlarda

D) Hind donuzlarında

E) Ev dovşanlarında
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
352) İnsanlarda tulyaremiyanın diaqnostikası zamanı hansı üsulun ən böyük əhəmiyyəti vardır?
A) Qanda törədicilərin aşkar edilməsi üsulunun

B) Tədqiq olunan materialın bakterioskopiyası üsulunun

C) Morfoloji üsulların

D) Biosınağın

E) Seroloji reaksiyaların
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
353) Xarici obyektlərdən tulyaremiya törədicisinin ən effektiv ayrılması üsulu hansıdır?
A) Seroloji reaksiyalar

B) Suni qidalı mühitlərə materialın əkilməsi

C) Qanda törədicilərin aşkar edilməsi

D) Tədqiq olunan materialın bakterioskopiyası

E) Heyvanlarda biosınaq
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
354) Tulyaremiya törədicisinin aşkar edilməsi üçün hansı mühitlər istifadə olunur?
A) Mühitdə NaCl –un müəyyən qatılığı olan mühit

B) 5%-li qanlı aqar

C) Mak-Koyın yumurta sarılı aqarı və qanlı qlükoza-sistein aqar (Yemelyanovanın)

D) Xottinqer aqarı və bulyonu, 5%-li qanlı aqar

E) Xottinqer aqarı və bulyonu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
355) Tulyaremiya törədicisinin identifikasiyası üçün hansı reaksiyalar istifadə olunmur?
A) Dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyası

B) Komplementin birləşmə reaksiyası

C) İmmunoferment analizi

D) Flüoressensiya edən anticisimlər üsulu

E) Aqqlütinasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
356) Rikketsiyalar hansı mikroorqanizmlərə aiddir?
A) Viruslara

B) Qram-mənfi mikroorqanizmlərə

C) Qram-müsbət mikroorqanizmlərə

D) İbtidailərə

E) Göbələklərə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
357) Rikketsiyalar hansı mühitlərdə kultivasiya edirlər?
A) Bütün qeyd olunanlarda

B) Toxuma kulturalarında

C) Qanlı aqarda

D) Mürəkkəb qidalı mühitlərdə

E) Adi qidalı mühitlərdə
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
358) İnsanlarda xəstəliyi hansı brusellalar törədir?
A) B.neotomae,B.canis, Bovis

B) B.abortus, Bsuis,B.ovis

C) B.neotomae,B.canis, B.melitensis

D) B.abortus, Bsuis, B.canis

E) B.melitensis,B.abortus,Bsuis
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
359) Bruselyozun laborator diaqnostikası zamanı ən tez cavab verməyə hansı üsul imkan verir?
A) Kumbs reaksiyası

B) Kumbs və Bürne reaksiyası

C) Rayt,Xendelson və passiv aqqlütinasiya reaksiyaları

D) Bürne reaksiyası

E) Klassik bakterioloji üsul
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
360) Brusellalar hansı mühitlərdə çox artım vermir?
A) Eritrit aqarda

B) Marten aqarında

C) Qaraciyər aqarında

D) Albuminli mühitli aqarda

E) Zərdablı-dekstroz aqarda
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
361) Hərəkətli psevdomonadalara hansı növ aid deyil?
A) P.fluorescens

B) P.mallei

C) P.pseudomallei

D) P.putida

E) P.aeruginoza
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
362) Psevdomonadaların hansı növü yalnız Asiyanın cənub-şərq hovuzlarında bitir?
A) P.fluorescens

B) P.putida

C) P.pseudomallei

D) P.mallei

E) P.aeruginoza
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
363) Xüsusi təhlükəli xəstəliklərin törədicilərinə hansı növlər aiddir?
A) P.pseudomallei, P.mallei

B) P.putida

C) P.fluorescens, P.cepacia

D) Y.pestis

E) P.stutzeri,P.cepacia
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
364) Tulyaremiya törədicisinin keçirilməsinin tez-tez rast gələn yolları hansıdır?
A) Alimentar və hava-damcı

B) Hava-damcı və transmissiv

C) Yalnız transmissiv

D) Alimentar və məişət-təmas

E) Məişət-təmas
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
365) Rikketsiozların diaqnostikası zamanı hansı reaksiyalar istifadə olunmur?
A) Aqqlütinasiya reaksiyası

B) Törədicinin qandan ayrılması

C) Fluoressensiya edən anticisimlər üsulu

D) İmmunoferment analizi

E) Dolayı hemaqqlütinasiya reaksiyası
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 1999г.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə